SuperBingo dzīvoklis

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības

inspekcijā 18.03.2020.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7” papildspēles

“SuperBingo dzīvoklis”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” ar papildspēli “Džokers 7” papildspēli “SuperBingo dzīvoklis” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2020. gada 28. marta līdz 2020. gada 27. novembrim.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz Papildspēles dalībnieka statusu pretendē visi spēlētāji, kuri reģistrējuši dalību valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – SuperBingo) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers 7” uz kādu no izlozēm, kas notiek laika periodā no 2020. gada 4. aprīļa līdz 2020. gada 14. novembrim. Kārtība, kādā var reģistrēt dalību valsts mēroga izlozē “SuperBingo” un papildspēlē “Džokers 7” ir noteikta attiecīgi VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” noteikumos un papildspēles “Džokers 7” noteikumos, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Noteikumi pieejama LOTO tirdzniecības vietu LOTO termināļos un www.latloto.lv.

 

4. Kvīšu numuru izlozes

 

4.1. Katrā “SuperBingo” izlozē (periodā no 04.04.2020. līdz 14.11.2020.; kopā 33 izlozēs) no VAS “Latvijas Loto” centrālās izložu datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti divi “SuperBingo” kvīšu numuri no visām kvītīm, kas reģistrētas dalībai šajā izlozē ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers 7”.

Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Noteikumi pieejami LOTO tirdzniecības vietu LOTO termināļos un www.latloto.lv. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

Otrās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties vienā tuvākajā Papildspēles Starpfināla izlozē.

 

4.1.1. Starpfināla izložu dalībnieku noteikšanas (kvīšu numuru izložu) un Starpfināla izložu datumi:

 

   

Starpfināla dalībnieku izlozes (kvīšu nr. izlozes)

Izlozējamo Starpfināla izložu dalībnieku skaits

Starpfināla izlozes datums

Starpfināla dalībnieku izlozes (kvīšu nr. izlozes)

Izlozējamo Starpfināla izložu dalībnieku skaits

Starpfināla izlozes datums

04.04.2020.

1

25.04.2020.

08.08.2020.

1

29.08.2020.

11.04.2020.

1

15.08.2020.

1

18.04.2020.

1

22.08.2020.

1

25.04.2020

1

16.05.2020.

29.08.2020.

1

19.09.2020.

02.05.2020.

1

05.09.2020.

1

09.05.2020.

1

12.09.2020.

1

16.05.2020.

1

06.06.2020.

19.09.2020.

1

10.10.2020.

23.05.2020.

1

26.09.2020.

1

30.05.2020.

1

03.10.2020.

1

06.06.2020.

1

27.06.2020.

10.10.2020.

1

31.10.2020.

13.06.2020.

1

17.10.2020.

1

20.06.2020.

1

24.10.2020.

1

27.06.2020.

1

18.07.2020.

31.10.2020.

1

21.11.2020.

04.07.2020.

1

07.11.2020.

1

11.07.2020.

1

14.11.2020.

1

18.07.2020.

1

08.08.2020.

25.07.2020.

1

01.08.2020.

1

 

5. Starpfināla izlozes

 

5.1. Izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai Starpfināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Par kvīts, kas iegādāta LOTO tirdzniecības vietā īpašnieku, tiek uzskatīta persona, kura  Starpfināla izlozes dienā, reģistrējoties izlozei, iesniedz kvīti VAS “Latvijas Loto” darbiniekam, kurš veic izlozes dalībnieku reģistrāciju. Par kvīts, kas iegādāta iLOTO, īpašnieku ir uzskatāma persona, kuras vārdā reģistrētā iLOTO lietotāja profilā ir reģistrēta (nopirkta) attiecīgā kvīts.

