Dubultspēle

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 13.08.2019.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”

skaitļu izlozes “SuperBingo”

papildspēles

“Dubultspēle”

NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto", vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “Dubultspēle” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2019. gada 24. augusta līdz 2019. gada 16. novembrim.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē visi spēlētāji, kuri reģistrējuši dalību (on-linetirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi uz kvīts par dalību skaitļu izložu papildspēlē “Džokers”uz kādu no sekojošām “SuperBingo” izlozēm, kurās notiek kvīšu numuru izloze:

 

Kvīšu numuru izložu datumi

31.08.2019.

07.09.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

28.09.2019.

05.10.2019.

12.10.2019.

19.10.2019.

26.10.2019.

02.11.2019.

09.11.2019.

 

4. Laimējušo kvīšu numuru izlozes

 

4.1. Katrā kvīšu numuru izlozē no VAS “Latvijas Loto” centrālās on-line datu apstrādes sistēmas pēc nejaušības principa tiek izlozēti pieci kvīšu numuri:

  • Pirmāsizlozētās kvīts īpašnieks laimē iespēju piedalīties nākamajā pēc kārtas skaitļu izlozes “SuperBingo” TV izlozē kā auditorijas spēļu dalībnieks ar kārtas nr. 31. Dalība TV izlozē notiek saskaņā ar VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” TV auditorijas spēļu perioda noteikumiem, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti latloto.lv sadaļā “Loterijas”. TV izlozei izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.
  • Otrās līdz piektās izlozētās kvīts īpašnieki iegūst tiesības piedalīties tuvākajā laimestu izlozē.

 

5. Laimestu izlozes

 

5.1. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 220 000,00 (divi simti divdesmit tūkstoši euro, 00 centu). Papildspēles laimesti tiek izlozēti iknedēļas laimestu izlozēs šajos noteikumos turpmāk noteiktajā kārtībā.

 

5.2. Papildspēles ietvaros notiek 11 (vienpadsmit) laimestu izlozes, kurās katrā piedalās 4 (četri) dalībnieki, kuru kvīšu numuri (otrās līdz piektās izlozētās kvīts numuri) tika izlozēti iepriekšējā izlozē. Laimestu izlozes notiek katru sestdienu no 2019. gada 7. septembra līdz 16. novembrim.

 

Laimestu izložu datumi

07.09.2019.

14.09.2019.

21.09.2019.

28.09.2019.

05.10.2019.

12.10.2019.

19.10.2019.

26.10.2019.

02.11.2019.

09.11.2019.

16.11.2019.

 

5.3. Izlozēto kvīšu īpašniekiem ir jāpiesakās dalībai izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

5.4. Viena persona dalībai vienā atsevišķā laimestu izlozē var pieteikties un vienai izlozei reģistrēties vienu reizi. Viena persona var piedalīties vairākās laimestu izlozēs Papildspēles ietvaros. Ja dalībai vienā izlozē tiek izlozētas divas vai vairākas kvītis (kvīšu numuri), kuras pieder vienai personai, šī persona var savu kvīti nodot citai personai tikai rakstiskā veidā, personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pašrocīgi uzrakstot pilnvaru konkrētai personai. Šajā gadījumā par Papildspēles dalībnieku (tiesības laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai rakstveidā nodotas tiesības būt par Papildspēles dalībnieku un kura reģistrējusies attiecīgajai laimestu izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.4.1. Lai piedalītos laimestu izlozēs, izlozēto kvīšu īpašniekiem personīgi jāierodas uz nākamo pēc kārtas “SuperBingo” TV izlozi, Rīgas Kinostudijā, Rīgā, Šmerļa ielā 3, un jāreģistrējas 203. kabinetā no plkst. 12.00 līdz 12.30.

5.4.2. Katram dalībniekam, ierodoties uz izlozi, jāiesniedz “SuperBingo” kvīts, kuras numurs tika izlozēts, un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Spēlētājiem, kuri reģistrējuši dalību internetā, jāiesniedz kvīts izdruka no iLOTO ar “SuperBingo” kvīts numuru. Ja dalībnieks, piesakoties (reģistrācijas brīdī) izlozei, nevar iesniegt kvīti ar izlozēto numuru, tad spēlētājs nevar piedalīties laimestu izspēlē un zaudē tiesības pretendēt uz laimestu.

 

5.5. Laimestu izlozes

 

5.5.1. Lai noteiktu, kuri divi dalībnieki piedalīsies laimestu izlozē spēles iekārtā un kuri divi dalībnieki katrs saņems EUR 1000 laimestu, tiek veiktas sekojošas darbības: kvīšu izlozēšanas secībā katrs spēlētājs atklāj vienu no četrām aizklātām plāksnēm. Aiz aizklātām plāksnēm atrodas uzraksti: EUR 1000, EUR 1000, “1” un “2”. Tie divi dalībnieki, kuri atver uzrakstu EUR 1000, katrs laimē EUR 1000. Dalībnieks, kurš atver uzrakstu “1”, un  dalībnieks, kurš atver uzrakstu “2”, turpina spēli spēles iekārtā un kļūst attiecīgi par Pirmo dalībnieku un Otro dalībnieku.

5.5.2. Spēles iekārtā divpadsmit aizklātos lauciņos ir izvietoti laimesti kopsummā EUR 18 000 vērtībā. Pirmais dalībnieks atver sešus no aizklātajiem divpadsmit lauciņiem un laimē visu atvērto laimestu kopsummu. Pārējo sešu Pirmā dalībnieka neatvērto lauciņu naudas summas laimē Otrais dalībnieks, kurš spēles gaitu vēro no iekārtas otras puses, kur redzams laimestu izkārtojums atklātā veidā.

5.5.3. Laimestu kopsumma (EUR 18 000) katrā izlozē tiek sadalīta sekojošos laimestos (laimestu komplektos). Pirms katras izlozes tiek noteikts, kurš laimestu komplekts tiek izmantots izlozē (izvietots spēles iekārtā).

5.5.3.1. Laimestu komplekti, EUR:

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

Nr.7

250

150

250

500

100

200

100

250

150

250

500

200

300

200

500

350

300

500

200

300

200

500

450

300

500

500

400

200

500

550

300

1000

500

400

200

1000

650

600

1000

500

600

200

1000

750

600

1000

500

600

300

2000

950

600

1000

500

700

300

2000

2000

900

1000

1000

700

400

3000

3000

900

1000

2000

900

400

3000

4000

5000

1000

2000

900

500

4000

5000

8000

9000

10000

12000

15000

                       

5.5.4. Rīcība situācijās, kad dalībnieki (otrās līdz piektās izlozētās kvīts īpašnieki) neierodas uz izlozi:

5.5.4.1. Ja viens dalībnieks neierodas uz izlozi, tad iespēja piedalīties Papildspēles laimestu izlozē tiek piedāvāta “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībniekam Nr. 31 (pirmās izlozētās kvīts īpašniekam). Ja dalībnieks ar kārtas Nr. 31 izvēlas piedalīties Papildspēles laimestu izlozē, 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šīs Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku. Ja dalībnieks ar kārtas Nr. 31 izvēlas piedalīties “SuperBingo” auditorijas spēlēs (atsakās piedalīties Papildspēles laimestu izlozē) vai arī nav ieradies uz izlozi, tad no 5.5.1. punktā aprakstītajām aizklātajām plāksnēm tiek izņemta viena plāksne ar uzrakstu EUR 1000.

5.5.4.2. Ja divi dalībnieki neierodas uz izlozi, tad iespēja piedalīties Papildspēles laimestu izlozē tiek piedāvāta “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībniekam Nr. 31 (pirmās izlozētās kvīts īpašniekam). Ja dalībnieks ar kārtas Nr. 31 izvēlas piedalīties Papildspēles laimestu izlozē, 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šīs Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku un no 5.1. punktā aprakstītajām aizklātajām plāksnēm tiek izņemta viena plāksne ar uzrakstu EUR 1000. Ja dalībnieks ar kārtas Nr. 31 izvēlas piedalīties “SuperBingo” auditorijas spēlēs (atsakās piedalīties Papildspēles laimestu izlozē) vai arī nav ieradies uz izlozi, tad no 5.5.1. punktā aprakstītajām aizklātajām plāksnēm tiek izņemtas divas plāksnes ar uzrakstu EUR 1000.

5.5.4.3. Ja trīs dalībnieki neierodas uz izlozi, tad spēlē piedalās šis viens dalībnieks, kas ieradās, un “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībnieks ar 31. kārtas numuru (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks). 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šī Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku. Ja uz laimestu izlozi ierodas viens dalībnieks, bet nav ieradies “SuperBingo” auditorijas spēļu dalībnieks ar 31. kārtas numuru (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks), tad laimestu izlozē piedalās viens dalībnieks. Laimestu izloze notiek dalībniekam atverot sešus no divpadsmit aizklātajiem lauciņiem. Atlikušie neatvērtie laimesti šajā izlozē netiek izlozēti.

5.5.4.4. Ja uz laimestu izlozi neierodas neviens no dalībniekiem, spēlē piedalās 31. dalībnieks (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks). 31. dalībnieks neturpina spēli kā “SuperBingo” TV izlozes dalībnieks un kļūst par šīs Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku. Laimestu izloze notiek dalībniekam atverot sešus no divpadsmit aizklātajiem lauciņiem. Atlikušie neatvērtie laimesti šajā izlozē netiek izlozēti.

5.5.4.5. Ja “SuperBingo” TV auditorijas spēļu dalībnieks Nr. 31 izvēlās piedalīties Papildspēles laimestu izlozē šo noteikumu 5.5.4.1. un 5.5.4.2. punktos noteiktajos gadījumos, tad spēlētājs šo noteikumu 5.5.1. punktā noteikto aizklāto laimestu plāksni atver kā pēdējais.

5.5.4.6. Ja “SuperBingo” TV auditorijas spēļu dalībnieks Nr. 31 kļūst par Papildspēles laimestu izlozes dalībnieku šo noteikumu 5.5.4.3. punktā noteiktajā gadījumā, tad spēlētājs spēles iekārtā piedalās kā Otrais dalībnieks, atbilstoši punktam 5.5.2.

5.5.4.7. Ja uz laimestu izlozi nav ieradies neviens dalībnieks un arī 31. dalībnieks (pirmās izlozētās kvīts īpašnieks) nav ieradies uz izlozi, tad attiecīgā laimestu izloze nenotiek.

5.5.4.8. Ja kāds no izlozēto kvīšu numuru īpašniekiem neierodas laimestu izlozes norises vietā un laikā, tad spēlētājs zaudē iespēju piedalīties laimestu izlozē un tiesības pretendēt uz laimestu.

 

6. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

6.1. Papildspēles laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda.

6.2. Laimestus izmaksā Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likumā un citos uz laimestu izmaksu attiecināmajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6.3. Papildspēles laimesti tiek noformēti izlozes norises vietā un dienā.

6.4. Laimesti līdz EUR 720 tiek izmaksāti skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, vai ar pārskaitījumu uz spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda, tuvākajā darba dienā pēc izlozes dienas. Laimesti virs EUR 720 līdz EUR 14 300 tiek izmaksāti 3 darba dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža uz laimesta pieteikumā spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda. Laimesti virs EUR 14 300 tiek izmaksāti 30 dienu laikā kopš laimesta izlozes brīža uz laimesta pieteikumā spēlētāja norādītu bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

 

7. Pretenzijas par papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas.

 

8. Citi noteikumi

 

8.1. Piedaloties papildspēlē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

8.1.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

8.1.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

8.1.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā;

8.1.4. piedalīties publiskā izlozē, kas tiek pārraidīta televīzijā. Informācija par laimesta ieguvējiem var tikt ievietota VAS “Latvijas Loto” mājaslapā www.latloto.lv un sociālajos tīklos.

8.2. Informācija par katru izlozēto kvīts numuru tiek pārraidīta attiecīgi svētdienās, “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3 un www.tvplay.lv. Izlozes sākums plkst. 10.00.

8.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Katrā Papildspēles laimestu izlozē piedalās, attiecīgās izlozes spēles iekārtā izvietojamo laimestu komplektu izlozē, laimestus izlozes iekārtā izvieto un izlozes rezultātus aktā fiksē ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

8.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

 

Корзина

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Общая сумма: (( sum )) €