Vikinglotto ziemas auto

Apstiprināti Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijā 06.10.2021.
noteikumi IAUI

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “Vikinglotto”
papildspēles
“Vikinglotto ziemas auto”
NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “Vikinglotto” papildspēli “Vikinglotto ziemas auto” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

 

2. Papildspēles norises periods ir no 2021. gada 13. oktobra līdz 2021. gada 17. decembrim.

 

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “Vikinglotto” (turpmāk tekstā – “Vikinglotto”) ar astoņiem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers” laika periodā no 2021. gada 13. oktobra plkst. 15.00.00 līdz 2021. gada 15. decembra plkst. 13.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek 9 iknedēļas kvīšu numuru izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm; pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centu), savukārt trešās izlozētās kvīts īpašnieks iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē. Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

 

3.1. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

 

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

20.10.2021. plkst. 15.00

13.10.2021. plkst. 15.00.00

20.10.2021. plkst. 14.59.59

27.10.2021. plkst. 15.00

20.10.2021. plkst. 15.00.00

27.10.2021. plkst. 14.59.59

03.11.2021. plkst. 15.00

27.10.2021. plkst. 15.00.00

03.11.2021. plkst. 14.59.59

10.11.2021. plkst. 15.00

03.11.2021. plkst. 15.00.00

10.11.2021. plkst. 14.59.59

17.11.2021. plkst. 15.00

10.11.2021. plkst. 15.00.00

17.11.2021. plkst. 14.59.59

24.11.2021. plkst. 15.00

17.11.2021. plkst. 15.00.00

24.11.2021. plkst. 14.59.59

01.12.2021. plkst. 15.00

24.11.2021. plkst. 15.00.00

01.12.2021. plkst. 14.59.59

08.12.2021. plkst. 15.00

01.12.2021. plkst. 15.00.00

08.12.2021. plkst. 14.59.59

15.12.2021. plkst. 15.00

08.12.2021. plkst. 15.00.00

15.12.2021. plkst. 14.59.59

 

3.2. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros.

 

4. Fināla izloze

 

4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par Fināla izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

 

4.2. Viena persona dalībai Fināla izlozē var piedalīties tikai kā viens no deviņiem dalībniekiem. Ja dalībai Fināla izlozē viena persona (vienai personai piederošas kvītis) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var iespēju piedalīties Fināla izlozē nodot citai personai tikai ar notariālu pilnvaru. Šajā gadījumā par Fināla izlozes dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai nodotas tiesības būt par Fināla izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies Fināla izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Notariālā pilnvara ir jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz 2021. gada 16. decembra (dienas pirms Fināla izlozes) plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divas vai vairākas kvītis izlozētas dalībai Fināla izlozē un minētais spēlētājs līdz Fināla izlozei neiesniedz notariāli apstiprinātu pilnvaru par dalības tiesību nodošanu citai personai, tad šis spēlētājs var aizņemt tikai vienu finālista vietu (secīgi to finālista vietu, kurā tika izlozēta šī spēlētāja pirmā kvīts) Fināla izlozē.

 

4.3. Fināla izloze notiek 2021. gada 17. decembrī plkst. 11.00. Fināla izlozē dalībnieki piedalās attālināti.

 

4.4. Fināla izlozē piedalās deviņi iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto kvīšu īpašnieki. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kā dalībnieks ieguva tiesības piedalīties Fināla izlozē. Piemēram, 20. oktobra izlozē izlozētajam Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 27. oktobra izlozē izlozētajam Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt.

 

4.5. Fināla izlozē tiek izmantoti:

 

  • pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti deviņi dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 9;
  • otrais izlozes trauks, kurā ievietoti deviņi laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti Fināla izlozes laimesti.

 

4.5.1. Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

 

1.

Automašīna Toyota Highlander 7-seat SUV 2.5 Hybrid Dynamic Force Executive e-CVT, EUR 57 466,59 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 24 470,50; kopējā laimesta vērtība EUR 81 937,09

2.

EUR 3000

3.

EUR 3000

4.

EUR 2500

5.

EUR 2500

6.

EUR 2500

7.

EUR 2000

8.

EUR 2000

9.

EUR 2000

 

4.6. Spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram Fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais Fināla izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā. Spēles vadītājs turpina veikt izlozi, kamēr no pirmā un otrā izložu traukiem izlozēti visi aizklātie lauciņi.

 

4.7. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 12.00. Dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2021. gada 17. decembrī, jebkurā brīdī no plkst. 11.00 līdz 12.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

 

4.8. Fināla izlozes dalībniekiem (izlozēto kvīšu īpašniekiem) telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība Fināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2021. gada decembra plkst. 17.00. Ja dalībai Fināla izlozē izlozētais spēlētājs telefoniski vai e-pastā nav apstiprinājis savu dalību izlozē līdz 2021. gada 16. decembra plkst. 17.00, tad spēlētājs zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē un pretendēt uz Fināla izlozes laimestiem.

 

4.8.1. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozē līdz 2021. gada 16. decembra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, tad no Fināla izlozes izspēles pirmā trauka tiek izņemti dalībnieku lauciņi ar attiecīgo dalībnieku numuriem un no otrā trauka tiek izņemts attiecīgs skaits laimestu lauciņu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem.

4.8.2. Ja neviens no deviņiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību Fināla izlozē līdz 2021. gada 16. decembra plkst. 17.00 un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

 

4.9. Pēc Fināla izlozes noslēguma Fināla izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru Fināla izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām.

 

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

 

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas LOTO terminālī) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “Vikinglotto” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/vikinglottoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

 

A. Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.);

B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456;

C. vārdu, uzvārdu;

D. telefona numuru;

E. e-pasta adresi;

F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

 

5.2. iLOTO iegādātas “Vikinglotto” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/vikinglottoauto.

 

5.3. Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

 

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

 

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās un LTV1 raidījumu “Latvijas Loto izlozes” ietvaros. Fināla izloze (tai skaitā telefonsarunas ar Fināla izlozes dalībniekiem Fināla izlozes laikā) tiek publiskota LTV1 raidījuma “Latvijas Loto izlozes” ietvaros 2021. gada 18. decembrī.

 

7. Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

 

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “Vikinglotto” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 119 437,09 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro, 09 centi).

 

7.2. Iknedēļas izložu un Fināla izlozes naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

 

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimesti tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā. 

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja un laimests atsevišķi nav jāpiesaka.

 

7.3. Fināla izlozes laimests “automašīna” jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta “automašīna” īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu kvīti, tad laimētājam jāiesniedz šī izlozētā kvīts. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta “automašīna” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 

7.4. Naudas laimestus noteiktā apmērā un laika periodā iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

 

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

 

9. Citi noteikumi

 

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

 

9.2. Piedaloties Papildspēlē, tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

 

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un telefonsarunas ar spēlētāju izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

 

9.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kvīšu izlozes komisija.Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta Fināla izlozes komisija.

 

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Корзина

(( item.name ))
Цена: (( item.price ))€
Общая сумма: (( sum )) €
Ваша корзина пока пуста...