Februāris – SuperBingo NARVESEN mēnesis

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 20.01.2017.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” papildspēles

„Februāris – „SuperBingo” NARVESEN mēnesis”

NOTEIKUMI

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese – info@latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” papildspēli „Februāris – „SuperBingo” NARVESEN mēnesis” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles laimesti - „PREMIUM PLUS” dāvanu kartes”(turpmāk tekstā saukta – „Premium Plus” dāvanu karte):

2.1.    4 (četras)  „Premium Plus” dāvanu kartes, katra EUR 400  vērtībā;

2.2.    4 (četras) „Premium Plus” dāvanu kartes, katra EUR 750 vērtībā;

2.3.    Papildspēles laimestu fonds sastāda EUR 4600.

3. Papildspēles laimesti („Premium Plus” dāvanu kartes) tiek izmaksāti no VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” laimestu fonda.

4. Laimestu izlozē piedalās valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” kvītis, kas iegādātas no 2017. gada 28. janvāra  plkst. 14:10 līdz 25. februāra plkst. 13:59:59 SIA „Narvesen Baltija” tirdzniecības vietās dalībai 2017.gada 4., 11., 18. un 25. februāra izlozēs. Iegādātā kvīts var būt jebkādā vērtībā.

5. Laimestu izloze (laimējušo kvīšu numuru izloze) notiek četrās kārtās - 2017.gada 4., 11., 18. un 25. februārī. Katrā izlozē pēc nejaušības principa no centrālās on-line datu sistēmas no dalībai attiecīgajā „SuperBingo” izlozē „Narvesen Baltija” tirdzniecības vietās reģistrētajām kvītīm secīgi tiek izlozēts 1 (viens) kvīts numurs, kuras īpašnieks laimē „Premium Plus” dāvanu karti EUR 400 vērtībā, un 1 (viens) kvīts numurs, kuras īpašnieks laimē „Premium Plus” dāvanu karti EUR 750 vērtībā.

6. Papildspēles laimējušo kvīšu numuru izloze notiek sestdienās ap plkst. 14:30, VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. 

7. Informācija par Papildspēlē laimējušajām kvītīm tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās „SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10:00.

8. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes „SuperBingo” pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija.

9. Laimestus („Premium Plus” dāvanu kartes) var saņemt VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Par laimējušās kvīts īpašnieku tiek uzskatīta un tiesības saņemt laimestu ir personai, kura pirmā apliecina kvīts iegādes faktu, uzrādot un iesniedzot kvīts oriģinālu VAS „Latvijas Loto”. Laimētājam (-iem) ir tiesības pieteikties uz Papildspēles laimestiem 30 dienu laikā, skaitot no izlozes dienas.

10. Laimestu („Premium Plus” dāvanu karšu) vērtība netiek izsniegta naudā.

11. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.30. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

12. Piedaloties Papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs Papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un, laimesta gadījumā, savu personas datu, kas nepieciešami laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.)

13. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €