K-čing-papildspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 07.06.2019.

noteikumi IAUI

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“K-čing”

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“K-čing” noteikumu 8.1.2. punktu

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa latloto.lv, organizē momentloterijas “K-čing” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē latloto.lv/kcing tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē nelaimējušu momentloterijas “K-čing” biļeti.

2.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi latloto.lv/kcing un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmēm, piemēram, 38000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

2.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē latloto.lv/kcing. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies vienā tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža. Piereģistrētā biļete ir jāsaglabā, jo tā ir pierādījums dalībai izlozē.

 

2.3. Katru nelaimējušu momentloterijas “K-čing” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

 

2.4. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/kcing tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies/nav aktīva.

 

3. Biļešu drošības kodu (laimestu) izlozes

 

3.1. Katru otrdienu un piektdienu tiek izlozēts viens nelaimējušas biļetes drošības kods (laimesta ieguvējs) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē attiecīgajā punkta 3.2.1. tabulā norādītajā periodā, un laimē tabulā norādīto laimestu. Izlozētās biļetes drošības kods un laimētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots latloto.lv un var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu kontos.

3.1.1. Biļešu drošības kodu izložu datumi un laimesti papildspēles norises periodā no 2019. gada 25. jūnija līdz 2. augustam:

Laimestu izlozē piedalās biļetes, kas reģistrētas dalībai papildspēlē

Laimestu izlozes datums un laiks

Laimests

no

līdz

18.06.2019. plkst. 12.30

25.06.2019. plkst. 12.29.59

25.06.2019. plkst. 12.30

EUR 500

25.06.2019. plkst. 12.30

28.06.2019. plkst. 12.29.59

28.06.2019. plkst. 12.30

elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter kopā EUR 568,90 vērtībā

28.06.2019. plkst. 12.30

02.07.2019. plkst. 12.29.59

02.07.2019. plkst. 12.30

EUR 500

02.07.2019. plkst. 12.30

05.07.2019. plkst. 12.29.59

05.07.2019. plkst. 12.30

elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter kopā EUR 568,90 vērtībā

05.07.2019. plkst. 12.30

09.07.2019. plkst. 12.29.59

09.07.2019. plkst. 12.30

EUR 500

09.07.2019. plkst. 12.30

12.07.2019. plkst. 12.29.59

12.07.2019. plkst. 12.30

elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter kopā EUR 568,90 vērtībā

12.07.2019. plkst. 12.30

16.07.2019. plkst. 12.29.59

16.07.2019. plkst. 12.30

EUR 500

16.07.2019. plkst. 12.30

19.07.2019. plkst. 12.29.59

19.07.2019. plkst. 12.30

elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter kopā EUR 568,90 vērtībā

19.07.2019. plkst. 12.30

23.07.2019. plkst. 12.29.59

23.07.2019. plkst. 12.30

EUR 500

23.07.2019. plkst. 12.30

26.07.2019. plkst. 12.29.59

26.07.2019. plkst. 12.30

elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter kopā EUR 568,90 vērtībā

26.07.2019. plkst. 12.30

30.07.2019. plkst. 12.29.59

30.07.2019. plkst. 12.30

EUR 500

30.07.2019. plkst. 12.30

02.08.2019. plkst. 12.29.59

02.08.2019. plkst. 12.30

elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter kopā EUR 568,90 vērtībā

 

Tabulā norādītajā papildspēles norises periodā papildspēles laimestu kopsumma ir EUR 6 413,40.

 

5. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

5.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “K-čing” laimestu fonda. Atbilstoši momentloterijas “K-čing” noteikumiem, kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “K-čing” sērijā ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro).

5.2. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta biļete un laimests ir EUR 500, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti, pēc spēlētāja lūguma, tiek izmaksāti uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā.

5.3. Ja izlozēta iLOTO iegādāta biļete un laimests ir EUR 500, tad laimests tiek izmaksāti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru nākamajā darba dienā pēc izlozes.

5.4. Ja izlozēta tirdzniecības vietā vai iLOTO iegādāta biļete un laimests ir “elektriskais skūteris Ninebot by Segway KickScooter ES2 Dark Grey un Polisport ķivere Commuter EUR 568,90 vērtībā” (turpmāk tekstā “skūteris” un “ķivere”), tad izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē laimētāju par laimesta noformēšanas kārtību. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad laimētājs var saņemt informāciju par laimesta noformēšanas kārtību, zvanot VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimētājam laimests jānoformē VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Laimētājam, kurš biļeti iegādājies tirdzniecības vietā, jāiesniedz laimējušo biļeti (biļeti, uz kuras norādīts izlozētais drošības kods) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Laimētājam, kurš biļeti iegādājies iLOTO, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pēc laimesta noformēšanas laimesta “skūteris” saņemšana tiek nodrošināta pie VAS “Latvijas Loto” sadarbības partnera, bet laimests “ķivere” tiek nekavējoties izsniegts laimētājam. Mantu laimesta vērtība netiek izmaksāta naudā.

 

6. Pretenzijas

 

6.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga,  “Latvijas Loto”  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus pretenzijas iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

7. Citi noteikumi

 

7.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ar biļetes (tās drošības koda un citas nepieciešamās informācijas) reģistrēšanas brīdi www.latloto.lv, spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja spēlētājs tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un informācija par laimesta ieguvējiem tiek publiskota. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta sociālajos tīklos un publicēta www.latloto.lv.

7.2. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija.

7.3. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS “Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv. Papildspēles pirmā izloze notika 2018. gada 18. septembrī, atbilstoši momentloterijas “K-čing” papildspēles noteikumu iepriekšējai redakcijai.

7.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Momentloterijas “K-čing” papildspēles noteikumu iepriekšējā redakcija (apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2018.gada 22.jūnijā) ir spēkā līdz 2019.gada 25.jūnijam; atbilstoši šajos noteikumos aprakstītajai laimestu izspēles kārtībai, pēdējās biļešu drošības kodu izlozes (atbilstoši IAUI 2018. gada 22. jūnijā apstiprināto noteikumu punktam 3.1.) notiek 2019.gada 11. un 18. jūnijā ar laimestu izspēli 2019.gada 25.jūnijā (atbilstoši IAUI 2018. gada 22. jūnijā apstiprināto noteikumu 4. un 5. punktiem un to apakšpuktiem).

                                                                                                                       

 

 

 Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 22.06.2018.

noteikumi IAUI

VAS “Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“K-čing”

papildspēles noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar VAS „Latvijas Loto”

valsts mēroga momentloterijas

“K-čing” noteikumu 8.1.2. punktu

 

 

1.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv organizē momentloterijas “K-čing” papildspēli (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendēspēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/kcing tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē nelaimējušu momentloterijas “K-čing” biļeti. 

2.1. Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/kcing un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biļetes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 38000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

2.2. Pēc iLOTO iegādātas biļetes nokasīšanas, ja biļete nav laimējusi, iLOTO sistēma uzrāda informāciju, ka biļete nav laimējusi, un piedāvā piereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē (ja papildspēle tajā brīdī ir spēkā esoša). Ja spēlētājs izvēlas piereģistrēt biļeti papildspēlei, tad iLOTO sistēma piereģistrē spēlētāja nelaimējušās biļetes dalību tuvākajā papildspēles biļešu drošības kodu izlozē. Spēlētājs var izvēlēties nereģistrēt biļeti dalībai papildspēlē vai arī piereģistrēt dalību papildspēlē vēlāk iLOTO savā profilā sadaļā Mani kuponi, izvēloties attiecīgo biļeti un reģistrējot to dalībai papildspēlē, vai interneta adresē www.latloto.lv/kcing. Dalībai papildspēlē piereģistrētā nelaimējusī biļete piedalīsies tuvākajā papildspēles biļešu izlozē no biļetes piereģistrēšanas brīža. Piereģistrētā biļete ir jāsaglabā, jo tā ir pierādījums dalībai izlozē, ja dalībnieks tiek izlozēts laimestu izlozei.

2.3. Katru nelaimējušu momentloterijas “K-čing” biļeti papildspēlei var reģistrēt vienu reizi.

2.4. Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/kcing tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies/nav aktīva.

3. Biļešu drošības kodu izlozes (dalībnieku izlozes)

3.1. Katru otrdienu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, tiek izlozēts viens nelaimējušas biļetes drošības kods (izlozes dalībnieks) no tām biļetēm, kas piereģistrētas dalībai papildspēlē no iepriekšējās otrdienas plkst. 12.30 līdz nākamās otrdienas plkst. 12.29.59. Izlozētās biļetes drošības kods un spēlētāja (biļetes pieteicēja) vārds un uzvārds tiek publiskots www.latloto.lv. Izlozētās biļetes drošības koda īpašnieks iegūst tiesības piedalīties laimestu izlozē kā izlozes dalībnieks. Atsevišķam  laika periodam noteikumos var tikt noteikts cits izlozējamo dalībnieku skaits, laimestu izlozes norises biežums un izlozējamo laimestu kopsumma vienā laimestu izlozē.

 4.     Reģistrēšanās laimestu izlozei

4.1. Tuvākajā darba dienā pēc kārtējās biļetes drošības koda izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku par laimestu izlozes norises vietu un laiku, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā biļetes drošības koda īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot nelaimējušo biļeti papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā drošības koda īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles laimestu izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2.  Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās izlozēs papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā izlozē  abas izlozētās biļetes pieder vienai personai, šī persona var savu biļeti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (tiesības piedalīties un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.3. Lai piedalītos laimestu izlozē, katram dalībniekam (izlozēto biļešu drošības kodu īpašniekiem) personīgi jāierodas noteiktajā laimestu izlozes dienā (datumā) un vietā - VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, reģistrējoties izlozei no plkst. 12:45 līdz plkst. 13:00. Ja kāds no dalībniekiem neierodas iepriekš noteiktajā vietā un laikā, tad viņš automātiski zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz izlozes laimestiem.

4.4. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „K-čing” biļete, kuras drošības kods tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt biļeti, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

5. Laimestu izlozes kārtība

5.1. Laimestu izloze notiek katru otro otrdienu, plkst. 13:00, VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.Katrā laimestu izlozē piedalās divi iepriekš (iepriekšējās divās otrdienās) izlozēto biļešu īpašnieki.

Pirmās divas biļešu drošības kodu izlozes notiek 2018. gada 18. un 25. septembrī, bet pirmā laimestu izloze 2. oktobrī. Nākamās divas biļešu drošības kodu izlozes notiek 2018. gada 2. un 9. oktobrī, bet otrā laimestu izloze 16. oktobrī utt.).

5.2. Laimestu izlozes

5.2.1. Spēles iekārtā sešos aizklātos lauciņos ir izvietoti laimesti kopsummā EUR 1000 vērtībā. Spēlētāji pamīšus viens aiz otra ver aizklātos lauciņus spēles iekārtā. Spēli uzsāk Pirmais dalībnieks (pirmais, kurš izlozēts dalībai spēlē no biļešu drošības kodiem). Katrs dalībnieks atver trīs no aizklātajiem sešiem lauciņiem un laimē visu atvērto laimestu kopsummu.

5.2.2. Laimestu kopsumma (EUR 1000) katrā izlozē tiek sadalīta sekojošos laimestos (laimestu komplektos). Pirms katras izlozes tiek noteikts, kurš laimestu komplekts tiek izmantots izlozē.

5.2.3. Laimestu komplekti,  EUR:

 

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

200

100

100

150

200

100

200

250

250

500

400

300

                               

5.3.  Rīcība situācijās, kad dalībnieks neierodas uz izlozi:

5.3.1. ja uz laimestu izlozi ierodas tikai viens dalībnieks, spēlē piedalās šis dalībnieks, atverot trīs no sešiem lauciņiem. Spēlētājs laimē tos laimestus (naudas summas), ko ir atvēris. Pārējie trīs lauciņi paliek neatvērti un laimesti netiek izlozēti;

5.3.2.  ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no dalībniekiem, laimestu izlozē nenotiek;

5.3.3.  ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

6. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no momentloterijas “K-čing” laimestu fonda. Kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “K-čing” sērijā ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro).

6.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

6.3. Laimesti, pēc spēlētāja lūguma, tiek izmaksāti uzreiz pēc izlozes skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā.

7.Pretenzijas

7.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

8. Citi noteikumi

8.1.Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. VAS  “Latvijas Loto” apstrādā personas datus VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem. Ar biļetes (tās drošības koda un citas nepieciešamās informācijas)  reģistrēšanas brīdi www.latloto.lv, spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja spēlētājs tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto biļetes drošības kodu, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau izlozētajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta), un informācija par laimesta ieguvējiem tiek publiskota. Laimestu izloze ir publiska un tiek pārraidīta sociālajos tīklos un publicēta www.latloto.lv.

8.2. Papildspēles biļešu drošības kodu izlozēs piedalās ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta izlozes komisija. Izlozes komisija pēc nejaušības principa nosaka, kurš no laimestu komplektiem tiks izmantots attiecīgajā laimestu izlozē un kā šis laimestu komplekts tiks izkārtots spēles iekārtā.  Izlozes komisija vada attiecīgās nedēļas laimestu izlozi un izlozes rezultātus fiksē aktā.

8.3. Papildspēle var tikt pārtraukta, ja papildspēles laimestos izmaksāts viss papildspēles laimestu fonds. Par papildspēles pārtraukšanu VAS „Latvijas Loto” rakstiski informē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un publisko informāciju par Papildspēles pārtraukšanu mājaslapā www.latloto.lv.

8.4.Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas  LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €