SuperBingo bumbu rumbas spēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 24.03.2021.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7”

papildspēles

“SuperBingo bumbu rumbas spēle”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7” papildspēli “SuperBingo bumbu rumbas spēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2021. gada 27. marta līdz 2021. gada 24. jūlijam.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē visi spēlētāji, kuri reģistrējuši dalību valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers 7”uz kādu no sekojošām “SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izloze:

 

Kvīšu numuru izložu datumi

03.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

24.04.2021.

01.05. 2021.

08.05.2021.

15.05.2021.

22.05.2021.

29.05.2021.

05.06.2021.

12.06.2021.

19.06.2021.

26.06.2021.

03.07.2021.

10.07.2021.

17.07.2021.

Kārtība, kādā var reģistrēt dalību valsts mēroga izlozē “SuperBingo” un papildspēlē “Džokers 7” ir noteikta attiecīgi VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumos un papildspēles “Džokers 7” noteikumos, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Noteikumi pieejama LOTO tirdzniecības vietu LOTO termināļos un www.latloto.lv.

 

4. Laimējušo kvīšu numuru izlozes

 

4.1. Katrā kvīšu numuru izlozē no VAS “Latvijas Loto” centrālās izložu datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti divi kvīšu numuri:

 

1) Pirmāsizlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 13. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Papildspēles”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

2) Otrās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties tuvākajā Papildspēles laimestu izlozē.

 

5. Laimestu izlozes

 

5.1. Papildspēles ietvaros notiek astoņas laimestu izlozes, kurās piedalās attiecīgi divās iepriekšējās izlozēs otro izlozēto kvīšu numuru īpašnieki.

5.1.1. Laimestu izlozes:

Dalībnieka izlozes datums

Laimestu izlozes datums

03.04.2021.

17.04.2021.

10.04.2021.

17.04.2021.

01.05.2021.

24.04.2021.

01.05. 2021.

15.05.2021.

08.05.2021.

15.05.2021.

29.05.2021.

22.05.2021.

29.05.2021.

12.06.2021.

05.06.2021.

12.06.2021.

26.06.2021.

19.06.2021.

26.06.2021.

10.07.2021.

03.07.2021.

10.07.2021.

24.07.2021.

17.07.2021.

 

5.2. Kvīšu numuru izložu otro izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai laimestu izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

5.3. Viena persona dalībai Papildspēles vienā laimestu izlozē var pieteikties un izlozei reģistrēties vienu reizi. Ja dalībai vienā laimestu izlozē tiek izlozētas divas kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS “Latvijas Loto” rakstiskā veidā; personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un uzrakstot pašrocīgi pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs Papildspēles ietvaros.

 

5.4. Laimestu izlozēs dalībnieki piedalās attālināti.

 

5.5. Katrā laimestu izlozē piedalās iepriekšējās divās kvīšu izlozēs izlozēto otro kvīšu īpašnieki, saskaņā ar punkta 5.1.1. tabulu. Dalībnieks, kurš pirmais ticis izlozēts dalībai attiecīgajā laimestu izlozē, ir Pirmais dalībnieks un otrs spēlētājs ir Otrais dalībnieks.

 

5.6. Katrā laimestu izlozē tiek izmantoti seši aizklāti numurēti laimestu laukumi un divi aizklāti numurēti spēles “Bumbu rumba” laukumi. Katrā laimestu izlozē spēles “Bumbu rumba” laukumos nejaušā secībā ievietoti laimesti EUR 150 un galvenais laimests – vismaz EUR 20 000. Pirmajā laimestu izlozē galvenais laimests ir EUR 20 000. Ja pirmajā izlozē šie EUR 20 000 netiek laimēti, tad tie tiek novirzīts uz nākamo izlozi un tad attiecīgi nākamajā izlozē galvenais laimests ir EUR 40 000. Šis laimests šādā veidā var augt līdz tas tiek laimēts. Nākamajā izlozē pēc tam, kad galvenais laimests ir laimēts, tas atkal ir EUR 20 000.

 

5.6.1. Katrā laimestu izlozē laimestu laukumos no 1 līdz 6 aizklātā veidā nejaušā secībā izvietotas sekojošas laimestu summas:

1.

EUR 1 500

2.

EUR 1 750

3.

EUR 2 000

4.

EUR 2 250

5.

EUR 2 500

6.

EUR 3 000

Katrā laimestu izlozē pēc nejaušības principa trijos no sešiem laukumiem aizklātā veidā papildus laimesta summai norādīts spēles “Bumbu rumba” simbols.

 

5.7. Skaitļu izlozes “SuperBingo” attiecīgā datuma, kad notiek laimestu izloze, izlozes komisijas pārstāvis vai “SuperBingo” spēles vadītājs spēles norises laikā zvana abiem spēles dalībniekiem uz spēlētāju reģistrācijas laikā pa telefonu izlozei norādītajiem tālruņa numuriem. Spēlētājiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni attiecīgās laimestu izlozes norises dienā jebkurā brīdī no plkst. 12.30 līdz 15.30., par ko spēles dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes.

 

5.8. Pirmais dalībnieks pa telefonu dod spēles vadītājam norādi, kuru vienu aizklāto laimestu laukumu – no 1 līdz 6 – spēles vadītājam jāatver. Kad spēles vadītājs ir atvēris Pirmā dalībnieka izvēlēto laimestu laukumu, tad Otrais dalībnieks pa telefonu dod spēles vadītājam norādi, kuru vienu no atlikušajiem (kurus Pirmais dalībnieks neizvēlējās) laimestu laukumiem spēles vadītājam jāatver; spēles vadītājs atver šo laukumu.

 

5.9. Ja pie abu dalībnieku atvērtajiem laimestu laukumiem nav norādīts spēles “Bumbu rumba” simbols, tad katrs laimestu izlozes dalībnieks laimē to laimestu, kas norādīts viņa izvēlētajā laimesta laukumā.

 

5.10. Ja viena dalībnieka atvērtajā laimesta laukumā norādīts spēles “Bumbu rumba” simbols, bet otra dalībnieka laimesta laukumā nav norādīts spēles “Bumbu rumba” simbols, tad dalībnieks, kurš atvēris spēles “Bumbu rumba” simbolu, izvēlas, vai piedalīsies spēlē “Bumbu rumba” vai atteiksies no dalības spēlē “Bumbu rumba”. Dalībnieks, kura laimesta laukumā nav norādīts spēles “Bumbu rumba” simbols, laimē laimestu, kas norādīts viņa laimesta laukumā.

 

5.10.1. Ja dalībnieks atsakās piedalīties spēlē “Bumbu rumba”, tad katrs dalībnieks laimē to laimestu, kas norādīts viņa izvēlētajā laimesta laukumā.

 

5.10.2. Ja dalībnieks izvēlas piedalīties spēlē “Bumbu rumba”, tad dalībniekam jāizvēlas, kuru spēles “Bumbu rumba” laukumu – Nr. 1 vai Nr. 2 – atvērt; dalībnieks laimē to laimestu, kas norādīts viņa izvēlētajā spēles “Bumbu rumba” laukumā un zaudē laimestu, kas bija norādīts viņa izvēlētajā laimesta laukumā.

 

5.11. Ja abu dalībnieku atvērtajos laimestu laukumos norādīti spēles “Bumbu rumba” simboli, tad katram no dalībniekiem jāizdara izvēle – piedalīties vai atteikties no dalības spēlē “Bumbu rumba”. Pirmais izvēli izdara Pirmais dalībnieks. Informējot par savu izvēli piedalīties spēlē “Bumbu rumba”, Pirmais dalībnieks var uzreiz nosaukt, kuru spēles “Bumbu rumba” laukumu (laukuma numuru) vēlēsies atvērt; vadītājs pieņem šo Pirmā dalībnieka izvēli, bet nedrīkst atklāt Pirmā dalībnieka izvēlēto spēles “Bumbu rumba” laukumu, pirms Otrais dalībnieks nav izdarījis izvēli par dalību spēlē “Bumbu rumba”.

 

5.11.1. Ja abi dalībnieki atsakās no dalības spēlē “Bumbu rumba”, tad spēlē “Bumbu rumba” nenotiek un abi dalībnieki laimē to laimestu, kas norādīts viņa izvēlētajā laimesta laukumā.

 

5.11.2. Ja viens no dalībniekiem piedalās spēlē “Bumbu rumba”, bet otrs dalībnieks atsakās no dalības spēlē “Bumbu rumba”, tad spēlē “Bumbu rumba” tiek izspēlēta saskaņā ar punktu 5.10.2.

 

5.11.3. Ja abi spēlētāji piedalās spēlē “Bumbu rumba”, tad Pirmais dalībnieks izvēlas pirmais, kuru no diviem spēles “Bumbu rumba” laukumiem atvērt, Otrajam dalībniekam paliek spēles “Bumbu rumba” laukums, kuru Pirmais dalībnieks nav izvēlējies. Abi spēlētāji katrs laimē to laimestu, kas norādīts viņa spēlē “Bumbu rumba” laukumā, un zaudē tos laimestus, kas bija norādīti viņu laimestu laukumos.

 

5.12. Izlozes komisijas pārstāvis vai spēles vadītājs laimestu izlozes norises laikā mēģina dalībnieku sazvanīt maksimāli trīs reizes, ar vienas minūtes zvana intervālu no viena zvana līdz nākamajam. Ja dalībnieks neatbildēs uz Izlozes komisijas pārstāvja vai spēles vadītāja zvanu vai saruna pārtrūks sarunas laikā līdz brīdim, kamēr dalībnieks nebūs izdarījis izvēli (telefoniski informējis par savu lēmumu) un trīs zvanu laikā nebūs iespējams atkārtoti sazvanīt dalībnieku, lai turpinātu sarunu, tad spēles vadītājs veiks laimestu izlozes izspēli, pārstāvot dalībnieku. Spēles vadītājs izlozēs vienu aizklātu numuru no 1 - 6, lai noskaidrotu, kuru laimesta laukumu dalībniekam atvērt. Ja Pirmais dalībnieks jau izvēlējies vienu laimesta laukumu, tad izloze tiek veikta no atlikušajiem numuriem, kurus Pirmais dalībnieks nav izvēlējies. Ja dalībnieks iegūst tiesības piedalīties spēlē “Bumbu rumba”, tad dalībnieka dalība spēlē “Bumbu rumba” netiek veikta.

 

5.13. Laimestu izložu dalībniekiem (izlozēto kvīšu īpašniekiem) telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība laimestu izlozē ne vēlāk kā līdz attiecīgās laimestu izlozes dienas plkst. 12.00. Ja dalībai laimestu izlozē izlozētais spēlētājs telefoniski vai e-pastā nav apstiprinājis savu dalību izlozē līdz attiecīgās laimestu izlozes dienas plkst. 12.00, tad spēlētājs zaudē tiesības piedalīties laimestu izlozē un pretendēt uz laimestu izlozes laimestiem.

 

5.14. Ja viens no izlozētajiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību laimestu izlozē līdz attiecīgās laimestu izlozes norises dienas plkst. 12.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties laimestu izlozē, tad šajā laimestu izlozē piedalās viens dalībnieks.

 

5.15. Ja neviens no abiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību laimestu izlozē līdz attiecīgās laimestu izlozes norises dienas plkst. 12.00, tad šī laimestu izloze nenotiek.

 

6. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda.

 

6.2. Laimestu noformēšana un izmaksāšana:

 

6.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti EUR 150 tiek izmaksāti nekavējoties laimesta noformēšanas brīdī vai pēc laimētāja izvēles ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu konta numuru tuvākajā darba dienā pēc laimesta noformēšanas. Naudas laimesti no EUR 1500 līdz EUR 3000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā.

6.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimesti līdz EUR 3000 tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu. Laimesti EUR 150 un EUR 1500 tiek pārskaitīti tuvākajā darba dienā pēc izlozes. Laimesti EUR 2000 līdz EUR 3000 tiek pārskaitīti trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja. Laimesti sākot no EUR 20 000 jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

6.2.3. Laimesti sākot no EUR 20 000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīsdesmit dienu laikā. No laimestiem sākot no EUR 20 000 pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

6.3. Tirdzniecības vietās iegādātu kvīšu papildspēles laimestus no EUR 150 līdz EUR 3000 iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

7. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

8. Personas datu apstrāde un citi noteikumi

 

8.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

 

8.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

8.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

8.2.2. savu personas datu nodošanai VAS “Latvijas Loto” un apstrādei, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku, un noformētu un izmaksātu laimestu;

8.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un telefonsarunas ar spēlētāju izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

 

8.3. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3. Informācija par laimestu izložu laimētājiem - vārds un uzvārds, laimests, kā arī izlozes ieraksts (tai skaitā telefonsaruna ar spēlētāju laimestu izlozes norises laikā) - tiek publiskota mājaslapā www.latloto.lv un attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, kā arī var tikt publiskota VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās.

 

8.4. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija.Laimestu izlozēs piedalās, laimestu summu un spēles “Bumbu rumba” simbolu izkārtojumu pa spēles laukumiem pirms katras laimestu izlozes nosaka un laimestu izložu aktus aizpilda ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

 

8.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €