Keno rudens

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā

06.08.2015.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7”  

papildspēles

„Keno rudens”

NOTEIKUMI

 

1.Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, organizē skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7” papildspēli „Keno rudens” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2015. gada 8. augusta līdz 2015. gada 24. oktobrim.

3. Papildspēles laimesti tiek izlozēti iknedēļas izlozēs un fināla izlozē šajos noteikumos turpmāk noteiktajā kārtībā. Iknedēļas izlozēs kopā tiek izlozēti 11 (vienpadsmit) viedtālruņi Apple iPhone 6 Grey, 16 GB (turpmāk tekstā – viedtālrunis), katrs EUR 699,00 vērtībā. Fināla izlozē tiek izlozēti šo noteikumu 6.2.2. punktā noteiktie laimesti. Kopējais papildspēles laimestu fonds ir EUR 42 781,00.

4. Dalība papildspēlē.

Papildspēlē piedalās VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „Keno” kvītis ar atzīmi uz kvīts par dalību papildspēlē „Džokers 7”, kas iegādātas no 2015. gada 8. augusta plkst. 16:00 līdz 24. oktobra plkst. 15:59:59 tirdzniecības vietās vai iLOTO www.latloto.lv. Kvīts iegādes laiks ir norādīts uz kvīts.

5. Laimējušo kvīšu izlozes

5.1. Katru sestdienu, sākot no 2015. gada 15. augusta līdz 24. oktobrim notiek laimējušo kvīšu izlozes. Kvīšu izlozes notiek VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, ap plkst. 16:15. Informācija par izlozētajām kvītīm tiek pārraidīta attiecīgi izlozes dienā (sestdienā) raidījumā „Latloto izlozes”, kanālā LTV1 pēc raidījuma „Panorāma”, ap plkst. 21:15.

Nr.

Kvīšu izlozes datums

Kvīšu izlozē piedalās kvītis, kas iegādātas

no

līdz

1.

15.augusts

8.augusta, plkst.16:00 

15.augusta, plkst.15:59:59

2.

22.augusts

15.augusta, plkst.16:00

22.augusta, plkst.15:59:59

3.

29.augusts

22.augusta, plkst.16:00 

29. augusta, plkst.15:59:59

4.

5.septembris

29. augusta, plkst.16:00

5.septembra, plkst.15:59:59

5.

12.septembris

5.septembra, plkst.16:00 

12.septembra, plkst.15:59:59

6.

19.septembris

12.septembra, plkst.16:00

19.septembra, plkst.15:59:59

7.

26.septembris

19.septembra, plkst.16:00 

26.septembra, plkst.15:59:59

8.

3.oktobris

26.septembra, plkst.16:00

3.oktobra, plkst.15:59:59

9.

10.oktobris

3.oktobra, plkst.16:00 

10.oktobra, plkst.15:59:59

10.

17.oktobris

10.oktobra, plkst.16:00 

17.oktobra, plkst.15:59:59

11.

24.oktobris

17.oktobra, plkst. 16:00

24.oktobra, plkst. 15:59:59

5.2.  Katrā kvīšu izlozē no 2015. gada 15. augusta līdz 17. oktobrim no VAS „Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti divi kvīšu numuri:

1)     Pirmās izlozētās kvīts īpašnieks laimē viedtālruni;

2)     Otrās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties fināla izlozē.

5.3. 2015. gada 24. oktobrī izlozētiek izlozēts viens kvīts numurs, kura īpašnieks laimē viedtālruni.

6. Fināla izloze

6.1. Reģistrēšanās fināla izlozei

6.1.1. Fināla izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

6.1.2. Ja dalībai fināla izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona nevar vienlaicīgi reģistrēties spēlei divreiz, bet var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS „Latvijas Loto” rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

6.1.3. Lai piedalītos fināla izlozē, katras izlozētās kvīts īpašniekam personīgi jāierodas uz laimestu izlozi piektdien, 2015. gada 23. oktobrī, autosalonā Auto Īle un Herbst, Brīvības iela 246, Rīgā. Reģistrācija izlozei notiek no plkst. 11:00 līdz 11:15. Izloze notiek plkst. 11:15. Fināla izlozes laimestu izloze ir publiska un tā tiek pārraidīta raidījumā „Latloto izlozes”, sestdienā, 24. oktobrī, kanālā LTV1 pēc raidījuma „Panorāma”, ap plkst. 21:15.

6.1.4. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „Keno” kvīts ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers 7”, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz „Keno” kvīts izdruka ar kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku interneta spēlētājiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

6.2. Fināla izlozes laimestu izlozes kārtība

6.2.1. Laimestu izlozei tiek izmantoti 10 (desmit) aizklāti lauciņi, kuros izvietoti fināla izlozes laimesti. Katrs dalībnieks, kvīšu numuru izlozēšanas secībā, izvēlas un atver pēc kārtas vienu lauciņu un laimē to laimestu, kas atrodas lauciņā.

6.2.2. Fināla izlozes laimesti:

Nr.

Laimests

1.

EUR 300

2.

EUR 300

3.

EUR 300

4.

EUR 300

5.

EUR 300

6.

EUR 300

7.

EUR 500

8.

EUR 500

9.

EUR 1000

10.

Automašīna Subaru Outback 2,5i CVT Base Tungsten metallicEUR 31292,00vērtībā

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas/izsniegšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izložu papildspēles „Džokers 7” laimestu fonda. Pieteikties laimesta saņemšanai var 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža.

7.2. Laimesti līdz EUR 500 pēc laimētāja izvēles tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, vai ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, nākamajā darba dienā pēc izlozes vai pēc laimesta pieteikšanas brīža.

7.3. Laimests EUR 1000 tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

7.4. Laimests viedtālrunis jāpiesakaVAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo (izlozēto) kvīti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.Laimesta viedtālrunis saņemšanai tā laimētājam tiek izsniegts laimesta sertifikāts. VAS „Latvijas Loto” nodrošina laimesta saņemšanu pie sadarbības partnera SIA „Proks”, G. Astras ielā 8b 30 dienu laikā kopš laimesta sertifikāta izsniegšanas brīža.  Lai saņemtu laimestu pie sadarbības partnera, spēlētājam jāiesniedz derīgs VAS „Latvijas Loto" izsniegts laimesta sertifikāts un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Laimesta vērtība netiek izsniegta naudā.

7.5. Laimests automašīna tiek izsniegta laimētājam 30 dienu laikā kopš izlozes dienas. Laimesta vērtība netiek izsniegta naudā.

8.Rīcība gadījumā, ja dalībnieks neierodas uz izlozēm

8.1. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas fināla izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

8.2. Ja kāds no izlozēto kvīšu īpašniekiem neierodas uz fināla izlozi, no izlozes tiek izņemts attiecīgs skaits laimestu, sākot no EUR 300 laimesta.

8.3. Ja uz fināla izlozi neierodas neviens no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem, tad fināla izloze nenotiek un šajā gadījumā fināla izlozes galvenais laimests automašīna tiek izlozēts 2015. gada 24. oktobrī sekojošā kārtībā - no 2015. gada 17. oktobra, plkst. 16:00 līdz 24. oktobra plkst. 15:59:59 iegādātajām “Keno” kvītīm ar “Džokeri 7” (papildus 5.3. punktā noteiktajai kvīts izlozei) tiek izlozēta kvīts, kuras īpašnieks laimē automašīnu. Pārējie fināla izlozes laimesti netiek izlozēti.

9.Pretenzijas.

9.1. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

10. Citi noteikumi

10.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai fināla laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) un par fināla izlozes laimestu ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv.

10.2. Papildspēles iknedēļas kvīšu un laimestu  izlozēs piedalās ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes „Latloto 5 no 35” un papildspēļu „Džokers” un „Džokers 7” izložu komisija. Fināla izlozes laimestu izlozi vada un izlozes rezultātus aktā fiksē ar atsevišķu VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta komisija.

11. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €