Domino

UZMANĪBU! Momentloterijas Domino tirdzniecība internetā ir beigusies!

Kas ir momentloterija Domino?

Cik var laimēt, spēlējot Domino?

Kā spēlēt Domino internetā?

Kā piedalīties Domino papildspēlē un laimēt EUR 1 000?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

Pilni Domino noteikumi

Domino licence, noteikumi IAUI

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumi internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)

 

Kas ir momentloterija Domino?

Momentloterija Domino ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Domino ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 0,50 € un lielākais laimests 5 000 €! Momentloterijas Domino katrā sērijā ir 1 000 000 biļetes.

Cik var laimēt, spēlējot Domino?

Laimests, EUR

Skaits (gab.)

Summa, EUR

1000 (papildspēlei)

60

60 000

5000,00

2

10 000

500,00

8

4000

10,00

1000

10 000

20,00 (dubultots EUR 10)

500

10 000

2,00

6000

12 000

4,00 (dubultots EUR 2)

3000

12 000

0,50

200 000

100 000

1,00 (dubultots EUR 0,50)

50 000

50 000

Kopā:

260 570

268 000

Kā spēlēt Domino internetā?

 • Izvēlieties momentloteriju Domino.
 • Pievienojiet vēlamo biļešu skaitu. Kad esat izvēlējies vēlamo skaitu, atveriet pirkumu grozu spiežot uz pirkumu groza ikonas. Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs. Lai apmaksātu pirkumu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga „APMAKSĀT”. Pirkumu iespējams apmaksāt ar naudu no spēlētāja iLOTO iekšējā spēles konta (ja iekšējā spēles kontā ir pietiekami daudz līdzekļu pirkuma apmaksai), ar bankas karti vai ar internetbanku. Ja izvēlaties maksāt ar bankas kartes vai internetbankas palīdzību, tad jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Ja izvēlaties maksāt ar naudu no sava iLOTO spēles konta, tad groza apmaksa notiek nekavējoties. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas un izmaksas no spēles konta var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz iLOTO reģistrēta lietotāja vārda. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi spēles kontā, ir 10 000 €. 
 • Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, Jūsu izvēlētās biļetes tiks reģistrētas iLOTO sistēmā.
 • Pēc apmaksas veikšanas, dodieties uz Momentloteriju sadaļu vai REĢISTRĒTO KUPONU UN BIĻEŠU ARHĪVU (Mani kuponi), izvēlieties nopirkto momentloterijas biļeti un spēlējiet – ar kursoru virtuāli nokasiet biļeti vai izvēlieties iespēju ”atklāt biļeti uzreiz”.
 • Nokasiet ar aizsargslāni pārklātos spēles laukumus. Biļete ir laimējusi, ja kādā no domino kauliņa abiem lauciņiem ir vienāds punktu skaits. Laimesta summa ir norādīta zem domino kauliņa. Ja lauciņā "x2" norādīts vārds "Jā", tad Jūsu laimests tiek dubultots.
 • Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukumi, uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.
 • Vienā biļetē iespējams tikai viens laimests.

 

Kā piedalīties Domino papildspēlē un laimēt EUR 1 000?

 • Papildspēles lauciņā katrā biļetē zem aizsargslāņa pārklājuma ir izvietots viens no burtiem “D”,“O”,“M”, I”,“N”. Sakrājot biļetes ar burtiem vārdam “DOMINO”, Jūs saņemsiet laimestu EUR 1 000! Katrā sērijā ir 60 momentloterijas biļetes ar burtu “N”.

 Domino Domino papildspēle

Informācija ILOTO spēlētājiem

 • Ja spēlētājs būs nopircis un nokasījis biļeti ar burtu „N”, tad viņam uzreiz tiks uzrādīts, ka biļete ir laimējusi 1 000 €.  Ja spēlētājam „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā” (Mani kuponi) nav reģistrētas nelaimējušas biļetes ar visiem nepieciešamajiem burtiem, tad biļetes ar burtu „N” statuss būs  - „Vēl nevar izmaksāt laimestu”. Lai sakrātu nepieciešamos burtus, spēlētājam jāiegādājas papildus biļetes ar trūkstošajiem burtiem. Lai ērtāk pārbaudītu, kuru burtu trūkst, spēlētājam atkārtoti jāatver biļete ar burtu „N”.  Kad visas nepieciešamās biļetes ar burtiem būs sakrātas, biļetes „N” statuss „Vēl nevar izmaksāt laimestu” tiks nomainīts uz statusu „Laimests”.  Attiecīgi pie visām biļetēm, kuras pievienotas burtu komplektam, laukā „Iesūtīts komplektā” būs rakstīts „Jā”.  Papildspēles laimesta 1 000 € izmaksa spēlētājam tiks veikta tikai pēc tam, kad arhīvā būs reģistrētas nelaimējušas biļetes ar visiem nepieciešamajiem burtiem.

  

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā? 

 • iLOTO laimesti līdz 1 000 € tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu, kas norādīts laimētāja iLOTO profilā, vai uz spēlētāja iLOTO iekšējo spēles kontu; spēlētājs savā iLOTO lietotāja profilā norāda, vai vēlas, lai laimesti tiktu pārskaitīti uz viņa spēles kontu vai uz norādīto bankas kontu. Ja pirms laimesta iemaksas spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par 10 000 €, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz iLOTO reģistrēta lietotāja bankas kontu.
 • Laimesti līdz 1 000 € tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc tam, kad laimests laimēts.
 • Laimestus 5 000 € noformē, laimētājam personīgi ierodoties Latvijas Loto birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus 5 000 € izmaksā 30 dienu laikā kopš laimesta noformēšanas brīža.

Uzmanību! Laimesti vērtībā EUR 2000 vai vairāk laimētājam tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts iLOTO un tā lielums ir EUR 2000 līdz EUR 3000, tad laimētājam klienta izpētes jautājumi tiek nosūtīti elektroniski; laimests tiek noformēts pēc tam, kad laimētājs elektroniski sniedzis atbildes uz šiem jautājumiem. Ja laimests laimēts iLOTO un pārsniedz EUR 3000, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu.

Nokasīts biļetes paraugs:

Domino
 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 25.11.2015.

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga

momentloterijas “Domino”

noteikumi

 

 

 

1.Momentloterija “Domino” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

 

1.1. momentloterijas tirdzniecības vietas

 

un/vai

 

1.2. momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – www.latloto.lv VAS “Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

2.Momentloterija tiek organizēta Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar speciālo atļauju – licenci.

 

3.Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Momentloterijas biļetes ir nokasāmā tipa biļetes, kas sastāv no pamatspēles un papildspēles laukumiem.  Spēles laukumi ir pārklāti ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) satur tās laimesta grupai atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa.

 

4.Momentloterija sastāv no sērijām ar biļetēm ar dažādiem sižetiem. Katrā sērijā – 1 000 000 (viens miljons) biļešu. Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru. Momentloterijas plānotais kopējais izlozes biļešu skaits ir 18 000 000 (astoņpadsmit miljoni) biļešu.

 

5.Vienas biļetes cena EUR 0,50 (piecdesmit centu).

 

6.Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 53,60%

 

6.1. Laimestu fonda (pamatspēles un papildspēles) sadalījums: 

 

Laimests, EUR

Skaits (gab.)

Summa, EUR

1000 (papildspēlei)

60

60 000

5000,00

2

10 000

500,00

8

4000

10,00

1000

10 000

20,00 (dubultots EUR 10)

500

10 000

2,00

6000

12 000

4,00 (dubultots EUR 2)

3000

12 000

0,50

200 000

100 000

1,00 (dubultots EUR 0,50)

50 000

50 000

Kopā:

260 570

268 000 

 

7. Laimestu noteikšanas kārtība:

 

7.1. Spēlētājam jānokasa spēles laukumu pārklājums.

 

7.1.1. iLOTO spēlētājam ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes spēles laukumu pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāts viss spēles laukums. Kad biļete nokasīta vai atklāts spēles laukums, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.

 

7.2. Momentloterijai ir pamatspēle ar laimestu dubultošanu un papildspēle.

 

7.2.1. Pamatspēle. Biļete ir laimējusi, ja nokasot visus 5 domino kauliņus,  sakrīt (ir vienāds) punktu skaits kādā no domino kauliņa abiem lauciņiem. Laimesta summa ir norādīta pretī vienādajam domino kauliņam.

 

7.2.2. Laimestu dubultošana – ja, nokasot lauciņu "x 2", tajā ir norādīts vārds "Jā", pamatspēlē laimētais laimests tiek dubultots.

 

7.2.3. Papildspēleburtu krāšana. Papildspēles lauciņā katrā biļetē zem aizsargslāņa pārklājuma ir izvietots viens no burtiem “D”,“O”,“M”, I”,“N”. Sakrājot biļetes ar burtiem vārdam “DOMINO”, laimests EUR 1000. Katrā sērijā ir 60 momentloterijas biļetes ar burtu “N”.

 

7.2.4. Vienā biļetē iespējams tikai viens laimests. Iespējamais punktu skaits domino kauliņa lauciņos ir no 1 līdz 6.

 

8. Laimestu izmaksas kārtība:

 

8.1. Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur on-line terminālu. Nolasītā informācija par biļeti no on-line termināla tiek pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas on-line termināls saņem informāciju no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināla ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta pamatojoties uz on-line centrālajā datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

 

8.1.1. Laimestus līdz EUR 20 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

 

8.1.2.Laimestus EUR 500 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā VAS „Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, kā arī var izmaksāt jebkurā VAS “Latvijas Loto” pilnvarotajā on-line tirdzniecības vietā, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

 

8.1.3. Papildspēles laimestu EUR 1000 var pieteikt VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, laimētājam iesniedzot pamatspēlē nelaimējušu biļešu komplektu ar burtiem „DOMINO” papildspēles lauciņā. Biļetei ar burtu “N” papildspēles lauciņā tiek veikta pārbaudi on-line terminālā. Laimestu izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža, ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

 

8.1.4. Laimestu EUR 5 000 var pieteikt VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Biļetei tiek veikta pārbaude on-line terminālā. Laimestus izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža, ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

 

8.2. iLOTO spēlētājiem naudas laimesti līdz EUR 500 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru tuvākajā darba dienā vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.

 

8.2.1. iLOTO spēlētājiem papildspēles laimests EUR 1000 un laimests EUR 5 000 tiek pārskaitīts 3 darba dienu laikā uz bankas kontu, kas norādīts spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā.

 

8.3. Momentloterijas laimesti biļetēm ar norādīto Latvijas Lata nominālu tiek izmaksāti euro, latu laimesta summu pārrēķinot uz euro pēc oficiālā maiņas kursa Ls 0,702804 = 1 EUR un noapaļojot pēc noapaļošanas principa.

 

8.4. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā.

 

8.5. Laimestu neizmaksā, ja:

 

8.5.1. izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;

 

8.5.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu). Momentloterijas biļeti jāsargā no mitruma un netīrumiem, to nedrīkst burzīt un locīt vietās, kur izvietoti svītrkodi. Svītrkodu bojājumu (nav nolasāms) gadījumā nevar tikt veikta biļetes pārbaude on-line terminālā un laimesta izmaksa;

 

8.5.3. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

 

8.5.4. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);

 

8.5.5.centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

8.6. Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

 

8.7. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti momentloterijas laimestu fondā.

 

9. Pretenzijas

 

9.1. Pretenzijas attiecībā uz momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus), un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums.

 

9.2. Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kurām nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija,  netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS „Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

 

9.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS „Latvijas Loto” vadība.

 

9.4. Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (ar defektu vai ražošanas brāķis), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS „Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās vai VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.

 

10. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

10.1. VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterijā, tai skaitā,

 

•  par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;

 

•  par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;

 

•  par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietojamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;

 

•  vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

 

10.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

 

11. Citi

 

11.1. Momentloterijai var tikt organizētas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

11.2. Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

 

11.3. Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

 

11.4. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. (Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003506. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001985.)

 

11.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un tiek piemēroti ar momentloterijas “Domino” 4. sērijas biļešu (ar euro nominālu) pārdošanas uzsākšanu. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē VAS „Latvijas Loto” momentloterijas „,Domino” noteikumi un to pielikums “Kārtība, kādā var iegādāties biļetes, lai piedalītos valsts mēroga momentloterijas “Domino” izlozē, izmantojot internetu”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2011. gada 30. novembrī. Momentloterijas “Domino” biļešu sērijas ar euro nominālu pārdošanas uzsākšana tiek noteikta ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu.

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €