Atbildīgas spēles programma

 

Eiropas Loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) sertifikācijas ietvara prasībām.kas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību attieksmē pret saviem klientiem un sabiedrību kopumā.

sertifikāts 1

Sertifikāts 2

VAS Latvijas Loto valdes priekšsēdētāja Maija Kubli 2012.gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles sertifikātu sertifikātu.

Atbildigas speles sertifikats 2014

VAS Latvijas Loto pārstāve Daiga Zagorska 2014. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

Atbildīgas spēles standarta mērķi

 • Veicināt vienotu izpratni cīņai pret nelegālām azartspēlēm un finanšu pārkāpumiem;
 • Identificēt Atbildīgas spēles labās prakses piemērus;
 • Veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu ikdienas darbībā un tādējādi minimizēt kaitīgu ietekmi uz sabiedrību kopumā;
 • Informēt sabiedrību par to, ka pret loteriju spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi, izmantojot šai izklaidei tikai brīvos līdzekļus un paturot prātā, ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama un kontrolējama;
 • Veicināt sabiedrības izpratni, uzsverot, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās vai ienākumu avots, kas var aizvietot algotu darbu vai uzņēmējdarbību.

Atbildīgas spēlesstandartadefinētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar loteriju spēlēšanu var būt īpaši bīstama

 • Nepilngadīgie;
 • Personas ar zemiem ienākumiem;
 • Pārdevēji, tirdzniecības aģenti;
 • Personas, kas cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji);
 • Cilvēki, kas neko nezina par problemātisku spēlēšanu.

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2015.gadam:

 • 2015.gadā Latvijas Loto sasniedza atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā un no 1.līmeņa uz augstāko, 4.līmeni paaugstināja atbilstību Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvaram;
 • Latvijas Loto Valde 2012.gadā apstiprinājusi lēmumu par brīvprātīga kodeksa ievērošanu – neieteikt spēlēt loterijas personām līdz 18 gadu vecumam;
 • Latvijas Loto savā darbībā ievēro 2007.gadā Valdes apstiprināto Eiropas Loteriju Reklāmas ētikas kodeksu;
 • 2015.gadā Latvijas Loto daļēji finansiāli atbalstīja, dalījās savā pieredzē par atbildīgas spēles programmu īstenošanu un uzklausīja citu dalībnieku praktiskās darbības rezultātus Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā seminārā Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas, risinājumi. Tajā tika pārrunāta Baltijas valstu uzraugošo iestāžu, kā arī nozares tirgus dalībnieku atbildīgas spēles labā prakse.
 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, izveidots informatīvi – izglītojošs līflets Latvijas Loto klientiem Kā spēlēt atbildīgi? ar informāciju par atbildīgu loteriju spēlēšanu, pašnovērtējuma testu un informāciju par ārstniecības un palīdzības iestādēm, kur nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc palīdzības. Līfleta saturs tiek pārskatīts un aktualizēts vismaz vienu reizi gadā.
 • 2014.gadā aktualizēts līfleta Kā spēlēt atbildīgi? saturs, mainot uzsvaru uz trim pamat tēzēm: 1) Saglabājiet līdzsvaru; 2) Neiesakām spēlēt loterijas līdz 18 gadu vecumam; 3) Jautājiet un mēs palīdzēsim. Veiktas ikgadējās mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā, un pārbaudes testos sniegtas 97% pareizo atbilžu ar pirmo testa aizpildīšanas reizi.
 • Veiktas Latvijas Loto darbinieku apmācības par Atbildīgu spēli, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā (aptuveni 2500 pārdevēju, kuri tirgo Latvijas Loto produktus dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, piemēram, Narvesen, Latvijas Pasts, Circle-K u.c.). Apmācības tiek atkārtotas katru gadu, sniedzot pārdevējiem aktuālāko informāciju un pārbaudot viņu zināšanas.
 • Veiktas intervijas un pārrunas ar pārstāvjiem no LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, Rīgas domes Labklājības departamenta,Nacionālā veselības dienesta, Rīgas Sociālā dienesta, biedrības Anonīmie spēlmaņi, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī ar narkologu un psihoterapeitu.
 • Apzināti nozīmīgākie pētījumi par loteriju un azartspēļu spēlēšanu Latvijā un ārvalstīs, elektroniski pieejamos pētījumus publicējot Latvijas Loto mājas lapā. Katru gadu informācija atjaunota, papildinot ar aktuālākajiem pētījumiem.
 • 2015.gadā mājas lapas sadaļā Atbildīga spēle publicētas saites uz vietnēm, kur plaši izskaidrots, kā rūpēties par bērnu drošību internetā un kādas programmatūras izmantot aizsardzībai.
 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2012.gadā izveidota Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.  Ieviešot jaunu produktu, Latvijas Loto pirms tā noteikumu apstiprināšanas Valdē, veic jaunā produkta sociālās ietekmes novērtēšanu. Augstākminētās metodikas un modeļa atbilstība tiek pārskatīts un nepieciešamības gadījumā aktualizēts vismaz vienu reizi gadā.
 • Tirdzniecības vietās veikta kontrole, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu informatīvo līfletu Kā spēlēt atbildīgi? pieejamību pircējiem.
 • Latvijas Loto mājas lapā pie katras loterijas noteikumiem publicēta pilna informācija par varbūtību laimēt katru laimestu grupu.
 • 2015.gadā Latvijas Loto mājas lapas kājenē izvietotas saites uz informāciju par Atbildīgu spēli ar apakšsadaļu Kā spēlēt atbildīgi? un Atbildīgas spēles programma. Informācija atspoguļojas kājenē jebkurā mājas lapas, tajā skaitā klienta spēļu konta atvērumā.
 • Uz visiem Latvijas Loto produktiem – momentloterijām un skaitļu loteriju kuponiem, kā arī izdrukāto loteriju kvīšu aizmugurē integrēta zīme „Līdz 18 neiesakām”.
 • 2015. gadā īstenotā sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti noritējusi veiksmīgi, saņemot izvērtēšanai informāciju un secinājumus par Latvijas iedzīvotāju loteriju spēlēšanas praksi un atkarības iespējamiem iemesliem.
 • 2015. gadā organizēta ikgadējā Atbildīgas spēles darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaude, pārdevēju testa pareizo atbilžu aizpildīšanas rezultātus saglabājot 95-100 % robežās. Pēc ikgadējo apmācību veikšanas, tika veikts rezultātu apkopojums.
 • 2014.gadā izgatavots un 2015.gadā aktualizēts informatīvs videoklips par atbildīgu spēlēšanu.
 • Papildināta Labo mērķu programma ar punktu, kas paredz sniegt atbalstu azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikas, ārstēšanas, psihiatrijas programmu un rehabilitācijas atbalstam un ar to saistīto vajadzību sekmīgākai nodrošināšanai. Programma apstiprināta Akcionāru pilnsapulcē 2015.gada janvārī.
 • 2015.gadā īstenota Latvijas Loto apņemšanās, līdz ar jaunu produktu reklāmas TV klipu izgatavošanu, attēlot tajos zīmi Neiesakām spēlēt līdz 18.
 • 2015. gadā pirms produktu ieviešanas / atjaunošanas apstiprināšanas tika veikta sociālās ietekmes novērtēšana diviem jauniem produktiem – momentloterijai ar cenu punktu 2 eiro un ar cenu punktu 3 eiro – un trīs atjaunotām momentloterijām tirdzniecībai tikai interneta veikalā – Domino, Smaids un Svētku.
 • 2015. gadā Latvijas Loto darbinieki piedalījās Eiropas Loteriju organizētajā Atbildīgas spēles seminārā par citu Eiropas Loteriju dalībvalstu pieredzi Atbildīgas spēles standarta prasību nodrošināšanā, sasniegtajiem rezultātiem, problēmām un to risinājumiem. Tika ņemta vērā iegūtā pieredze turpmākai Atbildīgas spēles programmu īstenošanai. 
 • 2015.gadā, līdz ar jaunās mājas lapas ar spēļu kontiem ieviešanu,  interneta veikals papildināts ar atbildīgas spēles rīkiem - ieviesta iespēja spēlētājiem uzstādīt spēles limitus, bloķēt profilu vai slēgt savu kontu.

 

2016.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu:

 • Uzturēt atbilstību Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā.
 • Sazināties ar ārstniecības iestādēm informācijas aktualizēšanai par vietām, kur iespējams vērsties pēc palīdzības, to kontaktinformāciju, ja persona saskārusies ar spēlēšanas problēmām.
 • Aktualizēt pircēju līfletus Kā spēlēt atbildīgi?, mazumtirdzniecības pārdevēju instrukcijas, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju pārbaudes testus.
 • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaudi, pārdevēju testa pareizo atbilžu aizpildīšanas rezultātus saglabājot 95-100 % robežās.
 • Kontrolēt tirdzniecības vietas, lai pārbaudītu, vai visās ir pieejams informatīvais līflets pircējiem Kā spēlēt atbildīgi?, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tā pieejamību.
 • Nodrošināt tehnisku iespēju uz noteiktu laiku izslēgt no reklāmas vēstuļu saņemšanas tos iLOTO reģistrētos lietotājus, kuri ir sasnieguši sevis uzstādīto spēlēšanas limitus noteiktā laika periodā.
 • Turpināt 2015.gadā uzsākto procesu, ieviešot papildu funkcionalitāti limitu noteikšanai spēlēm internetā (brīdinājumu iespēju attiecībā uz iztērēto limitu dienā, nedēļā vai mēnesī)
 • Pēc nepieciešamības veikt jaunu produktu sociālās ietekmes novērtēšanu.
 • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2015.gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicēt saites uz tiem Latvijas Loto mājas lapā un nepieciešamības gadījumā integrēt attiecināmajās Atbildīgas spēles programmās.
 • Turpināt sarunas ar Slimību profilakses un kontroles centru par iespēju piedalīties 2017.gada plānotajā pētījumā “Datoratkarības, interneta atkarības un azartspēļu atkarības izplatība skolēnu un iedzīvotāju vidū Latvijā un ietekmējošie riska faktori”, kā arī citos nozīmīgos pētījumos.
 • Līdz 2017.gadam izpildīt Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta papildu prasības, kas ieviestas standarta 2014.gada jūnijā, atbilstoši VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles plānam. 

Informācija aktualizēta 28.04.2016.