 

5.1.1. Ja dalībai Starpfināla izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas kvītis (kvīšu numuri), kas pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai, vai iesniedzot notariāli apliecinātu pilnvaru. iLOTO spēlētāji, iepriekš telefoniski sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruņa nr. 67227681, var noformēt pilnvaru, nosūtot paziņojumu VAS “Latvijas Loto” no sava iLOTO profila un nododot rakstisku pilnvaru pilnvarotajai personai iesniegšanai VAS “Latvijas Loto”. Šajā gadījumā par Starpfināla izlozes dalībnieku (tiesības piedalīties izlozē un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības kļūt par Starpfināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies Starpfināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

5.1.2. Gadījumā, ja Starpfnāla izlozes dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nevar piedalīties Starpfināla izlozē, viņš tiesības piedalīties Starpfināla izlozē un saņemt laimestu var nodot citai personai saskaņā ar punktā 5.1.1. aprakstīto.

 

5.2. Lai piedalītos Starpfināla izlozē, izlozēto kvīšu īpašniekiem personīgi jāierodas noteiktajā Starpfināla izlozes dienā Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas izlozei 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30. Viena persona dalībai vienā Starpfināla izlozē var reģistrēties ne vairāk kā vienu reizi.

 

5.3. Katram dalībniekam, ierodoties uz Starpfināla izlozi, jāiesniedz “SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar “SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) Starpfināla izlozei, nevar iesniegt kvīti ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

 

5.4. Papildspēles ietvaros notiek 11 Starpfināla izlozes; katrā no tām piedalās maksimāli 3 dalībnieki, kuri izlozēti no kvīšu numuriem iepriekšējās trijās kvīšu numuru izlozēs. Viena persona Papildspēles ietvaros var piedalīties vairākās Starpfināla izlozēs.

 

5.5. Katrā Starpfināla laimestu izlozē tiek izmantoti 3 aizklāti lauciņi, kuros izvietoti laimesti (to uzraksti). Katras Starpfināla izlozes laimesti: divi EUR 500 laimesti un viens laimests “Dalība Fināla spēlē”. Katrs dalībnieks izvēlas un atver pēc kārtas vienu lauciņu un laimē to laimestu, kas atrodas lauciņā. Dalībnieks, kurš atver lauciņu ar uzrakstu “Dalība Fināla izlozē”, iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē.

 

5.6. Secība, kādā Starpfināla izložu dalībnieki atver/atklāj aizklātos lauciņus ar laimestu nosaukumiem, tiek noteikta ar izlozes principu pirms Starpfināla izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kā dalībnieki tika izlozēti dalībai Starpfināla izlozē) atverot aizklātus numurus no 1 līdz 3.

 

6. Fināla izloze

 

6.1. Fināla izloze notiek 2020. gada 27. novembrī.

 

6.2. Tiesības piedalīties Fināla izlozē ir 11 (vienpadsmit) spēlētājiem, kas tika noteikti Starpfināla izlozēs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

6.2.1. Gadījumā, ja viena un tā pati persona, atbilstoši šiem noteikumiem, vairāk kā vienu reizi ir laimējusi iespēju piedalīties Fināla izlozē, viņai ir tiesības ieņemt vienu Fināla spēles dalībnieka vietu, bet pārējās Fināla spēles dalībnieka tiesības piedalīties izlozē (Fināla izlozes dalībnieka vietas) un tiesības saņemt laimestu šī persona var nodot tikai ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kurā ir tieši noteiktas tiesības piedalīties 2020. gada 27. novembra Papildspēles “SuperBingo dzīvokis” Fināla izlozē un saņemt laimestu. Šajā gadījumā par Fināla izlozes dalībnieku kļūst persona, kurai ar notariāli apliecinātu pilnvaru ir nodotas tiesības kļūt par Fināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei Fināla izlozes norises dienā, saskaņā ar šiem noteikumiem. Pilnvarotajai personai jāiesniedz notariāli apliecinātā pilnvara reģistrējoties izlozei. Ja persona nevar iesniegt notariāli apliecinātu pilnvaru, ar kuru tai ir nodotas tiesības piedalīties izlozē un saņemt laimestu, tad dalība izlozē nav iespējama.

 

6.2.2. Gadījumā, ja Fināla izlozes dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nevar piedalīties Fināla izlozē, viņš tiesības piedalīties Fināla izlozē un saņemt laimestu var nodot citai personai tikai ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kurā ir tieši noteiktas tiesības piedalīties 2020. gada 27. novembra Papildspēles “SuperBingo dzīvoklis” Fināla izlozē un saņemt laimestu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz notariāli apliecinātā pilnvara reģistrējoties izlozei. Ja persona nevar iesniegt notariāli apliecinātu pilnvaru, ar kuru tai ir nodotas tiesības piedalīties izlozē un saņemt laimestu, tad dalība izlozē nav iespējama.

 

6.3. Lai piedalītos Fināla izlozē, katram tās dalībniekam personīgi jāierodas Fināla izlozes norises dienā Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30. Reģistrējoties izlozei, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

6.4. Fināla izlozes laimesti:

 

  • 1 (viens) laimests “Dzīvoklis” EUR 132 000,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 62 227,14; kopējā laimesta vērtība EUR 194 227,14, turpmāk tekstā - laimests “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu”.
  • 10 (desmit) EUR 3000 laimesti.

 

6.5. Fināla izlozē laimestu noteikšanai tiek izmantoti 11 (vienpadsmit) aizklāti lauciņi, kuros izvietoti Fināla izlozes laimesti. Katrs dalībnieks izvēlas un atver pēc kārtas vienu lauciņu un laimē to laimestu, kas atrodas lauciņā.

 

6.6. Secība, kādā Fināla izlozes dalībnieki atver laimestu plāksnes, tiek noteikta ar izlozes principu pirms Fināla izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kādā dalībnieki ieguva tiesības piedalīties Fināla izlozē) atverot aizklātus secības numurus no 1 līdz 11.

 

7. Rīcība situācijā, kad kāds no dalībniekiem neierodas uz Starpfināla vai Fināla izlozi

 

7.1. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas Starpfināla izlozes norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/vai nevar iesniegt kvīti (vai kvīts izdruku, ja kvīts pirkta iLOTO), kuras numurs tika izlozēts, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties Starpfināla izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

 

7.2. Ja kāds no Fināla izlozes dalībniekiem neierodas Fināla izlozes norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties Fināla izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

 

7.3. Ja viens vai divi no izlozētajiem dalībniekiem neierodas uz Starpfināla izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgi viens vai divi Starpfināla izlozes laimesti EUR 500.

 

7.4. Ja uz Starpfināla izlozi nav ieradies neviens no izlozētajiem dalībniekiem, tad par Fināla izlozes dalībnieku automātiski kļūst attiecīgās “SuperBingo” izlozes auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31 un šis dalībnieks nepiedalās attiecīgās “SuperBingo” izlozes auditorijas spēlēs.  Ja 31. dalībnieks arī nav ieradies uz “SuperBingo” izlozi, kuras ietvaros notiek attiecīgā Starpfināla izloze, tad Starpfināla izloze nenotiek un Starpfināla izlozes laimesti netiek izspēlēti. Līdz ar to Fināla izlozē attiecīgi ir mazāks Fināla izlozes dalībnieku skaits un no Fināla izlozes izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits Fināla izlozes laimestu EUR 3 000.

 

7.5. Ja kāds no Fināla izlozes dalībniekiem neierodas uz Fināla izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits Fināla izlozes laimestu EUR 3 000.

 

7.6. Ja uz Fināla izlozi nav ieradies neviens no Fināla izlozes dalībniekiem, tad Fināla izloze nenotiek un Fināla izlozes laimesti netiek izspēlēti.

 

8. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

8.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda. Papildspēles kopējais maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 235 227,14 (divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un 14 centi).

 

8.2. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

8.3. Laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā. Laimētājiem tiek izsniegts laimesta apliecinājums par tiesībām saņemt attiecīgu laimestu.

 

8.4. Starpfinālu naudas laimesti EUR 500 tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc izlozes uz laimesta pieteikumā spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

 

8.5. Fināla izlozes naudas laimesti EUR 3000 tiek izmaksāti 3 darba dienu laikā no laimesta izlozes brīža uz laimesta pieteikumā spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

 

8.6. Īpašie nosacījumi, noformējot laimestu “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu”

 

8.6.1. Laimests “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu” sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.29 (66,3 kv/m platībā), Rīgā, Gaiļezera ielā 7, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000566611-29 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 01001220117001033, kas sastāv no Dzīvokļa un 663/26955 domājamām daļām no kopīpašuma un Zemesgabala 2440 m2  (turpmāk tekstā “Dzīvoklis”) un papildus naudas laimesta EUR 62 227,14 (turpmāk tekstā “Papildus naudas laimests”). “Dzīvoklis” ir ar pilnu iekšējo apdari un labiekārtošanas pakāpi, atbilstoši Pirkuma līguma pielikumā pievienotajā “Dzīvokļa” labiekārtošanas pakāpes un aprīkojuma aprakstā norādītajam.

 

8.6.2. Laimestu “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu” atsevišķi jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā Meistaru ielā 19, Rīgā, 30 dienu laikā, skaitot no Fināla izlozes norises dienas.

 

8.6.3. Laimesta noformēšanas brīdī laimētājs tiek iepazīstināts ar “Dzīvokļa” Pirkuma līguma nosacījumiem, kas ir trīspusējs līgums un tiek slēgts starp Sadarbības partneri kā pārdevēju, VAS “Latvijas Loto” kā maksātāju un laimētāju kā pircēju.

 

8.6.4. Lai iegūtu laimestu “Dzīvoklis”, laimētājam ir jāizpilda visi zemāk minētie priekšnosacījumi, par ko laimētājs tiek informēts laimesta “Dzīvoklis” noformēšanas brīdī un par to laimētājs paraksta atsevišķu apliecinājumu:

 

8.6.4.1. Laimētājam ir pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā skaitot no Fināla izlozes dienas noslēgt šo noteikumu 8.6.3. punktā minēto “Dzīvokļa” Pirkuma līgumu. Pēc šī termiņa notecēšanas laimētājs zaudē tiesības uz laimestu. Lai pilnībā novērstu jebkādas šaubas – laimētājam šajos noteikumos noteiktajā termiņā ir pienākums pieteikties VAS “Latvijas Loto” laimesta “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu” noformēšanai, kā arī ir jāparaksta Dzīvokļa Pirkuma līgums un līgumā noteiktajā kārtībā jāveic juridiskas formalitātes pie zvērināta notāra, nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūguma sagatavošanai Dzīvokļa īpašumtiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā, ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pieteikšanās uz laimestu “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu” termiņa notecējuma. Ja laimētājs nokavē pieteikšanās termiņu vai atsakās no laimesta, vai termiņā nenokārto augstāk minētās juridiskās formalitātes, laimētājs zaudē tiesības saņemt laimestu “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu”. Vienlaicīgi ar Pirkuma līgumu, laimētājam uz sava rēķina ir jānoformē visus nepieciešamos notariāli apliecināmos dokumentus “Dzīvokļa” īpašumtiesību ierakstīšanai Zemesgrāmatā, kā arī uz sava rēķina jāveic valsts nodevas un kancelejas nomaksa par nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma darījumu;

 

8.6.4.2.  Laimētājam jāieraksta “Dzīvokļa” īpašums Zemesgrāmatā uz sava vārda.

 

8.6.5. Ja laimētājs nepiekrīt visu iepriekšminēto nosacījumu izpildei un neparaksta atsevišķo apliecinājumu, viņš zaudē tiesības uz laimestu “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu”.

 

8.6.6. Ja laimētājs pēc atsevišķā apliecinājuma (saskaņā ar šo noteikumu 8.6.4. punktu) parakstīšanas līdz brīdim, kad tiek slēgts Pirkuma līgums, atsakās no tā noslēgšanas, laimētājs zaudē tiesības uz laimestu “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu”. Ja spēlētājs ir atteicies no laimesta saņemšanas, laimests var tikt izspēlēts citādā kārtībā, to iepriekš atsevišķi saskaņojot ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

 

8.6.7. Ja Sadarbības partneris savas vainas dēļ nevar nodrošināt 8.6.1. punktā noteiktā “Dzīvokļa” saņemšanu laimētājam, pēc vienošanās laimētājam var tikt piedāvāts cits līdzvērtīgs “Dzīvoklis”. Ja laimētājs nepiekrīt cita līdzvērtīga “Dzīvokļa” piedāvājumam, laimētājam ir tiesības saņemt “Dzīvokļa” vērtību EUR 132 000,00. No laimesta “Dzīvoklis ar papildus naudas laimestu” kopsummas pirms laimesta izsniegšanas/izmaksas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā apjomā un kārtībā.

 

8.6.8. Ja Sadarbības partneris Papildspēles norises laikā līdz Papildspēles laimesta izspēles brīdim lauž Sadarbības līgumu ar VAS “Latvijas Loto” un nenodrošina laimestu “Dzīvoklis”, tad VAS “Latvijas Loto” ir tiesības izspēlēt laimesta “Dzīvoklis” vērtību EUR 132 000,00 naudas izteiksmē.

 

8.7. Laimests “Dzīvoklis” laimētājam tiek nodots ar nodošanas – pieņemšanas aktu 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas, bet ne ātrāk kā pēc šo noteikumu 8.6.4.1. un 8.6.4.2. punktos noteikto nosacījumu izpildīšanas. Īpašuma tiesības uz “Dzīvokļa” īpašumu laimētājs iegūst ar brīdi, kad Zemesgrāmatā nostiprinātas laimētāja tiesības uz “Dzīvokļa” īpašumu. 

 

8.8. Piedaloties Papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs Papildspēles noteikumiem un procedūrai un ir atbildīgs par savlaicīgu juridisko formalitāšu nokārtošanu laimesta “Dzīvoklis” saņemšanai.

 

9. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

10. Personas datu apstrāde un citi noteikumi

 

10.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

10.2. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

 

10.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

 

10.2.2. savu personas datu nodošanai VAS “Latvijas Loto” un apstrādei, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku, un noformētu un izmaksātu laimestu;

 

10.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;

 

10.2.4. piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem, spēlētājs tiek informēts, ka izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, visi izlozes dalībnieki, dalībnieku vārdi, uzvārdi, tiek publiskots izlozes “SuperBingo” TV pārraidēs, kā arī var tikt izmantots citās izlozes “SuperBingo”, kā arī citās VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos.

 

10.3. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru un dalībniekiem, kuru kvīts numuri ir tikuši izlozēti un kuri ir pieteikušies dalībai Starpfināla izlozē, tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

 

10.4. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Papildspēles Starpfināla izlozēs piedalās, laimestus izlozes iekārtā izvieto un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējā skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija. Papildspēles Fināla izlozē piedalās, laimestus izlozes iekārtā izvieto un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta papildspēles “SuperBingo dzīvoklis” Fināla izlozes komisija.

 

10.5. Ja valstī noteikto pulcēšanās un/vai publisku pasākumu vai citu ierobežojumu dēļ nav iespējama laimestu izloze šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izlozes dalībniekiem ierodoties uz laimestu izlozi klātienē, spēles vadītājs izlozē laimestus pēc nejaušības principa no trauka ar aizklātiem laimestiem. Laimesti spēlētājiem tiek izlozēti tādā secībā, kādā spēlētāji ir izlozēti dalībai attiecīgajā izlozē (kvīšu numuru izlozēšanas secībā).

 

10.6. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €