BMW X6 Eurojackpot spēlētājiem

APSTIPRINĀTI Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 05.11.2015.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7” 

papildspēles

„BMW X6 Eurojackpot spēlētājiem”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7” papildspēli „BMW X6 Eurojackpot spēlētājiem” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2.  Papildspēles norises periods ir no 2015. gada 6. novembra līdz 2016. gada 29. janvārim.

3. Papildspēlē piedalās VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „Eurojackpot” kvītis ar vismaz sešiem spēles variantiem (skaitļu kombinācijām) uz vienas kvīts un ar atzīmi uz šīs kvīts par dalību papildspēlē „Džokers 7”, kas iegādātas (reģistrētas dalībai izlozē) no 2015. gada 6. novembra plkst. 20:10 līdz 2016. gada 22. janvāra plkst. 19:34:59 iLOTO www.latloto.lv un līdz plkst. 19:44:59 tirdzniecības vietās. Kvīts iegādes laiks ir norādīts uz kvīts.

3.1. Dalības reģistrācija skaitļu izlozē “Eurojackpot” notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “Eurojackpot” noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Eurojackpot tirdzniecības pārtraukumā, kas notiek no piektdienas plkst. 19:35 (iLOTO) un tirdzniecības vietās no plkst. 19:45 līdz 20:09:59, kvīšu iegāde dalībai izlozē nav iespējama.

4.  Kvīšu izlozes. Katru piektdienu periodā no 2015. gada 13. novembra līdz 2016. gada 22. janvārim no VAS „Latvijas Loto” on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēts viens kvīts numurs. Šīs kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties papildspēles laimestu izlozē 2016. gada 29. janvārī. Kvīšu izlozes notiek VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, ap plkst. 20:30. Informācija par izlozētajām kvītīm tiek pārraidīta attiecīgi nākamajā dienā (sestdienā) raidījumā „Latloto izlozes”, kanālā LTV1 pēc raidījuma „Panorāma”, ap plkst. 21:15. Informācija par izlozētajām kvītīm tiek ievietota www.latloto.lv.

4.1. Kvīšu izložu datumi

Nr.

Kvīts izlozes datums

Kvīšu izlozē piedalās kvītis, kas iegādātas

no

līdz

1.

13. novembris

 6. novembra, plkst. 20:10 

13. novembra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

2.

20. novembris

13. novembra, plkst. 20:10 

20. novembra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

3.

27. novembris

20. novembra, plkst. 20:10 

27. novembra,  plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

4.

4. decembris

27. novembra, plkst. 20:10 

4. decembra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

5.

11.decembris

4. decembra, plkst. 20:10 

11. decembra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

6.

18. decembris

11. decembra, plkst. 20:10 

18. decembra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

7.

25. decembris

18. decembra, plkst. 20:10 

25. decembra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

8.

1. janvāris

25. decembra, plkst. 20:10 

1. janvāra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

9.

8. janvāris

1. janvāra,

plkst. 20:10 

8. janvāra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

10.

15. janvāris

8. janvāra,

plkst. 20:10 

15. janvāra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

11.

22. janvāris

15. janvāra,

plkst. 20:10 

22. janvāra, plkst. 19:34:59 (iLOTO) un 19:44:59 (tirdzn. vietās)

4.2. Izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.3. Viena persona dalībai papildspēles laimestu izlozē var pieteikties un izlozei reģistrēties vienu reizi. Ja dalībai izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS „Latvijas Loto” rakstiskā veidā; personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un uzrakstot pašrocīgi pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5. Laimestu izloze

5.1. Lai piedalītos laimestu izlozēs, katram izlozētās kvīts īpašniekam personīgi jāierodas uz laimestu izlozi, kas notiek 2016. gada 29. janvārī autosalonā Inchcape BM Auto, Dārzciema ielā 64a, Rīga, un jāreģistrējas plkst. 11:00. Izlozes sākums plkst. 11:15. Papildspēles laimestu izloze ir publiska un izlozes ieraksts tiek pārraidīts raidījumā „Latloto izlozes”, sestdienā, 2016. gada 30. janvārī, kanālā LTV1 pēc raidījuma „Panorāma”, ap plkst. 21:15.

5.2. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „Eurojackpot” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar izlozēto „Eurojackpot” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku ar kvīts nr. interneta spēlētajiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

5.3. Laimestu izlozē piedalās vienpadsmit izlozēto kvīšu numuru īpašnieki.

5.4. Laimestu izlozei tiek izmantoti 11 (vienpadsmit) aizklāti lauciņi, kuros izvietoti izlozes laimesti. Katrs dalībnieks, kvīšu numuru izlozēšanas secībā, izvēlas un atver pēc kārtas vienu lauciņu un laimē to laimestu, kas atrodas lauciņā.

5.5. Izlozes laimesti:

1.

Automašīna BMW X6 (xDrive 30d(F16)- Sophisto Grey Brilliant Effect metalic, ar ziemas riepām 255/50R19 GOOD YEAR  Ultra  Grip   107V XL RunFlat ) EUR 78 915,28 vērtībā

2.

EUR 1 000

3.

EUR 1 000

4.

EUR 750

5.

EUR 750

6.

EUR 750

7.

EUR 500

8.

EUR 500

9.

EUR 500

10.

EUR 500

11.

EUR 500

Kopējais laimestu fonds EUR 85 665,28.

6. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas/izsniegšanas kārtība

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7” laimestu fonda.

6.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

6.3. Laimesti EUR 500 pēc laimētāja izvēles tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, vai ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, nākamajā darba dienā pēc izlozes vai pēc laimesta pieteikšanas brīža.

6.4. Laimesti EUR 750 un EUR 1000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

6.5. Laimests automašīna tiek izsniegts laimētājam 30 dienu laikā kopš izlozes dienas. Laimesta vērtība netiek izsniegta naudā.

7. Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

7.1. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

7.2. Ja uz laimestu izlozi neierodas viens vai vairāki spēlētāji, tad spēlē piedalās tikai tie spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi, un no izlozes, sākot ar mazākās vērtības laimestu, tiek izņemti tik laimesti, cik spēlētāji nav ieradušies uz laimestu izlozi.

7.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem, tad laimestu izloze nenotiek un šajā gadījumā papildspēles galvenais laimests automašīna tiek izlozēts 2016. gada 29. janvārī sekojošā kārtībā - no 2016. gada 15. janvāra plkst. 20:10 līdz 22. janvāra plkst. 19:44:59 tirdzniecības vietās un plkst. 19:34:59 iLOTO iegādātajām “Eurojackpot” kvītīm ar vismaz sešiem variantiem un ar “Džokers 7” tiek izlozēta kvīts, kuras īpašnieks laimē automašīnu. Pārējie papildspēles laimesti netiek izlozēti.

8. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

9. Citi noteikumi

9.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota sociālajos tīklos un televīzijā, kā arī ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv, kanāla TV3 mājas lapā www.tvplay.lv,

9.2. Papildspēles kvīšu izlozēs piedalās ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprinātas kārtējās skaitļu izlozes “Eurojackpot” izložu audita komisija. Papildspēles laimestu izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar atsevišķu VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta komisija.

10. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €