Sāciet spēlēt!

Reģistrēties

Viking Lotto ir kopīga loterija 8 valstīm: to organizē Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Islandes, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas nacionālie loteriju uzņēmumi. Laimesta lielums ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku piedalās un cik ir laimējuši.


Kā spēlēt tirdzniecības vietās?

Saņemiet on–line tirdzniecības vietā bezmaksas kuponu. Uz kupona ir 10 varianti.

Izvēlieties 6 skaitļus no 48 vienā variantā un atzīmējiet tos ar krustiņu.
Spēles variants ir seši Jūsu izvēlētie skaitļi vienā lauciņā, kuri nosvītroti ar zīmi X (ar melnu vai zilu pildspalvu). Skaitļus Jūsu vietā var izvēlēties arī termināls – tā būs Ātrspēle.
Sākot no 2014. gada 8. janvāra izlozes viena izlozes varianta cena uz vienu izlozi ir 0,50 €. Maksa par spēli atkarīga no variantu skaita un izložu skaita, kurās vēlaties piedalīties.
Izvēlieties, cik izlozēs vēlaties piedalīties: 1, 2, 3, 4, 8 vai 10 izlozēs; ar zīmi X nosvītrojiet attiecīgo lodziņu.


Jūs varat piedalīties arī papildspēlē Džokers un papildspēlē Džokers 7.
 


Nododiet aizpildīto kuponu pārdevējam, kurš to reģistrēs on-line terminālā. Samaksājiet pārdevējam, un saņemiet on-line termināla izdrukātu kvīti.
Pēc kvīts saņemšanas pārbaudiet, vai tajā ir precīzi nodrukātas visas Jūsu izvēlētās atzīmes.
Saudzīgi glabājiet kvīti, jo tikai kvīts, nevis kupons, ir pierādījums Jūsu dalībai izlozē un tiesībām saņemt laimestu.


Kā spēlēt Internetā?

Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs.

Izvēlieties Viking Lotto un Jūs saņemsiet virtuālu kuponu.


Izvēlieties 6 skaitļus no 48 vienā variantā un atzīmējiet tos ar kursoru. Sākot no 2014. gada 8. janvāra izlozes viena izlozes varianta cena uz vienu izlozi ir 0,50 €.

Spēles variants ir seši Jūsu izvēlētie skaitļi vienā variantā. Skaitļus Jūsu vietā var izvēlēties arī iLOTO sistēma - tā būs Ātrspēle.
Izvēlieties, cik izlozēs vēlaties piedalīties: 1, 2, 3, 4, 8 vai 10 izlozēs; atzīmējiet savu izvēli ar kursoru.

Jūs varat piedalīties arī papildspēlē Džokers un papildspēlē Džokers 7.

Aizpildot kuponu iLOTO, Jūs varat sekot līdzi kupona kopsummai kupona apakšējā labajā stūrī, kā arī laikam, kas atlicis līdz iespējai reģistrēt savu dalību tuvākajā izlozē.

Kad kupons aizpildīts, apstipriniet savu izvēli, spiežot uz PIEVIENOT GROZAM. Kad esat pievienojis grozam visus savus pirkumus, noformējiet pirkumu. Lai apmaksātu grozu, jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga APMAKSĀT, jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums.
Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, Jūsu izvēlētie kuponi tiks reģistrēti dalībai izlozē.
Pārliecinieties par to, ka Jūsu kuponi ir reģistrēti – dodieties uz Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvu un pārbaudiet, vai Jūsu kuponu statuss ir Reģistrēti sistēmā.
Savus reģistrētos kuponus Jūs varat apskatīt ”Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” izvēloties katram atsevišķam kuponam iespēju Drukāt kuponu. Arhīvā Jūs arī varat sekot līdzi savu reģistrēto kuponu statusam (piemēram, vai kupons ir laimējis vai arī vēl turpina piedalīties izlozēs).

Kas ir Laimīgais skaitlis un papildskaitļi, un cik skaitļi jāatmin, lai būtu laimests?

 

Jums nav jāatzīmē Laimīgais skaitlis un papildskaitļi uz Jūsu kupona, tie nav arī uz Jūsu kvīts!

Laimīgais skaitlis – katras izlozes sākumā no skaitļiem no 1 līdz 48 tiek izlozēts viens skaitlis - Laimīgais skaitlis. Laimīgais skaitlis tiek izlozēts ar lototronu no bumbiņām vai elektroniski - ar nejaušu skaitļu ģeneratoru.
Pēc tam ar lototronu no bumbiņām ar skaitļiem no 1 līdz 48 tiek izlozēti 6 skaitļi, Ja starp šiem 6 skaitļiem ir izkritis arī sākumā izlozētais Laimīgais skaitlis, tad Laimīgais skaitlis ir izlozēts un laimētājs, kurš atminējis visus 6 izlozētos skaitļus vienā variantā, saņem Laimīgā skaitļa laimestu (Laimīgā skaitļa uzkrājumu un uzkrājumu par 6 skaitļiem).

Ja Laimīgais skaitlis nav izlozēts kā viens no 6 skaitļiem, bet esat atminējis visus 6 izlozes skaitļus vienā variantā, tad saņemsiet laimestu par 6 atminētiem skaitļiem (uzkrājums par 6 atminētiem skaitļiem).

Papildskaitļi – pēc tam, kad izlozēti 6 skaitļi, vēl papildus no 42 atlikušajiem skaitļiem tiek izlozēti 2 papildskaitļi.
Ja Jūs esat atminējis 5 no 6 izlozētajiem skaitļiem un Jūsu sestais skaitlis ir viens no papildskaitļiem (tas viss vienā spēles variantā), tad esat laimējis 5+1 laimestu (5+1 uzkrājumu).
Laimestu saņemsiet arī, ja esat atminējis 5, 4 vai 3 skaitļus vienā variantā.
Laimīgā skaitļa uzkrājums un laimests par sešiem atminētiem skaitļiem (uzkrājums par 6 atminētiem skaitļiem) visām Viking Lotto sadarbības valstīm ir kopīgs. Pārējās laimestu grupas un laimesti katrā valstī ir individuāli un atkarīgi no dalībnieku un laimētāju skaita konkrētajā izlozē valsts ietvaros.

Kā spēlēt Viking Lotto sistēmu?

Viking Lotto var spēlēt arī sistēmas spēli. Tā dod iespēju atzīmēt vairāk par 6 skaitļiem vienā variantā. Piemēram, atzīmējot 9 skaitļus vienā variantā, Jūs iegūsiet 84 skaitļu kombinācijas. Tas ir ērti, ja nav laika aizpildīt vairākus kuponus, bet ir vēlēšanās piedalīties spēlē ar daudzām skaitļu kombinācijām. Tikai ņemiet vērā, ka Jūs nevarat uz viena kupona vienā variantā spēlēt sistēmas spēli un otrā nespēlēt sistēmas spēli.

Nosvītroto skaitļu skaits
Kombi-
nāciju skaits
Summa par dalību vienā izlozē €
7
7
3,50 €
8
28
14,00 €
9
84
42,00 €
10
210
105,00 €
11
462
231,00 €

Laimestu aprēķins sistēmas spēlē.


Kāda ir varbūtība laimēt?

Atminētie skaitļi
Varbūtība 1/X

6 + Laimīgais skaitlis

98 172 096 
6
12 271 512 
5 + 1
1 022 626 
5
51 131 
4
950 
3
53 

Kad notiek izloze, kur to var redzēt un kur var uzzināt laimējušos skaitļus?

Viking Lotto izlozes notiek katru trešdienu Norvēģijā, Hāmarā, un to organizē Norvēģijas nacionālais loteriju uzņēmums Norsk Tipping. Latvijas spēlētāji izlozes ierakstu var noskatīties LTV1 katru trešdienu plkst. 21.10 uzreiz pēc Latloto izlozes.

Izlozes sākums
Pārdošanas pārtraukums

tirdzniecības vietās
iLOTO pārdošanas pārtraukums
Izlozes pārraide TV
20.00
19:00 - 19:10
18:50 - 19:10
LTV1 21:12

Izlozētos skaitļus un informāciju par laimestiem iespējams uzzināt pēc izlozes ikvienā on-line tirdzniecības vietā, www.latloto.lv, kā arī pa izziņu tālruni 67227728.

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Laimestus līdz 150 € izmaksā loteriju on-line tirdzniecības vietās.

Laimestus no 150 € līdz 720 € izmaksā Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā Latvijas Loto pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā.
Laimestus virs 720 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus virs 720 € līdz 14 300 € izmaksā 3 darba laikā. Laimestus virs Ls 14 300 € izmaksā 30 dienu laikā.

Laimestus var pieteikt 30 dienu laikā pēc pēdējās izlozes, kurā piedalās kvīts.

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

Ja esat piedalījies Viking Lotto Latvijā ar Latvijas Loto starpniecību, tad arī laimesti jāsaņem Latvijā un tas notiek atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja esat piedalījies Viking Lotto citā valstī, tad nevarat izņemt šo laimestu Latvijā.

iLOTO laimesti tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu.
Laimesti līdz 3 000 € tiek pārskaitīti uz katra laimētāja bankas kontu, kuru laimētājs norādījis iLOTO reģistrācijas datos. Laimesti līdz 720 € tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies. Laimesti virs 720 € līdz 3 000 € tiek pārskaitīti 3 darba dienu laikā, pēc pēdējās izlozes, kurā kupons piedalījies.
Laimestus virs 3 000 € līdz 7 999,99 €, pēc papildus informācijas par laimētāju saņemšanas e-pasta veidā, izmaksā (pārskaita uz spēlētāja ILOTO reģistrācijas datos norādīto konta numuru) 3 darba dienu laikā pēc tam, kad no laimētāja saņemta pieprasītā informācija.

Laimestus no 8 000 € noformē laimētājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus no 8 000 € līdz 14 300 € izmaksā 3 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža. Laimestus virs 14 300 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža. 
 
[Uz sākumlapu] [Skaitļu loterijas] [Momentloterijas] [Laimestu statistika] [Internet Loto] [Par Latvijas Loto] [Interesanti Fakti]
   

All rights reserved © 2000 - 2002 Latvijas Loto.
Jautājumi un komentāri: info@latloto.lv

 
Top.LV