Sporta loterija

Kas ir momentloterija Sporta loterija?

Cik var laimēt, spēlējot Sporta loteriju?

Kā spēlēt Sporta loteriju tirdzniecības vietās?

Kā spēlēt Sporta loteriju internetā?

Kā var piedalīties papildspēlē?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

Pilni Sporta loterijas noteikumi

Sporta loterija licencenoteikumi IAUI

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)

 

 

 

Kas ir momentloterija Sporta loterija?

Momentloterija Sporta loterija ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Sporta loterija ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 5 € un lielākais laimests 123 000 €! Momentloterijas Sporta loterija katrā sērijā ir 1 000 000 biļetes.

 

Cik var laimēt, spēlējot Sporta loteriju?

Laimesti (vienā sērijā):

 

Laimests, €

Laimesti vienā biļetē

Skaits, gab.

Summa, €

123 000 €

 

4

492 000

5 000 €

 

20

100 000

1 000 €

 

30

30 000

500 €

(5€ x 2) + (10€ x 2) + (20€ x 16)+ (50€ x 3)

60

30 000

500 €

 

20

10 000

100 €

5€ x 20

150

15 000

100 €

10€ x 10

100

10 000

100 €

 

50

5 000

50 €

5€ x 10

1 500

75 000

50 €

10€ + 20€ + 20€

1 000

50 000

50 €

 

500

25 000

20 €

5€ x 4

10 000

200 000

20 €

(5€ x 2) + 10€

10 000

200 000

20 €

 

10 000

200 000

10 €

5€ + 5€

35 000

350 000

10 €

 

41 800

418 000

5 €

 

168 000

840 000

 

 

 

150 000 (papildspēlei)

Kopā:

278 234

3 200 000

 

 

 

Kā spēlēt Sporta loteriju tirdzniecības vietās?

Jums ir iespēja iegādāties momentloterijas Sporta loterija biļetes visās momentloterijas tirdzniecības vietās. Biļetē ir 9 SPĒLES.

1. līdz 5. SPĒLE: Ja kādā no SPĒLĒM šīs SPĒLES LAIMĪGAIS SIMBOLS sakrīt ar vismaz vienu no šīs SPĒLES TAVIEM SIMBOLIEM, ir laimēts laimests, kas norādīts zem TAVA SIMBOLA, kurš sakrita. Katrā SPĒLĒ ir izvietots viens LAIMĪGAIS SIMBOLS un zem tā kolonnā četri šīs SPĒLES TAVI SIMBOLI.

1. - 5. spēlēs iespējamie simboli:

6. SPĒLE: Atrodi simbolu un laimē 5 €.

7. SPĒLE: Atrodi simbolu un laimē 10 €.

8. SPĒLE: Atrodi simbolu un laimē 20 €.

Citi 6. - 8. spēlēs iespējamie (nelaimējošie) simboli:

9. SPĒLE: Ja LAIMĪGAIS SKAITLIS sakrīt ar vismaz vienu no TAVIEM SKAITĻIEM, ir laimēts laimests, kas norādīts zem TAVA SKAITĻA, kurš sakrita.

Vienā biļetē ir iespējami līdz 23 laimestiem. Biļetes otrā pusē aprakstīti momentloterijas noteikumi.

Kā spēlēt Sporta loteriju internetā? 

 • Izvēlieties momentloteriju Sporta loterija.
 • Pievienojiet vēlamo biļešu skaitu. Kad esat izvēlējies vēlamo skaitu, atveriet pirkumu grozu spiežot uz pirkumu groza ikonas. Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs. Lai apmaksātu pirkumu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga “APMAKSĀT”. Pirkumu iespējams apmaksāt ar naudu no spēlētāja iLOTO iekšējā spēles konta (ja iekšējā spēles kontā ir pietiekami daudz līdzekļu pirkuma apmaksai), ar bankas karti vai ar internetbanku. Ja izvēlaties maksāt ar bankas kartes vai internetbankas palīdzību, tad jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Ja izvēlaties maksāt ar naudu no sava iLOTO spēles konta, tad groza apmaksa notiek nekavējoties. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas un izmaksas no spēles konta var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz iLOTO reģistrēta lietotāja vārda. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi spēles kontā, ir 10 000 €. 
 • Pēc apmaksas veikšanas, dodieties uz Momentloteriju sadaļu vai sadaļu Mani kuponi (Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs), izvēlieties nopirkto momentloterijas biļeti un spēlējiet – ar kursoru virtuāli nokasiet biļeti vai izvēlieties iespēju ”atklāt biļeti uzreiz”.
 • Biļetē ir 9 SPĒLES.

1. līdz 5. SPĒLE: Ja kādā no SPĒLĒM šīs SPĒLES LAIMĪGAIS SIMBOLS sakrīt ar vismaz vienu no šīs SPĒLES TAVIEM SIMBOLIEM, ir laimēts laimests, kas norādīts zem TAVA SIMBOLA, kurš sakrita. Katrā SPĒLĒ ir izvietots viens LAIMĪGAIS SIMBOLS un zem tā kolonnā četri šīs SPĒLES TAVI SIMBOLI.

1. - 5. spēlēs iespējamie simboli:

6. SPĒLE: Atrodi simbolu  un laimē 5 €.

7. SPĒLE: Atrodi simbolu  un laimē 10 €.

8. SPĒLE: Atrodi simbolu  un laimē 20 €.

Citi 6. - 8. spēlēs iespējamie (nelaimējošie) simboli:

9. SPĒLE: Ja LAIMĪGAIS SKAITLIS sakrīt ar vismaz vienu no TAVIEM SKAITĻIEM, ir laimēts laimests, kas norādīts zem TAVA SKAITĻA, kurš sakrita.

 • Vienā biļetē ir iespējami līdz 23 laimestiem.
 • Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukums, uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi

 

Kā var piedalīties papildspēlē?

 • Informācija par papildspēli šeit

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

 • Laimestus līdz 100 € izmaksā loteriju tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti.
 • Laimestus 500 € izmaksā Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti, kā arī var izmaksāt jebkurā Latvijas Loto pilnvarotajā loteriju tirdzniecības vietā.
 • Laimestus 1 000 €, 5 000 € un 123 000 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot laimējušo biļeti. Laimestus 1 000 € un 5 000 € izmaksā 3 darba dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža. Laimestu EUR 1 000 € pēc iespējas var izmaksāt arī nekavējoties skaidrā naudā VAS Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus 123 000 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.
 • Laimestus līdz 10 000 € iespējams pieteikt attālināti šeit.

Uzmanību!

Laimesti vērtībā 2 000 € vai vairāk laimētājam tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts tirdzniecības vietā, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu. 

Laimestu neizmaksā, ja:

 • laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;
 • laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);
 • laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā; 
 • laimesta pieteikšanas termiņš ir beidzies;
 • centrālā izložu datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);
 • centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

 • Laimesti līdz 1 000 € tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu, kuru spēlētājs norādījis savā lietotāja profilā iLOTO, vai uz spēlētāja iLOTO iekšējo spēles kontu; spēlētājs savā iLOTO lietotāja profilā norāda, vai vēlas, lai laimesti tiktu pārskaitīti uz viņa spēles kontu vai uz norādīto bankas kontu. Ja pirms laimesta iemaksas spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par 10 000 €, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz iLOTO reģistrēta lietotāja bankas kontu. Laimesti līdz 1 000 € tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc tam, kad laimests laimēts.
 • Naudas laimesti 5000 € tiek pārskaitīti uz katra laimētāja bankas kontu, kuru laimētājs norādījis iLOTO reģistrācijas datos. Laimesti 5 000 € tiek pārskaitīti 3 darba dienu laikā pēc klienta izpētei nepieciešamās informācijas no laimētāja saņemšanas.
 • Laimestus 123 000 € noformē laimētājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus 123 000 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.

Uzmanību!

Laimesti vērtībā 2 000 € vai vairāk laimētājam tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts iLOTO un tā lielums ir EUR 2000 līdz EUR 10 000, tad laimētājam klienta izpētes jautājumi tiek nosūtīti elektroniski; laimests tiek noformēts pēc tam, kad laimētājs elektroniski sniedzis atbildes uz šiem jautājumiem. Ja laimests laimēts iLOTO un pārsniedz EUR 10 000, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu.

 

 

 

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 01.02.2023.

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga
momentloterijas “Sporta loterija”

noteikumi

 

1. Momentloterija “Sporta loterija” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

1.1. momentloterijas tirdzniecības vietas
un/vai


1.2. momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – www.latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Momentloterija tiek organizēta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar licenci.

3. Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Spēles laukumi ir pārklāti ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete satur tās laimesta grupai (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa. 1. un 2. sērijas biļetes ir atverama (atplēšama) biļetes un sastāv no divām daļām.

4. Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru.

5. Momentloterijas izlozes biļešu skaits vienā sērijā ir 1 000 000 (viens miljons) biļešu. Momentloterijas plānotais kopējais izlozes biļešu skaits ir 20 (divdesmit) miljoni biļešu.

6. Vienas biļetes cena ir EUR 5,00 (pieci euro, 00 centu).

7. Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 64,00%.

7.1. Laimestu fonda sadalījums katrā sērijā:

Laimests, €

Laimesti vienā biļetē

Skaits, gab.

Summa, €

123 000 €

 

4

492 000

5 000 €

 

20

100 000

1 000 €

 

30

30 000

500 €

(5€ x 2) + (10€ x 2) + (20€ x 16)+ (50€ x 3)

60

30 000

500 €

 

20

10 000

100 €

5€ x 20

150

15 000

100 €

10€ x 10

100

10 000

100 €

 

50

5 000

50 €

5€ x 10

1 500

75 000

50 €

10€ + 20€ + 20€

1 000

50 000

50 €

 

500

25 000

20 €

5€ x 4

10 000

200 000

20 €

(5€ x 2) + 10€

10 000

200 000

20 €

 

10 000

200 000

10 €

5€ + 5€

35 000

350 000

10 €

 

41 800

418 000

5 €

 

168 000

840 000

 

 

 

150 000 (papildspēlei)

Kopā:

278 234

3 200 000

 

8. Laimestu noteikšanas kārtība:

8.1. Spēlētājam jānokasa spēles laukumu pārklājums. 1. un 2. sēriju biļetēm spēlētājam vispirms, pa perforācijas līniju atplēšot, jāatver biļete.
8.2. Biļetē ir 9 spēles un papildspēle.

1. līdz 5. SPĒLE: Ja kādā no SPĒLĒM šīs SPĒLES LAIMĪGAIS SIMBOLS sakrīt ar vismaz vienu no šīs SPĒLES TAVIEM SIMBOLIEM, ir laimēts laimests, kas norādīts zem TAVA SIMBOLA, kurš sakrita. Katrā SPĒLĒ ir izvietots viens LAIMĪGAIS SIMBOLS un zem tā kolonnā četri šīs SPĒLES TAVI SIMBOLI.

1. - 5. spēlēs iespējamie simboli:

6. SPĒLE: Atrodi simbolu  un laimē 5 €.

7. SPĒLE: Atrodi simbolu  un laimē 10 €.

8. SPĒLE: Atrodi simbolu  un laimē 20 €.

Citi 6. - 8. spēlēs iespējamie (nelaimējošie) simboli:

9. SPĒLE: Ja LAIMĪGAIS SKAITLIS sakrīt ar vismaz vienu no TAVIEM SKAITĻIEM, ir laimēts laimests, kas norādīts zem TAVA SKAITĻA, kurš sakrita.

Papildspēle. Momentloterijai tiek organizēta papildspēle, kuras noteikumi tiek atsevišķi apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Papildspēles norises laiks ir ierobežots un tā tiek organizēta noteiktā laika periodā. Papildspēles laimestu fonds vienā sērijā ir EUR 150 000.

8.3. Vienā biļetē iespējami līdz 23 laimestiem. Visi iespējamie spēles simboli norādīti www.latloto.lv pie momentloterijas noteikumiem.
8.4. iLOTO spēlētājiem ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāti visi spēles laukumi. Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukumi, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā kopsumma). Ja biļete nav laimējusi, tiek uzrādīts, ka biļete nav laimējusi.

9. Laimestu izmaksas kārtība:

9.1. Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti (1. un 2. sēriju biļetēm - abas biļetes daļas) un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur LOTO termināli. Nolasītā informācija par biļeti no LOTO termināļa tiek pārraidīta uz VAS “Latvijas Loto” centrālo izložu datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas LOTO terminālis saņem informāciju no centrālās izložu datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināļa ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta tikai pamatojoties uz centrālās izložu datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

9.1.1. Laimestus līdz EUR 100 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes LOTO terminālī momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti (1. un 2. sēriju biļetēm - abas biļetes daļas). Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz LOTO termināļa izdrukātas izmaksu kvīts.
9.1.2. Laimestus EUR 500 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes LOTO terminālī VAS “Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti (1. un 2. sēriju biļetēm - abas biļetes daļas). Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz LOTO termināļa izdrukātas izmaksu kvīts.
9.1.3. Laimestus sākot no EUR 1 000 var pieteikt VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (1. un 2. sēriju biļetēm - abas biļetes daļas) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus EUR 1 000 un EUR 5 000 izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu. Laimestu EUR 1 000 pēc iespējas var izmaksāt arī nekavējoties skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus EUR 123 000 izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

9.2. iLOTO spēlētājiem laimesti līdz EUR 1 000 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru tuvākajā darba dienā vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.

9.3. iLOTO laimesti EUR 5 000 un EUR 123 000 tiek noformēti, laimētājam personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti (1. un 2. sēriju biļetēm - abas biļetes daļas) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu Laimestus EUR 5 000 izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža. Laimestu EUR 123 000 izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža.

9.4. Naudas laimestus noteiktā apmērā un laika periodā iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”.

9.5. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā.

9.6. Laimestu neizmaksā, ja:
9.6.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;
9.6.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta tikai viena biļetes daļa (1. un 2. sēriju biļetēm);
9.6.3. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);
9.6.4. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti, jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā;
9.6.5. laimesta pieteikšanas termiņš ir beidzies;
9.6.6. centrālā izložu datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);
9.6.7. centrālajā izložu datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

9.7. Ja VAS “Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kas pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru centrālajā izložu datu sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā izložu datu sistēmā, VAS “Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

9.8.Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti laimestu fondā. Laimestu fondā uzkrātā nauda var tikt novirzīta citu izložu un to papildspēļu laimestu izmaksai.

10. Pretenzijas

10.1. Pretenzijas par momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, vai nosūtot tās pa pastu uz VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus), un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums.

10.2. Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kam nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija, netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu pretenziju, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

10.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS “Latvijas Loto” vadība.

10.4. Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (prece ar defektu vai ražošanas brāķis), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām, to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS “Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās vai VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.


11. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi.

11.1. VAS “Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā:
• par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
• par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
• par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
• vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS “Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

11.2. VAS “Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi, pandēmijas u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

11.3. Izložu organizēšanas procesā VAS “Latvijas Loto” ir atbildīga par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, kas attiecas uz izložu organizētāju, ievērošanu.

12. Citi

12.1. Momentloterijai var tikt organizētas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

12.2. Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

12.3. Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas publicēti www.latloto.lv.

12.4. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto” tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai/izsniegšanai. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas un izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

12.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē valsts mēroga momentloterijas “Sporta loterija” noteikumi, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2021. gada 5. martā.

 

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...