SUPERBINGO NOTEIKUMI

Kā spēlēt tirdzniecības vietās?

Kā spēlēt internetā?

Kas ir ”centrs” un ”rāmis”?

Cik skaitļi jāatmin, lai būtu laimests?

Kāda ir varbūtība laimēt?

SuperBingo TV izloze un kā var tajā piedalīties?

Kad notiek izloze, kur to var redzēt un kur var uzzināt laimējušos skaitļus?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

Pilni SuperBingo noteikumi

SuperBingo TV auditorijas spēļu noteikumi

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumi internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)

 

Kā spēlēt tirdzniecības vietās?

 • Saņemiet on-line tirdzniecības vietā bezmaksas SuperBingo kuponu. 

Superbingo kupons

 • Uz kupona ir pieci spēles laukumi (varianti). Jūs varat izvēlēties, cik variantus spēlēt - tikai vienu, vairākus vai visus piecus. Viena varianta cena ir 1,20 €. Katra varianta laukums sastāv no piecām kolonnām. Izvēlieties un nosvītrojiet katrā kolonnā četrus skaitļus; kopā tātad 20 katrā variantā. Skaitļi jānosvītro ar zīmi ”X” (ar melnu vai zilu pildspalvu).

Super bingo viens variants

 • Skaitļus Jūsu vietā pēc nejaušības principa var izvēlēties arī termināls - tā būs Ātrspēle. Ir iespējama gan pilnā Ātrspēle, gan daļējā Ātrspēle. Pilnajā Ātrspēlē termināls izvēlēsies visus skaitļus. Daļējā Ātrspēlē daļu skaitļu izvēlaties un nosvītrojat Jūs (mazāk nekā četrus vienā kolonnā), bet pārējos izvēlas termināls. Vienu kuponu var izmantot dažādiem spēles veidiem. Tādā gadījumā vispirms aizpildiet tos variantus, kuros visus skaitļus izvēlaties Jūs, pēc tam - daļējās Ātrspēles variantus, un visbeidzot uz neaizpildītajiem variantiem pēc Jūsu vēlēšanās var tikt spēlēta pilnā Ātrspēle.
 • Jūs varat piedalīties arī papildspēlē Džokers un papildspēlē Džokers 7.
 • Aizpildīto kuponu nododiet pārdevējam, kurš to ievadīs on-line terminālā un pēc samaksas Jums izsniegs Jums kvīti, kas apliecinās Jūsu piedalīšanos izlozē. Uz kvīts Jūsu izvēlētie katra varianta 20 skaitļi būs izvietoti piecās kolonnās, kas veido spēles laukumu. Katrā kolonnā termināls vienu laukumu būs aizpildījis ar simbolu  !, tā saukto bingo bonusu, kas automātiski uzskatāms par atminētu skaitli. Trīs bingo bonusi būs izvietoti laukuma centrā un divi - apkārtējā rāmī.
 • Pēc kvīts saņemšanas nekavējoties pārbaudiet, vai tajā ir precīzi nodrukātas visas Jūsu izvēlētās atzīmes.

superbingo kvits cetri cipari

 • Saudzīgi glabājiet saņemto kvīti, jo vienīgi kvīts, nevis kupons, ir pierādījums Jūsu līdzdalībai izlozē un tiesībām saņemt laimestu. TV izlozes laikā Jūs varat saudzīgi, nebojājot kvīti, atzīmēt spēles laukumā atminētos skaitļus.

Kā spēlēt internetā?

 • Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties (ielogojieties) sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs.
 • Izvēlieties SuperBingo un Jūs saņemsiet virtuālu kuponu.

Superbingo iLOTO kupons

 • Uz kupona ir pieci spēles laukumi (varianti). Jūs varat izvēlēties, cik variantus spēlēt - tikai vienu, vairākus vai visus piecus. Viena varianta cena ir 1,20 €. Katra  varianta laukums sastāv no piecām kolonnām. Izvēlieties un ar kursoru atzīmējiet katrā kolonnā četrus skaitļus; kopā tātad 20 katrā variantā.

Superbingo iLoto viens variants

 • Skaitļus Jūsu vietā pēc nejaušības principa var izvēlēties arī iLOTO sistēma - tā būs Ātrspēle. Ir iespējama gan pilnā Ātrspēle, gan daļējā Ātrspēle. Pilnajā Ātrspēlē iLOTO sistēma izvēlēsies visus skaitļus. Daļējā Ātrspēlē daļu skaitļu izvēlaties un nosvītrojat Jūs (mazāk nekā četrus vienā kolonnā), bet pārējos izvēlas iLOTO sistēma. Lai spēlētu Ātrspēli, izvēlieties variantu, kurā vēlaties spēlēt Ātrspēli – ar kursoru atzīmējiet varianta numuru varianta lauciņa labajā apakšējajā stūrī. Tad spiediet zem kupona uz izvēlnes „Ātrspēle”. Lai spēlētu daļējo Ātrspēli - ar kursoru atzīmējiet varianta numuru varianta lauciņa labajā apakšējajā stūrī, tad daļu no vienā variantā atzīmējamo skaitļu skaita (pieci), atzīmējiet attiecīgajā spēles variantā, un visbeidzot spiediet zem kupona uz izvēlnes „Ātrspēle”; iLOTO sistēma atzīmēs trūkstošos skaitļus šajā variantā. Vienu kuponu var izmantot dažādiem spēles veidiem. Tādā gadījumā vispirms aizpildiet tos variantus, kuros visus skaitļus izvēlaties Jūs, pēc tam - daļējās Ātrspēles variantus, un visbeidzot uz neaizpildītajiem variantiem pēc Jūsu vēlēšanās var tikt spēlēta pilnā Ātrspēle.
 • Jūs varat piedalīties arī papildspēlē Džokers un papildspēlē Džokers 7.
 • Aizpildot kuponu Internetā, Jūs varat sekot līdzi kupona kopsummai kupona apakšējā labajā stūrī, kā arī laikam, kas atlicis līdz iespējai reģistrēt savu dalību tuvākajā izlozē.
 • Kad kupons aizpildīts, apstipriniet savu izvēli, spiežot uz "APMAKSĀT NO SPĒLES KONTA" vai „PIEVIENOT GROZAM”. Ja izvēlēsieties „PIEVIENOT GROZAM”, Jums tiks piedāvātas iespējas „TURPINĀT IEPIRKTIES” vai „APSKATĪT GROZU”. Ja vēlaties atsevišķi apmaksāt tieši šo kuponu vai biļeti no sava iekšējā iLOTO spēles konta, tad izvēlieties „APMAKSĀT NO SPĒLES KONTA”. Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs. Lai pirkumu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga „APMAKSĀT”. Pirkumu iespējams apmaksāt ar naudu no spēlētāja iLOTO iekšējā spēles konta (ja iekšējā spēles kontā ir pietiekami daudz līdzkeļus pirkuma apmaksai), ar bankas karti vai ar internetbanku. Ja izvēlaties maksāt ar bankas kartes vai internetbankas palīdzību, tad jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Ja izvēlaties maksāt ar naudu no sava iLOTO spēles konta, tad groza apmaksa notiek nekavējoties. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas un izmaksas no spēlētāja konta var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz iLOTO reģistrēta lietotāja vārda. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi spēles kontā ir 1 000 €. Kad kupons aizpildīts, apstipriniet savu izvēli, spiežot uz ”PIEVIENOT GROZAM”. Kad esat pievienojis grozam visus savus pirkumus, noformējiet pirkumu. Lai apmaksātu grozu, jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga "APMAKSĀT", jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums.
 • Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas Jūsu izvēlētie kuponi tiks reģistrēti dalībai izlozē.
 • Pārliecinieties par to, ka Jūsu kuponi ir reģistrēti – dodieties uz ”Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvu” un pārbaudiet, vai Jūsu kuponu statuss ir ”Reģistrēti sistēmā”.
 • Jūsu izvēlētie katra varianta 20 skaitļi būs izvietoti piecās kolonnās, kas veido spēles laukumu. Katrā kolonnā iLOTO sistēma vienu laukumu būs aizpildījis ar simbolu ” ! ”, tā saukto bingo bonusu, kas automātiski uzskatāms par atminētu skaitli. Trīs bingo bonusi būs izvietoti laukuma centrā un divi - apkārtējā rāmī. Skaitļu izkārtojumu spēles laukumā (centrā un rāmī) Jūs varat apskatīt ”Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā”, izvēloties katram atsevišķam kuponam opciju ”Drukāt kuponu”. Jūs varat izdrukāt kuponu un TV izlozes laikā varat atzīmēt spēles laukumā atminētos skaitļus.

Kas ir ”centrs” un ”rāmis”?

            

Rāmis – četrpadsmit skaitļi, kas izkārtoti rāmī. 

Superbingo rāmis

Centrs – seši skaitļi, kas izkārtoti centrā.

Superbingo rāmis

 

 

Cik skaitļi jāatmin, lai būtu laimests?

Pavisam iespējami 6 dažādi SuperBingo laimesti.

Katras TV izlozes sākumā tiek paziņots bumbiņas kārtas numurs, līdz kurai tiek izspēlēts laimests SuperBingo.

Pirmais Centrs

Laimē pirmais (-ie), kuram (-iem) līdz 45.bumbiņai  atminēti 6 skaitļi, kas atrodas Centrā.

Pirmais Rāmis

Laimē pirmais (-ie), kuram (-iem) līdz 45.bumbiņai  atminēti 14 skaitļi, kas atrodas Rāmī.

Centrs

Laimē visi, kuriem līdz 45. bumbiņai atminēti 6 skaitļi, kas atrodas Centrā.

Rāmis

Laimē visi, kuriem līdz 45.bumbiņai atminēti 14 skaitļi, kas atrodas Rāmī.

Bingo

Laimē tas (tie), kam (kuriem) pirmajam (-iem) atminēti visi 20 skaitļi.

SuperBingo

Laimē tas (tie), kam (kuriem) pirmajam (-iem) līdz noteiktai bumbiņai ir atminēti
visi 20 skaitļi. Šis (šie) laimētājs (-i) saņem arī Bingo laimestu.

Vienas grupas laimestu ieguvēji var saņemt arī citu grupu laimestus.

Katra izloze notiek tik ilgi, kamēr kāds no spēlētajiem ir laimējis SuperBingo vai Bingo.

Kāda ir varbūtība laimēt?

Varbūtība laimēt SuperBingo ir 1 : 2 650 447.

Varbūtība laimēt Rāmis ir 1 : 3 360.

Varbūtība laimēt Centrs ir 1 : 25.

SuperBingo TV izloze un kā var tajā piedalīties?

SuperBingo TV izloze ietvaros notiek SuperBingo skaitļu izloze, kā arī auditorijas spēles un dažādas papildspēles. SuperBingo izloze tiek filmēts sestdienās ap plkst. 14:00 un tiek pārraidīts televīzijā svētdienās plkst. 10:00 TV3. Arī Jūs varat būt šīs TV izlozes dalībnieks! Personas, kuras nav sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, dalībai TV izlozē netiek reģistrētas.

Piedaloties SuperBingo izlozē, Jūs iegūstat TV izlozes ciparus - četru ciparu kombināciju.

Spēlējot vairākus variantus uz viena kupona, Jūs saņemsiet sekojošu TV izlozes ciparu kombināciju skaitu:

• 1 spēles variants - 1 TV izlozes ciparu kombinācija;

• 2 spēles varianti - 3 TV izlozes ciparu kombinācijas;

• 3 spēles varianti - 5 TV izlozes ciparu kombinācijas;

• 4 spēles varianti - 6 TV izlozes ciparu kombinācijas;

• 5 spēles varianti - 8 TV izlozes ciparu kombinācijas.

Uzmanīgi vērojiet SuperBingo TV izlozi – ja Jūsu TV izlozes ciparu kombinācija sakrīt ar to, kas tiek uzrādīta TV izlozes laikā, Jūs varat pieteikties dalībai nākamās nedēļas SuperBingo TV izlozes auditorijas spēlēm. Jums ir nekavējoties jāzvana pa tālruņa numuru 67224906, jo dalībnieki tiek reģistrēti zvanu pieņemšanas kārtībā un reģistrācija tiek noslēgta, kad reģistrēts nepieciešamais dalībnieku skaits. Reģistrācija notiek ne ilgāk kā divas stundas kopš brīža, kad pa TV pārraidīta TV izlozes ciparu izloze. Lai reģistrētos, Jums jānosauc TV izlozes cipari, savas kvīts numurs, vārds, uzvārds, adrese un Jūsu tālruņa numurs. Kad nāksiet uz TV izlozi, neaizmirstiet paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un kvīti.

Lai nodrošinātu pietiekamu dalībnieku skaitu TV auditorijā, var tikt izlozētas vairākas TV izlozes ciparu kombinācijas.

 

SUPERBINGO TV AUDITORIJAS SPĒĻU NOTEIKUMI

Kad notiek izloze, kur to var redzēt un kur var uzzināt laimējušos skaitļus?

Izlozes notiek sestdienās ap plkst. 14:20, Rīgā, Šmerļa ielā 3, Rīgas Kinostudijā. Izlozes notiek SuperBingo TV izlozes ietvaros, kurš tiek pārraidīts svētdienās, kanālā TV 3 plkst. 10:00. Izlozes rezultāti jau sestdienās tiek publicēti www.latloto.lv, tie ir pieejami visās on-line tirdzniecības vietās, kā arī rezultātus var uzzināt, zvanot pa izziņu tālruni 67227728. Izložu rezultāti tiek publicēti laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze.

SuperBingo izložu un TV pārraižu laiki:

Izlozes sākums

Pārdošanas pārtraukums
on-line  tirdzniecības vietās

iLOTO

pārdošanas pārtraukums

Rezultātu pārraide TV

~14:20

14.00 - 14.10

13.50 - 14.10

Svētdien TV3 10.00

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

 • Laimestus līdz 150 € izmaksā loteriju on-line tirdzniecības vietās.
 • Laimestus no 150 € līdz 720 € izmaksā Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā Latvijas Loto pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā.
 • Laimestus virs 720 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus virs 720 € līdz 14 300 € izmaksā 3 darba laikā. Laimestus virs 14 300 € izmaksā 30 dienu laikā.
 • Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā pēc attiecīgās izlozes.
 • SuperBingo TV izlozes auditorijas spēļu un TV izlozes ietvaros notiekošo papildspēļu laimestus auditorijas spēlētājiem, kuri piedalījušies klātienē, noformē izlozes norises vietā – Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3. Mantu laimestus izsniedz uzreiz vai arī izsniedz laimētājam sertifikātu un informē par laimesta saņemšanas vietu.

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

 • iLOTO laimesti tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu vai uz spēlētāja iLOTO iekšējo spēles kontu; spēlētājs savā iLOTO lietotāja kontā norāda, vai vēlas, lai laimesti tiktu pārskaitīti uz viņa spēles kontu vai uz norādīto bankas kontu. Spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var saņemt laimestus vērtībā līdz 1 000 €. Laimesti līdz 1 000 € tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies. Ja pirms laimesta iemaksas spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par 1 000 € visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz iLOTO reģistrēta lietotāja bankas kontu. iLOTO laimesti tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu.
 • Visi naudas laimesti virs 1 000 € tiek pārskaitīti uz katra laimētāja bankas kontu, kuru laimētājs norādījis iLOTO reģistrācijas datos. Laimesti no 720 € līdz 3 000 € tiek pārskaitīti 3 darba dienu laikā, pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies. 
 • Laimestus virs 3 000 € līdz 7 999,99 € izmaksā (pārskaita uz spēlētāja ILOTO reģistrācijas datos norādīto konta numuru) 3 darba dienu laikā pēc pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies. 
 • Laimestus no 8 000 € noformē laimētājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus no 8 000 € līdz 14 300 € izmaksā 3 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža. Laimestus virs 14 300 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.
 • iLOTO laimesti tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu vai uz spēlētāja iLOTO iekšējo spēles kontu; spēlētājs savā iLOTO lietotāja kontā norāda, vai vēlas, lai laimesti tiktu pārskaitīti uz viņa spēles kontu vai uz norādīto bankas kontu. Spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var saņemt laimestus vērtībā līdz 1 000 €. Laimesti līdz 1 000 € tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies. Ja pirms laimesta iemaksas spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par 1 000 €, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz iLOTO reģistrēta lietotāja bankas kontu.
 • SuperBingo TV izlozes auditorijas spēļu un TV izlozes ietvaros notiekošo papildspēļu laimestus auditorijas spēlētājiem, kuri piedalījušies klātienē, noformē izlozes norises vietā – Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3. Mantu laimestus izsniedz uzreiz vai arī izsniedz laimētājam sertifikātu un informē par laimesta saņemšanas vietu.

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 14.09.2015.

Licence Nr. VL-25 un Nr. IS/BT-05

 

VAS „Latvijas Loto” 

Valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumi

 

1. Izlozes organizētājs

 

1.1.Valsts mēroga skaitļu izlozi „SuperBingo” (turpmāk tekstā – izloze) Latvijas Republikas teritorijā organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, vienotais reģ. Nr. 40003083998, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese – info@latloto.lv.

 

2. Definīcijas

 

TV izloze – televīzijas izloze, kura sastāv no pamatspēles (skaitļu izlozes) un TV auditorijas spēlēm.

 

TV izlozes cipari – uz spēlētāja kvīts vai internetā reģistrētā kupona datos atsevišķa ieraksta veidā uzdrukāti kupona numura pēdējie četri cipari (no kreisās uz labo).

Ātrspēles gadījumā – TV izlozes cipari – uz spēlētāja kvīts īpaši uzdrukāta centrālās on-line datu apstrādes sistēmas izvēlēta gadījuma rakstura četrciparu kombinācija vai spēlētājiem internetā – VAS „Latvijas Loto” InternetLoto sistēmas izvēlēta gadījuma rakstura četrciparu kombinācija, kas tiek norādīta reģistrētā kupona datos. Ja ir vairāki TV izlozes cipari, tad katra nākamā TV izlozes ciparu kombinācija veidojas kā skaitļu intervāls. Piemēram, trīs TV izlozes ciparu kombinācijas uz vienas kvīts vai internetā reģistrēta kupona datos tiek atspoguļotas pēc sekojoša principa: 2223-2225.

TV ciparu skaits uz kvīts atkarīgs no spēles variantu skaita uz vienas kvīts vai internetā reģistrēta kupona datos pēc sekojošas formulas:

 • viens spēles variants – viena TV izlozes ciparu kombinācija;
 • divi spēles varianti – trīs TV izlozes ciparu kombinācijas;
 • trīs spēles varianti – piecas TV izlozes ciparu kombinācijas;
 • četri spēles varianti – sešas TV izlozes ciparu kombinācijas;
 • pieci spēles varianti – astoņas TV izlozes ciparu kombinācijas.

 

Spēles laukums (variants) – izvēlēto skaitļu (intervālā no 1 līdz 75) un bingo bonusa simbolu izvietojums uz kvīts.

Bingo bonusa simbolsspēles laukumā izvietotie 5 simboli - “!”

 

Noteiktā bumbiņa secīgi pēc kārtas no lototrona izlozētā bumbiņa, līdz kurai konkrētā izlozē jāizlozē konkrēti laimesti. Bumbiņas tiek noteiktas ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu un publiski izsludinātas TV izlozes laikā.

 

Centrs - atminēto 6 skaitļu un 3 Bingo bonusa simbolu izkārtojums spēles laukumā (skat. 1.attēlu).

Rāmis - atminēto 14 skaitļu un 2 Bingo bonusa simbolu izkārtojums spēles laukumā (skat. 2.attēlu).

Bingo - atminēto 20 skaitļu un 5 Bingo bonusa simbolu izkārtojums spēles laukumā (skat. 3.attēlu).

                                                             

3. Izlozes organizēšanas vieta un laiks

 

3.1. Izloze tiek organizēta Latvijas Republikas teritorijā tās speciālās atļaujas - licences darbības laikā.

3.2. Izloze notiek vienu reizi nedēļā – sestdienā, “Rīgas Kinostudijā” Rīgā, Šmerļa ielā 3, un tiek pārraidīta televīzijā, kanālā TV3, svētdienā kā izlozes ieraksts.

3.3. Oficiāli un izlozes rezultātus apliecinoši dokumenti ir izlozes akti (protokoli).

3.4. Izlozes rezultāti tiek publiskoti VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un on-line tirdzniecības vietās.

 

4.Izlozes formula

 

4.1. Izloze sastāv no pamatspēles – skaitļu izlozes - un TV auditorijas spēlēm.

4.2. Izlozes laimestu fonds ir 45% no pārdošanas kopsummas uz izlozi, kas tiek sadalīts starp skaitļu izlozi un TV auditorijas spēlēm šajos noteikumos paredzētajā apjomā.

4.3. TV izlozes laikā:

4.3.1.  pamatspēles (skaitļu izlozes) laikā laimējušie skaitļi tiek publiski izlozēti no 75 skaitļiem (intervālā no 1 līdz 75). Laimējušo skaitļu izlozei tiek izmantots lototrons un izlozes bumbiņas, kas apzīmētas ar skaitļiem no 1 līdz 75.

4.3.2.  TV auditorijas spēlēs tiek izspēlēti mantu un naudas laimesti, TV auditorijas spēļu laimestiem paredzētajā apjomā.

 

5.Izlozes kupons, cena un dalības maksa

 

5.1. Izlozes kuponus izgatavo, pamatojoties uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem, atbilstoši Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likuma” prasībām. Kupons ir bezmaksas.

5.2.  Uz kupona ir izvietoti:

5.2.1.  pieci spēles laukumi (varianti). Katrā spēles laukumā attēloti 75 skaitļi, intervālā no 1 līdz 75. Skaitļi sagrupēti 5 kolonnās pa 15 skaitļiem katrā kolonnā.

5.2.2. papildspēļu „Džokers” un „Džokers 7” lauciņi;

5.2.3.  Kupona aizmugurējā daļā izvietots izlozes noteikumu apraksts.

5.3. Viena spēles varianta cena ir EUR 1,20 (viens euro un 20 centu). Maksa par dalību izlozē ir atkarīga no variantu skaita un dalības papildspēlēs „Džokers” un/vai „Džokers 7”. Papildspēles „Džokers” cena uz vienu izlozi ir EUR 1,50 (viens euro un piecdesmit centu). Papildspēles „Džokers 7” cena uz vienu izlozi ir EUR 1,50 (viens euro un piecdesmit centu).

 

6.Dalība izlozē

 

6.1. Spēlētāju dalības reģistrācija izlozē notiek:

6.1.1. on-line tirdzniecības vietās, spēlētājam aizpildot spēles kuponu, iemaksājot attiecīgo maksu par dalību izlozē un, ar pārdevēja starpniecību, reģistrējot kuponā veiktās atzīmes on-line terminālā;

6.1.2. VAS „Latvijas Loto” InternetLoto (turpmāk tekstā - iLOTO) sistēmā - www.latloto.lv, saskaņā ar “VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

 

6.2. Lai reģistrētu dalību izlozē tirdzniecības vietā spēlētājs:

 

6.2.1. Spēles kuponā vismaz vienā variantā ar zīmi „x” nosvītro 20 skaitļus – četrus skaitļus katrā kolonnā. Uz viena spēles kupona spēlētājs var aizpildīt 5 variantus.

6.2.2. Skaitļus spēlētāja vietā var izvēlēties arī on-line termināls – tā ir Ātrspēle. Spēlētājs var spēlēt pilno Ātrspēli vai daļējo Ātrspēli. Pilnās Ātrspēles gadījumā visus skaitļus spēles variantā izvēlas on-line termināls. Daļējas Ātrspēles gadījumā spēlētājs nosvītro vienā vai vairākās kolonnās mazāk par četriem skaitļiem un trūkstošos skaitļus izvēlas on-line termināls.

6.2.3. Uz kupona ar zīmi „x” izdara atzīmi par dalību vai atteikšanos no dalības papildspēlēs „Džokers” un „Džokers 7”.

6.2.3.1. Spēlētāja kvīts piedalās izlozē, kā tas norādīts uz kvīts (izlozes datums). Ja uz spēlētāja kvīts ir norāde par piedalīšanos papildspēlē „Džokers” un/vai „Džokers 7”, spēlētājs piedalās tuvākajā sestdienas „Džokers” un/vai „Džokers 7” izlozē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas brīža) centrālajā on-line datu sistēmā.

6.2.4. Kuponu var reģistrēt tikai uz vienu (tuvāko) izlozi.

6.2.5.  Aizpildīto izlozes kuponu on-line tirdzniecības vietās pieņem līdz izlozes pārdošanas perioda slēgšanai - katras kalendārās nedēļas sestdienas (izlozes dienas) plkst. 13:59:59. Izlozes tirdzniecības pārtraukums - sestdienā no plkst. 14:00 līdz 14:09:59.

6.2.6. Kad kupons ievadīts on-line terminālā, informācija tiek nolasīta un pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Ja kupons ir aizpildīts atbilstoši izlozes noteikumiem, on-line termināls saņem apstiprinājumu no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas un izdrukā kvīti, kas tiek izsniegta spēlētājam.

6.2.7. Uz kvīts spēlētāja izvēlētie skaitļi tiek izvietoti piecās kolonnās, veidojot spēles laukumu: I kolonnā skaitļi no 1 – 15; II kolonnā skaitļi no 16 – 30; III kolonnā skaitļi no 31 – 45; IV kolonnā skaitļi no 46 – 60; V kolonnā skaitļi no 61 – 75. Katrā kolonnā pēc nejaušības principa kāda skaitļa vietā tiek izvietots viens „Bingo bonusa simbols”. Spēles laukuma „Centrā” tiek izvietoti trīs un „Rāmī” divi „Bingo bonusa simboli”.

6.2.8. Uz spēlētāja kvīts tiek izvietoti speciālie TV izlozes cipari.

6.2.9. Pēc on-line termināla izdrukātas kvīts saņemšanas spēlētājam nekavējoties attiecīgajā tirdzniecības vietā ir jāpārbauda, vai tajā ir precīzi nodrukātas visas viņa kuponā izvēlētās atzīmes.

6.2.10.   Saņemtā kvīts saudzīgi jāglabā, jo vienīgi nebojāta kvīts, nevis aizpildītais kupons, ir pierādījums dalībai izlozē un dod tiesības saņemt laimestu. Kvīts var tikt neatgriezeniski bojāta, ja tā tiek pakļauta jebkādai termiskai (augstas temperatūras, tiešu saules staru ilgstoša ietekme utt.) iedarbībai un/vai saskarsmē ar taukvielām un šķidrumu. Kvītis nedrīkst ielaminēt vai kā citādi iepakot.

6.2.11.   Kvīts izdruka skaitās nederīga, ja ir bojāts (nav saprotami izdrukāts) kvīts numurs, svītru kods vai skaitļu kombinācijas; kvīts izdrukāšanas (pirkuma) laiks; kupona numurs; datums, uz kuru derīga kvīts; TV izlozes cipari, kā rezultātā nav iespējams pārbaudīt kvīts autentiskumu (īstumu) un sameklēt kvīti ar atbilstošiem parametriem kā reģistrētu VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.

6.2.12.   Gadījumā, ja spēlētājs konstatē augstākminētās neatbilstības viņam izsniegtajā kvītī, viņam ir nekavējoties jāpieprasa kvīts aizstāšana ar jaunu kvīti bez defektiem, griežoties pie pārdevēja tajā tirdzniecības vietā, kurā tika saņemta (iegādāta) nekvalitatīvā kvīts, bet ne vēlāk, kā līdz izlozes perioda slēgšanai, atbilstoši šo noteikumu 6.2.13. punktam.

6.2.13.   Ja kāda iemesla dēļ spēlētājs vēlas anulēt (atcelt) savu kvīti dalībai izlozē, tad to var izdarīt līdz izlozes perioda slēgšanai sestdienas (izlozes dienas) plkst. 14:04:59 on-line tirdzniecības vietā, kur ir iegādāta kvīts, vai VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot kvīti un pirkumu apliecinošu dokumentu - čeku. Pretenzijas, kas iesniegtas par kvīts atcelšanu (anulēšanu) pēc kvīts atcelšanas termiņa beigām, netiek pieņemtas un izskatītas.

 

6.3. Dalības reģistrācija izlozē iLOTO

 

6.3.1.Reģistrēt dalību izlozē iLOTOvar tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

6.3.2. Lai reģistrētu dalību izlozē iLOTO, spēlētājs:

6.3.2.1. spēles kuponā vismaz vienā variantā ar kursoru atzīmē 20 skaitļus – četrus skaitļus katrā kolonnā. Uz viena spēles kupona spēlētājs var aizpildīt 5 variantus;

6.3.2.2. skaitļus spēlētāja vietā var izvēlēties arī iLOTO sistēma – tā ir Ātrspēle. Spēlētājs var spēlēt pilno Ātrspēli vai daļējo Ātrspēli. Pilnās Ātrspēles gadījumā visus skaitļus spēles variantā izvēlas iLOTO sistēma. Daļējas Ātrspēles gadījumā spēlētājs nosvītro vismaz vienā kolonnā mazāk par četriem skaitļiem, un trūkstošos skaitļus izvēlas iLOTO sistēma;

6.3.2.3. izdara atzīmi par dalību vai atteikšanos no dalības papildspēlēs „Džokers” un „Džokers 7”.

6.3.2.3.1. Ja ir atzīme par piedalīšanos papildspēlē „Džokers” un/vai „Džokers 7”, spēlētājs piedalās tuvākajā sestdienas „Džokers” un/vai „Džokers 7” izlozē pēc kvīts reģistrācijas brīža centrālajā on-line datu sistēmā.

6.3.3. Kuponu var reģistrēt tikai uz vienu (tuvāko) izlozi.

Aizpildīto izlozes kuponu iLOTO pieņem līdz izlozes pārdošanas perioda slēgšanai - sestdienas (izlozes dienas) plkst. 13:49:59. Izlozes tirdzniecības pārtraukums – sestdienās (izlozes dienās) no plkst. 13:50 līdz 14:09:59.

6.3.4. Kad kupons aizpildīts, spēlētājam jāveic kupona (dalības izlozē) apmaksa, saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”. Par apmaksas brīdi, tiek uzskatīts brīdis, kad iLOTO sistēma saņem apstiprinājumu par pirkuma apmaksas veikšanu un kupons tiek reģistrēts „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu sistēmā dalībai izlozē. Ja pirkuma apmaksas apstiprinājums uz iLOTO sistēmu nav saņemts līdz skaitļu izlozes pārdošanas perioda slēgšanai, tad dalība skaitļu izlozē netiek reģistrēta un spēlētājam tiek atgriezta attiecīgā dalības maksas summa.

6.3.5. Kupons ir pieņemts dalībai izlozē ar brīdi, kad uz kupona Lietotāja norādītie dati ir reģistrēti „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā un informācija par kupona datu reģistrāciju izlozei atrodas (ir redzama) iLOTO sadaļā „Mani kuponi” („Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā”) ar statusu „Reģistrēts sistēmā”.

6.3.6. Spēlētājs jebkurā brīdī iLOTO sistēmā var sekot līdzi savu reģistrēto kuponu statusam un izdrukāt informāciju par tiem. Informācijā (datos) par reģistrēto kuponu norādīts: kupona ID numurs, kupona numurs (papildspēļu „Džokers” un „Džokers 7” numurs); kvīts numurs (katram reģistrētam kuponam tiek ģenerēts atsevišķs kvīts numurs, ar kuru tas tiek reģistrēts centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā dalībai izlozē); kupona reģistrēšanas datums un laiks; izlozes, kurā piedalās kupons, datums; skaitļu kombinācijas un to izkārtojums (atbilstoši šo noteikumu 6.2.7. punktā noteiktajam principam); atzīme par dalību papildspēlēs; maksa par dalību izlozē; TV izlozes cipari. Kuponi, kas reģistrēti dalībai izlozē, izmantojot iLOTO, netiek atcelti.

 

7. Laimesti

 

7.1. Katras izlozes kopējais laimestu fonds 45% apmērā ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu izlozēs tiek sadalīts sekojošā procentuālā intervālā (no minimālā līdz maksimālajam laimestu fonda procentuālajam sadalījumam) pamatspēlei un TV auditorijas spēlēm:

 

Spēles

minimālais %

vidējais %

maksimālais %

Pamatspēle

48 %

53 %

58 %

TV auditorijas spēles

42 %

47 %

52 %

               

7.2. Pamatspēles laimestu fonds tiek sadalīts sešās grupās:

 

7.2.1. I grupa (SuperBingo) 25% – spēles laukumā atminēti visi 20 skaitļi līdz noteiktai bumbiņai. I grupas laimesta laimētājs ir arī II grupas laimesta laimētājs.

7.2.2. II grupa (Bingo) 19% – spēles laukumā atminēti visi 20 skaitļi.

7.2.3. III grupa (Pirmais Rāmis) 2% – spēles laukumā atminēti 14 skaitļi, veidojot Rāmi līdz noteiktai bumbiņai.

7.2.4. IV grupas laimests (Pirmais Centrs) 1% – spēles laukumā atminēti 6 skaitļi, veidojot Centru līdz noteiktai bumbiņai.

7.2.5. V grupas laimests (Rāmis) 10% – spēles laukumā atminēti 14 skaitļi, veidojot Rāmi līdz noteiktai bumbiņai.

7.2.6. VI grupas laimesti (Centrs) 43% – spēles laukumā atminēti 6 skaitļi, veidojot Centru līdz noteiktai bumbiņai.

7.3. Vienas laimestu grupas laimētāji var būt arī citu laimestu grupu laimētāji.

7.4. Katrā izlozē pamatspēles laimestu grupu laimestu fondu sadala proporcionāli laimestu skaitam grupā.

7.5. Pamatspēlē laimējušo skaitļu izloze notiek, izlozējot izlozes bumbiņas ar lototronu tik ilgi, kamēr tiek laimēts I grupas laimests SuperBingo un/vai II grupas laimests Bingo.

7.6. Ja izlozē tiek laimēts I grupas laimests - SuperBingo, tad spēlētājs laimē I grupas uzkrājuma summu. Šīs izlozes I grupas laimestu fonds pāriet uz I grupas laimestu rezerves fondu.

7.6.1. Ja izlozē netiek laimēts I grupas laimests, tad I grupas laimestu fonds tiek novirzīts uz nākamās izlozes I grupas laimestu fondu un rezerves fondu. I grupas laimestu fonda sadalījums starp I grupas uzkrājumu un I grupas laimestu rezerves fondu tiek noteikts ar atsevišķu VAS „Latvijas Loto” rīkojumu.

7.6.2. I grupas uzkrājuma sākuma summa tiek noteikta ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu.

7.6.3. I grupai tiek veidots laimestu rezerves fonds, no kura tiek veidota I grupas sākuma uzkrājuma naudas summa un/vai palielināts esošais uzkrājums.

 

8.TV auditorijas spēles

8.1.Ja uz spēlētāja kvīts vai iLOTO reģistrēta kupona datos esošo TV izlozes ciparu kombinācija sakrīt ar TV izlozes laikā (kurā piedalās šī kvīts/iLOTO reģistrētais kupons) uzrādīto (izlozēto) ciparu kombināciju, tad spēlētājam ir tiesības reģistrēties nākamajai TV izlozei un pretendēt uz TV auditorijas spēļu laimestiem. Lai reģistrētos dalībai TV izlozē, spēlētājam nekavējoties uzreiz pēc TV ciparu izlozes televīzijā jāzvana un jāpiesaka sava dalība TV izlozei pa tālruni 67224906. Dalībai TV izlozē tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas tiek noteikts VAS „Latvijas Loto” TV auditorijas spēļu perioda noteikumos, zvanu pieņemšanas kārtībā. Ja divu stundu laikā noteiktais dalībnieku skaits netiek reģistrēts, tad reģistrāciju turpina nākamajā darba dienā līdz reģistrācijas saraksta slēgšanai VAS „Latvijas Loto” biroja darba laikā no plkst. 9.00 līdz 17.30. Personas, kuras nav sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, dalībai TV izlozē netiek reģistrētas.

8.2. Papildus šo noteikumu 8.1. punktā noteiktajai iespējai reģistrēties TV izlozei un pretendēt uz TV auditorijas spēļu laimestiem, TV auditorijas spēļu perioda noteikumos var tikt noteikta papildus iespēja reģistrēties TV auditorijas spēlēm un pretendēt uz TV auditorijas spēļu laimestiem.

8.3. Spēlētājam, ierodoties uz TV izlozi, jāuzrāda kvīts ar TV izlozes cipariem (iLOTO spēlētājiem izdruka no iLOTO ar kvīts numuru) un personu apliecinošs dokuments.

8.4. TV izlozes laikā starp TV izlozē reģistrētajiem dalībniekiem tiek izspēlēti TV auditorijas spēļu laimesti.

8.5. TV auditorijas spēles, to dalībnieku noteikšanas kārtība, laimesti un laimestu izspēles kārtība tiek noteikta ar VAS „Latvijas Loto” valdes lēmumu noteiktam spēļu periodam. Spēļu perioda noteikumi tiek publicēti www.latloto.lv.

 

9.Laimestu izmaksas

 

9.1. Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā pēc izlozes. Ja kvīts ir iegādāta tirdzniecības vietā, par tās īpašnieku tiek uzskatīta persona, kura pirmā apliecina kvīts iegādes faktu, iesniedzot kvīts oriģinālu.        

9.2.Pamatspēles laimestus līdz EUR 150 izmaksā jebkurā on-line tirdzniecības vietā uzreiz pēc kvīts pārbaudes on-line terminālā, iesniedzot laimējušo kvīti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.3. Pamatspēles laimestus virs EUR 150 līdz EUR 720 izmaksā VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā VAS „Latvijas Loto” pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā uzreiz pēc kvīts pārbaudes on-line terminālā, iesniedzot laimējušo kvīti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.4. Ja laimests ir lielāks par EUR 720, to noformē VAS „Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, spēlētājam personīgi iesniedzot laimējušo kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30. Laimestus virs EUR 720 līdz EUR 14 300 izmaksā 3 darba dienu laikā. Laimestus virs EUR 14 300 izmaksā 30 dienu laikā. Gadījumā, ja laimesta ieguvējs ir nepilngadīga persona, tad laimests tiek noformēts un izmaksāts šīs personas likumiskajam pārstāvim.

9.5. iLOTO spēlētājiem naudas laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, ievērojot šo noteikumu (VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumi) 9.3. un 9.4. punktos noteiktos termiņus. Ja kvīts ir iegādāta iLOTO, par tās īpašnieku tiek uzskatīta persona, uz kuras vārda reģistrētā iLOTO Lietotāja kontā ir reģistrēta attiecīgā kvīts.

9.6. Laimesti, kas noteikti latos, tiek izmaksāti euro, latu laimesta summu pārrēķinot uz euro pēc oficiālā maiņas kursa Ls 0,702804 = 1 EUR.

9.7. TV auditorijas spēļu naudas laimestus noformē izlozes norises vietā. Laimestus līdz EUR 720 izmaksā ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā pēc izlozes vai pēc spēlētāja pieprasījuma izmaksā izlozes dienā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus virs EUR 720 izmaksā šo noteikumu 9.4. punktā noteiktajā termiņā. Mantu laimesta saņemšanai spēlētājam uzreiz pēc izlozes tiek izsniegts laimestu apliecinošs dokuments (sertifikāts, dāvanu karte vai laimesta apliecinājums). VAS „Latvijas Loto” nodrošina mantu laimesta saņemšanu pie sadarbības partnera laimesta laimestu apliecinošajā dokumentā noteiktajā termiņā un adresē. Lai saņemtu laimestu pie sadarbības partnera, spēlētājam jāiesniedz derīgs VAS „Latvijas Loto" izsniegts laimestu apliecinošs dokuments un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Mantu laimesta vai dāvanu kartes vērtība netiek izsniegta naudā.

9.8. Laimests netiek izmaksāts, ja:

9.8.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi (bez izlozēto skaitļu kombinācijas) kvīts;

9.8.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta kvīts un nav iespējams noteikt tās autentiskumu (īstumu);

9.8.3. laimests, saskaņā ar iesniegto kvīti, jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

9.8.4. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā ir reģistrēta informācija par kvīts anulēšanu (atcelšanu);

9.8.5. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgās kvīts reģistrāciju uz izlozi;

9.8.6. ir nokavēts laimesta pieteikšanas termiņš.

9.9. Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta kvīts, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuras reģistrāciju on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās kvīts dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē kvīts neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

9.10. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti izlozes laimestu fondā.

 

10. Pretenzijas

 

10.1. Pretenzijas var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050. Jebkura veida pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas attiecīgās izlozes laimestu pieteikšanas termiņā.

10.2. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz kvīts oriģinālu vai reģistrētā kupona datu izdruku no iLOTO sistēmas, vai bankas maksājuma uzdevuma izdruku par pirkuma groza apmaksu (iLOTO spēlētājiem) par dalību izlozē un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS „Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

10.3. Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS „Latvijas Loto” centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā.

10.4. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

 

11. Papildspēles

 

11.1. Izlozes papildspēles ir „Džokers” un „Džokers 7”, kuras tiek organizētas atbilstoši atsevišķi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātiem noteikumiem.

11.2. Izlozei var tikt organizētas citas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

12.. Izlozes organizētāja atbildības nosacījumi

 

12.1. VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību izlozē, tai skaitā,

 • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību izlozē;
 • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir anulējis dalību izlozē vai piedalījies izlozē un nav ieguvis laimestu (nav sakrituši laimējušie skaitļi);
 • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos izlozē, izmantojot iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietajamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās izlozē;
 • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalības reģistrācijai uz izlozi vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

12.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība izlozē ir neiespējama vai var tikt ierobežota. Ja spēlētāja reģistrētā un apmaksātā spēles kombinācija nepiedalās izlozē nepārvaramas varas apstākļu dēļ, VAS „Latvijas Loto” atbildība tiek ierobežota tikai ar veikto iemaksu apmēra par dalību izlozē atgriešanu spēlētājam (-iem).

 

13. Citi noteikumi

 

13.1. Reģistrējot dalību izlozē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt izlozes noteikumiem un procedūrai. Ja spēlētājs reģistrē dalību izlozē izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Izlozes dalībnieks uzņemas atbildību par pareizu kupona aizpildīšanu (labojumi un mehāniski bojājumi nav atļauti). Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS „Latvijas Loto” no tā brīža, kad tiek saņemta on-line termināla izdrukātā kvīts un veikta kvītī norādītās summas apmaksa vai veikta dalības apmaksa un reģistrācija izlozē, izmantojot iLOTO.

13.2. Piedaloties izlozē, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr.003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.)

13.3. Piedaloties TV izlozē, tās dalībnieks  piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai un piekrīt, ka piedalās publiskā izlozē, kura tiek pārraidīta televīzijā. Informācija par laimesta ieguvējiem tiek ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājas lapā www.tv3.lv un www.tvplay.lv.

13.4. Šie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 3. oktobrī, plkst. 14:10,  pēc to apstiprināšanas Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

13.5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumi, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2015.gada  7. janvārī.

 

 

 

APSTIPRINĀTI Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 22.01.2016.

 

VAS "LATVIJAS LOTO"

VALSTS MĒROGA SKAITĻU IZLOZES "SUPERBINGO" TV AUDITORIJAS SPĒĻU PERIODA Nr. 54 NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar VAS "Latvijas Loto" valsts mēroga skaitļu izlozes  „SuperBingo” noteikumu 8.5. punktu

 

1.VAS “Latvijas Loto”, sākot ar 2016. gada 23. janvāra valsts mēroga skaitļu izlozes ”SuperBingo“ (turpmāk tekstā – „SuperBingo”) 3. izlozi –“SuperBingo” TV izlozes auditorijas spēļu dalībnieku atlasi, TV auditorijas spēļu norisi un to laimestu izspēli atbilstoši šajos noteikumos aprakstītajiem nosacījumiem.

2.Šajā TV auditorijas spēļu periodā tiek izspēlētas sekojošas TV auditorijas spēles:

2.1. "Naudas spēle"

2.2. "Mazais laimes rats"

2.3. "Riska spēle"

2.4. "Lielo eiro spēle"

2.5. "Fināla spēle"

2.6. "Pārsteigumu spēle"

2.7. "Lielais laimes rats"

2.8. "Auditorijas bonusa laimests"

3.TV izlozes TV auditorijas spēlēm var reģistrēties:

3.1. līdz 28 (divdesmit astoņi) dalībniekiem, kuriem uz “SuperBingo” kvīts esošā TV izlozes ciparu kombinācija ir sakritusi ar kādu no konkrētājā TV izlozē izlozētajām TV ciparu kombinācijām un kuri VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušies TV izlozei, zvanot pa reģistrācijas tālruni, par ko ir atzīme skaitļu izlozes “SuperBingo” dalībnieku zvanu reģistrācijas sarakstā. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs intervālā no 1 līdz 28. 

3.2. 2 (divi) dalībnieki, kuri iepriekšējā "SuperBingo" TV izlozē tika izlozēti no biļešu komplektiem, kas sastāv no nelaimējušas skaitļu izlozes "SuperBingo" kvīts vai vairākām kvītīm kopā ar vismaz trīs spēles variantiem un trīs nelaimējušām momentloterijas "Kurš Kuru?" biļetēm. "SuperBingo" kvītij (-īm) jābūt iegādātai iepriekšējā vai tekošajā kalendārajā mēnesī. Dalībai spēles dalībnieka izlozē tiek pieņemtas nelaimējušas “SuperBingo” kvītis un “Kurš Kuru?” biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv, (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Izlozētajiem dalībniekiem, reģistrējoties izlozei, tiek piešķirti kārtas numuri "29" un "30", atbilstoši izlozēšanas secībai.

3.3. 1 (viens) dalībnieks, kura kvīts (numurs) iepriekšējā izlozē tika izlozēta VAS “Latvijas Loto” skaitļu izložu papildspēlē “Džokers” papildspēles “Ziemeļi – dienvidi” ietvaros kā kvīts, kuras īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas “SuperBingo” TV izlozē kā TV auditorijas spēļu dalībnieks. Izlozētajam dalībniekam tiek piešķirts kārts numurs “31”.  Izlozes ar papildus dalībnieku nr. “31” notiek no 2016. gada 16. janvāra līdz 12. martam.

3.4. Papildus šo noteikumu 3.1. līdz 3.3. punktos noteiktajā kārtībā reģistrētajiem un izlozētajiem dalībniekiem, atsevišķās TV auditorijas spēlēs piedalās spēlētāji, kuri tiek izlozēti no biļešu komplektiem turpmāk šajos noteikumos aprakstītajā kārtībā.

2.TV auditorijas spēlēm var reģistrēties un tajās var piedalīties dalībnieki, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Personas, kuras nav sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, dalībai TV izlozē netiek reģistrētas. Katrs dalībnieks konkrētajai TV izlozei var reģistrēties vienu reizi.

5. Lai piedalītos TV izlozē, katram dalībniekiem personīgi jāierodas uz nākamo pēc kārtas „SuperBingo” TV izlozi, “Rīgas Kinostudijā”, Rīgā, Šmerļa ielā 3, reģistrējoties 203. kabinetā no plkst. 12:50 līdz 13.40. Ja kāds dalībniekiem neierodas noteiktajā vietā un laikā, tad viņš automātiski zaudē iespēju piedalīties TV izlozē un tiesības pretendēt uz laimestiem. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un dalībniekiem, kuri pieteikušies izlozei pa reģistrācijas tālruni, jāuzrāda “SuperBingo” kvīts, kurā ir sakritusi TV izlozes ciparu kombinācija un kas ir piereģistrēta TV izlozes dalībnieku zvanu sarakstā. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību izlozē internetā www.latloto.lv, jāiesniedz kvīts izdruka ar kvīts numuru. Ja spēlētājs, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt reģistrēto kvīti, tad spēlētājs nevar piedalīties TV izlozē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestiem.

5.1. Dalībnieks, kurš reģistrējies izlozei, zvanot pa reģistrācijas tālruni vai dalībnieks, kurš izlozēts no komplektiem/kvītīm, var nodot tiesības, piedalīties izlozē citai personai tikai uz rakstiskas pilnvaras pamata. Pilnvaru var noformēt notariāli vai personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz piektdienas (dienas pirms izlozes) plkst. 17:30 vai izlozes dienā (sestdienā) dalībnieku reģistrācijas laikā “SuperBingo” studijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pilnvarojuma gadījumā par TV izlozes dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par TV izlozes TV auditorijas spēļu dalībnieku.

5.1.1. Situācijā, kad, zvanot pa reģistrācijas tālruni, nosaukts un TV auditorijas spēļu dalībnieku zvanu reģistrācijas sarakstā fiksēts citas personas vārds un uzvārds (nevis tās personas, kura ir iLOTO Lietotāja profila īpašnieks), reģistrētajai personai nav tiesības piedalīties izlozē bez iLOTO Lietotāja profila īpašnieka pilnvarojuma.

 

6. TV AUDITORIJAS SPĒLES

6.1. NAUDAS SPĒLE

6.1.1. "Naudas spēle" laimestu izspēlē piedalās divi spēlētāji. Pirmais spēlētājs ir dalībnieks, kurš iepriekšējā "SuperBingo" TV izlozē tika izlozēts no iesūtītajiem biļešu komplektiem, kas sastāv no nelaimējušas skaitļu izlozes "SuperBingo" kvīts vai divām kvītīm kopā ar vismaz diviem spēles variantiem un sešām momentloterijas "Moments" biļetēm. "SuperBingo" kvītij (-īm) jābūt iegādātai tekošajā kalendārajā gadā. Dalībai spēles dalībnieka izlozē tiek pieņemtas nelaimējušas “SuperBingo” kvītis un “Moments” biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv, iLOTO. Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Otrs spēlētājs tiek izlozēts no TV auditorijas spēļu dalībniekiem, spēles vadītājam pēc nejaušības principa izlozējot vienu kārtas numuru. Spēlē piedalās dalībnieks, kura numurs sakrīt ar izlozēto.

 

6.1.2.      "Naudas spēle" laimestu izspēle:

 

6.1.2.1.      Laimestu izspēlē tiek izmantots speciāls spēles laukums, kurš sastāv no vienas plaknes, kas ir sadalīta 24 spēles lauciņos, kuri izkārtoti 5 kolonnās un 5 rindās.

 

6.1.2.2. Spēles laukuma lauciņos ir ievietotas naudas laimestu summas EUR:

7500

7500

7500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1000 

1000

 

700

700

700 

700

700

700

500

500 

500

500

500

500

6.1.2.3 Spēles dalībnieki – vispirms "Pirmais" spēlētājs, kurš iepriekšējā "SuperBingo" TV izlozē tika izlozēts no iesūtītajiem biļešu komplektiem, un pēc tam "Otrais" spēlētājs, kurš izlozēts no auditorijas spēļu dalībniekiem – pakāpeniski katrs sev (tiek uzlikta atzīme) atver spēles laukuma lauciņus līdz brīdim, kad kāds no spēlētājiem ir atvēris sev trīs vienādas naudas summas. Šis spēlētājs ir spēles uzvarētājs un ir laimējis naudas summu, kas atkārtojas trīs reizes, savukārt otrs spēlētājs laimē naudas laimestu EUR 300 (trīs simti euro) un "Mēdiju Nama" izdevuma abonementu.

6.1.2.3.1. Spēles uzvarētājs var izvēlēties saņemt laimestu, ko ir laimējis, vai atteikties no tā un doties uz "Fināla spēli". Ja spēles uzvarētājs izvēlas saņemt laimestu, ko ir laimējis, un atsakās no dalības "Fināla spēlē", tad "Fināla spēles" dalībnieks tiek izlozēts no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā TV izlozē nav tikuši izlozēti. Izloze notiek pēc "Lielo eiro spēles".

6.1.2.3.2. Ja spēles uzvarētājs atsakās saņemt laimestu, ko ir laimējis, un izvēlas doties uz „Fināla spēli”, tad šis laimests tiek izlozēts kādam no TV auditorijas spēļu dalībniekiem. Izloze notiek pēc spēles „Fināla spēle”. Izloze tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu 6.6. punktu no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri izlozes brīdī šajā izlozē nav laimējuši nevienu laimestu.

6.1.2.3.3. Summu izkārtojumu pa spēles iekārtas lauciņiem pirms katras izlozes nosaka kārtējās skaitļu izlozes "SuperBingo" apstiprināta izlozes darba komisija, sastādot par to aktu.

6.2. MAZAIS LAIMES RATS

6.2.1."Mazais laimes rats" laimestu izspēlē piedalās divi spēlētāji. Pirmais spēlētājs ir dalībnieks, kurš iepriekšējā "SuperBingo" TV izlozē tika izlozēts no biļešu komplektiem, kas sastāv no nelaimējušas skaitļu izlozes "SuperBingo" kvīts vai divām kvītīm kopā ar vismaz diviem spēles variantiem un trīs nelaimējušām momentloterijas "Sapnis" biļetēm. "SuperBingo" kvītij (-īm) jābūt iegādātai tekošajā kalendārajā gadā. Dalībai spēles dalībnieka izlozē tiek pieņemtas nelaimējušas “SuperBingo” kvītis un “Sapnis” biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv, iLOTO. Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai Papildspēlē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Otrs spēlētājs tiek izlozēts no TV auditorijas spēļu dalībniekiem, spēles vadītājam pēc nejaušības principa izlozējot vienu kārtas numuru. Spēlē piedalās dalībnieks, kura numurs sakrīt ar izlozēto.

6.2.2. "Mazais laimes rats" laimestu izspēlē tiek izmantota spēles iekārta - rats, kurš sadalīts 20 sektoros.

6.2.3. Ratasektoros izvietoti šādi laimesti un to punkti no 1 līdz 10 sekojošā secībā:

Nr.

Laimests

Laimesta vērtība, EUR

Punktu skaits

1.

Galactico dāvanu karte

450

5

2.

EUR 900

900

14

3.

Sony Center dāvanu karte

550

7

4.

EUR 1500

1500

18

5.

FROM ME unikarte

250

1

6.

EUR 800

800

12

7.

Gandrs dāvanu karte

350

3

8.

EUR 1200

1200

17

9.

EUR 400

400

4

10.

EUR 3000

3000

19

11.

Galactico dāvanu karte

700

10

12.

EUR 950

950

15

13.

EUR 500

500

6

14.

EUR 1000

1000

16

15.

FROM ME unikarte

750

11

16.

EUR 600

600

8

17.

Gandrs dāvanu karte

300

2

18.

EUR 850

850

13

19.

Sony Center dāvanu karte

650

9

20.

EUR 7500

7500

20

6.2.4. Abi dalībnieki griež ratu. Pirmais ratu griež spēlētājs, kas izlozēts no biļešu komplektiem. Spēles uzvarētājs ir tas dalībnieks, kurš uzgriež laimestu (sektoru) ar lielāku punktu skaitu. Attiecīgais laimesta sektors tiek uzskatīts par uzgrieztu, ja tajā ir apstājusies rata “mēlīte”. Ja spēlētāji abi uzgriež vienādus laimestus, tad abiem spēlētājiem jāveic atkārtota rata griešana. Spēles uzvarētājs var izvēlēties saņemt laimestu, ko ir uzgriezis, vai atteikties no tā un doties uz "Fināla spēli". Otrs spēlētājs saņem to laimestu, ko ir uzgriezis uz rata un "Mēdiju Nama" izdevuma abonementu.

6.2.4.1. Ja spēles uzvarētājs izvēlas saņemt laimestu, ko ir uzgriezis uz rata, un atsakās no dalības "Fināla spēlē", tad "Fināla spēles" dalībnieks tiek izlozēts no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā TV izlozē nav tikuši izlozēti. Izloze notiek pēc "Lielo eiro spēles".

6.2.4.2. Ja spēles uzvarētājs atsakās saņemt laimestu, ko ir laimējis, un izvēlas doties uz „Fināla spēli”, tad šis laimests tiek izlozēts kādam no TV auditorijas spēļu dalībniekiem. Izloze notiek pēc spēles „Fināla spēle”. Izloze tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu 6.6. punktu no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri izlozes brīdī nav tikuši izlozēti.

6.2.5. Griežot "Mazo laimes ratu", tam ir jāveic vismaz viens pilns apgrieziens. Ja griežot rats neveic pilnu apgriezienu, tad spēlētājam rats jāgriež atkārtoti. Attiecīgais laimesta sektors tiek uzskatīts par uzgrieztu, ja tajā ir apstājusies rata “mēlīte”.

6.3. RISKA SPĒLE

6.3.1. "Riska spēles" dalībnieki tiek noteikti spēles vadītājam pēc nejaušības principa izlozējot divus numurus no tiem TV auditorijas spēļu dalībnieku numuriem, kuri šajā TV izlozē nav tikuši izlozēti. Spēlē piedalās tie dalībnieki, kuru numuri sakrīt ar izlozētajiem.

6.3.2. Spēles iekārta ir speciāls skapis, kurš sastāv no vienas plaknes ar 25 spēles atverama tipa lauciņiem, kuri izkārtoti 5 kolonnās un 5 rindās (līmeņos).

6.3.2.1. Spēles laukumā izvietotie simboli un summas:

Matemātiskās darbības un summas 2. – 5. līmenī

x 2

x 2

x 3

x 3

/2

5. līmenis

/2

/3

/3

+140

+180

4. līmenis

+200

+250

+280

+320

+350

3. līmenis

+400

140 €

140 €

200 €

280 €

2. līmenis

Starta summas 1. līmenī

80 €

110 €

140 €

170 €

200 €

1. līmenis

6.3.3. Spēli uzsāk tas spēlētājs, kurš pirmais tika izlozēts uz spēli. Spēlētājs atver vienu no 1. līmeņa lauciņiem un noskaidro savu starta summu. Spēles otrs dalībnieks arī atver kādu no atlikušajiem 1. līmeņa lauciņiem un noskaidro savu starta summu. Spēlētāji turpmākos gājienus izdara pamīšus viens aiz otra, atverot katrs vienu lauciņu pēc brīvas izvēles no 2. līdz 5. līmenim.

 • Ja tiek atvērts spēles lauciņš ar dalīšanas (”/”) vai reizināšanas (“x”) zīmi, tad spēlētājam esošā summa attiecīgi dalās vai reizinās un tiek noapaļota uz veseliem euro (piem. 100/3= EUR 33,00 vai 20/3 = EUR 7,00).
 • Ja tiek atvērts spēles lauciņš ar summu, kas apzīmēta ar EUR, iepriekš iegūtā summa "sadeg" un spēlētājs turpina spēli ar atvērto summu.
 • Ja tiek atvērts lauciņš ar "+" zīmi, tad spēles gaitā iegūtajai summai tiek pieskaitīta summa, kas ir ar "+" zīmi. 

