Vikinglotto 7-vietīgais auto

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 18.08.2023.
noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers”
papildspēles
“Vikinglotto 7-vietīgais auto”
NOTEIKUMI

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers” papildspēli “Vikinglotto 7-vietīgais auto” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2023. gada 23. augusta līdz 2023. gada 24. novembrim.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “Vikinglotto” (turpmāk tekstā – “Vikinglotto”) ar astoņiem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers” laika periodā no 2023. gada 23. augusta plkst. 15.00.00 līdz 2023. gada 22. novembra plkst. 14.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 13 iknedēļas kvīšu numuru izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm; pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu), savukārt trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē. Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

3.1. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

30.08.2023. plkst. 15.00

23.08.2023. plkst. 15.00.00

30.08.2023. plkst. 14.59.59

06.09.2023. plkst. 15.00

30.08.2023. plkst. 15.00.00

06.09.2023. plkst. 14.59.59

13.09.2023. plkst. 15.00

06.09.2023. plkst. 15.00.00

13.09.2023. plkst. 14.59.59

20.09.2023. plkst. 15.00

13.09.2023. plkst. 15.00.00

20.09.2023. plkst. 14.59.59

27.09.2023. plkst. 15.00

20.09.2023. plkst. 15.00.00

27.09.2023. plkst. 14.59.59

04.10.2023. plkst. 15.00

27.09.2023. plkst. 15.00.00

04.10.2023. plkst. 14.59.59

11.10.2023. plkst. 15.00

04.10.2023. plkst. 15.00.00

11.10.2023. plkst. 14.59.59

18.10.2023. plkst. 15.00

11.10.2023. plkst. 15.00.00

18.10.2023. plkst. 14.59.59

25.10.2023. plkst. 15.00

18.10.2023. plkst. 15.00.00

25.10.2023. plkst. 14.59.59

01.11.2023. plkst. 15.00

25.10.2023. plkst. 15.00.00

01.11.2023. plkst. 14.59.59

08.11.2023. plkst. 15.00

01.11.2023. plkst. 15.00.00

08.11.2023. plkst. 14.59.59

15.11.2023. plkst. 15.00

08.11.2023. plkst. 15.00.00

15.11.2023. plkst. 14.59.59

22.11.2023. plkst. 15.00

15.11.2023. plkst. 15.00.00

22.11.2023. plkst. 14.59.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

4. Fināla izloze

4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par Fināla izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona Fināla izlozē ir tiesīga piedalīties tikai kā viens no trīspadsmit dalībniekiem. Ja dalībai Fināla izlozē viena persona (vienai personai piederoša kvīts) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var tiesības piedalīties Fināla izlozē nodot (dāvināt) citai personai uz notariāli apliecināta dāvinājuma līguma pamata. Šajā gadījumā par attiecīgās Fināla izlozes dalībnieku (ar tiesībām piedalīties izlozē, laimēt un saņemt īpašumā laimestu) kļūst persona, kurai uz dāvinājuma līguma pamata nodotas tiesības būt par Fināla izlozes dalībnieku, laimēt un saņemt Fināla izlozes laimestu savā īpašumā un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Dāvinājuma līgums ir jāuzrāda VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz 2023. gada 23. novembra plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divas vai vairākas kvītis ir izlozētas dalībai Fināla izlozē un minētais spēlētājs līdz 2023. gada 23. novembra plkst. 17.00 neuzrāda notariāli apliecinātu dāvinājuma līgumu par dalības tiesību un laimesta saņemšanas īpašumā tiesību nodošanu uz dāvinājuma līguma pamata citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu finālista vietu (secīgi to finālista vietu, kurā tika izlozēta šī spēlētāja pirmā kvīts) Fināla izlozē.

4.3. Fināla izloze notiek 2023. gada 24. novembrī plkst. 11.00. Fināla izlozē dalībnieki piedalās attālināti.

4.4. Fināla izlozē piedalās trīspadsmit iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto kvīšu īpašnieki. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kā dalībnieks ieguva tiesības piedalīties Fināla izlozē. Piemēram, 30. augusta izlozē izlozētajam Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 6. septembra izlozē izlozētajam Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt.

4.5. Fināla izlozē tiek izmantoti:

• pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti trīspadsmit dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 13;
• otrais izlozes trauks, kurā ievietoti trīspadsmit laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti Fināla izlozes laimesti.

4.5.1. Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

Laimests

Laimestu lauciņu skaits ar šo laimestu

Automašīna Volkswagen Tiguan Allspace R-Line LO 2,0TDI 150 D EUR 52 603,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 22 285,41; kopējā laimesta vērtība EUR 74 888,41

1 lauciņš

Naudas laimests EUR 1500,00

12 lauciņi

 

4.6. Spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram Fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais Fināla izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā. Brīdī, kad ir izlozēts laimests “automašīna ar papildus naudas laimestu”, spēles vadītājs pārtrauc izlozi un Fināla izloze tiek noslēgta.

4.7. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna ar papildus naudas laimestu”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 12.00. Dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2023. gada 24. novembrī, jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 12.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna ar papildus naudas laimestu”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

4.8. Fināla izlozes dalībniekiem (izlozēto kvīšu īpašniekiem) telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība Fināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2023. gada 23. novembra plkst. 17.00. Ja dalībai Fināla izlozē izlozētais spēlētājs telefoniski vai e-pastā nav apstiprinājis savu dalību izlozē līdz 2023. gada 23. novembra plkst. 17.00, tad spēlētājs zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē un pretendēt uz Fināla izlozes laimestiem.

4.8.1. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozē līdz 2023. gada 23. novembra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, tad no Fināla izlozes izspēles pirmā trauka tiek izņemti dalībnieku lauciņi ar attiecīgo dalībnieku numuriem un no otrā trauka tiek izņemts attiecīgs skaits laimestu lauciņu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.
4.8.2. Ja neviens no trīspadsmit dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozē līdz 2023. gada 23. novembra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

4.9. Pēc Fināla izlozes noslēguma Fināla izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru Fināla izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām.

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes. Tirdzniecības vietā iegādātas “Vikinglotto” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/vikinglottoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

A. Kvīts numura pirmos 17 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 3 cipari). (Piemēram, 52000000000000000.);
B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;
C. vārdu, uzvārdu;
D. telefona numuru;
E. e-pasta adresi;
F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

5.2. iLOTO iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto.

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros. Fināla izloze (tai skaitā telefonsarunas ar Fināla izlozes dalībniekiem Fināla izlozes laikā) tiek publiskota LTV1 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros 2023. gada 25. novembrī.

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papidspēles “Džokers” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 118 888,41 (viens simts astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 41 cents).

7.2. Iknedēļas izložu un Fināla izlozes naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti. Laimesta pieteikšana attālināti pieejama www.latloto.lv, sadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”.

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc izlozes un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

7.3. Fināla izlozes laimests “automašīna ar papildus naudas laimestu” jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta “automašīna ar papildus naudas laimestu” īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu kvīti, tad laimētājam jāiesniedz šī izlozētā kvīts. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta “automašīna ar papildus naudas laimestu” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

9. Citi noteikumi

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;
9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;
9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un telefonsarunas ar spēlētāju izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

9.3. Katrā izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...