Maģija

UZMANĪBU! Momentloterijas Maģija tirdzniecība internetā ir beigusies!

Kas ir momentloterija Maģija?

Cik var laimēt, spēlējot momentloteriju Maģija?

Kā spēlēt momentloteriju Maģija tirdzniecības vietās?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Kā piedalīties papildspēlē? 

Pilni momentloterijas Maģija noteikumi 

Momentloterijas Maģija licence, noteikumi IAUI

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)

 

Kas ir momentloterija Maģija?

 

Momentloterija Maģija ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Momentloterija Maģija ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 1 € un lielākais laimests 9 000 €! Momentloterijas Maģija katrā sērijā ir 1 000 000 biļetes.

 

Cik var laimēt, spēlējot momentloteriju Maģija?

 

Laimests, EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

9 000

4

36 000

900

22

19 800

300

30

9 000

100

20

2 000

100 (50+50)

20

2 000

50

100

5 000

10

250

2 500

10 (5+5)

250

2 500

5

10 000

50 000

2

40 000

80 000

2 (1+1)

30 000

60 000

1

180 000

180 000

Papildspēlēm

 

50 000

Kopā:

260 696

498 800

 

Kā spēlēt momentloteriju Maģija tirdzniecības vietās?

 

Jums ir iespēja iegādāties momentloterijas Maģija biļetes visās momentloterijas tirdzniecības vietās. Nokasiet visus ar aizsargslāni pārklātos laukumus. Ja kāds no Laimīgajiem skaitļiem ir vienāds (sakrīt) ar kādu no Jūsu skaitļiem, ir laimēts laimests, kas norādīts zem Jūsu skaitļa, kas sakrita. Ja laukumā Jūsu skaitļi, atrodas dārgakmeņa simbols, Jūsu laimests dubultojas. Biļetes otrā pusē aprakstīti momentloterijas noteikumi.

 

Kā piedalīties papildspēlē?

Lai piedalītos papildspēlē, ir jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no 3 (trīs) nelaimējušām momentloterijas “Maģija” biļetēm. 

Dalībai papildspēles laimestu izlozē tiek pieņemtas momentloterijas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās vai internetā - www.latloto.lv (turpmāk tekstā arī - iLOTO). Izmantojot iLOTO, pieteikt komplektu dalībai laimestu izlozē var tikai iLOTO reģistrētas personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

Papildspēles komplekti, kas sastāv no biļetēm, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās, dalībai Papildspēlē tiek pieņemti VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Kārtējā Papildspēles dalībnieka izlozē piedalās Papildspēles komplekti, kas saņemti VAS “Latvijas Loto” līdz tekošās nedēļas piektdienai plkst. 14.00. Uz iesūtītā vai iesniegtā papildspēles komplekta vienas no biļetēm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs un apdzīvota vieta/pilsēta; uz visām pārējām biļetēm jānorāda vārds, uzvārds. 

iLOTO iegādātu biļešu Papildspēles komplektus dalībai kārtējā izlozē var pieteikt līdz katras nedēļas piektdienai plkst. 13.59.59, www.latloto.lv iLOTO Lietotāja profila sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļā “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”.

Pilni papildspēles noteikumi šeit.

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

 • Laimestus līdz 100 € izmaksā loteriju tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti.
 • Laimestus līdz  900 € izmaksā Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti, kā arī var izmaksāt jebkurā Latvijas Loto pilnvarotajā loteriju tirdzniecības vietā.
 • Laimestu 9 000 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot laimējušo biļeti. Laimestu 9 000 € izmaksā 3 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.

Uzmanību! Laimesti vērtībā EUR 2000 vai vairāk laimētājam tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts tirdzniecības vietā, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu.

Laimestu neizmaksā, ja:

 • laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;
 • laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);
 • laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;
 • centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);
 • centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

 

Momentloterija Maģija   Momentloterija Maģija

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 31.10.2018.

 

 

VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga 

 momentloterijas 

 “Maģija” 

 noteikumi

 

1. Momentloterija „Maģija” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998. juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas„Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

 1.1.momentloterijas tirdzniecības vietas

 un/vai

 1.2.momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – www.latloto.lv, VAS „Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

2.Momentloterija tiek organizēta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar licenci.

3.Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Tās ir nokasāmā tipa biļetes ar spēles laukumiem. Spēles laukumi ir pārklāti ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete satur tās laimesta grupai (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa.

4.Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru.

5.Momentloterijas izlozes biļešu skaits vienā sērijā ir 1 000 000 (viens miljons) biļešu. Momentloterijas plānotais kopējais izlozes biļešu skaits ir 10 000 000 (desmit miljoni) biļešu.

6.Vienas biļetes cena ir EUR 1,00 (viens euro, 00 centu).

7.Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 49,88%.

7.1. Laimestu fonda sadalījums katrā sērijā:

   

Laimests, EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

9 000

4

36 000

900

22

19 800

300

30

9 000

100

20

2 000

100 (50+50)

20

2 000

50

100

5 000

10

250

2 500

10 (5+5)

250

2 500

5

10 000

50 000

2

40 000

80 000

2 (1+1)

30 000

60 000

1

180 000

180 000

Papildspēlēm

 

50 000

Kopā:

260 696

498 800

 

8.Laimestu noteikšanas kārtība: 

8.1.Momentloterija sastāv no pamatspēles un papildspēles. 

8.1.1. Pamatspēle. Spēlētājam jānokasa spēles laukuma pārklājums. Ja kāds no Laimīgajiem skaitļiem ir vienāds (sakrīt) ar kādu no Jūsu skaitļiem, ir laimēts laimests, kas norādīts zem Jūsu skaitļa, kas sakrita. Ja laukumā Jūsu skaitļi, atrodas dārgakmeņa simbols, Jūsu laimests dubultojas. Laimesti, kuri var tikt dubultoti, norādīti 7.1. punkta laimestu tabulā.

8.1.2. Papildspēle. Momentloterijai tiek organizēta papildspēle, kuras noteikumi tiek atsevišķi apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Papildspēles laiks ir ierobežots. Papildspēles laimestu fonds vienā sērijā ir EUR 50 000, atbilstoši punkta 7.1. tabulai.

8.2.iLOTO spēlētājiem ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes spēles laukumu pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāti visi spēles laukumi. Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukumi, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts, ka biļete nav laimējusi.

 

9.Laimestu izmaksas kārtība:

 

9.1.Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur on-line terminālu. Nolasītā informācija par biļeti no on-line termināla tiek pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas on-line termināls saņem informāciju no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināla ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta tikai pamatojoties uz on-line centrālās datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

9.1.1.  Laimestus līdz EUR 100 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.1.2. EUR 300 un EUR 900 laimestus izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā VAS „Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.1.3.  Laimestus EUR 9000 var pieteikt VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. EUR 9000 laimestus izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

9.2. iLOTO spēlētājiem laimesti līdz EUR 900 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru tuvākajā darba dienā vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.

 9.2.1. iLOTO laimesti EUR 9000 tiek noformēti, spēlētājam personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus EUR 9000 izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu

9.3. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā. 

9.4.     Laimestu neizmaksā, ja:

9.4.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;

9.4.2.  laimesta izmaksai iesniegtās biļetes spēles laukumā norādītie simboli nesakrīt ar simboliem, kas ir norādīti biļetes aizmugurējā daļā kā iespējamie simboli attiecīgajā spēlē; 

9.4.3. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);

9.4.4. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

9.4.5. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);

9.4.6. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

9.5.      Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

9.6. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti momentloterijas laimestu fondā. Laimestu fondā uzkrātā nauda var tikt novirzīta citu izložu un to papildspēļu laimestu izmaksai.

9.7. No laimestiem tiek ieturēts nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

10. Pretenzijas

10.1.  Pretenzijas attiecībā uz momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus) un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums 

10.2.  Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kurai nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija,  netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja. 

10.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS „Latvijas Loto” vadība.

10.4.  Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (prece ar defektu vai ražošanas brāķis), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS „Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās vai VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.

11. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

11.1. VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterija, tai skaitā,

 • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;

 • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
 • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
 • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

11.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

12. Citi

12.1. Momentloterijai var tikt organizētas citas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti,  atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

12.2. Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

12.3. Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

12.4. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

12.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €