Sporta un Simtgades loteriju papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 29.09.2023.
noteikumi IAUI  

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija”
papildspēles
“Sporta un Simtgades loteriju papildspēle”
NOTEIKUMI

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēli “Sporta un Simtgades loteriju papildspēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2023. gada 7. oktobra līdz 2023. gada 23. decembrim.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz Papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/abas-labas tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai Papildspēlē tirdzniecības vietā vai iLOTO iegādātu momentloteriju komplektu, kas sastāv no vienas nelaimējušas momentloterijas “Sporta loterija” biļetes un vienas nelaimējušas momentloterijas “Simtgades loterija” biļetes.

3.1. Tirdzniecības vietā iegādātu biļešu komplekta reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/abas-labas un ievadot sekojošu informāciju par nelaimējušu momentloterijas “Sporta loterija” biļeti un par nelaimējušu momentloterijas “Simtgades loterija” biļeti tam paredzētajās vietās:
• nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
• biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 00000-00000-000),
kā arī jānorāda komplekta pieteicēja dati:
• vārdu, uzvārdu;
• telefona numuru;
• e-pasta adresi;
• citu informāciju pēc nepieciešamības.

3.2. iLOTO iegādātu biļešu komplektu dalībai Papildspēlē var pieteikt www.latloto.lv iLOTO, “Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” (sadaļa “Mani kuponi”) vai arī atverot interneta adresi www.latloto.lv/abas-labas.

3.3. Vienā komplektā var iesniegt vai nu tirdzniecības vietās pirktas momentloteriju “Sporta loterija” un “Simtgades loterija” biļetes, vai iLOTO pirktas biļetes. Nav iespējams vienā komplekta pieteikt vienu tirdzniecības vietā iegādātu biļeti, un vienu iLOTO iegādātu biļeti.

3.4. Pēc komplekta reģistrācijas dalībai Papildspēlē, biļešu komplekts piedalās vienā tuvākajā Papildspēles komplektu izlozē pēc piereģistrēšanas. Katru momentloterijas biļeti dalībai Papildspēlē var komplektā piereģistrēt vienu reizi, bet katru nelaimējušu “Sporta loterijas” un “Simtgades loterijas” biļeti var reģistrēt gan dalībai Papildspēlē (komplektā), gan atsevišķi attiecīgi dalībai VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga momentloterijas “Sporta loterija” papildspēlē un VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga momentloterijas “Simtgades loterija” papildspēlē (šo papildspēļu noteikumi ir atsevišķi apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā).

4. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība

4.1. Papildspēles ietvaros notiek desmit iknedēļas komplektu izlozes un viena Fināla izloze.

4.1.1. Komplektu izlozes:

Papildspēles komplektu izložu datums un laiks

Komplektu izlozē piedalās komplekti, kas reģistrēti dalībai Papildspēlē

no

līdz

14.10.2023. plkst. 12.00

07.10.2023. plkst. 12.00.00

14.10.2023. plkst. 11.59.59

21.10.2023. plkst. 12.00

14.10.2023. plkst. 12.00.00

21.10.2023. plkst. 11.59.59

28.10.2023. plkst. 12.00

21.10.2023. plkst. 12.00.00

28.10.2023. plkst. 11.59.59

04.11.2023. plkst. 12.00

28.10.2023. plkst. 12.00.00

04.11.2023. plkst. 11.59.59

11.11.2023. plkst. 12.00

04.11.2023. plkst. 12.00.00

11.11.2023. plkst. 11.59.59

18.11.2023. plkst. 12.00

11.11.2023. plkst. 12.00.00

18.11.2023. plkst. 11.59.59

25.11.2023. plkst. 12.00

18.11.2023. plkst. 12.00.00

25.11.2023. plkst. 11.59.59

02.12.2023. plkst. 12.00

25.11.2023. plkst. 12.00.00

02.12.2023. plkst. 11.59.59

09.12.2023. plkst. 12.00

02.12.2023. plkst. 12.00.00

09.12.2023. plkst. 11.59.59

16.12.2023. plkst. 12.00

09.12.2023. plkst. 12.00.00

16.12.2023. plkst. 11.59.59

 

4.2. Katrā komplektu izlozē no visiem reģistrētajiem biļešu komplektiem (reģistrēti dalībai attiecīgajā Papildspēles izlozē), pēc nejaušības principa no iLOTO sistēmas (no komplektu reģistrācijas datiem) tiek izlozēti divi biļešu komplekti – pirmā izlozētā komplekta īpašnieks (atbilstoši komplekta reģistrācijas datos norādītajiem datiem) laimē Apple komplektu*, savukārt otrā komplekta īpašnieks iegūst tiesības piedalīties fināla izlozē.

*Apple komplekts sastāv no sekojošiem mantu laimestiem:

Viedtālrunis Apple iPhone 15 Plus 128GB Black

Laimesta vērtība EUR 1128,00

Viedpulkstenis Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49mm Titanium Case with Blue/Black Trail Loop - S/M

Laimesta vērtība EUR 898,00

Bezvadu austiņas Apple AirPods Pro (2nd generation) USB-C

Laimesta vērtība EUR 290,00

 

4.3. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas komplektu izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas komplektu izlozes ietvaros.

4.4. Katra izlozētā biļešu komplekta īpašnieka (komplekta pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgās nedēļas TV izlozes ietvaros un www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

4.5. Fināla izloze

4.5.1. Komplektu izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās komplektu izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar otrā izlozētā biļešu komplekta īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļešu komplekta īpašnieku par fināla izlozes norises datumu un laimestu izlozes kārtību. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļešu komplekta īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļešu komplektu Papildspēlē, norādījis neprecīzu/nepareizu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā komplekta īpašniekam ir jāpiesakās dalībai Papildspēles fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.5.1.1. Ja izlozētais komplekts iesūtīts dalībai izlozē no iLOTO, tad “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā komplekta īpašnieku, sūtot e-pasta vēstuli uz spēlētāja iLOTO profilā norādīto e-pasta adresi un nosūtot paziņojumu uz spēlētāja iLOTO profilu, bet ja spēlētājs savā iLOTO profilā ir norādījis tālruņa numuru, tad “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar spēlētāju pa norādīto tālruni un informē par dalību izlozē un izlozes norisi. Ja spēlētājs nesaņem e-pasta vēstuli un/vai iLOTO paziņojumu un/vai telefona zvanu, tad spēlētāja pienākums ir pašam sazināties ar “Latvijas Loto”, zvanot pa tālruņa nr. 67227681.

4.5.2. Viena persona fināla izlozē var piedalīties tikai kā viens no desmit dalībniekiem. Ja dalībai fināla izlozē viena persona (vienas personas reģistrēti komplekti) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona tiesības piedalīties fināla izlozē var nodot (dāvināt) citai personai uz notariāli apliecināta dāvinājuma līguma pamata. Šajā gadījumā par fināla izlozes dalībnieku (ar tiesībām piedalīties izlozē, laimēt un saņemt īpašumā laimestu) kļūst persona, kurai uz dāvinājuma līguma pamata nodotas tiesības būt par fināla izlozes dalībnieku, laimēt un saņemt fināla izlozes laimestu savā īpašumā un kura reģistrējusies fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Dāvinājuma līgums ir jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divi vai vairāki komplekti ir izlozēti dalībai fināla izlozē un minētais spēlētājs līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 17.00 neiesniedz notariāli apliecinātu dāvinājuma līgumu par dalības tiesību un laimesta saņemšanas īpašumā tiesību nodošanu uz dāvinājuma līguma pamata citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu finālista vietu (secīgi to finālista vietu, kurā tika izlozēts šī spēlētāja pirmais komplekts) fināla izlozē.

4.5.3. Fināla izloze notiek 2023. gada 23. decembrī laika periodā starp plkst. 12.15 un plkst. 14.00. Fināla izlozē piedalās iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto komplektu īpašnieki. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kādā secībā pēc kārtas dalībnieks ieguva tiesības piedalīties fināla izlozē. Piemēram, 14. oktobra komplektu izlozē izlozētajam fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 21. oktobra izlozē izlozētajam fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt.

4.5.4. Fināla izlozē tiek izmantoti:

• pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti desmit dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 10;
• otrais izlozes trauks, kurā ievietoti desmit laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti fināla izlozes laimesti.

4.5.5. Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

1.

Automašīna ŠKODA ENYAK iV 60 Coupe 132kW/62kWh  EUR 63 124,60 vērtībā

(tālāk tekstā tiek saukts – “automašīna”)

2.

Naudas laimests EUR 5 000

3.

Naudas laimests EUR 4 500

4.

Naudas laimests EUR 4 500

  5.

Naudas laimests EUR 4 000

6.

Naudas laimests EUR 4 000

7.

Naudas laimests EUR 3 500

8.

Naudas laimests EUR 3 500

9.

Naudas laimests EUR 3 000

10.

Naudas laimests EUR 3 000

 

4.5.6. Spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais fināla izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā.

4.5.7. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 12.15 līdz 14.00. Dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā jebkurā brīdī no plkst. 12.15 līdz 14.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

4.5.8. Pēc Fināla izlozes noslēguma izlozes norises dienā fināla izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru fināla izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām.

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “Simtgades loterija” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 121 284,60 (viens simts divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro, 60 centu).

5.2. Laimestus Apple komplekts jāpiesaka klātienē VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļešu komplektu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesta saņemšanai tiek izsniegts laimesta apliecinājums. VAS “Latvijas Loto” nodrošina laimesta saņemšanu pie VAS “Latvijas Loto” sadarbības partnera laimesta apliecinājumā noteiktajā termiņā un adresē. Lai saņemtu laimestu pie sadarbības partnera, spēlētājam jāiesniedz derīgs VAS “Latvijas Loto” izsniegts laimesta apliecinājums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” un jāizņem pie sadarbības partnera 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes dienas. Laimesta vērtība netiek izmaksāta naudā, izņemot gadījumu, ja nav iespējams nodrošināt šajos noteikumos noteiktā laimesta izsniegšanu.

5.3. Fināla izlozes naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

5.3.1. Ja izlozēts tirdzniecības vietā iegādātu biļešu komplekts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo komplektu un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti no EUR 3000 līdz EUR 5000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti. Laimesta pieteikšana attālināti pieejama www.latloto.lv, sadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”.

5.3.2. Ja izlozēta iLOTO iegādātu biļešu komplekts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu un laimests atsevišķi nav jāpiesaka. Laimesti no EUR 3000 līdz EUR 5000 tiek izmaksāti trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja.

5.4. Fināla izlozes laimests “automašīna” jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta “automašīna” īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu biļešu komplektu, tad laimētājam jāiesniedz šis izlozētais komplekts. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. Laimesta “automašīna” vērtība netiek izsniegta naudā.

6. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

7. Citi noteikumi

7.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

7.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un izlozes norises
procedūrai.

7.3. Dalībnieks, kurš piereģistrējis komplektu Papildspēlei, piekrītot šiem noteikumiem, ir informēts:

7.3.1. ka personas dati, kas norādīti reģistrējoties dalībai Papildspēlē, tiek nodoti “Latvijas Loto” un apstrādāti pamatojoties uz Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, lai pārbaudītu reģistrētā komplekta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai;
7.3.2. ka vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta un telefonsaruna ar spēlētāju izlozes norises laikā tiek publiskota, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

7.4. Katrā Papildspēles komplektu izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus 2023. gada 23. decembra skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

7.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...