Svētku loterija

UZMANĪBU! Momentloterijas Svētku loterija pārdošana ir pārtraukta!

 

Kas ir momentloterija Svētku loterija?

Cik var laimēt, spēlējot Svētku loteriju?

Kā spēlēt Svētku loteriju internetā?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

Pilni Svētku loterijas noteikumi

Svētku loterija licence

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumi internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)

 

Kas ir momentloterija Svētku loterija?

Momentloterija Svētku loterija ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Svētku loterija ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 0,30 € un lielākais laimests 1 500 €! Momentloterijas Svētku loterija katrā sērijā ir 250 000 biļetes.

Cik var laimēt, spēlējot Svētku loteriju?

Laimests, EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

1500

1

1500

150

25

3750

10

700

7000

1,50

10 000

15 000

0,30

40 000

12 000

Kopā

50 726

39 250

 

Kā spēlēt Svētku loteriju internetā?

  • Izvēlieties momentloteriju Svētku loterija.
  • Pievienojiet (klikšķinot uz ”+” vai ”-”) vēlamo biļešu skaitu. Ekrāna apakšpusē sekojiet līdzi izvēlēto biļešu kopsummai. Kad esat izvēlējies vēlamo skaitu, apstipriniet savu izvēli, spiežot uz „APMAKSĀT IZVĒLĒTĀS NO SPĒLES KONTA” vai „PIEVIENOT GROZAM". Ja izvēlēsieties „PIEVIENOT GROZAM”, Jums tiks piedāvātas iespējas „TURPINĀT IEPIRKTIES” vai „APSKATĪT GROZU”. Ja vēlaties atsevišķi apmaksāt tieši šo biļeti vai šīs biļetes no sava iekšējā iLOTO spēles konta, tad izvēlieties „APMAKSĀT IZVĒLĒTĀS NO SPĒLES KONTA". Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs. Lai apmaksātu pirkumu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga „APMAKSĀT”. Pirkumu iespējams apmaksāt ar naudu no spēlētāja iLOTO iekšējā spēles konta (ja iekšējā spēles kontā ir pietiekami daudz līdzekļu pirkuma apmaksai), ar bankas karti vai ar internetbanku. Ja izvēlaties maksāt ar bankas kartes vai internetbankas palīdzību, tad jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Ja izvēlaties maksāt ar naudu no sava iLOTO spēles konta, tad groza apmaksa notiek nekavējoties. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas un izmaksas no spēles konta var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz iLOTO reģistrēta lietotāja vārda. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi spēles kontā, ir 10 000 €.      
  • Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, Jūsu izvēlētās biļetes tiks reģistrētas iLOTO sistēmā.
  • Pēc apmaksas veikšanas, dodieties uz REĢISTRĒTO KUPONU UN BIĻEŠU ARHĪVU (Mani kuponi), izvēlieties nopirkto momentloterijas biļeti un spēlējiet – ar kursoru virtuāli nokasiet biļeti vai izvēlieties iespēju ”atklāt biļeti uzreiz”.
  • Nokasiet ar aizsargslāni pārklāto spēles laukumu. Biļete ir laimējusi, ja spēles laukumā atrodas viens līdz pieci simboli „dāvana”. Laimesta lielums atkarīgs no simbolu „dāvana” skaita.

Simbola „dāvana” skaits biļetes spēles laukumā

Laimests, EUR

DāvanaDāvanaDāvanaDāvanaDāvana

1500

DāvanaDāvanaDāvanaDāvana

150

DāvanaDāvanaDāvana

10

DāvanaDāvana

1,50

Dāvana

0,30

  • Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukumi, uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

  • iLOTO laimesti līdz 150 € tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu, kas norādīts laimētāja iLOTO profilā, vai uz spēlētāja iLOTO iekšējo spēles kontu; spēlētājs savā iLOTO lietotāja profilā norāda, vai vēlas, lai laimesti tiktu pārskaitīti uz viņa spēles kontu vai uz norādīto bankas kontu. Ja pirms laimesta iemaksas spēles kontā esošā naudas summa un ieskaitāmā laimesta summa kopā veidos summu, kas lielāka par 10 000 €, visa laimesta summa automātiski tiks izmaksāta uz iLOTO reģistrēta lietotāja bankas kontu.
  • Laimesti EUR 1 500 tiek pārskaitīti tikai uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu bankas kontu, kas norādīts laimētāja iLOTO profilā.
  • Laimesti tiek pārskaitīti nākamajā darba dienā pēc tam, kad laimests laimēts.

Nokasīts biļetes paraugs:

Svētku loterija

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā

  27.11.2018.

VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga

momentloterijas „Svētku loterija”

noteikumi

 

 

1.Momentloterija “Svētku loterija” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

 

1.1. momentloterijas tirdzniecības vietas

un/vai

1.2. momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – www.latloto.lv VAS “Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar "VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

2.Momentloterija tiek organizēta Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar speciālo atļauju – licenci.

 

3.Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Momentloterijas biļetes ir nokasāmā tipa biļetes ar spēles laukumiem.  Spēles laukumi ir pārklāti ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) satur tās laimesta grupai atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa.

 

4.Momentloterija sastāv no sērijām ar biļetēm ar dažādiem sižetiem. Katrā sērijā – 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) biļetes. Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru. Momentloterijas plānotais kopējais izlozes biļešu skaits ir 15 000 000 (piecpadsmit miljoni) biļešu.

 

5.Vienas biļetes cena EUR 0,30 (trīsdesmit centu).

 

6.Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 52,33%.

 

6.1. Laimestu fonda sadalījums sērijā:

 

Laimests, EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

1500

1

1500

150

25

3750

10

700

7000

1,50

10 000

15 000

0,30

40 000

12 000

Kopā

  50 726

  39 250

 

7.Laimestu noteikšanas kārtība:

 

7.1. Spēlētājam jānokasa spēles laukumu pārklājums.

 

7.2. iLOTO spēlētājam ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes spēles laukuma pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāts viss spēles laukums. Kad biļete nokasīta vai atklāts spēles laukums, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.

 

7.3. Biļete ir laimējusi, ja, nokasot aizsargslāni spēles laukumā vai laukumos, tajos atrodas viens līdz pieci simboli „dāvana”. Laimesta lielums atkarīgs no spēles laukumos attēloto simbolu „dāvana” skaita. Simbola “dāvana” attēlojums norādīts fiziskās biļetes aizmugurējā daļā.

Simbola „dāvana” skaits biļetes spēles laukumā

Laimests, EUR

DāvanaDāvanaDāvanaDāvanaDāvana

1500

DāvanaDāvanaDāvanaDāvana

150

DāvanaDāvanaDāvana

10

DāvanaDāvana

1,50

Dāvana

0,30

 

8.Laimestu izmaksas kārtība:

 

8.1. Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur on-line terminālu. Nolasītā informācija par biļeti no on-line termināla tiek pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas on-line termināls saņem informāciju no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināla ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta pamatojoties uz on-line centrālajā datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

 

8.1.1. Laimestus līdz EUR 150 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

 

8.1.2. Laimestu EUR 1500 var pieteikt VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Biļetei tiek veikta pārbaude on-line terminālā. Laimestus izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža, ar naudas pārskaitījumu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

 

8.2. iLOTO spēlētājiem laimesti līdz EUR 150 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru tuvākajā darba dienā vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.

 

8.2.1. iLOTO spēlētājiem laimests EUR 1500 tiek izmaksāts 3 darba dienu laikā ar laimesta summas pārskaitījumu uz bankas kontu, kas norādīts spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā.

 

8.3. Momentloterijas laimesti biļetēm ar norādīto Latvijas Lata nominālu tiek izmaksāti euro, latu laimesta summu pārrēķinot uz euro pēc oficiālā maiņas kursa Ls 0,702804 = 1 EUR un noapaļojot pēc noapaļošanas principa. Laimesti tiek izmaksāti VAS “Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās.

 

8.4. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā.

 

8.5. Laimestu neizmaksā, ja:

 

8.5.1. izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;

8.5.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete kā rezultātā nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu). Momentloterijas biļeti jāsargā no mitruma un netīrumiem, to nedrīkst burzīt un locīt vietās, kur izvietoti svītrkodi. Svītrkodu bojājumu (nav nolasāms) gadījumā nevar tikt veikta biļetes pārbaude on-line terminālā un laimesta izmaksa;

8.5.3. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

8.5.4. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);

8.5.5. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

8.6. Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

 

8.7. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti momentloterijas laimestu fondā. Laimestu fondā uzkrātā nauda var tikt novirzīta citu izložu un to papildspēļu laimestu izmaksai.

 

9. Pretenzijas

 

9.1. Pretenzijas attiecībā uz momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus), un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums.

 

9.2. Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kurām nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija,  netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS „Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

 

9.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu  informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS „Latvijas Loto” vadība.

 

9.4. Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (ar defektu vai ražošanas brāķis), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS „Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās vai VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.

 

10. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

10.1.     VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterija, tai skaitā:

•  par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;

•  par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;

•  par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietajamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;

•  vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

 

10.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

 

11. Citi

 

11.1.  Momentloterijai var tikt organizētas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

11.2.  Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

 

11.3.  Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

 

11.4.  Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

11.5.  Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €