Atbildīgas spēles programma

Atbildīgas spēles standarta mērķi. 

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar izložu spēlēšanu var būt īpaši bīstama.

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2018.gadam.

Papildus informācija par 2012.-2017.gadā paveikto.

2019.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu

 

 

Atbildīgas spēles ietvars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2014 (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) prasībām un Pasaules loteriju asociācija – sertifikātu par atbilstību WLA/RGF (Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim. Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.

sertifikāts 1 Atbildigas speles sertifikats 2014
Sertifikāts 2
VAS Latvijas Loto valdes priekšsēdētāja  VAS Latvijas Loto pārstāve
Maija Kubli 2012.gada jūnijā,  Daiga Zagorska 2014. gada jūnijā, 
saņemot Atbildīgas spēles sertifikātu.

saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

VAS Latvijas Loto pārstāvis 2018.gada jūnijā,

saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

 

Atbildīgas spēles standarta mērķi.

 • veicināt vienotu izpratni cīņai pret nelegālām azartspēlēm un finanšu pārkāpumiem;
 • identificēt Atbildīgas spēles labās prakses piemērus;
 • veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu ikdienas darbībā un tādējādi minimizēt kaitīgu ietekmi uz sabiedrību kopumā;
 • informēt sabiedrību par to, ka pret izložu spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi, izmantojot šai izklaidei tikai brīvos līdzekļus un paturot prātā, ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama un kontrolējama;
 • veicināt sabiedrības izpratni, uzsverot, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās vai ienākumu avots, kas var aizvietot algotu darbu vai uzņēmējdarbību.

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar izložu spēlēšanu var būt īpaši bīstama.

 • nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam);
 • personas ar zemiem ienākumiem;
 • pārdevēji, tirdzniecības aģenti;
 • personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji);
 • cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu.

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2018.gadam:

 • No 2015.gada Latvijas Loto sasniegusi atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā un augstākajam, 4.līmenim, Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvaram.
 • No 2012.gada Latvijas Loto ar valdes apstiprinātu lēmumu brīvprātīgi ievēro apņemšanos neieteikt spēlēt loterijas personām līdz 18 gadu vecumam.
 • Latvijas Loto savā darbībā ievēro 2007.gadā valdes apstiprināto Eiropas Loteriju Reklāmas ētikas kodeksu.
 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, izveidots informatīvi – izglītojošs līflets Latvijas Loto klientiem Atbildīga Spēle! ar informāciju par atbildīgu loteriju spēlēšanu, pašnovērtējuma testu un informāciju par ārstniecības un palīdzības iestādēm, kur nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc palīdzības. Līfleta saturs tiek pārskatīts un aktualizēts vismaz vienu reizi gadā. gadā, ņemot vērā darbinieku ieteikumu, kā klientiem ātrāk pamanīt līfletus tirdzniecības vietās, tika mainīts to nosaukums no Kā spēlēt atbildīgi? uz Atbildīga Spēle!.
 • Veiktas Latvijas Loto visu līmeņu darbinieku apmācības par Atbildīgu spēli, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā (aptuveni 2700 pārdevēju, kuri tirgo Latvijas Loto produktus dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, piemēram, Narvesen, Latvijas Pasts, Maxima Latvija, Circle-K, Virši-A, c.). Apmācības tiek atkārtotas katru gadu, sniedzot pārdevējiem aktuālāko informāciju un pārbaudot viņu zināšanas (testos saņemti 95-100% pareizo atbilžu ar pirmo testa aizpildīšanas reizi).
 • Tirdzniecības vietās veikta kontrole, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pircējus ar informatīvo līfletu Atbildīga Spēle!. Kontrole nodrošināta ikdienas darba ietvaros, t.sk. izmantojot pārdošanas vadības informācijas sistēmu.
 • Vairākkārt veiktas intervijas, pārrunas un elektroniska sarakste ar pārstāvjiem no LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Rīgas domes Labklājības departamenta, LR Veselības Ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centraRīgas Sociālā dienesta, biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs”, biedrības Anonīmie spēlmaņiLatvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī ar narkologu un psihoterapeitu.
 • 2018.gadā nodrošināta Latvijas Loto pārstāvju dalība FM Azartspēļu un izložu pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksmēs un kapitālsabiedrības viedokļa sniegšana par pamatnostādņu azartspēļu un izložu organizēšanas jomā mērķi, saistītajiem likumprojektiem, Azartspēļu un izložu nozares politikas 2019.-2026.gadam projektam, piemēram, sniedzot informāciju par Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartu un tā prasībām attiecībā uz atbildīgas reklāmas principiem izložu jomā.
 • 2018.gadā Latvijas Loto darbinieks piedalījies Eiropas Loteriju asociācijas un Pasaules Loteriju asociācijas rīkotajā Atbildīgas spēles seminārā – Apņēmības pilns, gudrs, atbildīgs!, kurā citu valstu pārstāvji dalījās savā pieredzē par jaunākajām tendencēm Atbildīgas spēles principu īstenošanā un ilgtspējīgas izložu un azartspēļu nozares attīstībai svarīgajiem pamatprincipiem. Iegūtā pieredze tika ņemta vērā turpmākai Atbildīgas spēles programmu īstenošanai.
 • Apzināti nozīmīgākie pētījumi par loteriju un azartspēļu spēlēšanu Latvijā un ārvalstīs, elektroniski pieejamos pētījumus publicējot Latvijas Loto mājaslapā. Katru gadu informācija atjaunota, papildinot ar aktuālākajiem pētījumiem.
 • No 2015.gada mājaslapas sadaļā Atbildīga spēle publicētas saites uz vietnēm, kur plaši izskaidrots, kā rūpēties par bērnu drošību internetā un kādas programmatūras izmantot aizsardzībai.
 • Atbilstoši jaunajam produktam - interaktīvajām momentloterijām – un pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, gada ietvaros pārstrādāta Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis, , papildinot ar risku mazināšanas instrumentu novērtējumu. Augstākminētās metodikas un modeļa atbilstība tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā aktualizēta vismaz vienu reizi gadā.
 • No 2012.gada pirms produktu ieviešanas apstiprināšanas nodrošināta to sociālās ietekmes novērtēšana, kas 2018.gadā veikta 12 interaktīvajām momentloterijām un 3 momentloterijām.
 • Latvijas Loto mājaslapā pie katras izlozes noteikumiem publicēta pilna informācija par varbūtību laimēt katru laimestu grupu.
 • No 2015.gada Latvijas Loto mājaslapas kājenē izvietotas saites uz informāciju par Atbildīgu spēli ar apakšsadaļu Kā spēlēt atbildīgi? un Atbildīgas spēles programma. Informācija atspoguļojas kājenē jebkurā mājaslapas, tajā skaitā klienta spēļu konta atvērumā.
 • Uz visiem Latvijas Loto produktiem – momentloterijām un skaitļu loteriju kuponiem, kā arī izdrukāto loteriju kvīšu aizmugurē un reklāmas materiālos integrēta zīme Neiesakām līdz 18.
 • 2014.gadā izgatavots un ik gadu aktualizēts informatīvs videoklips par atbildīgu spēlēšanu.
 • 2018.gadā izveidots jauns Atbildīgas spēles klips Dzīvo aizrautīgi, spēlē atbildīgi un sociāli atbildīga jaunās momentloterijas K-čing ieviešanas reklāma ar sākuma videoklipu Dzīvo aizrautīgi, spēlē atbildīgi.
 • Labo mērķu programma papildināta ar punktu, kas paredz sniegt atbalstu azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikai, ārstēšanai, psihiatrijas programmām un rehabilitācijai. 2015.gada janvārī programma apstiprināta akcionāru sapulcē.
 • No 2015.gada īstenota Latvijas Loto apņemšanās jaunu produktu TV reklāmas klipos iestrādāt zīmi Neiesakām līdz 18.
 • No 2015.gada interneta veikals papildināts ar atbildīgas spēles rīkiem – ieviesta iespēja spēlētājiem uzstādīt spēles limitus, bloķēt profilu vai slēgt savu kontu.
 • No 2017.gadā tika ieviesta papildu funkcionalitāte limitu noteikšanai spēlēm internetā, ļaujot klientam izvēlēties dienas / nedēļas / mēneša noteikto kopējo lietotāja konta zaudējumu limitu. Ja klients pats neiestata lietotāja konta zaudējumu limitu, tad atbildīgas spēles nodrošināšanai lietotāja kontam automātiski tiek noteikts dienas (24h) zaudējumu limits EUR 50 000 apmērā.
 • 2018.gada decembrī ieviestajām interaktīvajām momentloterijām piemēroti vienlīdzīgi rīki kā izlozēm, papildus nodrošinot:
  • identitātes pārbaudi, liedzot nepilngadīgo personu reģistrāciju;
  • prasību noteikt maksimālo vienas likmes limitu vai kopējo likmju summas limitu turpmākajām 24h ar iespēju jebkurā brīdī samazināt noteiktos limitus, bet limitu paaugstināšanai noteikts limita perioda termiņš vai likmju limitiem - 7. dienā no likmes paaugstinājuma pieprasījuma.
 • No 2016.gada nodrošināta tehniska iespēja uz laiku izslēgt no reklāmas vēstuļu saņemšanas tos iLOTO reģistrētos spēlētājus, kuri noteiktā laika periodā ir sasnieguši sevis uzstādītos spēlēšanas limitus.
 • 2018.gadā uzsākta projekta “Atbildīga spēles nedēļa – Saglabā līdzsvaru, lai spēle turpinātos…” izstrāde. Ideja tika iesniegta Atbildīgu Ideju tirgū 2018.

 

Papildus informācija par 2012.-2017.gadā paveikto.

 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2012.gadā izveidota Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.
 • 2014.gadā aktualizēts līfleta Kā spēlēt atbildīgi? saturs, mainot uzsvaru uz trim pamattēzēm: 1) saglabājiet līdzsvaru; 2) neiesakām spēlēt loterijas līdz 18 gadu vecumam; 3) jautājiet, un mēs palīdzēsim
 • 2015.gadā īstenotā sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti noritējusi veiksmīgi, saņemot izvērtēšanai informāciju un secinājumus par Latvijas iedzīvotāju loteriju spēlēšanas praksi un atkarības iespējamiem iemesliem.
 • 2015.gadā Latvijas Loto finansiāli atbalstīja, dalījās savā pieredzē par atbildīgas spēles programmu īstenošanu un uzklausīja citu dalībnieku praktiskās darbības rezultātus Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā seminārā Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas, risinājumi. Tajā tika pārrunāta Baltijas valstu uzraugošo iestāžu, kā arī nozares tirgus dalībnieku Atbildīgas spēles labā prakse.
 • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, klientiem paredzētais līftets Kā spēlēt atbildīgi?gadā tika papildināts ar jauniem pašnovērtējuma testa jautājumiem.
 • 2016.gadā tika aizpildīta Eiropas Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles anketa, nodrošinot Latvijas Loto dalību visu asociācijas biedru pētījumā.
 • 2016.gadā uzsākts sadarbības projekts ar RPNC par ekspozīcijas izveidošanu RPNC muzejā Līdzsvars starp dažādām pasaulēm, papildus ekskursijai piedāvājot skolēniem un jauniešiem tikšanos – diskusiju  ar narkologu par procesu atkarībām. Latvijas Loto 2016.gadā finansēja atbilstošu informatīvo stendu Muzeju naktī, RPNC muzeja telpās. Projekta realizācija iespējama, tiklīdz RPNC nodrošinās papildus nepieciešamās 3.puses piesaisti, kas līdz 2018.gadam vēl nebija nodrošināts.
 • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru klientiem paredzētajā līftetā Kā spēlēt atbildīgi? 2017.gadā tika mainīta spēlētāju uzrunas forma no Neiesakām piedalīties loterijās līdz 18 uz Piedalies loterijās no 18.

 

2019.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu:

 • Uzturēt atbilstību Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā.
 • Sazināties ar ārstniecības iestādēm informācijas aktualizēšanai par vietām, kur iespējams vērsties pēc palīdzības, to kontaktinformāciju, ja persona saskārusies ar spēlēšanas problēmām.
 • Aktualizēt pircēju līfletus Atbildīga Spēle!, mazumtirdzniecības pārdevēju instrukcijas, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju pārbaudes testus.
 • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles visu līmeņu darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaudi, pārdevēju testa pareizo atbilžu rezultātus saglabājot 95-100 % robežās.
 • Kontrolēt tirdzniecības vietas, lai pārbaudītu, vai visās ir pieejams informatīvais līflets pircējiem Atbildīga spēle!, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tā pieejamību.
 • Atbildīgas spēles informatīvā rullīša aktualizēšana, sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centruRīgas Domi – Veselīgs Rīdzinieks un biedrību Anonīmie spēlmaņi.
 • Veidot sadarbību ar Baltijas eSporta līgu (BESL PRO) ar mērķi uzrunāt jauniešu auditoriju ar konceptu #ESILĪDZSVARĀ (video intervijas, sociālo tīklu saturs), kur eSportisti un jaunieši dalītos pieredzē un viedoklī par atbildīgu spēli un veselīgu dzīvesveidu kopumā. Saturs plānots publicēts BESL PRO komunikācijas kanālos, kā arī urbānās kultūras un eSporta festivālā Hypertown.

 • Mājaslapā precizēt / padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par atbildīgas spēles rīku piemērošanu.
 • Ieviest papildus atbildīgas spēles rīkus mājaslapā saistībā ar personu iesniegtajiem paziņojumiem par pašizslēgšanos no interaktīvajām izlozēm, nodrošinot, ka uz attiecīgo spēlētāja e-pastu netiek sūtīti reklāmas materiāli.
 • Novērtēt spēļu dizaina sociālās ietekmes novērtēšanas metodikas un saistītā rīka aktualitāti, nepieciešamības gadījumā to precizējot.
 • Nepieciešamības gadījumā veikt jaunu / būtiski mainīto produktu sociālās ietekmes novērtēšanu, nodrošinot piemērojamos sociālās ietekmes risku mazināšanas pasākumus.
 • Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt Reklāmas ētikas kodeksu.
 • Nodrošināt sadarbību ar problemātisko spēlēšanu organizācijām, ārstēšanas centriem un/vai mediķiem, lai nodrošinātu izložu produktu un saistošās reklāmas ietekmes apzināšanos uz problemātisko spēlētāju, attiecīgu risku mazināšanas pasākumu apzināšanu.
 • Sadarbībā ar mediju aģentūru plānot un attiecīgi ieviest publiski pieejamās atbildīgas spēles informācijas formas pārveidi ar mērķi uzlabot spēlētājiem sniegtās informācijas uztveri, samazinot problemātiskas spēlēšanas riskus.
 • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2018.gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicējot klientiem saistošo pētījumu hipersaites Latvijas Loto mājaslapā un nepieciešamības gadījumā tos integrējot piemērojamajās Atbildīgas spēles programmās.
 • Atbildīgas spēles sūdzību un priekšlikumu apkopošana par izlozēm, secinājumu izdarīšana.
 • 2019.gada ietvaros veikt Slimību profilakses un kontroles centra un LR Veselības ministrijas 2017.-2018.gada pētījuma Datoratkarības, interneta atkarības un azartspēļu atkarības izplatība skolēnu un iedzīvotāju vidū Latvijā un ietekmējošie riska faktori rezultātu analīzi. Turpināt komunikāciju jaunāko pētījumu jomā ar Lietuvas Azartspēļu uzraudzības iestādes Juridisko departamentu, kā arī meklēt iespējas piedalīties citos nozīmīgos pētījumos.

 

Informācija aktualizēta 03.05.2019.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €