Sāciet spēlēt!

Reģistrēties
Kā spēlēt tirdzniecības vietās?
Kā spēlēt internetā?
Kas ir ”centrs” un ”rāmis”?
Cik skaitļi jāatmin, lai būtu laimests?
Kāda ir varbūtība laimēt?
SuperBingo TV izloze un kā var tajā piedalīties?
Kad notiek izloze, kur to var redzēt un kur var uzzināt laimējušos skaitļus?
Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?
Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?
Pilni SuperBingo noteikumi
VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumi internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)


Kā spēlēt tirdzniecības vietās?

Saņemiet on-line tirdzniecības vietā bezmaksas SuperBingo kuponu.

Uz kupona ir pieci spēles laukumi (varianti). Jūs varat izvēlēties, cik variantus spēlēt - tikai vienu, vairākus vai visus piecus. Viena varianta cena sākot ar 2014. gada 4. janvāra izlozi ir 1,20 €. Katra varianta laukums sastāv no piecām kolonnām. Izvēlieties un nosvītrojiet katrā kolonnā četrus skaitļus; kopā tātad 20 katrā variantā. Skaitļi jānosvītro ar zīmi X (ar melnu vai zilu pildspalvu).

Skaitļus Jūsu vietā pēc nejaušības principa var izvēlēties arī termināls - tā būs Ātrspēle. Ir iespējama gan pilnā Ātrspēle, gan daļējā Ātrspēle. Pilnajā Ātrspēlē termināls izvēlēsies visus skaitļus. Daļējā Ātrspēlē daļu skaitļu izvēlaties un nosvītrojat Jūs (mazāk nekā četrus vienā kolonnā), bet pārējos pēc nejaušības principa izvēlas termināls. Vienu kuponu var izmantot dažādiem spēles veidiem. Tādā gadījumā vispirms aizpildiet tos variantus, kuros visus skaitļus izvēlaties Jūs, pēc tam - daļējās Ātrspēles variantus, un visbeidzot uz neaizpildītajiem variantiem pēc Jūsu vēlēšanās var tikt spēlēta pilnā Ātrspēle.

Jūs varat piedalīties arī papildspēlē Džokers un papildspēlē Džokers 7.

Aizpildīto kuponu nododiet pārdevējam, kurš to ievadīs on-line terminālā un pēc samaksas Jums izsniegs kvīti, kas apliecinās Jūsu piedalīšanos izlozē. Uz kvīts Jūsu izvēlētie katra varianta 20 skaitļi būs izvietoti piecās kolonnās, kas veido spēles laukumu. Katrā kolonnā termināls vienu laukumu būs aizpildījis ar simbolu !, tā saukto bingo bonusu, kas automātiski uzskatāms par atminētu skaitli. Trīs bingo bonusi būs izvietoti laukuma centrā un divi - apkārtējā rāmī.
Pēc kvīts saņemšanas nekavējoties pārbaudiet, vai tajā ir precīzi nodrukātas visas Jūsu izvēlētās atzīmes.
Saudzīgi glabājiet saņemto kvīti, jo vienīgi kvīts, nevis kupons, ir pierādījums Jūsu līdzdalībai izlozē un tiesībām saņemt laimestu. TV izlozes laikā Jūs varat saudzīgi, nebojājot kvīti, atzīmēt spēles laukumā atminētos skaitļus.

Kā spēlēt internetā?

Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties (ielogojieties) sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs.

Izvēlieties SuperBingo un saņemiet virtuālu kuponu.

Uz kupona ir pieci spēles laukumi (varianti). Jūs varat izvēlēties, cik variantu spēlēt - tikai vienu, vairākus vai visus piecus. Viena varianta cena sākot ar 2014. gada 4. janvāra izlozi ir 1,20 €. Katra varianta laukums sastāv no piecām kolonnām. Izvēlieties un atzīmējiet (ar kursoru) katrā kolonnā četrus skaitļus; kopā tātad 20 katrā variantā.
Skaitļus Jūsu vietā pēc nejaušības principa var izvēlēties arī iLOTO sistēma - tā būs Ātrspēle. Ir iespējama gan pilnā Ātrspēle, gan daļējā Ātrspēle. Pilnajā Ātrspēlē iLOTO sistēma izvēlēsies visus skaitļus. Daļējā Ātrspēlē daļu skaitļu izvēlaties un nosvītrojat Jūs (mazāk nekā četrus vienā kolonnā), bet pārējos izvēlas iLOTO sistēma. Vienu kuponu var izmantot dažādiem spēles veidiem. Tādā gadījumā vispirms aizpildiet tos variantus, kuros visus skaitļus izvēlaties Jūs, pēc tam - daļējās Ātrspēles variantus, un visbeidzot uz neaizpildītajiem variantiem pēc Jūsu vēlēšanās var tikt spēlēta pilnā Ātrspēle.

Jūs varat piedalīties arī papildspēlē Džokers un papildspēlē Džokers 7.

Aizpildot kuponu Internetā, Jūs varat sekot līdzi kupona kopsummai kupona apakšējā labajā stūrī, kā arī laikam, kas atlicis līdz iespējai reģistrēt savu dalību tuvākajā izlozē.
Kad kupons aizpildīts, apstipriniet savu izvēli, spiežot uz PIEVIENOT GROZAM. Kad esat pievienojis grozam visus savus pirkumus, noformējiet pirkumu. Lai apmaksātu grozu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga APMAKSĀT, jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums.
Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas Jūsu izvēlētie kuponi tiks reģistrēti dalībai izlozē.
Pārliecinieties par to, ka Jūsu kuponi ir reģistrēti – dodieties uz Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvu un pārbaudiet, vai Jūsu kuponu statuss ir Reģistrēti sistēmā.
Jūsu izvēlētie katra varianta 20 skaitļi būs izvietoti piecās kolonnās, kas veido spēles laukumu. Katrā kolonnā iLOTO sistēma vienu laukumu būs aizpildījis ar simbolu ”!”, tā saukto bingo bonusu, kas automātiski uzskatāms par atminētu skaitli. Trīs bingo bonusi būs izvietoti laukuma centrā un divi - apkārtējā rāmī. Skaitļu izkārtojumu spēles laukumā (centrā un rāmī) Jūs varat apskatīt Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā izvēloties katram atsevišķam kuponam opciju Drukāt kuponu. Jūs varat izdrukāt kuponu un TV izlozes laikā varat atzīmēt spēles laukumā atminētos skaitļus.

Kas ir ”centrs” un ”rāmis”?

Centrs – seši skaitļi, kas izkārtoti centrā.

Rāmis – četrpadsmit skaitļi, kas izkārtoti rāmī.Cik skaitļi jāatmin, lai būtu laimests?

Pavisam iespējami 6 dažādi SuperBingo laimesti.

Katras TV izlozes sākumā tiek paziņots bumbiņas kārtas numurs, līdz kurai tiek izspēlēts laimests SuperBingo.

 
Pirmais Centrs

Laimē pirmais (-ie), kuram (-iem) līdz 45. bumbiņai atminēti 6 skaitļi, kas atrodas Centrā.

Pirmais Rāmis
Laimē pirmais (-ie), kuram (-iem) līdz 45. bumbiņai atminēti 14 skaitļi, kas atrodas Rāmī.
Centrs

Laimē visi, kuriem līdz 45. bumbiņai atminēti 6 skaitļi, kas atrodas Centrā.

Rāmis
Laimē visi, kuriem līdz 45. bumbiņai atminēti 14 skaitļi, kas atrodas Rāmī.
Bingo

Laimē tas (tie), kam (kuriem) pirmajam (-iem) atminēti visi 20 skaitļi.

SuperBingo
Laimē tas (tie), kam (kuriem) pirmajam (-iem) līdz noteiktai bumbiņai ir atminēti
visi 20 skaitļi. Šis (šie) laimētājs (-i) saņem arī Bingo laimestu.


Vienas grupas laimestu ieguvēji var saņemt arī citu grupu laimestus.
Katra izloze notiek tik ilgi, kamēr kāds no spēlētajiem ir laimējis SuperBingo vai Bingo.


Kāda ir varbūtība laimēt?

Varbūtība laimēt SuperBingo ir 1 : 2 237 997.
Varbūtība laimēt Rāmis ir 1 : 3 360.
Varbūtība laimēt Centrs ir 1 : 25.


SuperBingo TV izloze un kā var tajā piedalīties?

SuperBingo TV izloze ietvaros notiek SuperBingo skaitļu izloze, kā arī auditorijas spēles un dažādas papildspēles. SuperBingo izloze tiek filmēts sestdienās ap plkst. 14:00 un tiek pārraidīts televīzijā svētdienās plkst. 10:00 TV3. Arī Jūs varat būt šīs TV izlozes dalībnieks!
Piedaloties SuperBingo izlozē, Jūs iegūstat TV izlozes ciparus (trīs ciparu kombināciju).

Spēlējot vairākus variantus uz viena kupona, Jūs saņemsiet sekojošu TV izlozes ciparu kombināciju skaitu:
• 1 spēles variants - 1 TV izlozes ciparu kombinācija;
• 2 spēles varianti - 3 TV izlozes ciparu kombinācijas;
• 3 spēles varianti - 5 TV izlozes ciparu kombinācijas;
• 4 spēles varianti - 6 TV izlozes ciparu kombinācijas;
• 5 spēles varianti - 8 TV izlozes ciparu kombinācijas.

Uzmanīgi vērojiet SuperBingo TV izlozi – ja Jūsu TV izlozes ciparu kombinācija sakrīt ar to, kas tiek uzrādīta TV izlozes laikā, Jūs varat pieteikties dalībai nākamās nedēļas SuperBingo TV izlozes auditorijas spēlēm. Jums ir nekavējoties jāzvana pa tālruņa numuru 67224906, jo dalībnieki tiek reģistrēti zvanu pieņemšanas kārtībā un reģistrācija tiek noslēgta, kad reģistrēts nepieciešamais dalībnieku skaits. Reģistrācija notiek ne ilgāk kā divas stundas kopš brīža, kad pa TV pārraidīta TV izlozes ciparu izloze. Lai reģistrētos, Jums jānosauc TV izlozes cipari, savas kvīts numurs, vārds, uzvārds, adrese un Jūsu tālruņa numurs. Kad nāksiet uz TV izlozi, neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un kvīti.

SUPERBINGO TV AUDITORIJAS SPĒĻU NOTEIKUMIKad notiek izloze, kur to var redzēt un kur var uzzināt laimējušos skaitļus?

Izlozes notiek sestdienās ap plkst. 15:00 (SuperBingo TV šova filmēšana sākas plkst. 14:00), Rīgā, Šmerļa ielā 3, Rīgas Kinostudijā. Izlozes notiek SuperBingo TV izlozes ietvaros, kurš tiek pārraidīts svētdienās, kanālā TV 3 plkst. 10:00. Izlozes rezultāti jau sestdienās tiek publicēti www.latloto.lv, tie ir pieejami visās on-line tirdzniecības vietās, kā arī rezultātus var uzzināt, zvanot pa izziņu tālruni 67227728. Izložu rezultāti tiek publicēti laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze.

SuperBingo izložu un TV pārraižu laiki:

Izlozes sākums
Pārdošanas pārtraukums

tirdzniecības vietās
iLOTO pārdošanas pārtraukums
Rezultātu pārraide TV
~15:00
14:00 - 14:10
13:50 - 14:10
Svētdien TV3 10:00


Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Laimestus līdz 150 €  izmaksā loteriju on-line tirdzniecības vietās.

Laimestus no 150 € līdz 720 € izmaksā Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā Latvijas Loto pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā.

Laimestus virs 720 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus virs 720 € līdz 14 300 € izmaksā 3 darba laikā. Laimestus virs 14 300 € izmaksā 30 dienu laikā.

Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā pēc pēdējās izlozes, kurā piedalās kvīts.
SuperBingo TV izlozes auditorijas spēļu un TV izlozes ietvaros notiekošo papildspēļu laimestus auditorijas spēlētājiem, kuri piedalījušies klātienē, noformē izlozes norises vietā – Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3. Mantu laimestus izsniedz uzreiz vai arī izsniedz laimētājam sertifikātu un informē par laimesta saņemšanas vietu.


Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

iLOTO laimesti tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu.

Laimesti līdz 3 000 € tiek pārskaitīti uz katra laimētāja bankas kontu, kuru laimētājs norādījis iLOTO reģistrācijas datos. Laimesti līdz 720 € tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies. Laimesti virs 720 € līdz 3 000 € tiek pārskaitīti 3 darba dienu laikā, pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies.

Laimestus virs 3 000 € līdz 7 999,99 €, pēc papildus informācijas par laimētāju saņemšanas e-pasta veidā, izmaksā (pārskaita uz spēlētāja ILOTO reģistrācijas datos norādīto konta numuru) 3 darba dienu laikā pēc tam, kad no laimētāja saņemta pieprasītā informācija.

Laimestus no 8 000 € noformē laimētājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus no 8 000 € līdz 14 300 € izmaksā 3 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža. Laimestus virs 14 300 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.
SuperBingo TV izlozes auditorijas spēļu un TV izlozes ietvaros notiekošo papildspēļu laimestus auditorijas spēlētājiem, kuri piedalījušies klātienē, noformē izlozes norises vietā – Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3. Mantu laimestus izsniedz uzreiz vai arī izsniedz laimētājam sertifikātu un informē par laimesta saņemšanas vietu. 
 
[Uz sākumlapu] [Skaitļu loterijas] [Momentloterijas] [Laimestu statistika] [Internet Loto] [Par Latvijas Loto] [Interesanti Fakti]
   

All rights reserved © 2000 - 2002 Latvijas Loto.
Jautājumi un komentāri: info@latloto.lv

 
Top.LV