Vesterns

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

 uzraudzības inspekcijā 16.11.2018.

Interaktīvo izložu organizēšanas licence Nr. IL-01

 

VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvās momentloterijas

 

“Vesterns”

Noteikumi

 

 

1.    “Vesterns” ir valsts mēroga interaktīvā izloze - momentloterija (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa: www.latloto.lv,  saskaņā ar Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likumu”, šiem noteikumiem un “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Interaktīvās momentloterijas ražotājs ir Superloto, LTD.

 

2.    Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties momentloterijā

2.1.  Momentloterija tiek organizēta un dalībnieks var piedalīties momentloterijā mājaslapā www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā, atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”. Piedalīties momentloterijā var tikai iLOTO reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Lai apmaksātu dalību momentloterijā, iLOTO lietotājam jābūt aktivizētam iLOTO spēles kontam un tajā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem momentloterijas apmaksai. Dalību momentloterijā var apmaksāt tikai no iLOTO spēles konta.

2.2.   Lai piedalītos momentloterijā, spēlētājs:

2.2.1. Izvēlas momentloteriju un izvēlas, par kādu cenu momentloterijas biļeti spēlēs. No izvēlētās momentloterijas biļetes cenas atkarīgs laimests. Iespējamās vienas momentloterijas biļetes cenas ir: EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1,00, EUR 2,00, EUR 5,00. Momentloterijas lielākais laimests (spēlējot ar cenu EUR 5,00) ir EUR  25 000,00. Kad momentloterijas biļetes cena izvēlēta, spēlētājs spiež pogu “Spēlēt”, lai no spēles konta veiktu momentloterijas biļetes apmaksu.

2.2.2. Nospiežot pogu “Spēlēt”, spēlētājs var sākt spēlēt momentloterijas biļeti.

2.2.3.      Spiežot pogu “Spēlēt”, no spēles konta automātiski tiek noskaitīta spēlētāja izvēlētā momentloterijas biļetes cena. Ja spēlētājs vēlas iegādāties momentloterijas biļeti un spiež pogu “Spēlēt”, bet spēles kontā nav pietiekams apjoms līdzekļu euro, lai apmaksātu momentloterijas biļetes iegādi, spēlētājam tiek uzrādīta informācija par to.

2.2.4. Momentloterijas spēle sastāv no pieciem līmeņiem. Spēle pāriet uz nākamo līmeni tikai gadījumā, ja spēlētājs ir pārvarējis iepriekšējo līmeni. Spēlētāja uzdevums katrā līmenī ir atrast “aizdomīgo personu”. Katrā līmenī momentloterijā tiek uzrādīti kovboji ar aizsegtām sejām; spēlētājam tiek uzrādīta meklējamās “aizdomīgās personas” fotogrāfija. Spēlētājs mēģina atrast aizdomīgo personu, atklājot kovboju sejas (lai atklātu kovboja seju, jāspiež uz kovboja cepures). Ja spēlētājs atradis meklējamo “aizdomīgo personu”, tad spēle tiek turpināta nākamajā līmenī.

2.2.5. Spēles līmeņi:

Spēles līmenis

Kovboju skaits

Spēlētāja minējumu skaits (cik kovboju sejas spēlētājs var atklāt)

1.līmenis

trīs

2 minējumi

2.līmenis

četri

3 minējumi

3.līmenis

pieci

3 minējumi

4.līmenis

seši

4 minējumi

5.līmenis

septiņi

4 minējumi

 

2.2.5.1. Katram spēles līmenim ir nesadegoša (ja attiecīgais spēles līmenis uzvarēts) laimesta summa, kas norādīta uz momentloterijas biļetes.

2.2.6. Ja spēlētājs zaudē spēli jebkurā līmenī (šajā līmenī neatrod (neatver) meklēto “aizdomīgo personu”) vai arī ja uzvarējis 5.līmeni, tad momentloterija var piedāvāt spēlētājam bonusu – griezt “laimes ratu”, kas var palielināt spēlētāja laimestu.

2.2.6.1. “Laimes rata” iespējamie laimesti:

 

“Laimestu rata” iespējamie laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,20

Ja zaudēts 1.līmenī

Ja zaudēts 2.līmenī

Ja zaudēts 3.līmenī

Ja zaudēts 4.līmenī

Ja zaudēts 5.līmenī

Ja uzvarēts 5.līmenī

EUR 0,00

EUR 0,20

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 0,00

EUR 0,20

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 0,00

EUR 0,20

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 0,20

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 40,00

EUR 0,20

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 40,00

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 40,00

EUR 100,00

EUR 0,60

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 40,00

EUR 100,00

EUR 1,00

EUR 2,00

EUR 4,00

EUR 40,00

EUR 100,00

EUR 1000,00

 

“Laimestu rata” iespējamie laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,50

Ja zaudēts 1.līmenī

Ja zaudēts 2.līmenī

Ja zaudēts 3.līmenī

Ja zaudēts 4.līmenī

Ja zaudēts 5.līmenī

Ja uzvarēts 5.līmenī

EUR 0,00

EUR 0,50

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 0,00

EUR 0,50

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 0,00

EUR 0,50

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 0,50

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 100,00

EUR 0,50

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 100,00

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 100,00

EUR 250,00

EUR 1,50

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 100,00

EUR 250,00

EUR 2,50

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 100,00

EUR 250,00

EUR 2500,00

 

“Laimestu rata” iespējamie laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 1,00

Ja zaudēts 1.līmenī

Ja zaudēts 2.līmenī

Ja zaudēts 3.līmenī

Ja zaudēts 4.līmenī

Ja zaudēts 5.līmenī

Ja uzvarēts 5.līmenī

EUR 0,00

EUR 1,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 0,00

EUR 1,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 0,00

EUR 1,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 1,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 200,00

EUR 1,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 200,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 3,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 5,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 5000,00

 

“Laimestu rata” iespējamie laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 2,00

Ja zaudēts 1.līmenī

Ja zaudēts 2.līmenī

Ja zaudēts 3.līmenī

Ja zaudēts 4.līmenī

Ja zaudēts 5.līmenī

Ja uzvarēts 5.līmenī

EUR 0,00

EUR 2,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 0,00

EUR 2,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 0,00

EUR 2,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 2,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 400,00

EUR 2,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 400,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 400,00

EUR 1000,00

EUR 6,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 400,00

EUR 1000,00

EUR 10,00

EUR 20,00

EUR 40,00

EUR 400,00

EUR 1000,00

EUR 10000,00

 

“Laimestu rata” iespējamie laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 5,00

Ja zaudēts 1.līmenī

Ja zaudēts 2.līmenī

Ja zaudēts 3.līmenī

Ja zaudēts 4.līmenī

Ja zaudēts 5.līmenī

Ja uzvarēts 5.līmenī

EUR 0,00

EUR 5,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 0,00

EUR 5,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 0,00

EUR 5,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 5,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 1000,00

EUR 5,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 1000,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 1000,00

EUR 2500,00

EUR 15,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 1000,00

EUR 2500,00

EUR 25,00

EUR 50,00

EUR 100,00

EUR 1000,00

EUR 2500,00

EUR 25000,00

 

3. Laimestu fonds un laimesti

 

3.1.  Momentloterijas laimestu fonds ir 78,50 % no momentloterijas biļešu realizācijas kopsummas.

3.2.  Laimesti

3.2.1. Momentloterija sastāv no biļešu apjomiem. Momentloterijas biļešu skaits vienā  apjomā ir 100 000 (viens simts tūkstoši) biļetes, no kurām 41 316 biļetes ir ar laimestu. Pēc viena biļešu apjoma pārdošanas tiek uzsākta jauna biļešu apjoma pārdošana. Biļešu apjomu skaits nav ierobežots.

 

3.2.2. Laimesti katrā biļešu apjomā:

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,20

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,20

30000

6 000,00

0,60

10000

6 000,00

1,00

1000

1 000,00

2,00

200

400,00

4,00

100

400,00

40,00

10

400,00

100,00

5

500,00

1 000,00

1

1 000,00

Kopā

41 316

15 700,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 0,50

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

0,50

30000

15 000,00

1,50

10000

15 000,00

2,50

1000

2 500,00

5,00

200

1 000,00

10,00

100

1 000,00

100,00

10

1 000,00

250,00

5

1 250,00

2 500,00

1

2 500,00

Kopā

41 316

39 250,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 1,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

1,00

30000

30 000,00

3,00

10000

30 000,00

5,00

1000

5 000,00

10,00

200

2 000,00

20,00

100

2 000,00

200,00

10

2 000,00

500,00

5

2 500,00

5 000,00

1

5 000,00

Kopā

41 316

78 500,00

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 2,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

2,00

30000

60 000,00

6,00

10000

60 000,00

10,00

1000

10 000,00

20,00

200

4 000,00

40,00

100

4 000,00

400,00

10

4 000,00

1 000,00

5

5 000,00

10 000,00

1

10 000,00

Kopā

41 316

157 000,00

 

Laimesti, spēlējot biļeti ar cenu EUR 5,00

Laimesta lielums vienā biļetē

Laimestu skaits vienā biļešu apjomā (100 000 biļetes)

Laimestu kopsumma

5,00

30000

150 000,00

15,00

10000

150 000,00

25,00

1000

25 000,00

50,00

200

10 000,00

100,00

100

10 000,00

1 000,00

10

10 000,00

2 500,00

5

12 500,00

25 000,00

1

25 000,00

Kopā

41 316

392 500,00

 

 

4.    Laimestu izmaksas

 

Kad momentloterijas biļetē atklāti visi spēļu laukumi (spēles sesija beigusies), ja momentloterijas biļetē ir laimests, tad šis laimests, ja tas ir mazāks par EUR 2000,00, tiek automātiski ieskaitīts spēles kontā. Laimesti EUR 2000,00 un lielāki tiek noformēti un izmaksāti saskaņā ar “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

5.    Pretenzijas

 

5.1.  Pretenzijas saistībā ar interaktīvajām izlozēm var tikt iesniegtas VAS “Latvijas Loto” birojā Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai pa pastu tikai rakstiskā veidā. Jebkura veida pretenzijas par interaktīvās momentloterijas biļeti (spēles sesiju) tiek pieņemtas 30 dienu laikā no spēles sesijas izspēlēšanas vai spēles sesijas noslēgšanās (ja spēlētājs spēles sesiju nav izspēlējis) brīža. Lai pieteiktu pretenziju, Lietotājs iesniedz iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, spēles sesijas (momentloterijas biļetes) numurs no iLOTO sadaļas “Mani kuponi” apakšsadaļas “Interaktīvo izložu arhīvs” un pretenzijas pamatojums. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  VAS “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski.

5.2.  Izskatot pretenzijas, par noteicošo informāciju tiek uzskatīta informācija, kas reģistrēta VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmā.

5.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

6.    Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

6.1.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:

· par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
· par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem) situācijās, kad spēlētājs ir piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
· par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos interaktīvajā momentloterijā, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
· vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos spēlētāja dalībai momentloterijā vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

6.2.  VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

6.3.  Ja spēlētājs nepabeidz spēles sesiju (“nenokasa” visus momentloterijas biļetes spēļu laukumus), tad momentloterijas biļete tiek automātiski noslēgta (atvērti visi spēles laukumi) sistēmā. Ja šajā momentloterijas biļetē ir laimests, tad tas tiek izmaksāts spēlētājam atbilstoši “Noteikumiem VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”.

 

7.    Citi noteikumi

 

7.1.Piedaloties momentloterijā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, spēlētājs piekrīt momentloterijas noteikumiem un procedūrai. Spēlētāja pienākums ir ievērot „Noteikumus VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga interaktīvo izložu organizēšanas kārtībai iLOTO sistēmā”, kas publicēti www.latloto.lv. Spēlētājs stājas juridiski tiesiskās attiecībās ar VAS „Latvijas Loto” no tā brīža, kad izvēlas spēlēt interaktīvo momentloteriju, nospiežot spēlē pogu “Spēlēt”.

7.2. “Latvijas Loto” apstrādā Lietotāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

7.3.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €