SuperBingo naudīgais rudens

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā

10.08.2015.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto”

valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo”

papildspēles

 

„SuperBingo naudīgais rudens”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998,  juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, organizē VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes „SuperBingo” papildspēli „SuperBingo naudīgais rudens” (turpmāk tekstā – papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2.  Papildspēles norises periods ir no 2015. gada 22. augusta līdz 7. novembrim.

3.  Papildspēles laimesti tiek izlozēti šajos noteikumos turpmāk noteiktajā kārtībā. Kopējais laimestu fonds EUR 119 500.

4. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendēvisispēlētāji, kuri no 2015. gada 22. augusta plkst. 14:10 līdz 31. oktobra plkst. 13:59:59 tirdzniecības vietās un līdz plkst. 13:49:59 iLOTO www.latloto.lv būs reģistrējuši dalību valsts mēroga skaitļu izlozē „SuperBingo” (turpmāk tekstā – „SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību valsts mēroga skaitļu izložu papildspēlē „Džokers” uz kādu no izlozēm, kas notiek no 2015. gada 29. augusta līdz 31. oktobrim.

4.1. „SuperBingo” izložu, kurās jāreģistrē dalība „SuperBingo”, lai piedalītos papildspēlē, un laimīgo kvīšu numuru izložu datumi:

1.

29.08.2015.

2.

05.09.2015.

3.

12.09.2015.

4.

19.09.2015.

5.

26.09.2015.

6.

03.10.2015.

7.

10.10.2015.

8.

17.10.2015.

9.

24.10.2015.

10.

31.10.2015.

4.2. Izlozēs no 2015. gada 29. augusta līdz 31. oktobrim no VAS „Latvijas Loto” on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēts viens kvīts numurs. Šīs kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties papildspēles laimestu izlozē 2015. gada 7. novembrī.

4.3. Izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS „Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.4. Viena persona dalībai papildspēles laimestu izlozē var pieteikties un izlozei reģistrēties vienu reizi. Ja dalībai izlozē tiek izlozētas divas vai vairākās kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai, par to informējot VAS „Latvijas Loto” rakstiskā veidā; personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un uzrakstot pašrocīgi pilnvaru konkrētajai personai. Šajā gadījumā par papildspēles dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

4.5. Lai piedalītos laimestu izlozēs, katram izlozētās kvīts īpašniekam personīgi jāierodas uz laimestu izlozi 2015. gada 7. novembrī „Rīgas Kinostudijā”, Šmerļa ielā 3, Rīgā, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12:50 līdz 13:40.

4.6. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz „SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar „SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti (kvīts izdruku ar kvīts nr. interneta spēlētajiem) ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

5. Laimestu izloze

5.1. Papildspēles laimestu izloze notiek 2015. gada 7. novembrī.

5.2. Laimestu izlozē piedalās desmit izlozēto kvīšu numuru īpašnieki.

5.3. Laimestu izlozeitiek izmantota spēles iekārta, kas sastāv no desmit aizklātām plāksnēm.

5.4. Laimestu izlozē spēles iekārtā pēc nejaušības principa aizklātā veidā tiek izvietoti sekojoši desmit naudas laimesti:

1.

EUR 100 000

2.

EUR 5 000

3.

EUR 5 000

4.

EUR 2 000

5.

EUR 2 000

6.

EUR 1 000

7.

EUR 1 000

8.

EUR 1 000

9.

EUR 1 000

10.

EUR 1 000

5.5. Laimestu izlozē katrs dalībnieks laimē vienu no desmit punktā 5.4. norādītajiem laimestiem. Katrs spēlētājs kvīšu numuru izlozēšanas secībā atver vienu aizklāto plāksni un laimē to laimestu, kurš norādīts zem aizklātās plāksnes.

6. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas/izsniegšanas kārtība

6.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes „SuperBingo” laimestu fonda.

6.2. Laimesti tiek noformēti uzreiz pēc laimestu izlozes, laimestu izlozes norises vietā.

6.3. Laimesti līdz EUR 5 000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc izlozes.

6.4. Laimests EUR 100 000 tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu trīsdesmit dienu laikā pēc izlozes.

7. Rīcība gadījumā, ja dalībnieki neierodas uz laimestu izlozi

7.1. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izspēlē un tiesības pretendēt uz laimestu.

7.2. Ja uz laimestu izlozi neierodas viens vai vairāki spēlētājiem, tad spēlē piedalās tikai tie spēlētāji, kuri ieradušies uz izlozi, un no spēles iekārtas, sākot ar mazākās vērtības laimestu, tiek izņemti tik laimesti, cik spēlētāji nav ieradušies uz laimestu izlozi.

7.3. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no spēlētājiem, tad tiek izlozēts viens no „SuperBingo” TV izlozes dalībniekiem, kurš TV auditorijas spēlēs/papildspēlēs nav laimējis laimestu, un šis izlozētais dalībnieks automātiski laimē laimestu EUR 100 000; pārējie papildspēles laimesti netiek izspēlēti.

8. Pretenzijas

8.1. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam rakstiski paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Anonīmas pretenzijas netiek izskatītas.

9. Citi noteikumi

9.1. Piedaloties papildspēlē, spēlētājs piekrīt šīs papildspēles noteikumiem un tās norises procedūrai un savu personas datu, kas nepieciešami dalībnieka reģistrācijai dalībai izlozē, kā arī laimesta noformēšanai un izmaksāšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apstrādei un sistematizācijai VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.) Spēlētājs piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, ja tiek izlozēts kā dalībnieks un/vai iegūst laimestu. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru, kā arī informācija par dalībai laimestu izlozē jau pieteiktajiem iespējamajiem dalībniekiem (vārds, uzvārds, pilsēta vai cita apdzīvota vieta) un par laimesta ieguvējiem tiek publiskota un ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv un kanāla TV3 mājas lapā www.tvplay.lv. Laimestu izloze ir publiskas un tiek pārraidīta 2015. gada 8. novembrī kanālā TV3 un internetā www.tvplay.lv. Izlozes sākums televīzijā un internetā plkst. 10:00.

9.2. Papildspēles laimestu izlozē piedalās un laimestus izlozes iekārtā izvieto, un izložu rezultātus aktā fiksē ar VAS „Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta 2015. gada 7. oktobra  „SuperBingo” izlozes darba komisija.

10. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €