Labirints

UZMANĪBU! Momentloterijas Labirints tirdzniecība internetā ir beigusies!

Kas ir momentloterija Labirints?

Cik var laimēt, spēlējot momentloteriju Labirints? 

Kā spēlēt momentloteriju Labirints tirdzniecības vietās?

Kā spēlēt momentloteriju Labirints internetā? 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā? 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā? 

Pilni momentloterijas Labirints noteikumi

Momentloterijas Labirints licence, noteikumi IAUI 

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)

  

Kas ir momentloterija Labirints?

Momentloterija Labirints ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Momentloterija Labirints ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 2 € un lielākais laimests 30 000 €! Momentloterijas Labirints katrā sērijā ir 1 000 000 biļetes.

 

Cik var laimēt, spēlējot momentloteriju Labirints?

 

Laimesti, EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

30 000

4

120 000

3000

16

48 000

100

350

35 000

50

400

20 000

15

800

12 000

10

1270

12 700

5

80 000

400 000

2

200 000

400 000

Kopā

282 840

1 047 700

 

Kā spēlēt momentloteriju Labirints tirdzniecības vietās? 

Jums ir iespēja iegādāties momentloterijas Labirints biļetes visās momentloterijas tirdzniecības vietās.

 1. spēle – “Labirints”.  Spēlētājam ir jānokasa spēles laukums - labirints, sākot no lauciņa “ieeja” un jāseko virziena rādītājam. Virziena rādītāja apzīmējošais simbols ir noteikts biļetes aizmugurē.  Ja spēlētājs, sekojot virziena rādītājam, nonāk līdz laimestam, spēlētājs laimē attiecīgo laimestu, uz kuru norāda virziena rādītājs. Biļete nav laimējusi 1. spēlē, ja virziena rādītājs apstājas pie simbola “melnais punkts”. Jāievēro princips – “seko virziena rādītājam” - uz katru nākamo lauciņu jāpāriet tajā virzienā, uz kuru norāda iepriekšējā lauciņa virziena rādītājs. Simboli “virziena rādītājs” un simboli “melnais punkts” izvietoti pa visu spēles laukumu, bet spēlētājam jāseko tikai virziena rādītājam no laukuma “ieeja”.

2. spēle – “Laimē 10 € uzreiz”. Ja, nokasot 2. spēles laukumu “Laimē 10 € uzreiz”, tajā attēlota EUR 10 naudas summa, ir laimēti EUR 10.

Momentloterijā laimests iespējams tikai vienā no spēlēm.

 

Kā spēlēt momentloteriju Labirints internetā?

 • Izvēlieties momentloteriju Labirints.
 • Pievienojiet vēlamo biļešu skaitu. Kad esat izvēlējies vēlamo skaitu, atveriet pirkumu grozu spiežot uz pirkumu groza ikonas. Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs. Lai apmaksātu pirkumu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga „APMAKSĀT”. Pirkumu iespējams apmaksāt ar naudu no spēlētāja iLOTO iekšējā spēles konta (ja iekšējā spēles kontā ir pietiekami daudz līdzekļu pirkuma apmaksai), ar bankas karti vai ar internetbanku. Ja izvēlaties maksāt ar bankas kartes vai internetbankas palīdzību, tad jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Ja izvēlaties maksāt ar naudu no sava iLOTO spēles konta, tad groza apmaksa notiek nekavējoties. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas un izmaksas no spēles konta var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz iLOTO reģistrēta lietotāja vārda. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi spēles kontā, ir 10 000 €. 
 • Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, Jūsu izvēlētās biļetes tiks reģistrētas iLOTO sistēmā.
 • Pēc apmaksas veikšanas, dodieties uz Momentloteriju sadaļu vai REĢISTRĒTO KUPONU UN BIĻEŠU ARHĪVU (Mani kuponi), izvēlieties nopirkto momentloterijas biļeti un spēlējiet – ar kursoru virtuāli nokasiet biļeti vai izvēlieties iespēju ”atklāt biļeti uzreiz”.
 • 1.spēle – “Labirints”. Spēlētājam ir jānokasa spēles laukums - labirints, sākot no lauciņa “ieeja” un jāseko virziena rādītājam. Ja spēlētājs, sekojot virziena rādītājam, nonāk līdz laimestam, spēlētājs laimē attiecīgo laimestu, uz kuru norāda virziena rādītājs. Biļete nav laimējusi 1. spēlē, ja virziena rādītājs apstājas pie simbola “melnais punkts”. Jāievēro princips – “seko virziena rādītājam” - uz katru nākamo lauciņu jāpāriet tajā virzienā, uz kuru norāda iepriekšējā lauciņa virziena rādītājs. Simboli “virziena rādītājs” un simboli “melnais punkts” izvietoti pa visu spēles laukumu, bet spēlētājam jāseko tikai virziena rādītājam no laukuma “ieeja”.

2. spēle – “Laimē 10 € uzreiz”. Ja, nokasot 2. spēles laukumu “Laimē 10 € uzreiz”, tajā attēlota EUR 10 naudas summa, ir laimēti EUR 10.

Momentloterijā laimests iespējams tikai vienā no spēlēm.

 • Kad biļete nokasīta vai atklāts spēles laukums, uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

 • Laimestus līdz 100 € izmaksā loteriju tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti.
 • Laimestus 3 000 € un 30 000 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot laimējušo biļeti. Laimestu 3 000 € izmaksā 3 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža, laimestu 30 000 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.

Uzmanību! Laimesti vērtībā EUR 2000 vai vairāk laimētājam tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts tirdzniecības vietā, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu. 

Laimestu neizmaksā, ja:

 • laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;
 • laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);
 • laimesta izmaksai iesniegtās biļetes spēles laukumā norādītie simboli nesakrīt ar simboliem, kas ir norādīti biļetes aizmugurējā daļā kā iespējamie simboli attiecīgajā spēlē;
 • laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;
 • centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);
 • centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

 • Laimesti līdz 100 € tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu, kuru spēlētājs norādījis savā lietotāja profilā iLOTO, vai uz spēlētāja iLOTO iekšējo spēles kontu; spēlētājs savā iLOTO lietotāja profilā norāda, vai vēlas, lai laimesti tiktu pārskaitīti uz viņa spēles kontu vai uz norādīto bankas kontu. Ja pirms laimesta iemaksas spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par 10 000 €, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz iLOTO reģistrēta lietotāja bankas kontu.
 • 3 000€ laimesti tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru 3 darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja. Laimesta noformēšanai nepieciešamie jautājumi tiek nosūtīti uz spēlētāja iLOTO sistēmā reģistrēto e-pasta adresi pēc laimesta laimēšanas.
 • Laimestu 30 000 € noformē laimētājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestu 30 000 € izmaksā 30 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.

Uzmanību! Laimesti vērtībā EUR 2000 vai vairāk laimētājam tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts iLOTO un tā lielums ir EUR 2000 līdz EUR 3000, tad laimētājam klienta izpētes jautājumi tiek nosūtīti elektroniski; laimests tiek noformēts pēc tam, kad laimētājs elektroniski sniedzis atbildes uz šiem jautājumiem. Ja laimests laimēts iLOTO un pārsniedz EUR 3000, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu.

 

Nokasīts paraugs

 Momentloterija Labirints

 

 

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
        uzraudzības inspekcijā 11.03.2019.

Licence Nr. VL-36

 

 

 

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga

momentloterijas “Labirints”

noteikumi

 

  

1. Momentloterija “Labirints” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

 

1.1.momentloterijas tirdzniecības vietas

 un/vai

1.2.momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

2.Momentloterija tiek organizēta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar licenci.

 

3.Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Tās ir nokasāmā tipa biļetes ar spēles laukumiem. Spēles laukumi ir pārklāti ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete satur tās laimesta grupai (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa.

 

4.Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru.

 

5.Momentloterijas izlozes biļešu skaits vienā sērijā ir 1 000 000 (viens miljons) biļešu. Momentloterijas plānotais kopējais izlozes biļešu skaits ir 10 000 000 (desmit miljoni) biļešu.

 

6.Vienas biļetes cena ir EUR 2,00 (divi euro, 00 centu).

 

7.Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 52,39%.

 

7.1. Laimestu fonda sadalījums:

 

Laimesti, EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

30 000

4

120 000

3000

16

48 000

100

350

35 000

50

400

20 000

15

800

12 000

10

1270

12 700

5

80 000

400 000

2

200 000

400 000

Kopā

282 840

1 047 700

 

8.Laimestu noteikšanas kārtība:

8.1. 1. spēle – “Labirints”. Spēlētājam ir jānokasa spēles laukums - labirints, sākot no lauciņa “ieeja” un jāseko virziena rādītājam. Virziena rādītāja apzīmējošais simbols ir noteikts biļetes aizmugurē.  Ja spēlētājs, sekojot virziena rādītājam, nonāk līdz laimestam, spēlētājs laimē attiecīgo laimestu, uz kuru norāda virziena rādītājs. Biļete nav laimējusi 1. spēlē, ja virziena rādītājs apstājas pie simbola “melnais punkts”. Jāievēro princips – “seko virziena rādītājam” - uz katru nākamo lauciņu jāpāriet tajā virzienā, uz kuru norāda iepriekšējā lauciņa virziena rādītājs. Simboli “virziena rādītājs” un simboli “melnais punkts” izvietoti pa visu spēles laukumu, bet spēlētājam jāseko tikai virziena rādītājam no laukuma “ieeja”. 

8.2. 2. spēle – “Laimē 10 € uzreiz”. Ja, nokasot 2. spēles laukumu “Laimē 10 € uzreiz”, tajā attēlota EUR 10 naudas summa, ir laimēti EUR 10.

 

8.3. Momentloterijā laimests iespējams tikai vienā no spēlēm. 

 

8.3.1. iLOTO spēlētājiem ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes spēles laukumu pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāti visi spēles laukumi. Kad biļete nokasīta vai atklāts spēles laukums, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts, ka biļete nav laimējusi.

 

9.Laimestu izmaksas kārtība

 

9.1.Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur on-line terminālu. Nolasītā informācija par biļeti no on-line termināla tiek pārraidīta uz VAS “Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas on-line termināls saņem informāciju no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināla ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta tikai pamatojoties uz on-line centrālajā datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

 

9.1.1.  Laimestus līdz EUR 100 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.1.2.  Laimestus EUR 3000 un EUR 30 000 var pieteikt VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. EUR 3000 laimestus izmaksā 3 darba dienu laikā un EUR 30 000 laimestus izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

9.2. iLOTO spēlētājiem laimesti līdz EUR 100 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru tuvākajā darba dienā pēc laimesta laimēšanas vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.

 

9.2.1. iLOTO spēlētājiem EUR 3000 tiek pārskatīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja. Laimesta noformēšanai nepieciešamie jautājumi tiek nosūtīti uz spēlētāja iLOTO sistēmā reģistrēto e-pasta adresi pēc laimesta laimēšanas.

 

9.2.2. iLOTO laimesti EUR 30 000 tiek noformēti, spēlētājam personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus EUR 30 000 izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

 

9.3. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā.

9.4.     Laimestu neizmaksā, ja: 

9.4.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;

9.4.2.  laimesta izmaksai iesniegtās biļetes spēles laukumā norādītie simboli nesakrīt ar simboliem, kas ir norādīti biļetes aizmugurējā daļā kā iespējamie simboli attiecīgajā spēlē; 

9.4.3. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu); 

9.4.4. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

9.4.5. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);

9.4.6. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

9.5.      Ja VAS “Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS “Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

9.6. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti momentloterijas laimestu fondā. Laimestu fondā uzkrātā nauda var tikt novirzīta citu izložu un to papildspēļu laimestu izmaksai.

9.7. No laimestiem tiek ieturēts nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

10.Pretenzijas

 

10.1.  Pretenzijas attiecībā uz momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, vai nosūtot tās pa pastu uz VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus) un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums

  

10.2.  Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kurai nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija,  netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

 

10.3.  Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS “Latvijas Loto” vadība.

 

10.4.  Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (prece ar defektu vai ražošanas brāķis), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām, to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS “Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās vai VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.

 

11. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

11.1. VAS “Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterija, tai skaitā,

 • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
 • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
 • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
 • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS “Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

11.2. VAS “Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota. 

12. Citi

 

12.1. Momentloterijai var tikt organizētas citas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti,  atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

12.2. Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

12.3. Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot “VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. 

12.4. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās fizisko personu datu aizsardzības prasības.

12.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €