Atbildīgas spēles programma

 

 

Atbildīgas spēles ietvars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2014 (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) prasībām un Pasaules loteriju asociācija – sertifikātu par atbilstību WLA/RGF (Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim.Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.

sertifikāts 1 Atbildigas speles sertifikats 2014
Sertifikāts 2
VAS Latvijas Loto valdes priekšsēdētāja  VAS Latvijas Loto pārstāve
Maija Kubli 2012.gada jūnijā,  Daiga Zagorska 2014. gada jūnijā, 
saņemot Atbildīgas spēles sertifikātu.

saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

 

 

Atbildīgas spēles standarta mērķi:

 • Veicināt vienotu izpratni cīņai pret nelegālām azartspēlēm un finanšu pārkāpumiem;
 • Identificēt Atbildīgas spēles labās prakses piemērus;
 • Veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu ikdienas darbībā un tādējādi minimizēt kaitīgu ietekmi uz sabiedrību kopumā;
 • Informēt sabiedrību par to, ka pret loteriju spēlēšanu ir jāattiecas atbildīgi, izmantojot šai izklaidei tikai brīvos līdzekļus un paturot prātā, ka laimesta iespēja ir balstīta uz veiksmi, kas nav paša spēlētāja ietekmējama un kontrolējama;
 • Veicināt sabiedrības izpratni, uzsverot, ka loteriju spēlēšana nav nodarbošanās vai ienākumu avots, kas var aizvietot algotu darbu vai uzņēmējdarbību.

Atbildīgas spēles standartadefinētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar loteriju spēlēšanu var būt īpaši bīstama:

 • Nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam);
 • Personas ar zemiem ienākumiem;
 • Pārdevēji, tirdzniecības aģenti;
 • Personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji);
 • Cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu.

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2017. gadam:

 • No 2015.gada Latvijas Loto sasniegusi atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā un augstākajam, 4.līmenim, Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvaram;
 • No 2012.gada Latvijas Loto ar valdes apstiprinātu lēmumu brīvprātīgi ievēro apņemšanos neieteikt spēlēt loterijas personām līdz 18 gadu vecumam;
 • Latvijas Loto savā darbībā ievēro 2007.gadā valdes apstiprināto Eiropas Loteriju Reklāmas ētikas kodeksu;
 • 2015.gadā Latvijas Loto daļēji finansiāli atbalstīja, dalījās savā pieredzē par atbildīgas spēles programmu īstenošanu un uzklausīja citu dalībnieku praktiskās darbības rezultātus Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā seminārā Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas, risinājumi. Tajā tika pārrunāta Baltijas valstu uzraugošo iestāžu, kā arī nozares tirgus dalībnieku Atbildīgas spēles labā prakse.
 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, izveidots informatīvi – izglītojošs līflets Latvijas Loto klientiem Kā spēlēt atbildīgi? ar informāciju par atbildīgu loteriju spēlēšanu, pašnovērtējuma testu un informāciju par ārstniecības un palīdzības iestādēm, kur nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc palīdzības. Līfleta saturs tiek pārskatīts un aktualizēts vismaz vienu reizi gadā:
  • 2014.gadā aktualizēts līfleta Kā spēlēt atbildīgi? saturs, mainot uzsvaru uz trim pamattēzēm: 1) saglabājiet līdzsvaru; 2) neiesakām spēlēt loterijas līdz 18 gadu vecumam; 3) jautājiet, un mēs palīdzēsim;
  • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, klientiem paredzētais līftets Kā spēlēt atbildīgi? 2016.gadā tika papildināts ar jauniem pašnovērtējuma testa jautājumiem un 2017.gadā tika mainīta spēlētāju uzrunas forma no Neiesakām piedalīties loterijās līdz 18 uz Piedalies loterijās no 18.
 • Veiktas ikgadējās mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā, un pārbaudes testos saņemti 95-100% pareizo atbilžu ar pirmo testa aizpildīšanas reizi. 
 • Veiktas Latvijas Loto visu līmeņu darbinieku apmācības par Atbildīgu spēli, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā (aptuveni 2700 pārdevēju, kuri tirgo Latvijas Loto produktus dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, piemēram, Narvesen, Latvijas Pasts, Maxima Latvija, Circle-K, Virši-A, u.c.). Apmācības tiek atkārtotas katru gadu, sniedzot pārdevējiem aktuālāko informāciju un pārbaudot viņu zināšanas.
 • Vairākkārt veiktas intervijas un pārrunas ar pārstāvjiem no LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Rīgas domes Labklājības departamenta, LR Veselības Ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Rīgas Sociālā dienesta, biedrības ''Latvijas Olimpiešu klubs'', biedrības Anonīmie spēlmaņi, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī ar narkologu un psihoterapeitu.
 • Apzināti nozīmīgākie pētījumi par loteriju un azartspēļu spēlēšanu Latvijā un ārvalstīs, elektroniski pieejamos pētījumus publicējot Latvijas Loto mājaslapā. Katru gadu informācija atjaunota, papildinot ar aktuālākajiem pētījumiem.
 • No 2015.gada mājaslapas sadaļā Atbildīga spēle publicētas saites uz vietnēm, kur plaši izskaidrots, kā rūpēties par bērnu drošību internetā un kādas programmatūras izmantot aizsardzībai.
 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2012.gadā izveidota Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis. Ieviešot jaunu produktu, Latvijas Loto pirms tā noteikumu apstiprināšanas valdē, veic jaunā produkta sociālās ietekmes novērtēšanu. Augstākminētās metodikas un modeļa atbilstība tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā aktualizēta vismaz vienu reizi gadā.
 • Tirdzniecības vietās veikta kontrole, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pircējus ar informatīvo līfletu Kā spēlēt atbildīgi?.
 • Latvijas Loto mājaslapā pie katras loterijas noteikumiem publicēta pilna informācija par varbūtību laimēt katru laimestu grupu.
 • No 2015.gada Latvijas Loto mājaslapas kājenē izvietotas saites uz informāciju par Atbildīgu spēli ar apakšsadaļu Kā spēlēt atbildīgi? un Atbildīgas spēles programma. Informācija atspoguļojas kājenē jebkurā mājaslapas, tajā skaitā klienta spēļu konta, atvērumā.
 • Uz visiem Latvijas Loto produktiem – momentloterijām un skaitļu loteriju kuponiem, kā arī izdrukāto loteriju kvīšu aizmugurē integrēta zīme Neiesakām līdz 18.
 • 2015.gadā īstenotā sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti noritējusi veiksmīgi, saņemot izvērtēšanai informāciju un secinājumus par Latvijas iedzīvotāju loteriju spēlēšanas praksi un atkarības iespējamiem iemesliem.
 • 2017.gadā organizēta ikgadējā Atbildīgas spēles darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaude, pārdevēju testa pareizo atbilžu rezultātus saglabājot 95-100 % robežās. Pēc ikgadējo apmācību veikšanas tika veikts rezultātu apkopojums.
 • 2014.gadā izgatavots un ik gadu aktualizēts informatīvs videoklips par atbildīgu spēlēšanu.
 • Labo mērķu programma papildināta ar punktu, kas paredz sniegt atbalstu azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikai, ārstēšanai, psihiatrijas programmām un rehabilitācijai. Programma apstiprināta akcionāru pilnsapulcē 2015.gada janvārī.
 • No 2015.gada īstenota Latvijas Loto apņemšanās jaunu produktu TV reklāmas klipos iestrādāt zīmi Neiesakām līdz 18.
 • No 2012.gada pirms produktu ieviešanas apstiprināšanas nodrošināta to sociālās ietekmes novērtēšana, kas 2017.gadā nodrošināta 2 plānotajiem loteriju produktiem.
 • 2017.gadā Latvijas Loto darbinieki piedalījās Eiropas Loteriju asociācijas un Pasaules Loteriju asociācijas rīkotajā Atbildīgas spēles seminārā un  Izložu un azartspēļu inspekcijas rīkotajā konferencē Azartspēles un atbildīgas spēles princips, tā attīstība 20 gados, kurā citu valstu pārstāvji dalījās savā pieredzē par jaunākajām tendencēm Atbildīgas spēles principu īstenošanā un ilgtspējīgas azartspēļu nozares attīstībai svarīgajiem pamatprincipiem. Iegūtā pieredze tika ņemta vērā turpmākai Atbildīgas spēles programmu īstenošanai. 
 • No 2015.gada interneta veikals papildināts ar atbildīgas spēles rīkiem – ieviesta iespēja spēlētājiem uzstādīt spēles limitus, bloķēt profilu vai slēgt savu kontu. 2017.gadā tika ieviesta papildu funkcionalitāte limitu noteikšanai spēlēm internetā, ļaujot klientam izvēlēties dienas / nedēļas / mēneša noteikto kopējo lietotāja konta zaudējumu limitu. Ja klients pats neiestata lietotāja konta zaudējumu limitu, tad atbildīgas spēles nodrošināšanai lietotāja kontam automātiski tiek noteikts dienas (24h) zaudējumu limits EUR 50 000 apmērā. 
 • 2016.gadā tika nodrošināta tehniska iespēja uz laiku izslēgt no reklāmas vēstuļu saņemšanas tos iLOTO reģistrētos spēlētājus, kuri noteiktā laika periodā ir sasnieguši sevis uzstādītos spēlēšanas limitus.
 • 2016.gadā tika aizpildīta Eiropas Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles anketa, nodrošinot Latvijas Loto dalību visu asociācijas biedru pētījumā.
 • 2016.gadā uzsākts sadarbības projekts ar RPNC par ekspozīcijas izveidošanu  RPNC muzejā Līdzsvars starp dažādām pasaulēm, papildus ekskursijai piedāvājot skolēniem un jauniešiem tikšanos – diskusiju  ar narkologu par procesu atkarībām. Latvijas Loto 2016.gadā finansēja atbilstošu informatīvo stendu Muzeju naktī, RPNC muzeja telpās. Projekta realizācija iespējama, tiklīdz RPNC nodrošinās papildus nepieciešamās 3.puses piesaisti.

 

2018.gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu:

 • Uzturēt atbilstību Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā.
 • Sazināties ar ārstniecības iestādēm informācijas aktualizēšanai par vietām, kur iespējams vērsties pēc palīdzības, to kontaktinformāciju, ja persona saskārusies ar spēlēšanas problēmām.
 • Aktualizēt pircēju līfletus Kā spēlēt atbildīgi?, mazumtirdzniecības pārdevēju instrukcijas, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju pārbaudes testus.
 • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles visu līmeņu darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaudi, pārdevēju testa pareizo atbilžu rezultātus saglabājot 95-100 % robežās.
 • Kontrolēt tirdzniecības vietas, lai pārbaudītu, vai visās ir pieejams informatīvais līflets pircējiem Kā spēlēt atbildīgi?, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tā pieejamību.
 • Atbildīgas spēles informatīvā rullīša aktualizēšana, sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru un biedrību Anonīmie spēlmaņi.
 • Mājaslapā precizēt/ padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par Atbildīgas spēles limitu piemērošanu un izvērtēt papildus Atbildīgas spēles rīku iekļaušanu mājaslapā saistībā ar jaunā darbības virziena īstenošanu.
 • Pēc nepieciešamības veikt jaunu produktu sociālās ietekmes novērtēšanu.
 • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2017.gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicēt saites uz tiem Latvijas Loto mājaslapā un nepieciešamības gadījumā integrēt attiecīgajās Atbildīgas spēles programmās.
 • 2018.gada ietvaros veikt Slimību profilakses un kontroles centra un LR Veselības ministrijas 2017.gada pētījuma Datoratkarības, interneta atkarības un azartspēļu atkarības izplatība skolēnu un iedzīvotāju vidū Latvijā un ietekmējošie riska faktori rezultātu analīzi. Turpināt komunikāciju jaunāko pētījumu jomā ar Lietuvas Azartspēļu uzraudzības iestādes Juridisko departamentu, kā arī meklēt iespējas piedalīties citos nozīmīgos pētījumos. 

Informācija aktualizēta 14.05.2018.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €