Džokers7 rezultāti

sestdiena, 29.04.2017

9 6 0 8 8 5 5
Izlozētie kupona numura cipari

Laimests par uzminētajiem cipariem (€)

Laimē Laimesti Laimētāju skaits
Par pēdējiem 2 15 149
Par pēdējiem 3 60 18
Par pēdējiem 4 600 1
Par pēdējiem 5 6000 -
Par pēdējiem 6 75000 -
Par 7 750000 -