Vikinglotto svētku auto

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 27.10.2020.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers”
papildspēles
“Vikinglotto svētku auto”
NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “Vikinglotto” ar papildspēli “Džokers” papildspēli “Vikinglotto svētku auto” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2020. gada 4. novembra līdz 2020. gada 18. decembrim.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “Vikinglotto” (turpmāk tekstā – “Vikinglotto”) ar astoņiem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers” laika periodā no 2020. gada 4. novembra plkst. 15.00.00 līdz 2020. gada 16. decembra plkst. 13.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 6 iknedēļas kvīšu numuru izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm; pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu), savukārt trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē. Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

 

3.1. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

11.11.2020. plkst. 15.00

04.11.2020. plkst. 15.00.00

11.11.2020. plkst. 14.59.59

18.11.2020. plkst. 15.00

11.11.2020. plkst. 15.00.00

18.11.2020. plkst. 14.59.59

25.11.2020. plkst. 15.00

18.11.2020. plkst. 15.00.00

25.11.2020. plkst. 14.59.59

02.12.2020. plkst. 15.00

25.11.2020. plkst. 15.00.00

02.12.2020. plkst. 14.59.59

09.12.2020. plkst. 15.00

02.12.2020. plkst. 15.00.00

09.12.2020. plkst. 14.59.59

16.12.2020. plkst. 15.00

09.12.2020. plkst. 15.00.00

16.12.2020. plkst. 14.59.59

 

3.2. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

 

4. Fināla izloze

 

4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par Fināla izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona dalībai Papildspēles Fināla izlozē var pieteikties un izlozei reģistrēties vienu reizi. Ja dalībai izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS “Latvijas Loto” rakstiskā veidā; personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un uzrakstot pašrocīgi pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.3. Fināla izloze notiek 2020.gada 18.decembrī. Fināla izlozē dalībnieki piedalās attālināti.

4.4. Fināla izlozē piedalās seši iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto kvīšu īpašnieki.

4.5. Fināla izlozē tiek izmantoti seši numurēti lauciņi, zem kuriem aizklātā veidā izvietoti izlozes laimesti.

4.5.1. Fināla izlozes laimesti (aizklātajās laimestu plāksnēs izvietotie laimesti):

1.

Automašīna Toyota RAV4 2.0 Valvematic AWD Multidrive S Luxury EUR 34595,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 14461,85; kopējā laimesta vērtība EUR 49056,85

2.

EUR 3000

3.

EUR 2500

4.

EUR 2500

5.

EUR 2000

6.

EUR 2000

 

4.6. Izlozes komisijas pārstāvis vai spēles vadītājs laimestu izlozes norises laikā pēc kārtas, dalībnieku izlozēšanas secībā, zvana visiem sešiem spēles dalībniekiem uz dalībnieku tālruņu numuriem, kurus dalībnieki norādījuši, reģistrējot savu kvīti dalībai Papildspēlē. Dalībniekam ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2020. gada 18. decembrī, jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 13.00., par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes.

4.7. Katrs dalībnieks pa telefonu dod spēles vadītājam norādi, kuru aizklāto lauciņu atvērt, nosaucot lauciņa numuru. Pirmais dalībnieks izvēlās vienu lauciņus no sešiem lauciņiem, attiecīgi katrs nākamais dalībnieks izvēlās vienu lauciņu no atlikušajiem neizvēlētajiem lauciņiem. Pēdējam sestajam dalībniekam paliek viens atlikušais lauciņš. Katrs dalībnieks laimē to laimestu, kas norādīts viņa izvēlētajā aizklātajā laimestu lauciņā.

4.8. Fināla izlozes dalībniekiem (izlozētas kvīts īpašniekam) telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība Fināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.decembra plkst. 17.00. Ja dalībai Fināla izlozē izlozētais spēlētājs telefoniski vai e-pastā nav apstiprinājis savu dalību izlozē līdz 2020.gada 17.decembra plkst. 17.00, tad spēlētājs zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē un pretendēt uz Fināla izlozes laimestiem.

4.8.1. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozi līdz 2020.gada 17.decembra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, tad no Fināla izlozes izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits naudas laimestu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.

4.8.2. Ja neviens no sešiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozi līdz 2020.gada 17.decembra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

 

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

 

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas LOTO terminālī) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “Vikinglotto” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/vikinglottoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 

A. Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.);

B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;

C. vārdu, uzvārdu;

D. telefona numuru;

E. e-pasta adresi;

F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

5.2. iLOTO iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto.

 

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

 

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

 

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros. Fināla spēles izloze (tai skaitā telefonsarunas ar Fināla izlozes darbiniekiem Fināla izlozes laikā) tiek publiskoti LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros 2020.gada 19.decembrī.

 

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles “Džokers” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 73 056,85 (septiņdesmit trīs tūkstoši piecdesmit seši euro, 85 centi).

 

7.2. Iknedēļas izložu un Fināla izlozes naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. 

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

7.3. Fināla izlozes laimests Automašīna jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta Automašīna īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu kvīti, tad laimētājam jāiesniedz šī izlozētā kvīts. Laimests Automašīna tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta Automašīna pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.4. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

8. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

9. Citi noteikumi

 

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un telefonsarunas ar spēlētāju izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

9.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kvīšu izlozes komisija.Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta Fināla izlozes komisija.

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €