Atbildīgas spēles programma

Atbildīgas spēles standarta mērķi. 

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar izložu spēlēšanu var būt īpaši bīstama.

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2019.gadam.

Papildus informācija par 2012.-2018.gadā paveikto.

2020.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu

 

Atbildīgas spēles ietvars

Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2014 (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) prasībām un Pasaules loteriju asociācija – sertifikātu par atbilstību WLA/RGF (Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim. Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.

sertifikāts 1 Atbildigas speles sertifikats 2014
Sertifikāts 2
VAS Latvijas Loto valdes priekšsēdētāja  VAS Latvijas Loto pārstāve
Maija Kubli 2012.gada jūnijā,  Daiga Zagorska 2014. gada jūnijā, 
saņemot Atbildīgas spēles sertifikātu.

saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

VAS Latvijas Loto pārstāvis 2018.gada jūnijā,

saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

 

Atbildīgas spēles standarta mērķi.

 • veicināt vienotu izpratni cīņai pret nelegālām azartspēlēm un finanšu pārkāpumiem;
 • identificēt Atbildīgas spēles labās prakses piemērus;
 • veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu ikdienas darbībā un tādējādi minimizēt kaitīgu ietekmi uz sabiedrību kopumā;
 • informēt sabiedrību par to, ka pret izložu spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi, izmantojot šai izklaidei tikai brīvos līdzekļus un paturot prātā, ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama un kontrolējama;
 • veicināt sabiedrības izpratni, uzsverot, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās vai ienākumu avots, kas var aizvietot algotu darbu vai uzņēmējdarbību.

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar izložu spēlēšanu var būt īpaši bīstama.

 • nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam);
 • personas ar zemiem ienākumiem;
 • pārdevēji, tirdzniecības aģenti;
 • personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji);
 • cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu.

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2019.gadam:

 • No 2012.gada Latvijas Loto ar valdes apstiprinātu lēmumu brīvprātīgi ievēro apņemšanos neieteikt spēlēt loterijas personām līdz 18 gadu vecumam Zīme “Neiesakām līdz 18” izvietota uz visām momentloteriju biļetēm, kā arī uz skaitļu izložu kuponiem un termopapīra. Iespēju robežās (ja to pieļauj reklāmas laukuma izmērs) zīme izvietota arī Latvijas Loto produktu reklāmā.
 • No 2015.gada Latvijas Loto sasniegusi atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā un augstākajam, 4.līmenim, Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvaram.

 • Latvijas Loto savā darbībā ievēro 2019.gadā jaunā redakcijā valdē apstiprināto  Latvijas Loto Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodeksu, kurš ir izstrādāts ievērojot Eiropas Loteriju Atbildīgas Spēles standarta un Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara prasības.

 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, izveidots informatīvi – izglītojošs līflets Latvijas Loto klientiem Atbildīga Spēle! ar informāciju par atbildīgu loteriju spēlēšanu, pašnovērtējuma testu un informāciju par ārstniecības un palīdzības iestādēm, kur nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc palīdzības. Līfleta saturs tiek pārskatīts un aktualizēts vismaz vienu reizi gadā.

 • Veiktas Latvijas Loto visu līmeņu darbinieku apmācības par Atbildīgu spēli, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā (aptuveni 3000 pārdevēju, kuri tirgo Latvijas Loto produktus dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, piemēram, Narvesen, Latvijas Pasts, Maxima Latvija, Circle-K, Virši-A, u.c.). Apmācības tiek atkārtotas katru gadu, sniedzot pārdevējiem aktuālāko informāciju un pārbaudot viņu zināšanas (testos saņemti 95-100% pareizo atbilžu ar pirmo testa aizpildīšanas reizi).

 • Tirdzniecības vietās veikta kontrole, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pircējus ar informatīvo līfletu Atbildīga Spēle!. Kontrole nodrošināta ikdienas darba ietvaros, t.sk.  izmantojot pārdošanas vadības informācijas sistēmu.

 • Vairākkārt veiktas intervijas, pārrunas un elektroniska sarakste ar pārstāvjiem no LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Rīgas domes Labklājības departamenta, LR Veselības Ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas Sociālā dienesta, biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs”, biedrības Anonīmie spēlmaņi, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī ar narkologu un psihoterapeitu.

 • 2019.gadā Latvijas Loto darbinieks piedalījies Eiropas Loteriju asociācijas un Pasaules Loteriju asociācijas rīkotajā Atbildīgas spēles seminārā –Atbildības vērtība, kurā citu valstu pārstāvji dalījās savā pieredzē par jaunākajām tendencēm Atbildīgas spēles principu īstenošanā un ilgtspējīgas izložu un azartspēļu nozares attīstībai svarīgajiem pamatprincipiem. Iegūtā pieredze tika ņemta vērā turpmākai Atbildīgas spēles programmu īstenošanai.

 • Apzināti nozīmīgākie pētījumi par loteriju un azartspēļu spēlēšanu Latvijā un ārvalstīs, elektroniski pieejamos pētījumus publicējot Latvijas Loto mājaslapā. Katru gadu informācija atjaunota, papildinot ar aktuālākajiem pētījumiem.

 • 2019.gada ietvaros veikts Slimību profilakses un kontroles centra un LR Veselības ministrijas 2017.-2018.gada pētījuma Datoratkarības, interneta atkarības un azartspēļu atkarības izplatība skolēnu un iedzīvotāju vidū Latvijā un ietekmējošie riska faktori rezultātu analīze. Veikta tikšanās ar Slimību un profilakses centra pārstāvi A.Pelni, lai pārrunātu pētījuma rezultātus.

 • No 2015.gada mājaslapas sadaļā Atbildīga spēle publicētas saites uz vietnēm, kur plaši izskaidrots, kā rūpēties par bērnu drošību internetā un kādas programmatūras izmantot aizsardzībai.

 • No 2012.gada pirms produktu ieviešanas apstiprināšanas nodrošināta to sociālās ietekmes novērtēšana, kas 2019.gadā veikta 10 interaktīvajām momentloterijām un 2 momentloterijām.

 • Latvijas Loto mājaslapā pie katras izlozes noteikumiem publicēta pilna informācija par varbūtību laimēt katru laimestu grupu.

 • No 2015.gada Latvijas Loto mājaslapas kājenē izvietotas saites uz informāciju par Atbildīgu spēli ar apakšsadaļu Kā spēlēt atbildīgi? un Atbildīgas spēles programma. Informācija atspoguļojas kājenē jebkurā mājaslapas, tajā skaitā klienta spēļu konta atvērumā.

 • Uz visiem Latvijas Loto produktiem – momentloterijām un skaitļu loteriju kuponiem, kā arī izdrukāto loteriju kvīšu aizmugurē un reklāmas materiālos integrēta zīme Neiesakām līdz 18.

 • 2014.gadā izgatavots un ik gadu aktualizēts informatīvs videoklips par atbildīgu spēlēšanu.

 • 2019.gadā sadaļā Kā spēlēt atbildīgi? izvietots Dzīvo aizrautīgi, spēlē atbildīgi videoklips - https://www.latloto.lv/lv/page/ka-spelet-atbildigi un izvietots momentloterijas K-čing ievadvideoklips reklāmas banera laukā https://www.latloto.lv/lv/kcing/.

 • Sadarbībā ar Baltijas eSporta līgu (BESL PRO) veidots video saturs, attīstot konceptu #ESILĪDZSVARĀ. eSporta vidē labi atpazīstami cilvēki dalījās savā pieredzē un sniedza viedokļus par atbildīgu spēli un neieslīgšanu pārmērībās, kā arī veica līdzsvara testu – atbildēja uz dažādiem jautājumiem, balansējot uz līdzsvara dēļa. Saturs publicēts BESL PRO un Latvijas Loto komunikācijas kanālos.

 • Sadarbībā ar mediju sabiedrisko attiecību aģentūru Mediju tilts 2019.gada ietvaros izstrādāts plāns, lai Labo mērķu programmas ietvaros finansiāli atbalstītu Pusaudžu resursu centru, kas plāno izveidot Tehnoloģiju kabinetu drošai interneta lietošanai un risku mazināšanai.

 • Labo mērķu programma papildināta ar punktu, kas paredz sniegt atbalstu azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikai, ārstēšanai, psihiatrijas programmām un rehabilitācijai. 2015.gada janvārī programma apstiprināta akcionāru sapulcē.

 • No 2015.gada īstenota Latvijas Loto apņemšanās jaunu produktu TV reklāmas klipos iestrādāt zīmi Neiesakām līdz 18.

 • No 2015.gada interneta veikals papildināts ar atbildīgas spēles rīkiem – ieviesta iespēja spēlētājiem uzstādīt spēles limitus, bloķēt profilu vai slēgt savu kontu.

 • No 2017.gadā tika ieviesta papildu funkcionalitāte limitu noteikšanai spēlēm internetā, ļaujot klientam izvēlēties dienas / nedēļas / mēneša noteikto kopējo lietotāja konta zaudējumu limitu. Ja klients pats neiestata lietotāja konta zaudējumu limitu, tad atbildīgas spēles nodrošināšanai lietotāja kontam automātiski tiek noteikts dienas (24h) zaudējumu limits EUR 50 000 apmērā.

 •  2018.gada decembrī ieviestajām interaktīvajām momentloterijām piemēroti vienlīdzīgi rīki kā izlozēm, papildus nodrošinot:

  • identitātes pārbaudi, liedzot nepilngadīgo personu reģistrāciju;
  • informatīvu lauku - Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu aizliegts piedalīties interaktīvajās izlozēs!;
  • prasību noteikt maksimālo vienas likmes limitu vai kopējo likmju summas limitu turpmākajām 24h ar iespēju jebkurā brīdī samazināt noteiktos limitus, bet limitu paaugstināšanai noteikts limita perioda termiņš vai likmju limitiem - 7. dienā no likmes paaugstinājuma pieprasījuma;
  • mājaslapā informatīvas saites izvietošanu - Pašatteikušos personu reģistrs, kur iespējams iepazīties ar informāciju par pašizslēgšanos un lūgt sevi izslēgt no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm. Tāpat, integrāciju ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sistēmu PIPARS, kur pirms spēlēs sākuma pārbauda lietotāju, vai viņš ir šajā reģistrā. Gadījumā, ja lietotājs ir reģistrā, tad tiek uzrādīts paziņojums: Informējam, ka dalība VAS “Latvijas Loto” organizētajās interaktīvajās izlozēs Jums nav pieejama, pamatojoties uz Jūsu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegto iesniegumu par pieprasījumu liegt Jums tiesības spēlēt interaktīvās izlozes!;
  • ja sesijas laiks ir pārsniedzis 1 stundu, tad izlec informatīvs lauks ar informāciju, ka “atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informējam Jūs par spēļu iespējamo kaitīgo ietekmi, kas var pāriet nepārvaramā un pārmērīgā tieksmē spēlēt un izraisīt atkarību!”;
  • detalizētu informāciju par laimestu varbūtību un par laimestu fondu/ ielikumu katrai spēlei. Interaktīvo momentloteriju noteikumi ir arī katrā tirdzniecības vietā pieejami – tos pēc pieprasījuma pārdevējs parāda klientam termināla ekrānā.
 • No 2016.gada nodrošināta tehniska iespēja uz laiku izslēgt no reklāmas vēstuļu saņemšanas tos iLOTO reģistrētos spēlētājus, kuri noteiktā laika periodā ir sasnieguši sevis uzstādītos spēlēšanas limitus.
 • 2019.gada maijā VAS “Latvijas Loto” ieinteresēto pušu saraksts un savstarpējās sadarbības pamatnostādnes apstiprinātas jaunā redakcijā valdē. Informācija izvietota publiski pieejamajā Ilgtspējas pārskatā Latvijas Loto mājaslapā.

 

Papildus informācija par 2012.-2018.gadā paveikto.

 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2012.gadā izveidota Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.
 • 2014.gadā aktualizēts līfleta Kā spēlēt atbildīgi? saturs, mainot uzsvaru uz trim pamattēzēm: 1) saglabājiet līdzsvaru; 2) neiesakām spēlēt loterijas līdz 18 gadu vecumam; 3) jautājiet, un mēs palīdzēsim.
 • 2015.gadā īstenotā sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti noritējusi veiksmīgi, saņemot izvērtēšanai informāciju un secinājumus par Latvijas iedzīvotāju loteriju spēlēšanas praksi un atkarības iespējamiem iemesliem.
 • 2015.gadā Latvijas Loto finansiāli atbalstīja, dalījās savā pieredzē par atbildīgas spēles programmu īstenošanu un uzklausīja citu dalībnieku praktiskās darbības rezultātus Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā seminārā Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas, risinājumi. Tajā tika pārrunāta Baltijas valstu uzraugošo iestāžu, kā arī nozares tirgus dalībnieku Atbildīgas spēles labā prakse.
 • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, klientiem paredzētais līflets Kā spēlēt atbildīgi? 2016.gadā tika papildināts ar jauniem pašnovērtējuma testa jautājumiem.
 • 2016.gadā tika aizpildīta Eiropas Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles anketa, nodrošinot Latvijas Loto dalību visu asociācijas biedru pētījumā.
 • 2016.gadā uzsākts sadarbības projekts ar RPNC par ekspozīcijas izveidošanu  RPNC muzejā Līdzsvars starp dažādām pasaulēm, papildus ekskursijai piedāvājot skolēniem un jauniešiem tikšanos – diskusiju  ar narkologu par procesu atkarībām. Latvijas Loto 2016.gadā finansēja atbilstošu informatīvo stendu Muzeju naktī, RPNC muzeja telpās. Projekta realizācija iespējama, tiklīdz RPNC nodrošinās papildus nepieciešamās 3.puses piesaisti, kas līdz 2018.gadam vēl nebija nodrošināts.
 • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru klientiem paredzētajā līftetā Kā spēlēt atbildīgi? 2017.gadā tika mainīta spēlētāju uzrunas forma no Neiesakām piedalīties loterijās līdz 18 uz Piedalies loterijās no 18.
 • 2018.gadā uzsākta projekta “Atbildīga spēles nedēļa – Saglabā līdzsvaru, lai spēle turpinātos…” izstrāde. Ideja tika iesniegta Atbildīgu Ideju tirgū 2018.
 • Atbilstoši jaunajam produktam - interaktīvajām momentloterijām – un pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2018.gada ietvaros pārstrādāta Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis, papildinot ar risku mazināšanas instrumentu novērtējumu. Augstākminētās metodikas un modeļa atbilstība tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā aktualizēta vismaz vienu reizi gadā. 2018.gadā, ņemot vērā darbinieku ieteikumu, kā klientiem ātrāk pamanīt līfletus tirdzniecības vietās, tika mainīts to nosaukums no Kā spēlēt atbildīgi? uz Atbildīga Spēle!.
 • 2018.gadā nodrošināta Latvijas Loto pārstāvju dalība FM Azartspēļu un izložu pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksmēs un kapitālsabiedrības viedokļa sniegšana par pamatnostādņu azartspēļu un izložu organizēšanas jomā mērķi, saistītajiem likumprojektiem, Azartspēļu un izložu nozares politikas 2019.-2026.gadam projektam, piemēram, sniedzot informāciju par Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartu un tā prasībām attiecībā uz atbildīgas reklāmas principiem izložu jomā.
 • Veidota sadarbība ar Baltijas eSporta līgu (BESL PRO) ar mērķi uzrunāt jauniešu auditoriju ar konceptu #ESILĪDZSVARĀ (video intervijas, sociālo tīklu saturs), kur eSportisti un jaunieši dalītos pieredzē un viedoklī par atbildīgu spēli un veselīgu dzīvesveidu kopumā.

 

2020.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu:

 • Uzturēt atbilstību Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā.
 • Sazināties ar ārstniecības iestādēm informācijas aktualizēšanai par vietām, kur iespējams vērsties pēc palīdzības, to kontaktinformāciju, ja persona saskārusies ar spēlēšanas problēmām.
 • Aktualizēt pircēju līfletus Atbildīga Spēle!, mazumtirdzniecības pārdevēju instrukcijas, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju pārbaudes testus.
 • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles visu līmeņu darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaudi, pārdevēju testa pareizo atbilžu rezultātus saglabājot 95-100 % robežās.
 • Kontrolēt tirdzniecības vietas, lai pārbaudītu, vai visās ir pieejams informatīvais līflets pircējiem Atbildīga spēle!, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tā pieejamību.
 • Atbildīgas spēles informatīvā rullīša aktualizēšana, sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, Rīgas Domi – Veselīgs Rīdzinieks, VSIA "Slimnīcu "Ģintermuiža"" un biedrību Anonīmie spēlmaņi.
 • Interneta vietnē esilidzsvara.lv publicēt informāciju par kampaņas “Esi līdzsvarā!” aktualitātēm, tās virzību, kā arī kampaņas ietvaros radītos pētījumus, kā arī rakstus un video materiālus, kuros eksperti akcentēs jauniešu vidē aktuālo problemātiku, uzskatāmākos piemērus un piedāvās mūsdienīgus risinājumus cēloņu novēršanai.
 • Mājaslapā precizēt / padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par atbildīgas spēles rīku piemērošanu. Mājaslapā precizēt / padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par atbildīgas spēles rīku piemērošanu. Izvērtēt papildus atbildīgas spēles rīku iekļaušanu iLOTO sistēmā (piemēram, uzlecoša loga parādīšanās ar informāciju par atbildīgu spēli un palīdzības saņemšanas iespējām, Klientu izpētes anketa papildus logā, ja klients vēlās iegādāties izlozes vai ieskaita spēles kontā vismaz 2000 EUR un tml.).
 • Novērtēt spēļu dizaina sociālās ietekmes novērtēšanas metodikas un saistītā rīka aktualitāti, nepieciešamības gadījumā to precizējot.
 • Nepieciešamības gadījumā veikt jaunu / būtiski mainīto produktu sociālās ietekmes novērtēšanu, nodrošinot piemērojamos sociālās ietekmes risku mazināšanas pasākumus.
 • Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodeksu.
 • Nodrošināt sadarbību ar problemātisko spēlēšanu organizācijām, ārstēšanas centriem un/vai mediķiem, lai nodrošinātu izložu produktu un saistošās reklāmas ietekmes apzināšanos uz problemātisko spēlētāju, attiecīgu risku mazināšanas pasākumu apzināšanu.
 • Sadarbībā ar digitālo aģentūru plānot un attiecīgi ieviest publiski pieejamās atbildīgas spēles informācijas formas vizuālo pārveidi ar mērķi uzlabot spēlētājiem sniegtās informācijas uztveri, samazinot problemātiskas spēlēšanas riskus.
 • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2019.gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicējot klientiem saistošo pētījumu hipersaites Latvijas Loto mājaslapā un nepieciešamības gadījumā tos integrējot piemērojamajās Atbildīgas spēles programmās.
 • Atbildīgas spēles sūdzību un priekšlikumu apkopošana par izlozēm, secinājumu izdarīšana.
 • Regulāri komunicēt ar ieinteresētajām pusēm (arī tām, kas pret izlozēm) par būtiskiem jautājumiem saistībā ar izložu un interaktīvo izložu problemātisko spēlēšanu un atbildīgu spēli, un publiski paziņot par šo sadarbību.
 • Sniegt FM organizētās Azartspēļu un izložu politikas plānošanas grupai priekšlikumus atbildīgas spēles jautājumos.
 • Turpināt komunikāciju jaunāko pētījumu jomā ar Slimību profilakses un kontroles centru, LR Veselības ministriju un citām ieinteresētajām pusēm , kā arī meklēt iespējas piedalīties citos nozīmīgos pētījumos.

 

Informācija aktualizēta 30.06.2020.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €