Vegasa

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 03.04.2019. 

Interaktīvo izložu organizēšanas licence Nr. IL-01

 

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās momentloterijas

“Vegasa”

noteikumi

 

1. “Vegasa” ir valsts mēroga interaktīvā izloze - momentloterija (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv,  saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās momentloterijas ražotājs ir Superloto, LTD.

 

2.    Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties momentloterijā

2.1.  Momentloterija tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties momentloterijā mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties momentloterijā var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Lai apmaksātu dalību momentloterijā, iLOTO lietotājam jābūt aktivizētam iLOTO spēles kontam un tajā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem momentloterijas apmaksai. Dalību momentloterijā var apmaksāt tikai no iLOTO spēles konta.

2.2.   Lai piedalītos momentloterijā, spēlētājs:

2.2.1.Izvēlas momentloteriju un spiež pogu “Spēlēt”, lai no spēles konta veiktu momentloterijas biļetes apmaksu. Spēlētājs izvēlas, par kādu cenu momentloterijas biļeti spēlēs. No izvēlētās momentloterijas biļetes cenas atkarīgs laimests. Iespējamās vienas momentloterijas biļetes cenas ir: EUR 0,50, EUR 1,00, EUR 2,00, EUR 5,00, EUR 10,00. Momentloterijas lielākais laimests (spēlējot ar cenu EUR 10,00) ir EUR  30 000,00.

2.2.1.1.Spiežot pogu “Spēlēt”, no spēles konta automātiski tiek noskaitīta spēlētāja izvēlētā momentloterijas biļetes cena. Ja spēlētājs vēlas iegādāties momentloterijas biļeti un spiež pogu “Spēlēt”, bet spēles kontā nav pietiekams apjoms līdzekļu euro, lai apmaksātu momentloterijas biļetes iegādi, spēlētājam tiek uzrādīta informācija par to.

2.2.2. Nospiežot pogu “Spēlēt”, spēlētājs var sākt spēlēt momentloterijas biļeti.

2.2.3. Momentloterijas biļete sastāv no četrām spēlēm. Lai spēlētu momentloteriju, spēlētājam ir “jānokasa” spēļu laukumi.

1. spēle. Spēles laukuma centrā norādīts Laimīgais skaitlis; apkārt Laimīgajam skaitlim izvietoti Spēlētāja skaitļi. Ja kāds Spēlētāja skaitlis sakritis ar Laimīgo skaitli, tad ir laimēts laimests, kas norādīts zem Spēlētāja skaitļa, kas sakrita.

 

Norādītajā piemērā laimēti EUR 2.

2. spēle. Divās kolonnās trīs rindās norādīti spēļu kauliņi. Ja kādā rindā norādītie divi spēļu kauliņi sakrīt (ir ar vienādiem punktiem), tad laimēts šai rindai pretī norādītais laimests.

 

Norādītajā piemērā laimēts EUR 1.

3. spēle. Spēles laukumā norādīti deviņi simboli, kas izkārtoti trīs kolonnās un trīs rindās. Ja kādā rindā ir trīs vienādi simboli, tad laimēts laimests, kas norādīts zem simboliem.

 

Norādītajā piemērā laimēti EUR 200.

4. spēle. Spēles laukumā norādītas četras kārtis; zem katras kārts norādīts iespējamais laimests. Ja kāda no kārtīm ir dūzis, tad laimēts laimests, kas norādīts zem šīs kārts.

 

Norādītajā piemērā laimēti EUR 15.

2.2.4. Pēc tam, kad spēlētājs “nokasījis” (atklājis) visus spēļu laukumus, spēlētājam tiek uzrādīts kopējais momentloterijas biļetes laimests vai arī uzraksts “Mēģini vēlreiz!”, ja momentloterijas biļete nav laimējusi.

2.2.5. Pēc tam, kad spēlētājs uzsācis spēlēt momentloterijas biļeti, biļetē parādās poga “Atklāt visu”. Spiežot pogu “Atklāt visu”, momentloterijas biļetē uzreiz tiek atklāti visi laukumi un tiek uzrādīts momentloterijas biļetes laimests vai uzraksts “Mēģini vēlreiz!”, ja momentloterijas biļete nav laimējusi.

 

3.    Laimestu fonds un laimesti

 

3.1.  Momentloterijas laimestu fonds ir 82,00 % no momentloterijas biļešu realizācijas kopsummas.

3.2.  Laimesti

3.2.1.  Momentloterija sastāv no biļešu  apjomiem. Momentloterijas biļešu skaits vienā apjomā ir 100 000 (viens simts tūkstoši) biļetes, no kurām 42 537 biļetes ir ar laimestu (-tiem). Pēc viena biļešu apjoma pārdošanas tiek uzsākta jauna biļešu apjoma pārdošana. Biļešu apjomu skaits nav ierobežots.

3.2.2. Laimesti katrā biļešu  apjomā:

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,50

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,50

30 000

15 000,00

1,00

7 000

7 000,00

1,50

3 000

4 500,00

2,00

2 000

4 000,00

10,00

500

5 000,00

20,00

25

500,00

200,00

10

2 000,00

1 500,00

2

3 000,00

Kopā

42 537

41 000,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 1,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

1,00

30 000

30 000,00

2,00

7 000

14 000,00

3,00

3 000

9 000,00

4,00

2 000

8 000,00

20,00

500

10 000,00

40,00

25

1 000,00

400,00

10

4 000,00

3 000,00

2

6 000,00

Kopā

42 537

82 000,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 2,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

2,00

30 000

60 000,00

4,00

7 000

28 000,00

6,00

3 000

18 000,00

8,00

2 000

16 000,00

40,00

500

20 000,00

80,00

25

2 000,00

800,00

10

8 000,00

6 000,00

2

12 000,00

Kopā

42 537

164 000,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 5,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

5,00

30 000

150 000,00

10,00

7 000

70 000,00

15,00

3 000

45 000,00

20,00

2 000

40 000,00

100,00

500

50 000,00

200,00

25

5 000,00

2 000,00

10

20 000,00

15 000,00

2

30 000,00

Kopā

42 537

410 000,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 10,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

10,00

30 000

300 000,00

20,00

7 000

140 000,00

30,00

3 000

90 000,00

40,00

2 000

80 000,00

200,00

500

100 000,00

400,00

25

10 000,00

4 000,00

10

40 000,00

30 000,00

2

60 000,00

Kopā

42 537

820 000,00

 

 

4.    Laimestu izmaksas

 

Kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēles laukumi un momentloterijas biļete izspēlēta (spēles sesija beigusies), ja momentloterijas biļetē ir laimests, tad šis laimests, ja tas ir mazāks par EUR 2000,00, tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā. Laimesti EUR 2000,00 un lielāki tiek noformēti un izmaksāti saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

5.    Pretenzijas

 

5.1.  Pretenzijas saistībā ar interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā. Jebkura veida pretenzijas par interaktīvās momentloterijas biļeti (spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no spēles sesijas izspēlēšanas vai spēles sesijas noslēgšanās (ja spēlētājs spēles sesiju nav izspēlējis) brīža. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, spēles sesijas (momentloterijas biļetes) numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļas “Interaktīvo izložu arhīvs” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, VAS “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

5.2.  Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

5.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6.    Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

6.1.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:

  • · par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
  • · par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
  • · par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos interaktīvajā momentloterijā, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
  • · vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai momentloterijā vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

6.2.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

6.3.  Ja spēlētājs nepabeidz spēles sesiju (“nenokasa” visus momentloterijas biļetes spēļu laukumus), tad momentloterijas biļete tiek automātiski noslēgta (atvērti visi spēles laukumi) sistēmā. Ja šajā momentloterijas biļetē ir laimests, tad tas tiek izmaksāts spēlētājam atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

7.    Citi noteikumi

 

7.1.Piedaloties momentloterijā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt momentloterijas noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot „Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas publicēti www.latloto.lv. Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS „Latvijas Loto” no tā brīža, kad izvēlas spēlēt interaktīvo momentloteriju, nospiežot spēlē pogu “Spēlēt”.

7.2. “Latvijas Loto” apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

7.3.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €