Volkswagen Arteon Eurojackpot spēlētājiem

Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 03.06.2020.

noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
skaitļu izlozes “Eurojackpot”
papildspēles

“Volkswagen Arteon Eurojackpot spēlētājiem”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “Eurojackpot” papildspēli “Volkswagen Arteon Eurojackpot spēlētājiem” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no  gada 12. jūnija līdz 2020. gada 28. augustam. Papildspēle tiek izsludināta 2020. gada 12. jūnijā, mājaslapā www.latloto.lv.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “Eurojackpot” (turpmāk tekstā – “Eurojackpot”) ar sešiem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers” laika periodā no 2020. gada 12. jūnija plkst. 15.00.00 līdz 2020. gada 21. augusta plkst. 13.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē latloto.lv/eurojackpot-auto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 10 iknedēļas kvīšu numuru izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm; pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu), savukārt trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē. Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

 

3.1. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

 

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

19.06.2020. plkst. 15.00

12.06.2020. plkst. 15.00.00

19.06.2020. plkst. 14.59.59

26.06.2020. plkst. 15.00

19.06.2020. plkst. 15.00.00

26.06.2020. plkst. 14.59.59

03.07.2020. plkst. 15.00

26.06.2020. plkst. 15.00.00

03.07.2020. plkst. 14.59.59

10.07.2020. plkst. 15.00

03.07.2020. plkst. 15.00.00

10.07.2020. plkst. 14.59.59

17.07.2020. plkst. 15.00

10.07.2020. plkst. 15.00.00

17.07.2020. plkst. 14.59.59

24.07.2020. plkst. 15.00

17.07.2020. plkst. 15.00.00

24.07.2020. plkst. 14.59.59

31.07.2020. plkst. 15.00

24.07.2020. plkst. 15.00.00

31.07.2020. plkst. 14.59.59

07.08.2020. plkst. 15.00

31.07.2020. plkst. 15.00.00

07.08.2020. plkst. 14.59.59

14.08.2020. plkst. 15.00

07.08.2020. plkst. 15.00.00

14.08.2020. plkst. 14.59.59

21.08.2020. plkst. 15.00

14.08.2020. plkst. 15.00.00

21.08.2020. plkst. 14.59.59

 

3.2. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

 

4. Fināla izloze

 

4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par Fināla izlozes norises vietu un laiku, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona dalībai papildspēles Fināla izlozē var pieteikties un izlozei reģistrēties vienu reizi. Ja dalībai izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS “Latvijas Loto” rakstiskā veidā; personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un uzrakstot pašrocīgi pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.3. Lai piedalītos Fināla izlozē, katrā kvīšu numuru izlozē trešās izlozētās kvīts īpašniekiem personīgi jāierodas uz Fināla izlozi, kas notiek 2020. gada 28. augustā autosalonā Moller Auto Krasta, Krasta ielā 54, Rīgā, un jāreģistrējas plkst. 11.00. Izlozes sākums plkst. 11.15. Papildspēles laimestu izloze ir publiska un izlozes ieraksts tiek pārraidīts raidījumā “Latvijas Loto izlozes”, sestdienā, 2020. gada 29. augustā, kanālā LTV1, ap plkst. 21.10.

4.4. Katram dalībniekam, ierodoties uz Fināla izlozi, jāiesniedz “Eurojackpot” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība ID karte). Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

4.5. Fināla izlozē piedalās desmit izlozēto kvīšu numuru īpašnieki. Secība, kādā dalībnieki vērs laimestu plāksnes, tiek noteikta ar izlozes principu pirms laimestu izlozes, katram dalībniekam (tādā secībā, kā dalībnieki tika izlozēti dalībai Fināla izlozē) atverot aizklātus secības numurus no 1 līdz 10.

4.6. Fināla izlozei tiek izmantoti desmit aizklāti lauciņi, kuros izvietoti izlozes laimesti. Katrs dalībnieks izvēlas un atver pēc kārtas vienu lauciņu un laimē to laimestu, kas atrodas lauciņā.

4.6.1. Fināla izlozes laimesti (aizklātajās laimestu plāksnēs izvietotie laimesti):

 

1.

Automašīna Volkswagen ARTEON RL 2,0 TSI 190H DSG 52 300,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 22 565,89; kopējā laimesta vērtība EUR 74 865,89, turpmāk tekstā – laimests Automašīna

2.

EUR 3000

3.

EUR 3000

4.

EUR 3000

5.

EUR 2500

6.

EUR 2500

7.

EUR 2500

8.

EUR 2000

9.

EUR 2000

10.

EUR 2000

 

4.7. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas uz Fināla izlozi, no izspēles tiek izņemts attiecīgs skaits naudas laimestu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.

4.8. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neierodas Fināla izlozes norises vietā un laikā, vai arī ierodas, bet nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, tad šis dalībnieks zaudē iespēju piedalīties Fināla izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

4.9. Ja neviens no sešiem dalībniekiem neierodas uz Fināla izlozi, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

4.10. Ja valstī noteikto pulcēšanās un/vai publisku pasākumu ierobežojumu/aizliegumu vai citu ierobežojumu/aizliegumu dēļ saistībā ar Covid-19 izplatību nav iespējama Fināla izlozes laimestu izloze šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izlozes dalībniekiem ierodoties uz izlozi klātienē vai arī ja VAS “Latvijas Loto” izlozes dalībnieku epidemioloģiskās drošības un Covid-19 izplatības mazināšanas nolūkos, pieņem lēmumu par Fināla izlozes laimestu izlozes veikšanu bez dalībnieku klātbūtnes, spēles vadītājs izlozē laimestus pēc nejaušības principa no trauka ar aizklātiem laimestiem. Laimesti spēlētājiem tiek izlozēti tādā secībā, kādā spēlētāji ir izlozēti dalībai attiecīgajā izlozē (kvīšu numuru izlozēšanas secībā). Par attiecīgām izmaiņām Fināla izlozes laimestu izlozes kārtībā, VAS “Latvijas Loto” atsevišķi informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un Fināla izlozes dalībniekus.

 

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

 

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “Eurojackpot” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas LOTO terminālī) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “Eurojackpot” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/eurojackpot-auto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 

A. Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.);

B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;

C. vārdu, uzvārdu;

D. telefona numuru;

E. e-pasta adresi;

F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

5.2. iLOTO iegādātas “Eurojackpot” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/eurojackpot-auto.

 

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

 

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

 

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots izlozes dienā mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros.

 

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “Eurojackpot” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 117 365,89 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro, 89 centi).

7.2. Iknedēļas laimestu EUR 1000 noformēšana un izmaksāšana:

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. 

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

7.3. Fināla izlozes laimestu noformēšana un izmaksāšana:

7.3.1. Fināla izlozes laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā.

7.3.2. Naudas laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, trīs darba dienu laikā pēc izlozes dienas.

7.3.3. Laimests Automašīna tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža. No laimesta Automašīna pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.3.4. Naudas laimestus iespējams pieteikt arī attālināti, sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

8. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

9. Citi noteikumi

 

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

9.2.2. personas datu nodošanai “Latvijas Loto” un apstrādei dalībnieku/laimētāju noteikšanai un identificēšanai, laimesta noformēšanai, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

9.2.3. piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā, atbilstoši Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likuma” 60. panta prasībām par valsts mēroga izložu laimestu publisku izspēli. Iepazīstoties ar šiem noteikumiem dalībnieks/spēlētājs tiek informēts, izlozes laikā nofilmētais materiāls, tai skaitā, dalībnieku vārdi, uzvārdi, telefonsaruna ar izlozes dalībnieku izlozes laikā (ja izloze notiek bez dalībnieku klātbūtnes) tiek publiskots izlozes raidījuma “Latvijas Loto izlozes” TV pārraidē, kā arī var tikt izmantots VAS “Latvijas Loto” publiski organizētajās TV reklāmās un publiskojamos materiālos un sociālajos tīklos;

9.2.4. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai Fināla izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv.

9.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kvīšu izlozes komisija.Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta Fināla izlozes komisija.

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €