Oktobris - SuperBingo Statoil mēnesis

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā

 21.09.2015.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izlozes „SuperBingo” papildspēles

„OKTOBRIS - „SuperBingo” Statoil mēnesis

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998; juridiskā adrese Meistaru iela 19, Rīga, tālrunis 67227728, e-pasta adrese – info@latloto.lv, organizē skaitļu izlozes „SuperBingo” papildspēli „OKTOBRIS – „SuperBingo” Statoil mēnesis” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles laimesti:

2.1. 5 (piecas)Statoil degvielas kartes EUR 100 (viens simts euro)vērtībā;

2.2. 5 (piecas) Statoil degvielas kartes EUR 200 (divi simti euro)vērtībā;

2.3. 5 (piecas) Statoil degvielas kartes EUR 500 (pieci simti euro) vērtībā.

Kopējais papildspēles laimestu fonds - EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro).

3. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no VAS „Latvijas Loto” skaitļu izlozes „SuperBingo” laimestu fonda.

4. Tiesības piedalīties Papildspēlē un pretendēt uz Papildspēles laimestiem ir spēlētājiem, kuri būs reģistrējuši dalību skaitļu izlozē „SuperBingo” on-line terminālos SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” tirdzniecības vietās uz 2015. gada 3., 10., 17., 24. un 31. oktobra izlozēm. Iegādātā kvīts var būt jebkādā vērtībā. Dalības reģistrēšana izlozē notiek saskaņā ar VAS „Latvijas Loto”  valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 14.09.2015. un publiski pieejami www.latloto.lv.

5. Laimestu izloze (laimējušo kvīšu izloze) notiek piecās kārtās – 2015. gada 3., 10., 17., 24. un 31. oktobrī. Katrā izlozē pēc nejaušības principa no centrālās on-line datu sistēmas secīgi tiek izlozēti trīs kvīšu numuri, no kuriem:

1)       pirmās izlozētās kvīts nr. īpašnieks laimē Statoil degvielas karti EUR 100 vērtībā;

2)       otrās izlozētās kvīts nr. īpašnieks laimē Statoil degvielas karti EUR 200 vērtībā;

3)       trešās izlozētās kvīts nr. īpašnieks laimē Statoil degvielas karti EUR 500 vērtībā.

6. Papildspēles laimējušo kvīšu izloze notiek sestdienās ap plkst. 14:30 VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19. 
 
7. Informācija par Papildspēlē laimējušajām kvītīm tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās „SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10:00.
 
8. Papildspēles laimesta izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS „Latvijas Loto” valdes priekšsēdētājas rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes „SuperBingo” pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija.
 
9. Laimestus var saņemt VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai vadītāja apliecību, vai identifikācijas karti). Laimētājam (-iem) ir tiesības pieteikties uz Papildspēles laimestiem 30 dienu laikā, skaitot no izlozes dienas.

10. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Papildspēles laimesta izspēles brīža VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00-17.30. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

11. Piedaloties Papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs Papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un, laimesta gadījumā, savu personas datu, kas nepieciešami laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.)

12. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 
 
 
 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...