6.3.4. Katrs spēlētājs var izdarīt līdz 5 vērieniem. Katram spēlētājam pirmais vēriens jāizdara spēles iekārtas 1. līmenī un atlikušos 4 vērienus drīkst izdarīt pēc brīvas izvēles no 2. līdz 5. spēles iekārtas līmenim. Jebkurā brīdī katrs spēlētājs var pateikt STOP un pārtraukt spēli. Otrs spēlētājs var turpināt spēli līdz 5 atvērtiem lauciņiem vai arī pārtraukt spēli, pasakot STOP. Spēles uzvarētāju nosaka pēc lielākās spēles laikā uzkrātās summas. Spēles uzvarētājs var izvēlēties saņemt laimestu, ko ir uzkrājis spēles laikā, vai atteikties no tā un doties uz "Fināla spēli". Otrās vietas ieguvējs laimē summu, kas ir uzkrāta (izveidojusies) spēles gaitā un "Mēdiju Nama" izdevuma abonementu. Ja laimests ir mazāks kā EUR 50, tad papildus laimestam spēlētājs saņem "Auditorijas bonusa laimestu” EUR 50.

6.3.4.1. Ja spēles uzvarētājs izvēlas saņemt laimestu, ko ir uzkrājis spēles gaitā, un atsakās no dalības "Fināla spēlē", tad "Fināla spēles" dalībnieks tiek izlozēts no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā TV izlozē nav tikuši izlozēti. Izloze notiek pēc "Lielo eiro spēles".

6.3.4.2. Ja spēles uzvarētājs atsakās saņemt laimestu, ko uzkrājis spēles gaitā, un izvēlas doties uz „Fināla spēli”, tad šis laimests tiek izlozēts kādam no TV auditorijas spēļu dalībniekiem. Izloze notiek pēc spēles „Fināla spēle”. Izloze tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu 6.6. punktu no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri izlozes brīdī nav tikuši izlozēti.

6.3.5. Ja abiem spēlētājiem spēles laikā uzkrātās summas ir vienādas, tad nav spēles uzvarētāja un katrs spēlētājs laimē spēles gaitā uzkrāto summu. "Fināla spēles" dalībnieks tiek izlozēts no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā TV izlozē nav tikuši izlozēti. Izloze notiek pēc "Lielo eiro spēles".

6.3.6. Summu un matemātisko darbību izkārtojumu pa spēles iekārtas lauciņiem pirms katras izlozes nosaka kārtējās skaitļu izlozes "SuperBingo" apstiprināta izlozes darba komisija, sastādot par to aktu. Maksimālais iespējamais "Riska spēles" laimests ir  EUR 10 800.

6.4. LIELO EIRO SPĒLE

6.4.1. "Lielo eiro spēles" laimestu izspēlē piedalās divi spēlētāji. Pirmais dalībnieks ir spēlētājs, kurš iepriekšējā "SuperBingo" TV izlozē tika izlozēts no iesūtītajiem komplektiem, kas sastāv:

1) no skaitļu izlozes "SuperBingo" kvīts vai divām kvītīm kopā ar vismaz diviem spēles variantiem un vienas nelaimējušas momentloterijas "Lasis" biļetes

 vai

2) kas sastāv no skaitļu izlozes "SuperBingo" kvīts vai divām kvītīm kopā ar vismaz diviem spēles variantiem un piecām nelaimējušām momentloterijas "Bagātību sala" biļetēm. Komplekti ar momentloterijām “Bagātību sala” tiek pieņemti no 2016. gada 23. janvāra.

 "SuperBingo" kvītij (-īm) jābūt iegādātai tekošajā kalendārajā gadā. Dalībai spēles dalībnieka izlozē tiek pieņemtas nelaimējušas “SuperBingo” kvīts un “Lasis” vai “Bagātību sala” biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv, iLOTO. Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Otrs spēlētājs tiek izlozēts no TV auditorijas spēļu dalībniekiem, spēles vadītājam pēc nejaušības principa izlozējot vienu kārtas numuru no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā izlozē nav tikuši izlozēti. Spēlē piedalās dalībnieks, kura numurs sakrīt ar izlozēto.

6.4.2. Spēles iekārta ir rats, kas sadalīts 20 sektoros, piecās krāsās - katrā krāsā ir četri sektori. Spēles laukumā ir izvietoti 20 naudas laimesti vērtībā no EUR 140 līdz EUR 700  ("mazās laimestu summas") un 20 naudas laimesti sākot no EUR 3500 līdz EUR 15 000 ("lielās laimestu summas"). Katrā sektorā izvietots viens lielais un viens mazais naudas laimests.

6.4.3. Spēles "Lielo eiro spēle" laimesti EUR:

 

Lielais naudas laimests, EUR

Mazais naudas laimests, EUR

1.

15000

600

2.

7000

680

3.

5500

620

4.

4500

700

5.

3500

660

6.

8000

460

7.

7000

540

8.

5500

480

9.

4500

580

10.

3500

500

11.

15000

300

12.

7000

400

13.

5500

340

14.

4500

420

15.

3500

380

16.

8000

140

17.

7000

250

18.

5500

180

19.

4500

280

20.

3500

220

6.4.4. Katrs no spēles dalībniekiem griež ratu. Pirmais ratu griež spēlētājs, kurš izlozēts no biļešu komplektiem. Tam ir jāveic vismaz viens pilns apgrieziens. Ja griežot rats neveic pilnu apgriezienu, tad  rats jāgriež atkārtoti. Attiecīgais laimesta sektors tiek uzskatīts par uzgrieztu, ja tajā ir apstājusies rata “mēlīte”.

6.4.5. Ja abu spēlētāju uzgrieztās "lielās laimestu summas" sakrīt, lielākās "mazās laimestu summas" īpašnieks iegūst "lielo laimestu summu", bet otrs spēlētājs to "mazo laimestu summu", ko ir uzgriezis uz rata, un "Mēdiju Nama" izdevuma abonementu.

6.4.6. Ja uzgrieztās "lielās laimestu summas" nesakrīt, tad spēlētāji katrs saņem to "mazo laimestu summu", kuru ir uzgriezuši. Spēlētājs, kuram ir mazākā "mazā laimestu summa" saņem arī "Mēdiju Nama" izdevuma abonementu.

6.4.7. Spēlesuzvarētājs ir spēlētājs, kura laimētā summa ir lielāka, nekā otra spēlētāja laimētā summa. Spēles uzvarētājs var izvēlēties saņemt laimestu, ko ir laimējis, vai atteikties no tā un doties uz "Fināla spēli". 

6.4.7.1. Ja spēles uzvarētājs izvēlas saņemt laimestu, ko ir laimējis, un atsakās no dalības "Fināla spēlē", tad "Fināla spēles" dalībnieks tiek izlozēts no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā TV izlozē nav izlozēti.

6.4.7.2. Ja spēles uzvarētājs atsakās saņemt laimestu, ko ir laimējis, un izvēlas doties uz „Fināla spēli”, tad šis laimests tiek izlozēts kādam no TV auditorijas spēļu dalībniekiem. Izloze notiek pēc spēles „Fināla spēle”. Izloze tiek veikta saskaņā ar šo noteikumu 6.6. punktu no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri izlozes brīdī nav tikuši izlozēti.

6.4.8. Ja uzgrieztās "lielās laimestu summas" un "mazās laimestu summas" ir vienādas, tad uzgrieztā "lielā laimesta summa" tiek sadalīta divās vienādās daļās un katrs "Lielo eiro spēles" spēlētājs saņem pusi no šīs summas, un šajā spēlē nav uzvarētāja. "Fināla spēles" dalībnieks tiek izlozēts no tiem TV auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā TV izlozē nav tikuši izlozēti. Izloze notiek pēc "Lielo eiro spēles".

6.5. FINĀLA SPĒLE

6.5.1. Fināla spēlē piedalās spēļu - "Naudas spēle", "Mazais laimes rats", "Riska spēle" un "Lielo eiro spēle" uzvarētāji. Ja kāds no iepriekš nosaukto spēļu uzvarētajiem ir atteicies no dalības "Fināla spēlē", trūkstošie dalībnieki tiek izlozēti pēc nejaušības principa, spēles vadītajam izvelkot attiecīgo skaitu aizklātu numuru no tiek numuriem, kuru īpašnieki šīs izlozes TV auditorijas spēlēs nav tikuši izlozēti. Tiesības piedalīties "Fināla spēlē" iegūst tas vai tie spēlētāji, kuru numuri sakrīt ar izlozēto (-ajiem). 

6.5.2. "Fināla spēlē" piedalās 4 dalībnieki.

6.5.3. Laimestu noteikšanā tiek izmantoti:

 • 12 aizklāti atverama tipa uzraksti, no kuriem 11 ir cipari – 0; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, un viens "Lielā laimes rata" simbols.
 • 3 papildus aizklāti atverama tipa uzraksti ar cipariem – 0; 0; 1.

6.5.4. Spēlētājiem, tādā secībā, kādā viņi spēles gaitā nokļuva vai tika izlozēti uz Fināla spēli (pirmie spēļu uzvarētāji un tad izlozētie (ja tādi ir)), no speciāla izlozes trauka jāizvēlas trīs aizklāti uzraksti no 12 un brīvi izvēlētā secībā tie jāievieto Fināla spēles stendā. Spēles vadītājs atver katra spēlētāja izvēlētos aizklātos uzrakstus. Spēlētājs, kuram vienā no uzrakstiem ir "Lielā laimes rata" simbols, ir spēles uzvarētājs un iegūst tiesības griezt "Lielo laimes ratu". Atlikušie trīs spēlētāji, kuriem visos trīs uzrakstos ir cipari, turpina spēli un izvelk katrs vēl vienu uzrakstu no 3 papildus aizklātajiem uzrakstiem un novieto to priekšā savai trīs ciparu kombinācijai. Katrs spēlētājs saņem naudas laimesta summu, ko veido katra spēlētāja četru ciparu kombinācija. Piemēram, ja cipari ir 1;5;3;4, tad laimesta summa EUR 1534.  Ja kāda spēlētāja laimesta summa ir mazāka par EUR 50, tad viņš papildus uzrakstos atvērtajam laimestam saņem "Auditorijas bonusa laimestu" EUR 50.

6.6. PĀRSTEIGUMU SPĒLE

6.6.1. Ja kāds no auditorijas spēļu: „Naudas spēle”, „Mazais laimes rats”, „Riska spēle” un/vai „Lielo eiro spēle” uzvarētājiem ir attiecies no laimesta un izvēlējies piedalīties „Fināla spēle”, tad šie laimesti tiek izlozēti tiem spēlētājiem, kuri šajā izlozē nav tikuši izlozēti. No tiem auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri šajā izlozē nav tikuši izlozēti nevienai auditorijas spēlei, pēc nejaušības principa no trauka ar aizklātiem numuriem izlozē attiecīgi tik numurus, cik ir laimestu. Pirmā izlozētā numura īpašnieks saņem pēc kārtas pirmo laimestu (pirmo laimestu, no kura kādā no spēlēm atteicās uzvarētājs); otrā izlozētā numura īpašnieks – pēc kārtas otro laimestu utt., kamēr visi laimesti ir izlozēti. Izloze notiek pēc spēles „Fināla spēle”.

6.7. LIELAIS LAIMES RATS

6.7.1. "Fināla spēles" dalībnieks, kurš atvēris atverama tipa uzrakstu ar "Lielā laimes rata" simbolu, griež "Lielo laimes ratu".

6.7.2. Griežot "Lielo laimes ratu", tam ir jāveic vismaz viens pilns apgrieziens. Ja griežot rats neveic pilnu apgriezienu, tad spēlētājam rats jāgriež atkārtoti. Spēlētājs saņem laimestu, kas izvietots sektorā, kurā apstājusies rata "mēlīte".

6.7.3. Spēles laukums ir rats, kas sadalīts 40 sektoros. Katrā sektorā ir ievietots laimests. "Lielā laimes rata" 37. sektorā ir ievietots laimests – "Mierinājuma balva". 37. sektora uzgriešanas gadījumā spēles dalībnieks saņem arī šo noteikumu 6.8.3. punktā noteikto laimestu.

6.7.4. Spēles "Lielais laimes rats" laimesti:

 

Laimesta vērtība, EUR

Laimests

1.

46 383,60

Volvo XC60 D3 Momentum

2.

3 000,00

EUR 3000

3.

17 100,00

Peugeot 2008 Active Plus

4.

3000,00

EUR 3000

5.

20 000,00

EUR 20000

6.

3 000,00

EUR 3000

7.

26 887,76

Alfa Romeo Giulietta 2.0 150 hp MT

8.

3 000,00

EUR 3000

9.

27 974,00

Volkswagen Passat L B8 CL 1,4TSI 150H 6G

10.

3 000,00

EUR 3000

11.

18 930,00

Opel Astra Enjoy

12.

3 000,00

EUR 3000

13.

30 664,00

Volvo V40CC, Turbodīzelis 115zs, Kinetic, MAN, FWD, 6-Speed

14.

3 000,00

EUR 3000

15.

10 000,00

EUR 10000

16.

3 000,00

EUR 3000

17.

31 488,00

Subaru Outback 2,5 4 cilindru Boxer dzinējs, 175 Zs

18.

3 000,00

EUR 3000

19.

20 761,00

Volkswagen Golf 7 TL 1,4 TSI 125 H 6G 

20.

3 000,00

EUR 3000

21.

21 432,00

Citroen C4 Cactus, 1.6 D

22.

3 000,00

EUR 3000

23.

17 978,00

Nissan Qashqai 1,2 DIG-T 115 zs Visia 2WD 6MT

24.

3 000,00

EUR 3000

25.

25 000,00

EUR 25 000

26.

3 000,00

EUR 3000

27.

25 811,00

Ford Mondeo 1,5 Ecoboost Trend

28.

3 000,00

EUR 3000

29.

16 855,00

Ford Focus 1,0 Ecoboost TURBO  Trend

30.

3 000,00

EUR 3000

31.

17 530,00

Opel Mokka Selection

32.

3 000,00

EUR 3000

33.

22 840,00

Toyota Avensis SDN 1.8 Linea Sol

34.

3 000,00

EUR 3000

35.

10 000,00

EUR 10000

36.

3 000,00

EUR 3000

37.

0,00

mierinājuma balva

38.

3 000,00

EUR 3000

39.

19 482,00

Honda CIVIC 5D 1,4 Elegance MT Y15

40.

3 000,00

EUR 3000

6.7.5. "Lielā laimes rata"sektors ar laimestu "automašīna Volvo XC60 D3 Momentum" tiek apzīmēts ar pirmo kārtas numuru, pārējie sektori atbilst numuriem pieaugošā secībā pulksteņrādītāja virzienā.

6.8. AUDITORIJAS BONUSA LAIMESTS

6.8.1. Visi tie TV auditorijas spēļu dalībnieki, kuri nav piedalījušies nevienā TV auditorijas spēlē, tai skaitā TV izlozes laikā notiekošajās

papildspēlēs, saņem "Auditorijas bonusa laimestu" EUR 50 un "Mierinājuma balvu".

6.8.2. Tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies kādā TV auditorijas spēlē un laimējuši laimestu, kas mazāks par EUR 50, papildus spēlē laimētajam laimestam saņem "Auditorijas bonusa laimestu" EUR 50.

6.8.3. Ja dalībnieks, kurš piedalās spēlē "Lielais laimes rats", uz rata uzgriež 37. sektoru – "Mierinājuma balva", tad viņš saņem "Mierinājuma balvu" un "Auditorijas bonusa laimestu" EUR 50.

7.BIĻEŠU KOMPLEKTU PIEŅEMŠANA DALĪBAI IZLOZĒS

7.1. Šajos noteikumos noteiktie biļešu komplekti dalībai kārtējās "SuperBingo" TV izlozes spēlēs,  kas sastāv no kvīts un biļetēm, kas iegādātas on-line loteriju tirdzniecības vietās, dalībai tiek pieņemti VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā dalībnieka izlozē piedalās  komplekti, kas saņemti VAS „Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14:00. Uz iesūtītā vai iesniegtā komplekta vienas no biļetēm/kvīts jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, uz visām pārējām biļetēm/kvīts jānorāda vārds, uzvārds. Visi komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un izlozē nepiedalās. Ja dalībai izlozē no komplektiem tiek izlozēta persona, kura nav sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu, to izlozē var pārstāvēt (piedalīties izlozē) tās likumiskais pārstāvis.

7.2. Šajos noteikumos noteiktos biļešu komplektus dalībai kārtējās "SuperBingo" TV izlozes spēlēs izmantojot iLOTO, var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai, plkst. 14:00, www.latloto.lv InternetLoto, „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” (sadaļa “Mani kuponi”). Spēlētāja pieteikto komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm/kvīts izdrukā un sagatavo VAS „Latvijas Loto”. Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Izlozei netiek pieņemtas spēlētāju veiktās iLOTO biļešu izdrukas.

7.3. Ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena, tad komplekti tiek pieņemti līdz iepriekšējās darba dienas pirms izlozes dienas plkst. 14:00.

7.4. Iesūtot biļešu komplektu uz "SuperBingo" TV auditorijas spēlēm, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai.

7.5. Dalībai TV auditorijas spēlēs „Naudas spēle”, Mazais laimes rats”, „Lielo eiro spēle” un „29.” un „30.” dalībnieka izlozei, kas notiek saskaņā ar šo noteikumu 3.2. punktu, tiek pieņemtas tikai euro sēriju momentloteriju biļetes.

7.6.  Piedaloties izlozē, tās dalībnieki apliecina, ka VAS "Latvijas Loto" drīkst izmantot personas datus, kas norādīti uz komplektiem, lai pārbaudītu komplektu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un sagatavotu tos izlozei, kā arī dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs, nododot vai piesakot komplektu dalībai izlozē, piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā. Informācija par izlozētajiem spēlētājiem un laimestu ieguvējiem tiek ievietota VAS "Latvijas Loto" mājas lapā www.latloto.lv  un sociālajos tīklos.

7.7. Ja dalībnieks, kurš ticis izlozēts no iesūtītajiem biļešu komplektiem uz spēlēm "Naudas spēle", "Mazais laimes rats" un "Lielo eiro spēle" neierodas uz nākamās nedēļas šo spēļu laimestu izspēli, tad viņš zaudē iespēju piedalīties spēlē. Situācijā, kad kāds no spēlētājiem nav ieradies uz laimesta izspēli, viņa vietā tiek izlozēts cits spēlētājs no tekošās TV izlozes TV auditorijas spēļu reģistrētajiem dalībniekiem, kurš šajā izlozē nav ticis izlozēts.

7.8. Ja dalībnieks, kurš izlozēts no biļešu komplektiem uz nākamo izlozi dalībai kādā no TV auditorijas spēlēm, tiek izlozēts atkārtoti dalībai kādā citā no nākamās izlozes TV auditorijas spēlēm, tad tiek veikta atkārtota dalībnieka lozēšana.

 

8.CITI NOTEIKUMI

 

8.1. Laimestu izkārtojumu spēļu iekārtās nodrošina un TV auditorijas spēļu rezultātus ar aktu fiksē kārtējās skaitļu izlozes "SuperBingo" izlozes darba komisija, kas tiek apstiprināta ar VAS "Latvijas Loto" rīkojumu.

8.2. Laimestu noformēšana un izmaksa notiek saskaņā ar VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

8.3. Piedaloties TV izlozē, tās dalībnieks piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai un piekrīt, ka piedalās publiskā izlozē, kura tiek pārraidīta televīzijā. Informācija par laimesta ieguvējiem tiek ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv.

8.4. Šie TV auditorijas spēļu perioda noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 23. janvāra "SuperBingo" 3. izlozi pēc to apstiprināšanas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un ir spēkā līdz jauna perioda noteikumu apstiprināšanai. Ar šī TV auditorijas spēļu perioda noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē visas iepriekšējās TV auditorijas spēļu perioda noteikumu redakcijas.

8.5. Šie noteikumi ir pieejami VAS  “Latvijas Loto” interneta adresē www.latloto.lv, sadaļā “Loterijas”. TV izlozes TV auditorijas spēļu dalībnieku  tiesības un pienākums ir sekot līdzi šajos noteikumos izdarītajiem grozījumiem un publicētajiem noteikumiem.