VAS Latvijas Loto vispārējais stratēģiskais mērķis

Starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizēt licencētas spēles, nodrošinot augstākas kvalitātes standartu un sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību Latvijā, novēršot tirgus nepilnību.


Misija, vīzija un vērtības

Latvijas Loto darbības un stratēģiskās attīstības pamatā ir Latvijas Loto misija, kas definē kapitālsabiedrības pastāvēšanas iemeslu, jomu, kurā tā darbojas, klientus, kurus tā apkalpo, un vīzija, kas aizstāv Latvijas Loto pamatvērtības, attīstības virzību un pastāvēšanu nākotnē Latvijas sabiedrības labā, valsts kapitālsabiedrības statusā.

Latvijas Loto misija ietver norādi uz sociāli atbildīgu darbību sabiedrības labā, kas pilnībā atbilst Latvijas Loto vispārējam stratēģiskajam mērķim.
Misija un vīzija nosaka uzņēmuma stratēģisko virzību un ietver uzņēmuma darbības trīs pamatvērtības, uz kurām ir balstīta Latvijas Loto darbības misijas īstenošana:

Kvalitāte un drošība

Latvijas Loto piedāvā saviem klientiem drošu un sociāli atbildīgu spēļu piedāvājumu, rada jaunus un pilnveido esošos produktus augstākās klases spēles pieredzei, ievērojot spēlētāju mainīgās vēlmes un starptautisko nozares kvalitātes un drošības standartu prasības. Uzņēmuma procesu nepārtraukta uzlabošana un risku pārvaldība ir viens no Latvijas Loto darbības pamatprincipiem. Kvalitātes jomā tā izpildi augstā līmenī apliecina Latvijas Loto sertifikāts par atbilstību ISO 9001 - Kvalitātes vadības sistēmas standartam. Labi izveidota, uzturēta un pārvaldīta fiziskās un informācijas drošības sistēma ļauj uzņēmumam sasniegt savus stratēģiskos mērķus, nodrošinot klientiem drošu un sociāli atbildīgu spēļu vidi un uzņēmumam nevainojamu reputāciju.

Latvijas Loto nodrošina klientiem augstu drošības pakāpi datu pieņemšanā, apstrādāšanā, nodošanā un saglabāšanā. Uzņēmums nepārtraukti ievēro un kontrolē datu pieejamību, integritāti, konfidencialitāti un algoritmu korektumu, tādējādi nodrošinot spēļu organizēšanu atbilstoši augstākajiem standartiem, ko apliecina Latvijas Loto sertifikāti par atbilstību ISO 27001 – Informācijas drošības pārvaldes standartam un WLA/SCS – Pasaules loteriju asociācijas Drošības kontroles standartam.

Sociālā atbildība

Latvijas Loto būdama EL biedrs savā darbībā ievēro EL vērtības, kas veido loteriju uzņēmuma darbības vadošo principu – valsts mēroga izložu organizēšanu sabiedrības labā. Šis modelis balstās uz trim loteriju uzņēmumu pamatvērtībām – atbildība (spēlētāju aizsardzība stingri regulētā, drošā un caurskatāmā spēļu vidē, atbilstība Atbildīgas spēles standartam), sabiedrība/ ilgtspēja (valsts licencētu un regulētu loteriju uzņēmumu spēja sekmīgi strādāt sabiedrības labā paaudzēm ilgi) un integritāte (ES un dalībvalstu likumdošanas, drošas un godīgas darbības standartu ievērošana).

Latvijas Loto sociālās atbildības ievērošanai piešķir augstu prioritāti visos uzņēmuma darbības procesos, nodrošinot augsta līmeņa klientu aizsardzību un atbildīgu spēli, ko apliecina Latvijas Loto sertifikāts par atbilstību Eiropas Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles - EL/RG standarta prasībām 100% apmērā un sertifikāts par atbilstību Pasaules Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara – WLA/RGF 4. (augstākajam) līmenim.

Latvijas Loto apņēmība strādāt videi draudzīgā veidā ir vēl viena sociālās atbildības joma, kas nostiprināta Latvijas Loto valdes apstiprinātā Vides aizsardzības politikā un tiek īstenota, mazinot vides piesārņojumu un resursu izlietojumu, nodrošinot atbilstošu un efektīvu vides pārvaldības sistēmas īstenošanu un uzturēšanu.

Darbinieki un attīstība

Augsti kvalificēti, zinoši un uzņēmumam lojāli darbinieki ir viena no Latvijas Loto pamatvērtībām. Profesionāla nacionālā un starptautiskā pieredze, nepārtraukta attīstība kopīgo mērķu sasniegšanai ir Latvijas Loto darbinieku galvenā īpašība. Latvijas Loto veiksmes atslēga ir darbinieku zināšanas, profesionālisms un izcilība, kas ļauj īstenot un pilnveidot uzņēmuma darbības procesus, ieviešot vislabākos pārvaldes, tehnoloģiskos un inovatīvus risinājumus, nodrošinot Latvijas Loto attīstību un darbības efektivitāti.Infografika, kur parādīta, kā tiek sadalīts 1 eiro no loterijas biļetes cenas

 

VAS “Latvijas Loto” stratēģiskais ietvars

VAS "Latvijas Loto" saistītās sabiedrības SIA "LatLoto Nams" stratēģiskie mērķi un darbības virzieni

 

Informācija atjaunota 18.07.2023.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...
/lv/_internal/home/popupbanner/?uri=https%253A%252F%252Fwww.latloto.lv%252Flv%252Fpar-latvijas-loto%252Fmisija