SuperBingo Ziemas spēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 31.10.2016.

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7”

papildspēles

“SuperBingo Ziemas spēle”

NOTEIKUMI

 

1.Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” papildspēli “SuperBingo Ziemas spēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2016. gada 12. novembra līdz 2017. gada 7. janvārim.

3.Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē visi spēlētāji, kuri reģistrējuši dalību (on-line tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers 7” uz kādu no sekojošām “SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izloze:

Kvīšu numuru izložu datumi

19.11.2016.

26.11.2016.

03.12.2016.

10.12.2016.

17.12.2016.

24.12.2016.

31.12.2016.

 

4.Laimējušo kvīšu numuru izlozes

4.1. Katrā kvīšu numuru izlozē no 2016. gada 19. novembra līdz 31. decembrim no VAS “Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti četri kvīšu numuri:

1) Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv, sadaļā “Loterijas”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30.

2)  Otrās, trešās un ceturtās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties tuvākajā automašīnas izlozē.

 

5.Automašīnu izlozes

 

5.1. Laimesti:

Laimests

Vērtība, EUR

Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Visia 2WD 6MT 115 zs new E6 SILV ar ziemas riepām

18 280,00

Opel Mokka X Selection  5d SUV ar ziemas riepām

17 652,00

Škoda Octavia Combi A7 EU6 Ambition 1.4 TSI 110/150zs  ar ziemas riepām

23 010,00

Toyota Avensis SDN 1.8 Active  ar ziemas riepām

22 840,00

VW Passat L B8 CL 1,4TSI 150H 6G ar ziemas riepām

27 943,00

Volvo V60 CC D4 Momentum  ar ziemas riepām

48 737,00

Mazda  CX-3 2,00 (120zs) 6AT ar ziemas riepām

23 040,00

EUR  300 (14 gab.)

4 200,00

Papildspēles maksimālais laimestu fonds – EUR 185 702,00. Papildspēles laimesti tiek izlozēti iknedēļas automašīnu izlozēs šajos noteikumos turpmāk noteiktajā kārtībā.

5.2. Papildspēles ietvaros notiek 7 (septiņas) automašīnu izlozes, kurās katrā piedalās 3 (trīs) dalībnieki, kuru kvīšu numuri (otrās, trešās un ceturtās izlozētās kvīts numurs) tika izlozēti iepriekšējā izlozē.

5.2.1.  Automašīnu izlozes:

Automašīnas izlozes datums

Laimestu nosaukums

Automašīna

Naudas laimests

26.11.2016.

Nissan Qashqai

EUR 300 X 2

03.12.2016.

Opel Mokka

EUR 300 X 2

10.12.2016.

Škoda Octavia Combi

EUR 300 X 2

17.12.2016.

Toyota Avensis

EUR 300 X 2

24.12.2016.

VW Passat

EUR 300 X 2

31.12.2016.

Volvo V60

EUR 300 X 2

07.01.2017.

Mazda  CX-3

EUR 300 X 2

5.3. Automašīnu izlozēm izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30.

5.4. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās izlozēs Papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.4.1. Lai piedalītos automašīnu izlozēs, izlozēto kvīšu īpašniekiem personīgi jāierodas uz nākamo pēc kārtas “SuperBingo” TV izlozi, Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12:50 līdz 13:40.

5.4.2. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „SuperBingo” kvīti, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar “SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku ar kvīts nr. interneta spēlētajiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

5.5. Laimestu izlozes kārtība

5.5.1. Lai noteiktu to, kādā secībā pēc kārtas spēles dalībnieki vērs aizklātās laimestu plāksnītes, tiek veikta izloze kvīšu numuru izlozēšanas secībā.  

5.5.2. Katras izlozes laimestu nosaukumi (automašīna un divi EUR 300 laimesti) ir izvietoti trīs aizklātās plāksnītēs. Katrs dalībnieks, pēc šo noteikumu 5.5.1. punktā veiktās izlozes, izvēlas vienu plāksnīti, atver to un laimē to laimestu, kas atrodas plāksnītē.

5.5.3. Ja neviens no trijiem izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas uz attiecīgo izlozi, attiecīgās izlozes galveno laimestu – automašīnu – laimē kāds no attiecīgajā sestdienas “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībniekiem, kurš izlozē nebūs ticis izlozēts dalībai nevienā citā auditorijas spēlē vai papildspēlē. Pēc nejaušības principa no aizklātiem numuriem “SuperBingo” TV izlozes laikā tiek izlozēts dalībnieka kārtas numurs, kura īpašnieks laimē attiecīgo automašīnu. Šai izlozei paredzētie divi EUR 300 laimesti netiek izspēlēti.

5.5.4. Ja kāds no spēlētājiem neierodas uz laimestu izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits EUR 300 laimestu.

5.5.5. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

6.     Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

6.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers 7” laimestu fonda.

6.2. Papildspēles laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā.

6.3. Naudas laimesti EUR 300 tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc izlozes dienas.

6.4. Laimesti automašīna tiek izsniegti 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža. Laimestu automašīna komplektācijā (laimesta vērtībā) ietilpst ziemas riepas.

7.Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

8. Citi noteikumi

8.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājaslapā www.tvplay.lv. Automašīnu izlozes un laimestu “automašīna” nodošana to laimētājiem ir publiskas un tās tiek pārraidītas attiecīgi 2016. gada 27. novembrī,  4., 11., 18. un 25. decembrī un 2017. gada 1. un 8. janvārī kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izložu sākums televīzijā un internetā plkst. 10:00.

8.2. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10:00.

8.3. Papildspēles laimestu izlozē piedalās un laimestus izlozes iekārtā izvieto, un izložu rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu noteikta izlozes komisija.

8.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €