Garantēta Toyota Land Cruiser izspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 17.12.2021.
noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēles
“Garantēta Toyota Land Cruiser izspēle”
NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “Garantēta Toyota Land Cruiser izspēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2021. gada 25. decembra līdz 2022. gada 26. februārim.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers 7” laika periodā no 2021. gada 25. decembra plkst. 14.00 līdz 2022. gada 19. februāra plkst. 12.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē latloto.lv/superbingoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 5 iknedēļas kvīšu numuru izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm.

I. Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 13. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Papildspēles”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30;

II. Otrās izlozētās kvīts īpašnieks laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu);

III. Trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē.

Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

3.1. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

01.01.2022. plkst. 14.00

25.12.2021. plkst. 14.00.00

01.01.2022. plkst. 13.59.59

08.01.2022. plkst. 14.00

01.01.2022. plkst. 14.00.00

08.01.2022. plkst. 13.59.59

15.01.2022. plkst. 14.00

08.01.2022. plkst. 14.00.00

15.01.2022. plkst. 13.59.59

22.01.2022. plkst. 14.00

15.01.2022. plkst. 14.00.00

22.01.2022. plkst. 13.59.59

29.01.2022. plkst. 14.00

22.01.2022. plkst. 14.00.00

29.01.2022. plkst. 13.59.59

05.02.2022. plkst. 14.00

29.01.2022. plkst. 14.00.00

05.02.2022. plkst. 13.59.59

12.02.2022. plkst. 14.00

05.02.2022. plkst. 14.00.00

12.02.2022. plkst. 13.59.59

19.02.2022. plkst. 14.00

12.02.2022. plkst. 14.00.00

19.02.2022. plkst. 13.59.59

 

3.2. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

4. Fināla izloze

4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par Fināla izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona dalībai Fināla izlozē var piedalīties tikai kā viens no astoņiem dalībniekiem. Ja dalībai Fināla izlozē viena persona (vienai personai piederošas kvītis) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var iespēju piedalīties Fināla izlozē nodot citai personai tikai ar notariālu pilnvaru. Šajā gadījumā par Fināla izlozes dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai nodotas tiesības būt par Fināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Notariālā pilnvara ir jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz 2022. gada 25. februāra plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divas vai vairākas kvītis izlozētas dalībai Fināla izlozē un minētais spēlētājs līdz Fināla izlozei neiesniedz notariāli apstiprinātu pilnvaru par dalības tiesību nodošanu citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu finālista vietu (secīgi to finālista vietu, kurā tika izlozēta šī spēlētāja pirmā kvīts) Fināla izlozē.

4.3. Fināla izloze notiek 2022. gada 26. februārī plkst. 12.00. Fināla izlozē dalībnieki piedalās attālināti.

4.4. Fināla izlozē piedalās astoņi iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto kvīšu īpašnieki. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kā dalībnieks ieguva tiesības piedalīties Fināla izlozē. Piemēram, 1. janvāra izlozē izlozētajam Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 8. janvāra izlozē izlozētajam Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt.

4.5. Fināla izlozē tiek izmantoti:

  • pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti astoņi dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 8;
  • otrais izlozes trauks, kurā ievietoti astoņi laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti Fināla izlozes laimesti.

4.5.1. Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

1.

Automašīna Toyota Land Cruiser SUV 2.8 D-4D Black Edition 4WD A/T(melnā krāsā) EUR 66 920,83vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 28 718,05; kopējā laimesta vērtība EUR 95 638,88

2.

EUR 3000

3.

EUR 3000

4.

EUR 2500

5.

EUR 2500

6.

EUR 2000

7.

EUR 2000

8.

EUR 2000

 

4.6. Spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram Fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais Fināla izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā. Spēles vadītājs turpina veikt izlozi, kamēr no pirmā un otrā izložu traukiem izlozēti visi aizklātie lauciņi.

4.7. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 12.00 līdz 14.00. Dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2022. gada 26. februārī, jebkurā brīdī no plkst. 12.00 līdz 14.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

4.8. Fināla izlozes dalībniekiem (izlozētas kvīts īpašniekam) telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība Fināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2022. gada 25. februāra plkst. 17.00. Ja dalībai Fināla izlozē izlozētais spēlētājs telefoniski vai e-pastā nav apstiprinājis savu dalību izlozē līdz 2022. gada 25. februāra plkst. 17.00, tad spēlētājs zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē un pretendēt uz Fināla izlozes laimestiem.

4.8.1. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozi līdz 2022.gada 25.februāra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, tad no Fināla izlozes izspēles pirmā trauka tiek izņemti dalībnieku lauciņi ar attiecīgo dalībnieku numuriem un no otrā trauka tiek izņemts attiecīgs skaits laimestu lauciņu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.

4.8.2. Ja neviens no pieciem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozē līdz 2022.gada 25.februāra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

4.9. Pēc Fināla izlozes noslēguma Fināla izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru Fināla izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām.

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “SuperBingo” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas LOTO terminālī) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “SuperBingo” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/superbingoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

A. Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.);

B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;

C. vārdu, uzvārdu;

D. telefona numuru;

E. e-pasta adresi;

F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

5.2. iLOTO iegādātas “SuperBingo” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto.

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv un attiecīgi svētdienās (nākamajā dienā pēc katras izlozes), “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās. Fināla izloze (tai skaitā telefonsarunas ar Fināla izlozes darbiniekiem Fināla izlozes laikā) tiek publiskota “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, un mājaslapā www.latloto.lv 2022. gada 27.februārī, kā arī var tikt publiskota VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 120 638,88 (viens simts divdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi euro, 88 centi).

7.2. Iknedēļas izložu un Fināla izlozes naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. 

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

7.3. Fināla izlozes laimests “automašīna” jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta “automašīna” īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu kvīti, tad laimētājam jāiesniedz šī izlozētā kvīts. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta “automašīna” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.4. Naudas laimestus noteiktā apmērā un laika periodā iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

9. Citi noteikumi

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un telefonsarunas ar spēlētāju izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

9.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta 2022. gada 26. februāra skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...