ATBILDĪGAS SPĒLES PROGRAMMA

Atbildīgas spēles ietvars

<p>Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2014 (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) prasībām un Pasaules loteriju asociācija – sertifikātu par atbilstību WLA/ RGF (Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim.</p>
<p><strong>Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.</strong></p>

Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2014 (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) prasībām un Pasaules loteriju asociācija – sertifikātu par atbilstību WLA/ RGF (Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim.

Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.

VAS Latvijas Loto pārstāvji 2021. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2021. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2018. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2018. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2012. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2012. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles sertifikātu.

Atbildīgas spēles standarta mērķi

Atbildīgas spēles standarta mērķi apkopo 5 galvenos stūrakmeņus, uz kuriem balstās Atbildīga spēle. Mērķi ir tendēti uz sabiedrības labklājības un izpratnes attīstīšanu saistībā ar azartspēļu nozari un tās darbības pamatnostādnēm.

 • Cīņa pret nelegālām azartspēlēm
  Cīņa pret nelegālām azartspēlēm
  Veicināt vienotu izpratni par cīņu pret nelegālām azartspēlēm un finanšu pārkāpumiem.
 • Veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu
  Veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu
  Tādējādi ikdienas darbībās kaitīga ietekme uz sabiedrību kopumā tiek minimizēta.
 • Identificēt labās prakses piemērus
  Identificēt labās prakses piemērus
  Uzmanības centrā – Atbildīgas spēles labās prakses piemēri.
 • Pret izložu spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi
  Pret izložu spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi
  Pastāvīgs atgādinājums, ka spēlei izmantojami tikai brīvie līdzekļi un ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama vai kontrolējama.
 • Veicināt izpratni, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās
  Veicināt izpratni, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās
  Uzsvērt, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās vai ienākumu avots, kas var aizvietot algotu darbu vai uzņēmējdarbību.

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar izložu spēlēšanu var būt īpaši bīstama.

 • Nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam)
  Nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam)
 • Personas ar zemiem ienākumiem
  Personas ar zemiem ienākumiem
 • Pārdevēji, tirdzniecības aģenti
  Pārdevēji, tirdzniecības aģenti
 • Personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji)
  Personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji)
 • Cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu
  Cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2020. gadam:

VAS Latvijas Loto kā sociāli atbildīgs azartspēļu nozares pakalpojuma sniedzējs ir definējis Atbildīgas spēles programmu, nosakot tās pamatnostādnes, mērķus un apkopojot līdzšinējos sasniegumus.

Paveiktie darbi:

   • No 2012. gada Latvijas Loto ar valdes apstiprinātu lēmumu brīvprātīgi ievēro apņemšanos neieteikt spēlēt loterijas personām līdz 18 gadu vecumam Zīme “Neiesakām līdz 18” izvietota uz visām momentloteriju biļetēm, kā arī uz skaitļu izložu kuponiem un termopapīra. Iespēju robežās (ja to pieļauj reklāmas laukuma izmērs) zīme izvietota arī Latvijas Loto produktu reklāmā.
   • No 2015. gada Latvijas Loto sasniegusi atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā un augstākajam, 4.līmenim, Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvaram.
   • Latvijas Loto savā darbībā ievēro 2019. gadā jaunā redakcijā valdē apstiprināto Latvijas Loto Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodeksu, kurš ir izstrādāts ievērojot Eiropas Loteriju Atbildīgas Spēles standarta un Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara prasības.

Lasīt vairāk

   • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, izveidots informatīvi izglītojošs līflets Latvijas Loto klientiem Atbildīga Spēle! ar informāciju par atbildīgu loteriju spēlēšanu, pašnovērtējuma testu un informāciju par ārstniecības un palīdzības iestādēm, kur nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc palīdzības. Līfleta saturs tiek pārskatīts un aktualizēts vismaz vienu reizi gadā.
   • Veiktas Latvijas Loto visu līmeņu darbinieku apmācības par Atbildīgu spēli, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā (aptuveni 3500 pārdevēju, kuri tirgo Latvijas Loto produktus dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, piemēram, Narvesen, Latvijas Pasts, Maxima Latvija, Circle-K, Virši-A, u.c.). Apmācības tiek atkārtotas katru gadu, sniedzot pārdevējiem aktuālāko informāciju un pārbaudot viņu zināšanas (testos saņemti 95-100% pareizo atbilžu ar pirmo testa aizpildīšanas reizi) un biroju darbiniekiem - veikts zināšanu pārbaudes tests visidati.lv platformā.
   • 2020.gada jūnijā valdes sēdē apstiprināta jaunā redakcijā Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.
   • Tirdzniecības vietās veikta kontrole, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pircējus ar informatīvo līfletu Atbildīga Spēle! Kontrole nodrošināta ikdienas darba ietvaros, t.sk. izmantojot pārdošanas vadības informācijas sistēmu.
   • Vairākkārt veiktas intervijas, pārrunas un elektroniska sarakste ar pārstāvjiem no LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Rīgas domes Labklājības departamenta, LR Veselības Ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas Sociālā dienesta, biedrības Latvijas Olimpiešu klubs, biedrības Anonīmie spēlmaņi, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī ar narkologu un psihoterapeitu.
   • 2020.gadā Latvijas Loto darbinieks piedalījies Eiropas Loteriju asociācijas un Pasaules Loteriju asociācijas rīkotajā tiešsaistes Atbildīgas spēles vebinārā - Vispasaules Atbildīgas spēles nedēļa, kurā citu valstu pārstāvji dalījās savā pieredzē par jaunākajām tendencēm Atbildīgas spēles principu īstenošanā un ilgtspējīgas izložu un azartspēļu nozares attīstībai svarīgajiem pamatprincipiem. Iegūtā pieredze tika ņemta vērā turpmākai Atbildīgas spēles programmu īstenošanai.
   • Apzināti nozīmīgākie pētījumi par loteriju un azartspēļu spēlēšanu Latvijā un ārvalstīs, elektroniski pieejamos pētījumus publicējot Latvijas Loto mājaslapā. Katru gadu informācija atjaunota, papildinot ar aktuālākajiem pētījumiem.
   • No 2015. gada mājaslapas sadaļā Atbildīga spēle publicētas saites uz vietnēm, kur plaši izskaidrots, kā rūpēties par bērnu drošību internetā un kādas programmatūras izmantot aizsardzībai.
   • No 2012. gada pirms produktu ieviešanas apstiprināšanas nodrošināta to sociālās ietekmes novērtēšana, kas 2020. gadā veikta 5 interaktīvajām momentloterijām un 8 momentloterijām.
   • Latvijas Loto mājaslapā pie katras izlozes noteikumiem publicēta pilna informācija par varbūtību laimēt katru laimestu grupu.
   • No 2015. gada Latvijas Loto mājaslapas kājenē izvietotas saites uz informāciju par Atbildīgu spēli ar apakšsadaļu Atbildīga spēle (līdz 2019.g. - Kā spēlēt atbildīgi?) un Atbildīgas spēles programma. Informācija atspoguļojas kājenē jebkurā mājaslapas, tajā skaitā klienta spēļu konta, atvērumā.
   • Uz visiem Latvijas Loto produktiem – momentloterijām un skaitļu loteriju kuponiem, kā arī izdrukāto loteriju kvīšu aizmugurē un reklāmas materiālos integrēta zīme Neiesakām līdz 18.
   • 2014. gadā izgatavots un ik gadu aktualizēts informatīvs videoklips par atbildīgu spēlēšanu.
   • Sakarā ar plānotām vietnes lv pārmaiņām, kampaņas “Esi līdzsvarā!” galvenais vēstījums 2020. gadā tika realizēts sociālā projekta ietvaros, kas tika veidots sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centru: tika izveidots tehnoloģiju kabinets bērniem, kuriem radušies riski saistībā ar pārlieku tehnoloģiju izmantošanu. Vēstījuma komunicēšanai izmantota gan drukātā un digitālā prese, gan video Latvijas televīzijā.
   • Sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru Mediju tilts tika īstenota publicitātes kampaņa par Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centra Tehnoloģiju kabineta izveidošanu un atklāšanu, kas bija iespējama ar Labo mērķu programmas Ar video vēstījuma palīdzību sociālās reklāmas formā tika realizēts viens no atbildīgas spēles informācijas pārveides uzdevumiem: pasniegt informāciju klientiem viegli uztveramā veidā.
   • Labo mērķu programma papildināta ar punktu, kas paredz sniegt atbalstu azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikai, ārstēšanai, psihiatrijas programmām un rehabilitācijai. 2015. gada janvārī programma apstiprināta akcionāru sapulcē.
   • No 2015. gada īstenota Latvijas Loto apņemšanās jaunu produktu TV reklāmas klipos iestrādāt zīmi Neiesakām līdz 18.
   • No 2015. gada interneta veikals papildināts ar atbildīgas spēles rīkiem – ieviesta iespēja spēlētājiem uzstādīt spēles limitus, bloķēt profilu vai slēgt savu kontu.
   • No 2017. gadā tika ieviesta papildu funkcionalitāte limitu noteikšanai spēlēm internetā, ļaujot klientam izvēlēties dienas / nedēļas / mēneša noteikto kopējo lietotāja konta zaudējumu limitu. Ja klients pats neiestata lietotāja konta zaudējumu limitu, tad atbildīgas spēles nodrošināšanai lietotāja kontam automātiski tiek noteikts dienas (24h) zaudējumu limits EUR 50 000 apmērā.
   • 2020.gadā ieviests, ka, ja klients vienā operācijā vai vairākās savstarpēji saistītās operācijās iLOTO pērk vai ieskaita spēles kontā līdzekļus EUR 2000 vai vairāk, tad viņam automātiski parādās anketa un tā ir jāaizpilda, pirms klients var veikt darījumu. Klienta izpētes anketa ir jāaizpilda saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām.
   • 2018. gada decembrī ieviestajām interaktīvajām momentloterijām piemēroti vienlīdzīgi rīki kā izlozēm, papildus nodrošinot:
    • identitātes pārbaudi, liedzot nepilngadīgo personu reģistrāciju;
    • informatīvu lauku - Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu aizliegts piedalīties interaktīvajās izlozēs!;
    • prasību noteikt maksimālo vienas likmes limitu vai kopējo likmju summas limitu turpmākajām 24h ar iespēju jebkurā brīdī samazināt noteiktos limitus, bet limitu paaugstināšanai noteikts limita perioda termiņš vai likmju limitiem - 7. dienā no likmes paaugstinājuma pieprasījuma;
    • mājaslapā informatīvas saites izvietošanu - Pašatteikušos personu reģistrs, kur iespējams iepazīties ar informāciju par pašizslēgšanos un lūgt sevi izslēgt no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm. Tāpat, integrāciju ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sistēmu PIPARS, kur pirms spēlēs sākuma pārbauda lietotāju, vai viņš ir šajā reģistrā. Gadījumā, ja lietotājs ir reģistrā, tad tiek uzrādīts paziņojums: Informējam, ka dalība VAS “Latvijas Loto” organizētajās interaktīvajās izlozēs Jums nav pieejama, pamatojoties uz Jūsu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegto iesniegumu par pieprasījumu liegt Jums tiesības spēlēt interaktīvās izlozes!;
    • ja sesijas laiks ir pārsniedzis 1 stundu, tad izlec informatīvs lauks ar informāciju, ka “atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informējam Jūs par spēļu iespējamo kaitīgo ietekmi, kas var pāriet nepārvaramā un pārmērīgā tieksmē spēlēt un izraisīt atkarību!”;
    • detalizētu informāciju par laimestu varbūtību un par laimestu fondu/ ielikumu katrai spēlei. 
   • No 2016. gada nodrošināta tehniska iespēja uz laiku izslēgt no reklāmas vēstuļu saņemšanas tos iLOTO reģistrētos spēlētājus, kuri noteiktā laika periodā ir sasnieguši sevis uzstādītos spēlēšanas limitus.
   • 2020. gada maijā VAS Latvijas Loto ieinteresēto pušu saraksts un savstarpējās sadarbības pamatnostādnes apstiprinātas jaunā redakcijā valdē. Informācija izvietota publiski pieejamajā Ilgtspējas pārskatā Latvijas Loto mājaslapā.
   • Ārkārtas situācijas apstākļos aicinājām klientus rīkoties atbildīgi arī apmeklējot LL tirdzniecības vietas - #Paliecmājās #Spēlēatbildīgi. Rūpējoties par klientiem un darbiniekiem tika izveidoti norādījumi drošības ievērošanai. Kampaņas ietvaros tika atgādināts, ka dalība loterijās ir izklaide, kā tā negarantē ienākumus un loteriju iegādei atlicināmi tikai brīvie līdzekļi.
   • 2020.gada janvārī nodrošināta dalība Drošības un korporatīvi sociālās atbildības forumā.
   • 2020.gada ietvaros sniegts Latvijas Loto viedoklis/ komentāri LR Finanšu ministrijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai par Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam projektu.
   • 2020.gada ietvaros aktualizēta Latvijas Loto Atbildīgas spēles mājaslapā sniegtā informācija un dizainiski pilnveidota Atbildīga spēle! un Atbildīgas spēles programma sadaļas.

 

Papildus informācija par 2012. – 2019.gadā paveikto.

   • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2012. gadā izveidota Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.
   • 2014. gadā aktualizēts līfleta Kā spēlēt atbildīgi? saturs, mainot uzsvaru uz trim pamattēzēm: 1) saglabājiet līdzsvaru; 2) neiesakām spēlēt loterijas līdz 18 gadu vecumam; 3) jautājiet, un mēs palīdzēsim.
   • 2015. gadā īstenotā sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti noritējusi veiksmīgi, saņemot izvērtēšanai informāciju un secinājumus par Latvijas iedzīvotāju loteriju spēlēšanas praksi un atkarības iespējamiem iemesliem.
   • 2015. gadā Latvijas Loto finansiāli atbalstīja, dalījās savā pieredzē par atbildīgas spēles programmu īstenošanu un uzklausīja citu dalībnieku praktiskās darbības rezultātus Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā seminārā Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas, risinājumi. Tajā tika pārrunāta Baltijas valstu uzraugošo iestāžu, kā arī nozares tirgus dalībnieku Atbildīgas spēles labā prakse.
   • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, klientiem paredzētais līflets Kā spēlēt atbildīgi? 2016. gadā tika papildināts ar jauniem pašnovērtējuma testa jautājumiem.
   • 2016. gadā tika aizpildīta Eiropas Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles anketa, nodrošinot Latvijas Loto dalību visu asociācijas biedru pētījumā.
   • 2016. gadā uzsākts sadarbības projekts ar RPNC par ekspozīcijas izveidošanu RPNC muzejā Līdzsvars starp dažādām pasaulēm, papildus ekskursijai piedāvājot skolēniem un jauniešiem tikšanos – diskusiju  ar narkologu par procesu atkarībām. Latvijas Loto 2016. gadā finansēja atbilstošu informatīvo stendu Muzeju naktī, RPNC muzeja telpās. Projekta realizācija iespējama, tiklīdz RPNC nodrošinās papildus nepieciešamās 3. puses piesaisti, kas līdz 2018. gadam vēl nebija nodrošināts.
   • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru klientiem paredzētajā līftetā Kā spēlēt atbildīgi? 2017. gadā tika mainīta spēlētāju uzrunas forma no Neiesakām piedalīties loterijās līdz 18 uz Piedalies loterijās no 18.
   • 2018. gadā uzsākta projekta Atbildīga spēles nedēļa – Saglabā līdzsvaru, lai spēle turpinātos… izstrāde. Ideja tika iesniegta Atbildīgu Ideju tirgū 2018.
   • Atbilstoši jaunajam produktam – interaktīvajām momentloterijām – un pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2018. gada ietvaros pārstrādāta Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis, papildinot ar risku mazināšanas instrumentu novērtējumu. Augstākminētās metodikas un modeļa atbilstība tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā aktualizēta vismaz vienu reizi gadā. 2018. gadā, ņemot vērā darbinieku ieteikumu, kā klientiem ātrāk pamanīt līfletus tirdzniecības vietās, tika mainīts to nosaukums no Kā spēlēt atbildīgi? uz Atbildīga Spēle!.
   • 2018. gadā nodrošināta Latvijas Loto pārstāvju dalība FM Azartspēļu un izložu pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksmēs un kapitālsabiedrības viedokļa sniegšana par pamatnostādņu azartspēļu un izložu organizēšanas jomā mērķi, saistītajiem likumprojektiem, Azartspēļu un izložu nozares politikas 2019. – 2027.gadam projektam, piemēram, sniedzot informāciju par Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartu un tā prasībām attiecībā uz atbildīgas reklāmas principiem izložu jomā.
   • Veidota sadarbība ar Baltijas eSporta līgu (BESL PRO) ar mērķi uzrunāt jauniešu auditoriju ar konceptu #ESILĪDZSVARĀ (video intervijas, sociālo tīklu saturs), kur eSportisti un jaunieši dalītos pieredzē un viedoklī par atbildīgu spēli un veselīgu dzīvesveidu kopumā.

2021.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu:

   • Uzturēt atbilstību Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā izlozēm.
   • Aktualizēt Eiropas loteriju asociācijas Atbildīgas spēles standarta piemērošanas aktu.
   • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2020.gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicējot klientiem saistošo pētījumu hipersaites uz tiem Latvijas Loto mājaslapā un nepieciešamības gadījumā tos integrējot piemērojamajās Atbildīgas spēles programmās.
   • Sazināties ar ārstniecības iestādēm informācijas aktualizēšanai par vietām, kur iespējams vērsties pēc palīdzības, to kontaktinformāciju, ja persona saskārusies ar spēlēšanas problēmām.
   • Aktualizēt pircēju līfletus Atbildīga Spēle!, mazumtirdzniecības pārdevēju instrukcijas, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju pārbaudes testus.
   • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles visu līmeņu darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaudi, pārdevēju testa pareizo atbilžu rezultātus saglabājot 95-100 % robežās.
   • Kontrolēt tirdzniecības vietas, lai pārbaudītu, vai visās ir pieejams informatīvais līflets pircējiem Atbildīga spēle!, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tā pieejamību.
   • Atbildīgas spēles informatīvā rullīša aktualizēšana, sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centruRīgas Domi – Veselīgs Rīdzinieks, VSIA "Slimnīcu "Ģintermuiža"" un biedrību Anonīmie spēlmaņi.
   • Mājaslapā precizēt / padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par atbildīgas spēles rīku piemērošanu. Izvērtēt papildus atbildīgas spēles rīku iekļaušanu iLOTO sistēmā (piemēram, uzlecoša loga parādīšanās ar informāciju par atbildīgu spēli un palīdzības saņemšanas iespējām un tml.).
   • Novērtēt spēļu dizaina sociālās ietekmes novērtēšanas metodikas un saistītā rīka aktualitāti, nepieciešamības gadījumā to precizējot.
   • Nepieciešamības gadījumā veikt jaunu / būtiski mainīto produktu sociālās ietekmes novērtēšanu, nodrošinot piemērojamos sociālās ietekmes risku mazināšanas pasākumus.
   • Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodeksu.
   • Nodrošināt izložu un interaktīvo izložu tirdzniecības vietās un mājaslapā sekojošu informāciju, kas ir pieejama spēlētājiem (vai vismaz detalizētu informāciju spēlētājiem, kur šādu informāciju var iegūt): 1) detalizētu informāciju par laimesta varbūtību katrai spēlei; 2) par laimestu fondu/ ielikumu; 3) Atbildīgas spēles informāciju un informāciju par palīdzību, ja ir problēmas ar spēlēšanu; 4) interaktīvām izlozēm – vecuma ierobežojoši pasākumi nepilngadīgajiem.
   • Nodrošināt sadarbību ar problemātisko spēlēšanu organizācijām, ārstēšanas centriem un/vai mediķiem, lai nodrošinātu izložu produktu un saistošās reklāmas ietekmes apzināšanos uz problemātisko spēlētāju, attiecīgu risku mazināšanas pasākumu apzināšanu.
   • Sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru plānot un attiecīgi ieviest publiski pieejamās atbildīgas spēles informācijas formas vizuālo pārveidi ar mērķi uzlabot spēlētājiem sniegtās informācijas uztveri, samazinot problemātisko spēlēšanu.
   • Turpināt attīstīt interneta vietni esilidzsvara.lv, akcentu mainot uz informācijas nodrošināšanu jauniešiem COVID-19 ierobežojumu izraisīto psiholoģisko seku novēršanai un preventīvam darbam, lai novērstu iespējamus atkarības riskus.
   • Turpināt sadarbību ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru (RPNC), nodrošinot uz kapitālsabiedrību attiecināmo ieguldījumu (portatīvais dators; projektors un tml.) izstādes un sarunu organizēšanai skolēniem par procesu atkarībām “Līdzsvars starp dažādām pasaulēm” tikai tādā gadījumā, ja tiek atrasta trešā puse uz Latvijas Loto neattiecināma finansiālā atbalsta sniegšanu.
   • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2020. gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicējot klientiem saistošo pētījumu hipersaites Latvijas Loto mājaslapā un nepieciešamības gadījumā tos integrējot piemērojamajās Atbildīgas spēles programmās.
   • Atbildīgas spēles sūdzību un priekšlikumu apkopošana par izlozēm, secinājumu izdarīšana.
   • Regulāri komunicēt ar ieinteresētajām pusēm (arī tām, kas pret izlozēm) par būtiskiem jautājumiem saistībā ar izložu un interaktīvo izložu problemātisko spēlēšanu un atbildīgu spēli, un publiski paziņot par šo sadarbību.
   • Piedalīties Drošības un korporatīvi sociālās atbildības forumā. 
   • Sniegt FM organizētās Azartspēļu un izložu politikas plānošanas grupai priekšlikumus atbildīgas spēles jautājumos.
   • Publiski izziņot, ievietojot Latvijas Loto mājaslapā, ievietot Latvijas Loto mājas lapā aktualizētu informāciju par Latvijas Loto Atbildīgas spēles politiku, mērķiem, ārstniecības iestādēm, aktuālākajiem pētījumiem u.c., kā arī Atbildīgas spēles pārskata par noteikto gadu publisko daļu – iepriekšējā gada plāna izpildi un nākamā gada plānu.
   • Turpināt komunikāciju jaunāko pētījumu jomā ar Slimību profilakses un kontroles centruLR Veselības ministriju un citām ieinteresētajām pusēm , kā arī meklēt iespējas piedalīties citos nozīmīgos pētījumos.

     

    Informācija aktualizēta 03.06.2021.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...