Vikinglotto auto (no 09.10. - 13.12.2019.)

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 02.10.2019.

noteikumi IAUI

 Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

skaitļu izlozes “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers”

papildspēles

“Vikinglotto auto”

 

NOTEIKUMI

 

 1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers” papildspēli “Vikinglotto auto” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

 1. Papildspēles norises periods ir no  gada 9. oktobra līdz 2019. gada 13. decembrim. Papildspēle tiek izsludināta 2019. gada 9. oktobrī mājaslapā www.latloto.lv un LTV1 ap plkst. 21.15 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.

 

 1. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (on-linetirdzniecības vietās vai internetā latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “Vikinglotto” (turpmāk tekstā – “Vikinglotto”) ar astoņiem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers” laika periodā no 2019. gada 9. oktobra plkst. 00.00.00 līdz 2019. gada 11. decembra plkst. 13.59.59 (iLOTO spēlētājiem līdz 13.44.59) un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 9 iknedēļas kvīšu numuru izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm; pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu), savukārt trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē.  Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz tuvāko papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

 

 • Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

 

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

16.10.2019. plkst. 15.00

09.10.2019. plkst. 15.00.00

16.10.2019. plkst. 14.59.59

23.10.2019. plkst. 15.00

16.10.2019. plkst. 15.00.00

23.10.2019. plkst. 14.59.59

30.10.2019. plkst. 15.00

23.10.2019. plkst. 15.00.00

30.10.2019. plkst. 14.59.59

06.11.2019. plkst. 15.00

30.10.2019. plkst. 15.00.00

06.11.2019. plkst. 14.59.59

13.11.2019. plkst. 15.00

06.11.2019. plkst. 15.00.00

13.11.2019. plkst. 14.59.59

20.11.2019. plkst. 15.00

13.11.2019. plkst. 15.00.00

20.11.2019. plkst. 14.59.59

27.11.2019. plkst. 15.00

20.11.2019. plkst. 15.00.00

27.11.2019. plkst. 14.59.59

04.12.2019. plkst. 15.00

27.11.2019. plkst. 15.00.00

04.12.2019. plkst. 14.59.59

11.12.2019. plkst. 15.00

04.12.2019. plkst. 15.00.00

11.12.2019. plkst. 14.59.59

 

 • Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

 

 1. Fināla izloze 
  • Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par Fināla izlozes norises vietu un laiku, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.
  • Viena persona dalībai papildspēles Fināla izlozē var pieteikties un izlozei reģistrēties vienu reizi. Ja dalībai izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS “Latvijas Loto” rakstiskā veidā; personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un uzrakstot pašrocīgi pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.
  • Lai piedalītos Fināla izlozē, katrā kvīšu numuru izlozē trešās izlozētās kvīts īpašniekiem personīgi jāierodas uz Fināla izlozi, kas notiek 2019. gada 13. decembrī autosalonā Amserv Motors, Krasta ielā 3, Rīgā, un jāreģistrējas plkst. 11.00. Izlozes sākums plkst. 11.15. Papildspēles laimestu izloze ir publiska un izlozes ieraksts tiek pārraidīts raidījumā “Latvijas Loto izlozes”, sestdienā, 2019. gada 14. decembrī, kanālā LTV1, ap plkst. 21:15.
  • Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “Vikinglotto” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar izlozēto “Vikinglotto” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku ar kvīts nr. interneta spēlētājiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.
  • Laimestu izlozē piedalās deviņi izlozēto kvīšu numuru īpašnieki. Secība, kādā dalībnieki vērs laimestu plāksnes, tiek noteikta ar izlozes principu pirms laimestu izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kā dalībnieki tika izlozēti dalībai Fināla izlozē) atverot aizklātus secības numurus no 1 līdz 9.
  • Laimestu izlozei tiek izmantoti deviņi aizklāti lauciņi, kuros izvietoti izlozes laimesti. Katrs dalībnieks izvēlas un atver pēc kārtas vienu lauciņu un laimē to laimestu, kas atrodas lauciņā.
   • Fināla izlozes laimesti (aizklātajās laimestu plāksnēs izvietotie laimesti):

 

1.

Automašīna TOYOTA RAV4 2,0 Valvematic AWD Multidrive S Luxury ar papildus naudas laimestu EUR 13722,17; kopējā laimesta vērtība EUR 46701,17

2.

EUR 3000

3.

EUR 3000

4.

EUR 2500

5.

EUR 2500

6.

EUR 2500

7.

EUR 2000

8.

EUR 2000

9.

EUR 2000

 

 • Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas uz Fināla izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits naudas laimestu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.
 • Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas Fināla izlozes norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties Fināla izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.
 • Ja neviens no deviņiem dalībniekiem neierodas uz Fināla izlozi, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

 

 1. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

 

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas on-line terminālā) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “Vikinglotto” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/vikinglottoautorav4 un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 

 • Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.);
 • Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

 5.2. iLOTO iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē latloto.lv/vikinglottoauto.

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

 6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots izlozes dienā mājaslapā latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.

 

 1. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

 • Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 84 201,17 (astoņdesmit četri tūkstoši divi simti viens euro, 17 centu).

 

 • Iknedēļas laimestu EUR 1000 noformēšana un izmaksāšana:
  • Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. 
  • Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

 

 • Fināla izlozes laimestu noformēšana un izmaksāšana:
  • Fināla izlozes laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā.
  • Naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc izlozes dienas.
  • Laimests Automašīna tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža. No laimesta Automašīna pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

 1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

 1. Citi noteikumi

 

 • VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Piedaloties papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:
  • šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;
  • savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;
  • sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.
 • Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kvīšu izlozes komisija.Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta Fināla izlozes komisija.
 • Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €