Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijā 12.04.2024.
noteikumi iaui

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7”
papildspēles
“SuperBingo četri limuzīni”

NOTEIKUMI

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7” papildspēli “SuperBingo četri limuzīni” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2024. gada 20. aprīļa līdz 2024. gada 9. novembrim.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers 7” laika periodā no 2024. gada 20. aprīļa plkst. 14.00 līdz 2024. gada 2. novembra plkst. 13.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles notiek četros posmos – katrā posmā ir septiņas iknedēļas izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis (trīs kvīšu numuri) no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm. Pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu). Trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties tuvākajā Fināla izlozē.

3.1. Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

3.2. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

 

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

Trešās izlozētās kvīts īpašnieks piedalās

no

līdz

PIRMAIS POSMS

27.04.2024. plkst. 14.00

20.04.2024. plkst. 14.00.00

27.04.2024. plkst. 13.59.59

Pirmā posma Fināla izloze 2024. gada 15. jūnijā

 

04.05.2024. plkst. 14.00

27.04.2024. plkst. 14.00.00

04.05.2024. plkst. 13.59.59

11.05.2024. plkst. 14.00

04.05.2024. plkst. 14.00.00

11.05.2024. plkst. 13.59.59

18.05.2024. plkst. 14.00

11.05.2024. plkst. 14.00.00

18.05.2024. plkst. 13.59.59

25.05.2024. plkst. 14.00

18.05.2024. plkst. 14.00.00

25.05.2024. plkst. 13.59.59

01.06.2024. plkst. 14.00

25.05.2024. plkst. 14.00.00

01.06.2024. plkst. 13.59.59

08.06.2024. plkst. 14.00

01.06.2024. plkst. 14.00.00

08.06.2024. plkst. 13.59.59

OTRAIS POSMS

15.06.2024. plkst. 14.00

08.06.2024. plkst. 14.00.00

15.06.2024. plkst. 13.59.59

Otrā posma Fināla izloze 2024. gada    3. augustā

22.06.2024. plkst. 14.00

15.06.2024. plkst. 14.00.00

22.06.2024. plkst. 13.59.59

29.06.2024. plkst. 14.00

22.06.2024. plkst. 14.00.00

29.06.2024. plkst. 13.59.59

06.07.2024. plkst. 14.00

29.06.2024. plkst. 14.00.00

06.07.2024. plkst. 13.59.59

13.07.2024. plkst. 14.00

06.07.2024. plkst. 14.00.00

13.07.2024. plkst. 13.59.59

20.07.2024. plkst. 14.00

13.07.2024. plkst. 14.00.00

20.07.2024. plkst. 13.59.59

27.07.2024. plkst. 14.00

20.07.2024. plkst. 14.00.00

27.07.2024. plkst. 13.59.59

TREŠAIS POSMS

03.08.2024. plkst. 14.00

27.07.2024. plkst. 14.00.00

03.08.2024. plkst. 13.59.59

Trešā posma Fināla izloze 2024. gada 21. septembrī

10.08.2024. plkst. 14.00

03.08.2024. plkst. 14.00.00

10.08.2024. plkst. 13.59.59

17.08.2024. plkst. 14.00

10.08.2024. plkst. 14.00.00

17.08.2024. plkst. 13.59.59

24.08.2024. plkst. 14.00

17.08.2024. plkst. 14.00.00

24.08.2024. plkst. 13.59.59

31.08.2024. plkst. 14.00

24.08.2024. plkst. 14.00.00

31.08.2024. plkst. 13.59.59

07.09.2024. plkst. 14.00

31.08.2024. plkst. 14.00.00

07.09.2024. plkst. 13.59.59

14.09.2024. plkst. 14.00

07.09.2024. plkst. 14.00.00

14.09.2024. plkst. 13.59.59

CETURTAIS POSMS

21.09.2024. plkst. 14.00

14.09.2024. plkst. 14.00.00

21.09.2024. plkst. 13.59.59

Ceturtā posma Fināla izloze 2024. gada 9. novembrī

28.09.2024. plkst. 14.00

21.09.2024. plkst. 14.00.00

28.09.2024. plkst. 13.59.59

05.10.2024. plkst. 14.00

28.09.2024. plkst. 14.00.00

05.10.2024. plkst. 13.59.59

12.10.2024. plkst. 14.00

05.10.2024. plkst. 14.00.00

12.10.2024. plkst. 13.59.59

19.10.2024. plkst. 14.00

12.10.2024. plkst. 14.00.00

19.10.2024. plkst. 13.59.59

26.10.2024. plkst. 14.00

19.10.2024. plkst. 14.00.00

26.10.2024. plkst. 13.59.59

02.11.2024. plkst. 14.00

26.10.2024. plkst. 14.00.00

02.11.2024. plkst. 13.59.59

 

3.3. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas kvīšu numuru izlozēs. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās Fināla izlozēs.

4. Finālu izlozes

4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par attiecīgās Fināla izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai Papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona var piedalīties vienā Fināla izlozē tikai kā viens no septiņiem attiecīgās Fināla izlozes dalībniekiem. Ja dalībai vienā Fināla izlozē viena persona (vienai personai piederoša kvīts) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var tiesības piedalīties attiecīgajā Fināla izlozē nodot (dāvināt) citai personai uz notariāli apliecināta dāvinājuma līguma pamata. Šajā gadījumā par attiecīgās Fināla izlozes dalībnieku (ar tiesībām piedalīties izlozē, laimēt un saņemt īpašumā laimestu) kļūst persona, kurai uz dāvinājuma līguma pamata nodotas tiesības būt par izlozes dalībnieku, laimēt un saņemt izlozes laimestu savā īpašumā un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Dāvinājuma līgums ir jāuzrāda VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz iepriekšējās dienas pirms attiecīgās Fināla izlozes plkst. 15.00. Ja viena spēlētāja divas vai vairāk kvītis ir izlozētas dalībai vienā Fināla izlozē un minētais spēlētājs līdz iepriekšējās dienas pirms attiecīgās Fināla izlozes plkst. 15.00 neuzrāda notariāli apliecinātu dāvinājuma līgumu par dalības tiesību un laimesta saņemšanas īpašumā tiesību nodošanu uz dāvinājuma līguma pamata citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu attiecīgās Fināla izlozes dalībnieka vietu; šajā gadījumā no Fināla izlozes izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits naudas laimestu (EUR 1500).

4.3. Finālu izlozes notiek attālināti:

• Pirmā posma Fināla izloze notiek 2024. gada 15. jūnijā laika periodā starp plkst. 11.30 un plkst. 14.00.
• Otrā posma Fināla izloze notiek 2024. gada 3. augustā laika periodā starp plkst. 11.30 un plkst. 14.00.
• Trešā posma Fināla izloze notiek 2024. gada 21. septembrī laika periodā starp plkst. 11.30 un plkst. 14.00.
• Ceturtā posma Fināla izloze notiek 2024. gada 9. novembrī laika periodā starp plkst. 11.30 un plkst. 14.00.

4.4. Katrā Fināla izlozē piedalās iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto kvīšu numuru īpašnieki, atbilstoši punkta 3.2. tabulai. Katras Fināla izlozes katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs no Nr. 1 līdz Nr. 7, saskaņā ar to, kādā secībā pēc kārtas dalībnieks ieguva tiesības piedalīties attiecīgajā Fināla izlozē. Piemēram, 27. aprīļa iknedēļas kvīšu numuru izlozē izlozētajam Pirmā posma Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 4. maija izlozē izlozētajam Pirmā posma Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt. Savukārt, 15. jūnija iknedēļas kvīšu numuru izlozē izlozētajam Otrā posma Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 22. jūnija iknedēļas kvīšu numuru izlozē izlozētajam Otrā posma Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt.

4.5. Katrā Fināla izlozē tiek izmantoti:

• pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti septiņi dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 7;
• otrais izlozes trauks, kurā ievietoti septiņi laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti fināla izlozes laimesti.
4.5.1. Pirmā, Otrā un Trešā posma Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

Laimests

Laimestu lauciņu skaits ar šo laimestu

Automašīna AUDI A4 AD05  2,0TFSI 150HP S TRON EUR 37 730,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 15 603,33; kopējā laimesta vērtība EUR 53 333,33 (turpmāk tekstā - “automašīna”)

1 lauciņš

Naudas laimests EUR 1500,00

6 lauciņi

 

4.5.2. Ceturtā posma Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):
Laimests Laimestu lauciņu skaits ar šo laimestu

Laimests

Laimestu lauciņu skaits ar šo laimestu

Automašīna AUDI A4 AD05  2,0TFSI 150HP S TRON (komplektācijā ietilpst ziemas riepas) EUR 38 530,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 15 962,75; kopējā laimesta vērtība EUR 54 492,75 (turpmāk tekstā - “automašīna”)

1 lauciņš

Naudas laimests EUR 1500,00

6 lauciņi

 

4.6. Katrā Fināla izlozē spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram attiecīgās Fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais Fināla izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā. Brīdī, kad ir izlozēts laimests “automašīna”, spēles vadītājs pārtrauc izlozi un attiecīgā Fināla izloze tiek noslēgta.

4.7. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 11.30 līdz 14.00. Dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā jebkurā brīdī no plkst. 11.30 līdz 14.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

4.8. Pēc katras Fināla izlozes noslēguma izlozes norises dienā attiecīgās Fināla izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru Fināla izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām.

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

5.1. Tirdzniecības vietā iegādātas “SuperBingo” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/superbingoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

A. Kvīts numura pirmos 17 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 3 cipari). (Piemēram, 52000000000000000.);
B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;
C. vārdu, uzvārdu;
D. telefona numuru;
E. e-pasta adresi;
F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

5.2. iLOTO iegādātas “SuperBingo” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto.

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi. Vienu kvīti var piereģistrēt dalībai tikai vienā papildspēlē, dalībai kurā ir jāreģistrē kvīts numurs un kupona numurs.

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv un attiecīgi svētdienās (nākamajā dienā pēc katras izlozes), “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās. Finālu izlozes tiek publiskotas “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, un mājaslapā www.latloto.lv attiecīgi 2024. gada 16. jūnijā, 4. augustā, 22. septembrī un 10. novembrī. Finālu izlozes var tikt publiskota arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 306 492,74 (trīs simti seši tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro, 74 centi).

7.2. Iknedēļas izložu un Fināla izložu naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīgās izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti. Laimesta pieteikšana attālināti pieejama www.latloto.lv, sadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”.

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc izlozes un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

7.3. Fināla izložu laimesti “automašīna” jāpiesaka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīgās izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta “automašīna” īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu kvīti, tad laimētājam jāiesniedz šī izlozētā kvīts. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta “automašīna” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Laimests “automašīna” ir mantas laimests un tā vērtība netiek izmaksāta naudā. “Automašīnas” krāsa nav atsevišķi definēta un laimētājam tiek izsniegta tādas krāsas “automašīna”, kāda laimesta saņemšanas brīdī ir pieejama pie sadarbības partnera, kas nodrošina automašīnas izsniegšanu. Reklāmas materiālos, tai skaitā automašīnas vizualizācijā TV izlozes laikā pieejamajai informācijai par automašīnu ir tikai informatīvs raksturs.

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

9. Citi noteikumi

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;
9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;
9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;
9.2.4. piedalīties publiskā izlozē kā Laimestu izlozes dalībniekam, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli.
9.3. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem dalībnieks/spēlētājs tiek informēts, ka izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, visi izlozes dalībnieki, dalībnieku vārdi, uzvārdi, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs un mājaslapā www.latloto.lv.

9.4. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Katrā Fināla izlozē piedalās un aizpilda izložu aktus attiecīgā datuma kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

9.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...