Darām labus darbus!

Mums nereti vaicā: kam ziedot? Šis jautājums izskan gan no loteriju spēlētājiem, gan laimētājiem.

Katru gadu Labo mērķu programmas ietvaros VAS Latvijas Loto sniedz atbalstu tiem bērniem un ģimenēm, kurām palīdzība vajadzīga visvairāk. Tāpēc nolēmām publicēt partnerorganizāciju sarakstu, kurām ziedojam mēs – tās ir ilgtermiņā pārbaudītas un uzticamas nevalstiskās organizācijas.


Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla"

Biedrība nodrošina Liepājas Goda ģimeņu ar 3+ bērniem labklājības celšanu, izglītošanu un integrēšanu sabiedrībā. Sadarbībā ar Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienību nodrošina un veicina biedrības mērķu realizāciju Latvijas mērogā, kā arī iesaisti 3+ kustības popularizēšanā.

Konts: LV78HABA0551034395395

Lasi vairāk: www.ldgb-dekla.lv


Nodibinājums "Latvijas Bērnu atbalsta fonds"

Sniedz nepieciešamo atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, īpaši tiem, kuri ikdienu pavada speciālajās internātskolās tālākajos Latvijas nostūros un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī bērniem un ģimenēm, kuri nonākuši krīzes situācijā.

Konts: LV08UNLA0050013300571

Lasi vairāk: www.lbaf.lv


Nodibinājums “Mārtiņa fonds”

Sniedz psiholoģisko, materiālo, medicīnisko un cita veida atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, onkoloģijas pacientiem, senioriem un cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijās. Fonda aktīvākais darbs noris Psiholoģiskās rehabilitācijas centrā „Dūjas”.

Konts: LV84UNLA0002031469808

Lasi vairāk: www.martinafonds.lv


Labdarības biedrība "Latvijas Humānās Palīdzības Centrs"

Biedrība vāc materiālos un finanšu resursus, lai sniegtu palīdzību maznodrošinātām personām Latvijā. Palīdzam invalīdu biedrībām, daudzbērnu biedrībām un pašvaldību sociālajiem dienestiem. Organizācijai ir piecas filiāles Rīgā, Grobiņā, Liepājā, Olainē.

Konts: LV17HABA0551037027521

Lasi vairāk: www.lhpc.lv


Labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv"

Palīdz Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem, kurus skārušas veselības vai sociāli nozīmīgas problēmas, tāpat veicina brīvprātīgo darbu un iesaista Latvijas iedzīvotājus sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.

Konts: LV90UNLA0050013761397

Lasi vairāk: www.palidzesim.lv


Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Sekmē un attīsta vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē. Piesaista ziedojumus, lai atbalstītu Preiļu un Līvānu novada bērnus ar īpašām vajadzībām, un sniegtu stipendijas skolēniem un studentiem.

Konts: LV35UNLA0050021079970

Lasi vairāk: www.vlpf.lv


Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs „Spiets”

Veicina izglītotas, veselīgas, sabiedrībai noderīgas, aktīvas ģimenes stiprināšanu. Sekmē ģimeņu dzīves apstākļu uzlabošanu, stimulē izglītošanos. Apvieno mazturīgās daudzbērnu ģimenes un nodarbojas ar sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Konts: LV86PARX0012673800001


Nodibinājums „Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds „Klusums”

Mērķis: labdarības un palīdzības sniegšana dzirdes invalīdiem, smagi vājdzirdīgām personām, viņu pilsonisko un kultūras tiesību un brīvību realizēšana un aizsardzība, rūpes par nedzirdīgo invalīdu veselību un labklājību, kā arī pašapziņas celšanu.

Konts: LV91HABA0551002400487


Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

Biedrība veicina Dobeles novada ģimeņu, kurās dzīvo personas ar invaliditāti, integrāciju sabiedrībā, sniedz atbalstu aizstāvot un iestājoties par šo ģimeņu tiesībām un likumīgajām interesēm, nodrošina konsultatīvo, humānās palīdzības u.c atbalstu.

Konts LV84UNLA0006000700011

Lasi vairāk: www.nvolaimina.webs.com


Alūksnes novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība „Saulstariņi”

Biedrības mērķis ir Alūksnes novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā, atbalsta sniegšana, lai viņi iegūtu pašaprūpes iemaņas un tās izmantotu ikdienā, kā arī viņu emocionālās un intelektuālās attīstības veicināšana.

Konts LV02HABA0551034006338


Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”

Fonds darbojas kopš 1989. gada. Nodarbojas ar bezmaksas vasaras nometņu organizēšanu bērniem ar īpašām vajadzībām un vardarbībā cietušajiem bērniem, ar vardarbībā cietušo bērnu atveseļošanu un atbalstu maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Konts: LV42UNLA0002000707402

Lasi vairāk: www.lbf.lv


Nodibinājums ,,Bērnu brīvā laika centrs Ligzdiņa”

Sniedz atbalstu sociāli neaizsargātām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, organizē mācību ekskursijas un vasaras nometnes, palīdz ar pārtiku, higiēnas precēm un psihologa atbalstu.

Konts: LV43HABA0551032366106

Lasi vairāk: www.siltasirds.lv


Nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”

Bērnu slimnīcas fonds rūpējas par bērnu veselību, piesaistot sabiedrības palīdzību. Mēs esam uzticams sadarbības partneris bērniem, viņu vecākiem, valstij, ārstniecības personālam un sabiedrībai.

Konts: LV02HABA0551000377020

Lasi vairāk: www.bsf.lv

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...