iLOTO laimesti nav jāpiesaka atbilstoši zemāk aprakstītajai kārtībai.

 • iLOTO laimesti līdz EUR 1 999,99 tiek automātiski pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru vai uz spēles kontu un nav atsevišķi jāpiesaka.
 • Lai noformētu iLOTO laimestu vērtībā EUR 2 000 līdz EUR 10 000, lūdzam zvanīt pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30.
 • iLOTO laimesti virs EUR 10 000 tiek noformēti klātienē Latvijas Loto birojā, Meistaru ielā 19, Rīgā, pēc iepriekšēja pieraksta, iepriekš piesakoties pa tālruni 67227681.

 


 Attālināti pieteiktu laimestu apstrāde notiek darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30. 

 

Laimestu pieteikšana attālināti

 


 

Kādus laimestus iespējams pieteikt attālināti?

Attālināti iespējams pieteikt:

 • LOTO tirdzniecības vietās iegādātu skaitļu izložu un momentloteriju laimestus no EUR 150,01 līdz EUR 10 000
 • visa veida papildspēļu* un skaitļu izlozes SuperBingo auditorijas spēļu naudas laimestus vērtībā līdz EUR 10 000 (ja šīs izlozes notiek bez spēlētāju dalības klātienē un kvīts/biļete/biļešu komplekts iegādāts LOTO tirdzniecības vietās)

   

  Visa veida tirdzniecības vietās iegādāto biļešu/kvīšu laimestus līdz EUR 1 000 izmaksā Latvijas Loto veikalā, Meistaru ielā 19, katru dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00.

  *To skaitļu izložu papildspēļu laimestus, kuru izmaksa tiek veikta LOTO tirdzniecības vietās pēc kvīts pārbaudes terminālī, attālināti var pieteikt un noformēt tikai tajos gadījumos, ja kvīts ir laimējusi gan papildspēles laimestu, gan pamatspēles laimestu un laimestu kopējā vērtība šajā kvītī pārsniedz EUR 150,00.

Kas jādara, lai pieteiktu laimestu attālināti?

Lai pieteiktu laimestu attālināti, laimētājam jāatver mājaslapas www.latloto.lv sadaļu Laimestu pieteikšana attālināti.

Nosacījumi laimesta pieteikšanai attālināti!

Lai laimētājs varētu pieteikt laimestu attālināti, laimētājam ir jābūt reģistrētam iLOTO sistēmā (jābūt izveidotam iLOTO profilam).

Klientam jāveic pieslēgšanās savam profilam ar savu

 • SEB
 • Swedbank
 • Luminor

vai

 • Citadele

bankas internetbanku, vai jāpieslēdzas savam iLOTO profilam ar eParakstu. 

Ja iLOTO profila vēl nav, tad tas ir jāizveido un jāveic autentifikācija ar internetbanku vai eParakstu. 

Apakšsadaļā Pieteikt laimestu laimētājam jāiesniedz laimesta pieteikums. Laimesta pieteikumā tiek uzrādīti dati no laimētāja iLOTO profila – vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese. Laimētājam jāaizpilda trūkstošā informācija:

 • Kontakttālrunis
 • Izlozes veids, kuras laimests tiek pieteikts (jāizvēlas no saraksta – Skaitļu izloze, Momentloterija vai Papildspēle)
 • Izlozes nosaukums – no saraksta jāizvēlas izlozes nosaukums
 • Laimesta summa (jānorāda precīza laimesta summa, tai skaitā centi)
 • Jānorāda/ jāizvēlas bankas konts, uz kuru pārskaitīt laimestu

Kad laimētājs aizpildījis laimesta pieteikumu, tad jāspiež poga Turpināt.

Nākamajā solī ir jāveic biļetes/kvīts iesniegšana.

Laimējušās tirdzniecības vietā iegādātas biļetes/kvīts iesniegšana attālināti!

Biļetes/kvīts iesniegšana attālināti notiek sekojoši:

 1. Laimētājs uz laimējušās biļetes/kvīts uzraksta sekojošu informāciju:
 2. Ja tiek iesniegta momentloterijas biļete, tad biļetes spēļu laukumiem jābūt pilnībā nokasītiem.
 • Laimētāja vārds un uzvārds*
 • Laimētāja paraksts
 • Datums, kurā biļete tiek attālināti iesniegta laimesta noformēšanai
 • Sekojošs teksts: “Laimests pieteikts attālināti”

 

* Laimesta pieteicēja datiem (laimesta pieteikumā norādītajam vārdam, uzvārdam) jāsakrīt ar laimētāja datiem (vārds un uzvārds, ko laimētājs uzraksta uz laimējušās biļetes/kvīts, un iLOTO profilā norādītajiem datiem.

Noformētas biļetes paraugs Noformētas kvīts paraugs 

Momentloterijas biļetei uzraksti jāveic uz biļetes priekšpuses vai biļetes aizmugures. Ja uzraksti tiek veikti uz biļetes aizmugures, tad jāiesniedz gan biļetes priekšpuses, gan aizmugures fotoattēli. Skaitļu izlozes kvītij uzraksti jāveic kvīts priekšpuses apakšpusē.

 1. Kad uz biļetes/kvīts veikti iepriekš aprakstītie uzraksti, tad biļete/kvīts jānofotografē – fotoattēlā jābūt pilnībā redzamai visai biļetei/kvītij. (Ja kvīts ir gara, tad jānofotografē kvīts divos fotoattēlos – kvīts pilnā apmērā (fotoattēlā redzama visa kvīts pilnībā) un apakšējā daļa, kur redzams kvīts numurs.) Viena attēla maksimālais lielums ir 2 MB.
 2. Uz momentloterijas biļetes fotoattēla jābūt labi saskatāmam drošības kodam, kas atrodas spēles laukumā, un biļetes numuram. Uz skaitļu izlozes kvīts attēla jābūt labi saskatāmam kvīts numuram, kas atrodas biļetes apakšpusē un sākas ar cipariem “52”.
 3. Noformētās biļetes/kvīts fotoattēls jāaugšupielādē pieteikuma formā un jāspiež poga Turpināt. Ja tiek pieteikts papildspēles laimests, kas laimēts biļešu/kvīšu komplektu izlozē, uz kuru laimētājs bija fiziski iesūtījis komplektu, tad laimesta pieteicējam uz papīra lapas jāuzraksta sekojoša informācija: laimesta pieteikšanas datums, spēlētāja paraksts un tā atšifrējums (vārds, uzvārds), kā arī  teksts “Laimests pieteikts attālināti”. Laimesta pieteicējam jānofotografē šī lapa un fotoattēls jāaugšupielādē pieteikuma formā.

Ja laimesta vērtība ir EUR 2 000 vai vairāk, tad nākamajā solī laimētājam jāatbild uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām).

Pēc visu datu ievades, laimētājam jāpārbauda un jāiesniedz laimesta pieteikums. Iesniedzot laimesta pieteikumus, uz laimētāja e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par to, ka viņa pieteikums ir iesniegts.

Jautājumu gadījumā par laimestu attālinātu pieteikšanu, lūdzam zvanīt pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30!

Ja laimestu nav iespējams pieteikt attālināti, to var pieteikt klātienē VAS Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30, iesniedzot laimējušo biļeti/kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iepriekš piesakoties pa tālruni 67227681.

 

Lūdzam laimestu saņēmējus ņemt vērā šo informāciju!

Lielo laimestu (virs EUR 1000) un papildspēļu laimestu noformēšana klātienē Latvijas Loto birojā, Meistaru ielā 19, Rīgā, notiek pēc iepriekšēja pieraksta, iepriekš piesakoties pa tālruni 67227681.

Pamatspēļu laimestus līdz EUR 1000 var saņemt Latvijas Loto veikalā, Meistaru ielā 19, katru dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00.

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...