Dubultojam laimestus!

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 03.06.2019.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēles

“Dubultojam laimestus!”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese – info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “Dubultojam laimestus!” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēle paredz skaitļu izlozes “SuperBingo” pamatspēles II līdz VI grupas laimestu dubultošanu 2019. gada 22.jūnija izlozē.

2.1. Laimestu grupas, kuru laimesti tiks dubultoti:

  • II grupas laimests – “Bingo”;
  • III grupas laimests – “Pirmais Rāmis”;
  • IV grupas laimests – “Pirmais Centrs”;
  • V grupas laimests – “Rāmis”;
  • VI grupas laimests – “Centrs”.

4. Lai pretendētu uz 2019. gada 22. jūnija “SuperBingo” izlozes dubultotajiem II līdz VI grupas laimestiem, dalība izlozē jāreģistrē no 2019. gada 15. jūnija plkst. 14.10 līdz 22. jūnija plkst. 13.59.59 tirdzniecības vietās vai līdz plkst. 13.49.59 iLOTO.

4. Dalības reģistrācija skaitļu izlozē “SuperBingo” un laimestu izmaksāšana notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv.

4.1. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. No laimesta var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

5. Papildspēles dubultotos laimestus saņem spēlētāji, kuri attiecīgi 2019. gada 22. jūnija izlozē laimē skaitļu izlozes “SuperBingo” II, III, IV, V un/vai VI grupas laimestu.

6. Laimestu summas palielināšana (dubultošana) no VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumu 7.2.2.; 7.2.3.; 7.2.4.; 7.2.5.; un 7.2.6. punktos noteiktā katras izlozes pamatspēļu laimesta fonda sadalījuma rezultātā aprēķinātajām II līdz VI laimestu grupu laimestu summām tiek veikta no skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda. 2019. gada 22. jūnija “SuperBingo” II līdz VI grupu laimesti mājaslapā latloto.lv, terminālos, iLOTO, “SuperBingo” TV šovā un citur tiek publiskoti tādi, kādi tie izveidojušies dubultošanas rezultātā. Piemēram, pārbaudot skaitļu izlozes “SuperBingo” kvīti (kas reģistrēta dalībai 22.06.2019. izlozē) on-line terminālā, ja kvītī būs laimēts II, III, IV, V un/vai VI grupas laimests/-i, tad attiecīgās laimestu grupas laimests/-i tiks uzrādīts tāds, kāds tas izveidojies dubultošanas rezultātā.

 

7. Pretenzijas

7.1. Pretenzijas var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas 30 dienu laikā pēc izlozes.

7.2. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz kvīts oriģinālu par dalību izlozē un iesniegumu. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

7.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS “Latvijas Loto” vadība.

8. Piedaloties Papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs Papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un, laimesta gadījumā, savu personas datu, kas nepieciešami laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €