ATBILDĪGAS SPĒLES PROGRAMMA

Atbildīgas spēles ietvars

<p>Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS <em>Latvijas</em> <em>Loto</em> Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2021 (<em>Eiropas loteriju</em> Atbildīgas spēles standarta) prasībām un <em>Pasaules loteriju asociācija</em> – sertifikātu par atbilstību WLA/ RGF (<em>Pasaules loteriju asociācijas</em> Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim. </p>
<p><strong>Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.</strong></p>

Eiropas loteriju asociācija ir piešķīrusi VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles sertifikātu par atbilstību EL/RGS:2021 (Eiropas loteriju Atbildīgas spēles standarta) prasībām un Pasaules loteriju asociācija – sertifikātu par atbilstību WLA/ RGF (Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara) augstākajam, ceturtajam līmenim. 

Tas apliecina komercsabiedrības augstos ētikas principus un sociālo atbildību mijiedarbībā ar klientiem un sabiedrību kopumā.

VAS Latvijas Loto pārstāvji 2022. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2022. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2018. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.
VAS Latvijas Loto pārstāvji 2018. gada jūnijā, saņemot Atbildīgas spēles resertifikācijas sertifikātu.

Atbildīgas spēles standarta mērķi

Atbildīgas spēles standarta mērķi apkopo 5 galvenos stūrakmeņus, uz kuriem balstās Atbildīga spēle. Mērķi ir tendēti uz sabiedrības labklājības un izpratnes attīstīšanu saistībā ar spēļu nozari un tās darbības pamatnostādnēm.

 • Identificēt labās prakses piemērus - uzmanības centrā – Atbildīgas spēles labās prakses piemēri.
 • Veicināt Atbildīgas spēles standartu piemērošanu - tādējādi ikdienas darbībās kaitīga ietekme uz sabiedrību kopumā tiek minimizēta.
 • Noteikt skaidrus nosacījumus Eiropas loteriju asociācijas biedriem saistībā ar nepieciešamību:
  • nodrošināt, ka spēlētāju intereses un neaizsargātās grupas ir aizsargātas (piemēram, izslēdzot nepilngadīgus spēlētājus un samazinot kaitējumu problemātiskajiem spēlētājiem, kuri turpina spēlēt).
  • nodrošināt, ka piemērojamie likumi, noteikumi un noteiktie pienākumi ir izpildīti.
  • izstrādāt atbilstošu praksi, ņemot vērā informāciju un pētījumus.
  • veicināt labāku izpratni par spēļu ietekmi un veicināt pastāvīgu izpratni par spēlēšanas problēmām.
  • veicināt Atbildīgas spēles labās prakses īstenošanu visās biedra un tirdzniecības aģentu ikdienas darbībās.
  • sniegt sabiedrībai precīzu un līdzsvarotu informāciju, kas ļauj izdarīt apzinātu izvēli par savām spēļu aktivitātēm.
  • piedāvāt spēlētājiem rīku kopumu un resursus, lai saglabātu kontroli pār savām spēļu darbībām.
  • pastāvīgi uzlabot un ziņot sabiedrībai un citām ieinteresētajām pusēm par Atbildīgas spēles programmām.
 • Demonstrēt sabiedrībai, ka Atbildīgās spēles programmas ir izstrādātas atbilstoši noteiktam standartam un tiek neatkarīgi auditētas.
 • Veicināt pozitīvu reputāciju, kas precīzi atspoguļo Eiropas loteriju asociācijas biedra integritāti kā atbildīgam spēļu operatoram.

 

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas

Atbildīgas spēles standarta definētās ievainojamākās grupas, kam aizraušanās ar izložu spēlēšanu var būt īpaši bīstama.

 • Nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam)
  Nepilngadīgie spēlētāji (līdz 18 gadu vecumam)
 • Pārdevēji, tirdzniecības aģenti
  Pārdevēji, tirdzniecības aģenti
 • Personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji)
  Personas, kuras cieš no azartspēļu atkarības (piespiedu spēlētāji)
 • Cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu
  Cilvēki, kuri neko nezina par problemātisku spēlēšanu
 • Personas ar zemiem ienākumiem
  Personas ar zemiem ienākumiem
 • Darbinieki, darbuzņēmēji;
  Darbinieki, darbuzņēmēji;
 • Personas, kas atrodas alkohola vai aizliegto narkotisko vielu reibumā
  Personas, kas atrodas alkohola vai aizliegto narkotisko vielu reibumā

VAS Latvijas Loto Atbildīgas spēles programmas pamatnostādnes un paveiktie darbi līdz 2022.gadam:

 

 • No 2012.gada Latvijas Loto ar valdes apstiprinātu lēmumu brīvprātīgi ievēro apņemšanos neieteikt spēlēt loterijas personām līdz 18 gadu vecumam Zīme “Neiesakām līdz 18” izvietota uz visām momentloteriju biļetēm, kā arī uz skaitļu izložu kuponiem (kvīšu aizmugurē) un termopapīra. Zīme tiek izvietota arī Latvijas Loto produktu reklāmā (t.sk. TV reklāmas klipos).
 • No 2015. gada Latvijas Loto sasniegusi atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā un augstākajam, 4. līmenim, Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvaram.
 • Latvijas Loto savā darbībā ievēro 2022. gadā jaunā redakcijā valdē un padomē apstiprināto Latvijas Loto Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodeksu, kurš ir izstrādāts ievērojot Eiropas Loteriju Atbildīgas Spēles standarta un Pasaules loteriju asociācijas Atbildīgas spēles ietvara prasības.

Lasīt vairāk

 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, izveidots informatīvi – izglītojošs līflets Latvijas Loto klientiem Atbildīga Spēle! ar informāciju par atbildīgu loteriju spēlēšanu, pašnovērtējuma testu un informāciju par ārstniecības un palīdzības iestādēm, kur nepieciešamības gadījumā var vērsties pēc palīdzības. Līfleta saturs tiek pārskatīts un aktualizēts vismaz vienu reizi gadā.  
 • Veiktas Latvijas Loto visu līmeņu darbinieku apmācības par Atbildīgu spēli, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācības par loteriju pārdošanu sociāli atbildīgā veidā (aptuveni 4000 pārdevēju, kuri tirgo Latvijas Loto produktus dažādās tirdzniecības vietās visā Latvijā, piemēram, Narvesen, Latvijas Pasts, Maxima Latvija, Circle-K, Virši-A, u.c.). Apmācības tiek atkārtotas katru gadu, sniedzot pārdevējiem aktuālāko informāciju un pārbaudot viņu zināšanas (testos saņemti 95-100% pareizo atbilžu ar pirmo testa aizpildīšanas reizi) un biroju darbiniekiem - veikts zināšanu pārbaudes tests visidati.lv platformā un iekšējā uzņēmuma intranetā. Papildus veiktas apmācības Atbildīgas spēles jomā sadarbībā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas psiholoģi.
 • 2020. gada jūnijā valdes sēdē apstiprināta jaunā redakcijā Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.
 • Tirdzniecības vietās veikta kontrole, lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pircējus ar informatīvo līfletu Atbildīga Spēle!. Kontrole nodrošināta ikdienas darba ietvaros, t.sk. izmantojot pārdošanas vadības informācijas sistēmu. Nepieciešamības gadījumā veikta tirdzniecības vietas atkārtota kontrole atbilstības nodrošināšanai.
 • Vairākkārt veiktas intervijas, pārrunas un elektroniska sarakste ar pārstāvjiem no LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Rīgas domes Labklājības departamenta, LR Veselības Ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, biedrību Anonīmie spēlmaņi un Skalbes, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī ar narkologu un psihoterapeitu.
 • 2022. gadā Latvijas Loto pārstāvis piedalījies un uzstājās Eiropas Loteriju asociācijas un Pasaules Loteriju asociācijas rīkotajā Atbildīgas spēles seminārā Nīderlandē, Amsterdamā – Reunite Responsibly, kurā Latvijas Loto un citu valstu pārstāvji dalījās savā pieredzē par jaunākajām tendencēm Atbildīgas spēles principu īstenošanā, ieinteresēto pušu vadībā un pārrunāja aktuālos jautājumus par ilgtspējīgu izložu nozares attīstību. Latvijas Loto pārstāvis piedalījās arī seminārā Čehijā, Prāgā - Loterijas datu potenciāla atraisīšana, izmantojot mākslīgo intelektu, kurā valstu pārstāvji dalījās pieredzē datu un mākslīgā intelekta izmantošanā un strādāja darba grupās, lai pārrunātu svarīgāko jomās kā klientu attiecību pārvaldība (CRM), klientu centru pārvaldība, atbildīga spēle un datu drošība. Iegūtā pieredze tika ņemta vērā turpmākai Atbildīgas spēles programmu īstenošanai.
 • Apzināti nozīmīgākie pētījumi par loteriju un azartspēļu spēlēšanu Latvijā un ārvalstīs, elektroniski pieejamos pētījumus publicējot Latvijas Loto mājaslapā. Katru gadu informācija atjaunota, papildinot ar aktuālākajiem pētījumiem. Pēc valdes lēmuma par pētījumu informācijas aktualizēšanu apstiprinātā informācija izskatīta un tiks ņemta vērā, veidojot materiālus spēlētāju izglītošanai un pilnveidojot saskarsmi sociālajos tīklos un citos medijos.
 • No 2015. gada mājaslapas sadaļā Atbildīga spēle publicētas saites uz vietnēm, kur plaši izskaidrots, kā rūpēties par bērnu drošību internetā un kādas programmatūras izmantot aizsardzībai.
 • No 2012. gada pirms produktu ieviešanas apstiprināšanas nodrošināta to sociālās ietekmes novērtēšana, kas 2022. gadā veikta 6 interaktīvajām momentloterijām un 4 momentloterijām.
 • Latvijas Loto mājaslapā pie katras izlozes noteikumiem publicēta pilna informācija par varbūtību laimēt katru laimestu grupu.
 • No 2015. gada Latvijas Loto mājaslapas kājenē izvietotas saites uz informāciju par Atbildīgu spēli ar apakšsadaļu Atbildīga spēle (līdz 2019.g. - Kā spēlēt atbildīgi?) un Atbildīgas spēles programma. Informācija atspoguļojas kājenē jebkurā mājaslapas, tajā skaitā klienta spēļu konta atvērumā. Izvietota informācijas lenta mājaslapas kājenē #spēlēatbildīgi ar informāciju, kur vērsties klientam, ja spēlēšanā tomēr sagādā problēmas.
 • 2014. gadā izgatavots un ik gadu aktualizēts informatīvs videoklips par atbildīgu spēlēšanu. 2022. gadā izstrādāts jauns video materiāls Atbildīgas spēles jomā, lai uzsvērtu Atbildīgas spēles nozīmīgumu un iLOTO pieejamo rīku esamību klienta profilā. Izvietots Latvijas Loto mājaslapā Atbildīgas spēles sadaļā - Dzīvo aizrautīgi, spēlē atbildīgi!.
 • 2022. gadā preventīva darba ietvaros tika rīkota diskusija Esi līdzsvarā, kurā eksperti sprieda par bērnu un jauniešu sabalansētu attīstību. Mērķis bija aktualizēt sabiedrībā jautājumu par bērnu un jauniešu sportošanu kā pamatu socializācijai, veselīgai vispārējai attīstībai un mentālās veselības nostiprināšanai, kā arī aktualizēt informāciju par Sporta loterijas un izlozes Sporto visi sabiedriskā labuma mērķi – finansējumu Latvijas skolām, kas piedalās projektā Sporto visa klase.
 • 2022. gada ietvaros uzsākts darbs pie animācijām, kas atvieglotu informācijas uztveri pašdiagnostikai jautājumā, vai spēlēšana sagādā problēmas.
 • Labo mērķu programma papildināta ar punktu, kas paredz sniegt atbalstu azartspēļu atkarīgo pacientu diagnostikai, ārstēšanai, psihiatrijas programmām un rehabilitācijai. 2015. gada janvārī programma apstiprināta akcionāru sapulcē.
 • No 2015. gada interneta veikals papildināts ar atbildīgas spēles rīkiem – ieviesta iespēja spēlētājiem uzstādīt spēles limitus, bloķēt profilu vai slēgt savu kontu.
 • No 2017. gada tika ieviesta papildu funkcionalitāte limitu noteikšanai spēlēm internetā, ļaujot klientam izvēlēties dienas / nedēļas / mēneša noteikto kopējo lietotāja konta zaudējumu limitu. Ja klients pats neiestata lietotāja konta zaudējumu limitu, tad atbildīgas spēles nodrošināšanai lietotāja kontam automātiski tiek noteikts dienas (24h) zaudējumu limits EUR 50 000 apmērā.
 • 2020. gadā ieviests, ka, ja klients vienā operācijā vai vairākās savstarpēji saistītās operācijās iLOTO pērk vai ieskaita spēles kontā līdzekļus EUR 2000 vai vairāk, tad viņam automātiski parādās anketa un tā ir jāaizpilda, pirms klients var veikt darījumu. Klienta izpētes anketa ir jāaizpilda saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām.
 • 2018.gada decembrī ieviestajām interaktīvajām momentloterijām piemēroti vienlīdzīgi rīki kā izlozēm, papildus nodrošinot:
  • identitātes pārbaudi, liedzot nepilngadīgo personu reģistrāciju;
  • informatīvu lauku - Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu aizliegts piedalīties interaktīvajās izlozēs!;
  • prasību noteikt maksimālo vienas likmes limitu vai kopējo likmju summas limitu turpmākajām 24h ar iespēju jebkurā brīdī samazināt noteiktos limitus, bet limitu paaugstināšanai noteikts limita perioda termiņš vai likmju limitiem - 7. dienā no likmes paaugstinājuma pieprasījuma;
  • mājaslapā informatīvas saites izvietošanu - Pašatteikušos personu reģistrs, kur iespējams iepazīties ar informāciju par pašizslēgšanos un lūgt sevi izslēgt no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm. Tāpat, integrāciju ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pašatteikušos spēlētāju reģistru PIPARS, kur pirms spēlēs sākuma pārbauda lietotāju, vai viņš ir šajā reģistrā. Gadījumā, ja lietotājs ir reģistrā, tad tiek uzrādīts paziņojums: Informējam, ka dalība VAS “Latvijas Loto” organizētajās interaktīvajās izlozēs Jums nav pieejama, pamatojoties uz Jūsu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā iesniegto iesniegumu par pieprasījumu liegt Jums tiesības spēlēt interaktīvās izlozes!;
  • ja sesijas laiks ir pārsniedzis 1 stundu, tad izlec informatīvs lauks ar informāciju, ka “atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informējam Jūs par spēļu iespējamo kaitīgo ietekmi, kas var pāriet nepārvaramā un pārmērīgā tieksmē spēlēt un izraisīt atkarību!”;
  • detalizētu informāciju par laimestu varbūtību katrai spēlei izvietota Latvijas Loto mājaslapā;
  • informāciju, atbilstoši uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 7.2 pantam, lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu, parādniekam ir aizliegts spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Lai persona varētu noskaidrot, kādēļ viņai tiek liegts piedalīties azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, tai ir jāapmeklē Pašatteikušos personu reģistra lapa.
 • No 2016. gada nodrošināta tehniska iespēja uz laiku izslēgt no reklāmas vēstuļu saņemšanas tos iLOTO reģistrētos spēlētājus, kuri noteiktā laika periodā ir sasnieguši sevis uzstādītos spēlēšanas limitus.
 • Apstiprināts VAS “Latvijas Loto” ieinteresēto pušu saraksts un savstarpējās sadarbības pamatnostādnes. Informācija izvietota publiski pieejamajā Ilgtspējas pārskatā Latvijas Loto mājaslapā, kas veidots saskaņā ar CSR vadlīnijām un GRI standartu, sadaļā – Finanšu un ilgtspējas pārskati.
 • 2022. gada janvārī un novembrī nodrošināta dalība Drošības un korporatīvi sociālās atbildības forumos.
 • 2020. - 2022. gada ietvaros sniegts Latvijas Loto viedoklis/ komentāri LR Finanšu ministrijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai par Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam projektu. Atbilstoši Latvijas Loto rīcībā esošajai informācijai, Pamatnostādņu uzdevumu īstenošanu pamatojošie normatīvie akti ir izstrādes procesā.
 • 2022. gada ietvaros aktualizēta Latvijas Loto Atbildīgas spēles mājaslapā sniegtā informācija un dizainiski pilnveidota Atbildīga spēle! un Atbildīgas spēles programma sadaļas.
 • Apkopotas par 2022. gadu Atbildīgas spēles sūdzības un priekšlikumi par izlozēm, izdarīti secinājumi. Ziņojums izskatīts valdes sēdē.
 • Veikta saziņa 2022. gada ietvaros ar Lietuvas pārstāvjiem Atbildīgas spēles jautājumos, kā arī par iespēju dalīties ar jaunākajiem datiem no pētījumiem loteriju nozarē.

 Papildus informācija par 2012. – 2021. gadā paveikto.

 • Pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2012.gadā izveidota Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis.
 • 2014.gadā aktualizēts līfleta Kā spēlēt atbildīgi? saturs, mainot uzsvaru uz trim pamattēzēm: 1) saglabājiet līdzsvaru; 2) neiesakām spēlēt loterijas līdz 18 gadu vecumam; 3) jautājiet, un mēs palīdzēsim.
 • 2015.gadā īstenotā sadarbība ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti noritējusi veiksmīgi, saņemot izvērtēšanai informāciju un secinājumus par Latvijas iedzīvotāju loteriju spēlēšanas praksi un atkarības iespējamiem iemesliem.
 • 2015.gadā Latvijas Loto finansiāli atbalstīja, dalījās savā pieredzē par atbildīgas spēles programmu īstenošanu un uzklausīja citu dalībnieku praktiskās darbības rezultātus Izložu un azartspēļu inspekcijas organizētajā seminārā Spēlētājus aizsargājošs azartspēļu regulējums – pieredze, problēmas, risinājumi. Tajā tika pārrunāta Baltijas valstu uzraugošo iestāžu, kā arī nozares tirgus dalībnieku Atbildīgas spēles labā prakse.
 • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru, klientiem paredzētais līflets Kā spēlēt atbildīgi? 2016.gadā tika papildināts ar jauniem pašnovērtējuma testa jautājumiem.
 • 2016.gadā tika aizpildīta Eiropas Loteriju asociācijas Atbildīgas spēles anketa, nodrošinot Latvijas Loto dalību visu asociācijas biedru pētījumā.
 • 2016.gadā uzsākts sadarbības projekts ar RPNC par ekspozīcijas izveidošanu RPNC muzejā Līdzsvars starp dažādām pasaulēm, papildus ekskursijai piedāvājot skolēniem un jauniešiem tikšanos – diskusiju ar narkologu par procesu atkarībām. Latvijas Loto 2016.gadā finansēja atbilstošu informatīvo stendu Muzeju naktī, RPNC muzeja telpās. Projekta realizācija iespējama, tiklīdz RPNC nodrošinās papildus nepieciešamās 3.puses piesaisti, kas līdz 2019.gadam vēl nebija nodrošināts.
 • Sadarbojoties ar Slimību profilakses un kontroles centru klientiem paredzētajā līftetā Kā spēlēt atbildīgi? 2017.gadā tika mainīta spēlētāju uzrunas forma no Neiesakām piedalīties loterijās līdz 18 uz Piedalies loterijās no 18.
 • 2018.gadā uzsākta projekta Atbildīga spēles nedēļa – Saglabā līdzsvaru, lai spēle turpinātos… izstrāde. Ideja tika iesniegta Atbildīgu Ideju tirgū 2018.
 • Atbilstoši jaunajam produktam - interaktīvajām momentloterijām – un pamatojoties uz Atbildīgas spēles standarta prasībām, izvērtēto pētījumu rezultātiem un intervijām ar atkarību speciālistiem, 2018.gada ietvaros pārstrādāta Metodika jauna produkta sociālās ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis, papildinot ar risku mazināšanas instrumentu novērtējumu. Augstākminētās metodikas un modeļa atbilstība tiek pārskatīta un nepieciešamības gadījumā aktualizēta vismaz vienu reizi gadā. 2018.gadā, ņemot vērā darbinieku ieteikumu, kā klientiem ātrāk pamanīt līfletus tirdzniecības vietās, tika mainīts to nosaukums no Kā spēlēt atbildīgi? uz Atbildīga Spēle!.
 • 2018.gadā nodrošināta Latvijas Loto pārstāvju dalība FM Azartspēļu un izložu pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksmēs un kapitālsabiedrības viedokļa sniegšana par pamatnostādņu azartspēļu un izložu organizēšanas jomā mērķi, saistītajiem likumprojektiem, Azartspēļu un izložu nozares politikas 2019.-2027.gadam projektam, piemēram, sniedzot informāciju par Eiropas Loteriju Asociācijas Atbildīgas spēles standartu un tā prasībām attiecībā uz atbildīgas reklāmas principiem izložu jomā.
 • Veidota sadarbība ar Baltijas eSporta līgu (BESL PRO) ar mērķi uzrunāt jauniešu auditoriju ar konceptu #ESILĪDZSVARĀ (video intervijas, sociālo tīklu saturs), kur eSportisti un jaunieši dalītos pieredzē un viedoklī par atbildīgu spēli un veselīgu dzīvesveidu kopumā.
 • Sakarā ar plānotām vietnes esilidzsvara.lv pārmaiņām, kampaņas Esi līdzsvarā! galvenais vēstījums 2020. gadā tika realizēts sociālā projekta ietvaros, kas tika veidots sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centru: tika izveidots tehnoloģiju kabinets bērniem, kuriem radušies riski saistībā ar pārlieku tehnoloģiju izmantošanu. Vēstījuma komunicēšanai izmantota gan drukātā un digitālā prese, gan video Latvijas televīzijā.
 • 2021.gadā sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru Mediju tilts tika īstenota publicitātes kampaņa par Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centra Tehnoloģiju kabineta izveidošanu un atklāšanu, kas bija iespējama ar Labo mērķu programmas atbalstu. Ar video vēstījuma palīdzību sociālās reklāmas formā tika realizēts viens no atbildīgas spēles informācijas pārveides uzdevumiem: pasniegt informāciju klientiem viegli uztveramā veidā.
 • 2021. gadā tika turpināts attīstīt interneta vietni esilidzsvara.lv, akcentu mainot uz informācijas nodrošināšanu jauniešiem COVID-19 ierobežojumu izraisīto psiholoģisko seku novēršanai un preventīvam darbam, lai novērstu iespējamus atkarības riskus. Preventīva darba ietvaros aktualizēta informācija par aktīva dzīvesveida atbalsta iniciatīvu “Kustība, kas vieno”, kuras mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes visās vecuma grupās, vienlaikus ar loterijas palīdzību piesaistot līdzekļus atbalstam jauniešu sportam. Tāpat publicēta informācija par Pusaudžu resursu centra tehnoloģiju kabinetu jauniešu mentālās veselības uzlabošanai.
 • Ārkārtas situācijas apstākļos aicinājām klientus rīkoties atbildīgi arī apmeklējot Latvijas Loto tirdzniecības vietas - #Paliecmājās #Spēlēatbildīgi. Rūpējoties par klientiem un darbiniekiem tika izveidoti norādījumi drošības ievērošanai. Kampaņas ietvaros tika atgādināts, ka dalība loterijās ir izklaide, kā tā negarantē ienākumus un loteriju iegādei atlicināmi tikai brīvie līdzekļi.
 • Mājaslapā ir pieejams palīdzības e-pasts, telefons, var nosūtīt paziņojumu ar jautājumu iLOTO sistēmā. Ir biežāk uzdoto jautājumu sadaļa (BUJ), kas tiek regulāri aktualizēta.

2023. gadā VAS Latvijas Loto plāno veikt šādus darbus saistībā ar Atbildīgas spēles programmu:

 • Uzturēt atbilstību Atbildīgas spēles standartam 100% apmērā izlozēm (t.sk. interaktīvajām). 
 • Aktualizēt Eiropas loteriju asociācijas Atbildīgas spēles standarta piemērošanas aktu.
 • Izveidot, īstenot, uzturēt un nepārtraukti uzlabot Atbildīgas spēles programmas pārvaldību, saskaņā ar principu - "Plāno, dari, pārbaudi, rīkojies”. Uzturēt  Atbildīgas spēles programmu ar tās ietvaru, kas identificē pieeju programmas izstrādei, tās īstenošanu, novērtēšanu un pastāvīgu uzlabošanu.
 • Publiski izziņot (periodiski 1 x 12 mēnešos), ievietojot Latvijas Loto mājaslapā ziņojumu ar aktualizētu informāciju par Latvijas Loto Atbildīgas spēles politiku, mērķiem, rādītājiem, ārstniecības iestādēm, aktuālākajiem pētījumiem u.c., kā arī Atbildīgas spēles pārskata par noteikto gadu publisko daļu – iepriekšējā gada plāna izpildi un nākamā gada plānu. Ziņošanai jābūt pārredzamai, izmantojot vispiemērotākos un pieejamākos kanālus ieinteresēto personu mērķauditorijai. Informāciju nepieciešams integrēt KSA pārskatā par noteikto gadu.  
 • Apkopot nozīmīgākos Latvijas un ārvalstu 2022. - 2023. gadā publicēto pētījumu rezultātus, publicējot klientiem saistošo pētījumu hipersaites uz tiem Latvijas Loto mājaslapā un nepieciešamības gadījumā tos integrējot piemērojamajās Atbildīgas spēles programmās.
 • Meklēt iespējas piedalīties nozīmīgos pētījumos un turpināt sarunas ar Slimību profilakses un kontroles centru, LR Veselības ministriju un citām ieinteresētajām pusēm par iespēju piedalīties pētījumos.
 • Nodrošināt sadarbību un regulāru komunikāciju ar organizācijām, ārstēšanas centriem un/vai mediķiem, lai nodrošinātu izložu (t.sk. interaktīvo) produktu un saistošās reklāmas ietekmes apzināšanos uz problemātisko spēlētāju. Sazināties ar ārstniecības iestādēm informācijas aktualizēšanai par vietām, kur iespējams vērsties pēc palīdzības, to kontaktinformāciju, ja persona saskārusies ar spēlēšanas problēmām. 
 • Aktualizēt pircēju līfletus Atbildīga Spēle!, mazumtirdzniecības pārdevēju instrukcijas, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju pārbaudes testus.
 • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles visu līmeņu darbinieku, kā arī mazumtirdzniecības pārdevēju apmācību un zināšanu pārbaudi, pārdevēju testa pareizo atbilžu rezultātus saglabājot 95 -100 % robežās.
 • Organizēt tirdzniecības aģentu Atbildīgas spēles programmas efektivitātes, aktualitātes un rezultātu izvērtēšanu.
 • Organizēt ikgadējo Atbildīgas spēles apmācību organizēšanu darbiniekiem, administratoriem un dežurantiem, kā arī pārdevējiem un sadarbības partneriem (reklāmas aģentūrām).
 • Kontrolēt tirdzniecības vietas, lai pārbaudītu, vai visās ir pieejams informatīvais līflets pircējiem Atbildīga spēle!, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tā pieejamību.
 • Atbildīgas spēles informatīvā rullīša aktualizēšana, sadarbībā ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru, Rīgas Domi – Veselīgs Rīdzinieks un biedrību Anonīmie spēlmaņi.
 • Mājaslapā precizēt / padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par atbildīgas spēles rīku piemērošanu. Mājaslapā precizēt / padarīt klientiem vieglāk uztveramu informāciju par atbildīgas spēles rīku piemērošanu (sevis izslēgšanas iespējas, limiti, tests: vai spēlēšana sagādā problēmas?, skaidrojums par to kā palikt zema riska spēlētājam, saites uz Atbildīgas spēles sadaļām mājaslapā, palīdzības telefonlīnijas numurs, ārstēšanas palīdzība u.tml.).
 • Izvērtēt papildus atbildīgas spēles rīku iekļaušanu iLOTO sistēmā (piemēram, minimālā laika uzstādīšana starp spēlēm (piemēram, minimālā laika uzstādīšana starp spēlēm (min. 10 sekundes), realitātes pārbaudes pop-up logus (piem., sesijas pulkstenis, brīdinājumi attiecībā uz limitiem, atvēsināšanas/pauzes starp spēles periodiem u.tml.).
 • Ieviest iLOTO sistēmā papildus, ka ikvienam spēlētājam jābūt pieejamai informācijai par viņu spēlēšanas darbībām, izmantojot visus spēles kanālus (mājaslapa, mobilie tālruņi, planšetdatori u.c.):
  • spēlētāja konta bilance;
  • veiktās likmes noteiktā periodā – sesijā, dienā, mēnesī;
  • laimesti, zaudējumi, depozīti;
  • jāatspoguļo derību apmērs;
  • jāuzrāda likmju finansiālā vērtība un valūta.
 • Novērtēt spēļu dizaina sociālās ietekmes novērtēšanas metodikas un saistītā rīka aktualitāti, nepieciešamības gadījumā to precizējot.
 • Nepieciešamības gadījumā veikt jaunu / būtiski mainīto produktu sociālās ietekmes novērtēšanu, nodrošinot piemērojamos sociālās ietekmes risku mazināšanas pasākumus.
 • Nepieciešams identificēt un uzraudzīt (monitorēt) riskantu spēlētāju uzvedību un/vai riskantos (kuriem pastāv risks) spēlētājus digitālajā datu bāzē iLOTO sistēmā.
 • Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt Reklāmas un mārketinga komunikācijas ētikas kodeksu.
 • Nodrošināt izložu un interaktīvo izložu tirdzniecības vietās un mājaslapā sekojošu informāciju, kas ir pieejama spēlētājiem (vai vismaz detalizētu informāciju spēlētājiem, kur šādu informāciju var iegūt):
  • detalizētu informāciju par laimesta varbūtību katrai spēlei;
  • par laimestu fondu/ ielikumu;
  • Atbildīgas spēles informāciju un informāciju par palīdzību, ja ir problēmas ar spēlēšanu;
  • interaktīvām izlozēm – vecuma ierobežojoši pasākumi nepilngadīgajiem;
  • detalizētu informāciju par pieejamiem Atbildīgas spēles rīkiem, limitiem, izslēgšanas iespējām.
 • Nodrošināt sadarbību ar problemātisko spēlēšanu organizācijām, ārstēšanas centriem un/vai mediķiem, lai nodrošinātu izložu produktu un saistošās reklāmas ietekmes apzināšanos uz problemātisko spēlētāju, attiecīgu risku mazināšanas pasākumu apzināšanu.
 • Sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru plānot un attiecīgi ieviest publiski pieejamās atbildīgas spēles informācijas formas vizuālo pārveidi ar mērķi uzlabot spēlētājiem sniegtās informācijas uztveri, samazinot problemātisko spēlēšanu. 
 • Sadarbībā ar partneri – sabiedrisko attiecību aģentūru – turpināt attīstīt interneta vietni esilidzsvara.lv, akcentējot veselīgu dzīvesveidu un preventīvu darbu, lai novērstu atkarības riskus.
 • Atbildīgas spēles sūdzību un priekšlikumu apkopošana par izlozēm (t.sk. interaktīvajām), secinājumu izdarīšana.
 • Regulāri (vismaz vienu reizi gadā) komunicēt ar ieinteresētajām pusēm (arī tām, kas pret izlozēm) par būtiskiem jautājumiem saistībā ar izložu un interaktīvo izložu problemātisko spēlēšanu un atbildīgu spēli, un publiski paziņot par šo sadarbību.
 • Piedalīties Drošības un korporatīvi sociālās atbildības forumā.
 • Sniegt FM organizētās Azartspēļu un izložu politikas plānošanas grupai priekšlikumus atbildīgas spēles jautājumos.
 • Atbilstoši iespējām piedalīties nozares starptautiskajos apmācību projektos un starptautisko loteriju organizāciju (WLA, EL) semināros.
 • Pārskatīt Latvijas Loto ieinteresēto pušu sarakstu un savstarpējās sadarbības pamatnostādnes un darbības aspektu būtiskuma izvērtēšanas matricu.
 • Publiski izziņot, ievietojot Latvijas Loto mājaslapā, ievietot Latvijas Loto mājaslapā aktualizētu informāciju par Latvijas Loto Atbildīgas spēles politiku, mērķiem, ārstniecības iestādēm, aktuālākajiem pētījumiem u.c., kā arī Atbildīgas spēles pārskata par noteikto gadu publisko daļu – iepriekšējā gada plāna izpildi un nākamā gada plānu.
 • Sagatavot Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu atbilstoši starptautiski atzītām ziņošanas vadlīnijām (GRI), piemērojot Eiropas Loteriju asociācijas CSR vadlīnijas.

Informācija aktualizēta 01.09.2023.

responsible

Ja Jums ir radušies jautājumi par to, kā piedalīties loterijās atbildīgi, vai arī jūtat, ka spēlēšana Jums sagādā problēmas, sazinieties ar mums:

email info@latloto.lv phone +371 67224284

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...