Sprints noteikumi

UZMANĪBU! Momentloterijas Sprints pārdošana ir pārtraukta!

Kas ir momentloterija Sprints?

Cik var laimēt, spēlējot Sprintu?

Kā spēlēt Sprintu tirdzniecības vietās?

Kā piedalīties Sprinta ikmēneša papildspēlē?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Pilni Sprinta noteikumi

Sprints licence

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumi internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumi)

 

Kas ir momentloterija Sprints?

 • Momentloterija Sprints ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Sprints ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 0,50 € un lielākais laimests 7 500 €! Momentloterijas Sprints katrā sērijā ir viens miljons biļetes.

 

Cik var laimēt, spēlējot Sprintu?

 • Laimesti (vienā sērijā):   

7 500 €

2 gab.

100 € 

50 gab.

20 € 

250 gab.

10 € 

1 000 gab.

4 € 

1 000 gab.

2 € 

20 000 gab.

1 €

50 000 gab.

0,50 € 

200 000 gab.

Kopā:

272 302 gab.

500 € papildizlozē

24 gab. 

Kā spēlēt Sprintu tirdzniecības vietās?

 • Jums ir iespēja iegādāties momentloterijas Sprints biļetes visās momentloterijas tirdzniecības vietās. Nokasiet visu ar aizsargslāni pārklāto laukumu. Biļetes otrā pusē aprakstīti momentloterijas noteikumi. Biļete ir laimējusi, ja spēles laukumā sakrīt (ir vienādi) visi četri simboli. Lauciņā LAIMESTS vienmēr norādīta kāda laimesta summa – šis laimests laimēts tikai tad, ja izpildās spēles nosacījumi – ir vienādi visi četri simboli.

 

Kā piedalīties Sprinta ikmēneša papildspēlē?

 • Ikmēneša Sprinta papildspēlē var piedalīties, sakrājot nelaimējušu biļešu komplektu ar 10 dažādiem attēliem. Uz vienas no komplekta biļetēm jāuzraksta vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs; uz visām pārējām jāuzraksta vārds un uzvārds. Biļešu komplekts jāsasprauž un jāatsūta Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050, vai jāiesniedz Latvijas Loto tirdzniecības vietās, iemetot dzeltenajās papildspēļu komplektu kastēs.
 • iLOTO iegādātās biļetes dalībai papildspēlē var pieteikt līdz piektdienas (diena pirms izlozes) plkst. 14.00, REĢISTRĒTO KUPONU UN BIĻEŠU ARHĪVĀ (Mani kupono). Spēlētāja pieteikto papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm papildspēlei sagatavo un izdrukā Latvijas Loto.
 • Piesakot komplektu, Jums ir iespēja laimēt 500 €. Sprinta papildspēle notiek katra mēneša otrajā sestdienā; komplekti jāiesniedz līdz piektdienas (pirms šīs otrās mēneša sestdienas vai pēdējās darba dienas pirms piektdienas, ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena) plkst. 14.00 Izloze tiek pārraidīta telekanālā LTV1 Latloto izlozes ietvaros ap plkst. 21:10.  Pēdējā papildspēles izloze notiek 2018. gada 10. martā.

Momentloterijas Sprints pārdošana internetā ir pārtraukta! Papildspēlei vēl var iesūtīt iLOTO jau nopirktās nelaimējušās biļetes!

 

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

 • Laimestus 10 € izmaksā loteriju tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti.
 • Laimestus 20 € un 100 € izmaksā Latvijas Loto veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti, kā arī var izmaksāt jebkurā Latvijas Loto pilnvarotajā loteriju tirdzniecības vietā.
 • Laimestu 7 500 € un papildspēles laimestu 500 € noformē Latvijas Loto, Rīgā, Meistaru ielā 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzot laimējušo biļeti (laimestam 7 500 €). Laimestu 7 500 € izmaksā 3 darba dienu laikā.

Laimestu neizmaksā, ja:

 • laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;
 • laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);
 • laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;
 • centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);
 • centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

 

Nokasīts paraugs:

Sprints zivis

 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības
   inspekcijā 14.02.2018.

  

VAS „Latvijas Loto” valsts mēroga

 

momentloterijas Sprints”

 

noteikumi

 

1. Momentloterija „Sprints” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība „Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas „Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

1.1.    momentloterijas tirdzniecības vietas

 

un/vai

 

1.2.   momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – www.latloto.lv, VAS „Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Spēlētāja reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

2. Momentloterija tiek organizēta Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar speciālo atļauju – licenci.

 

3. Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Tās ir nokasāmā tipa biļetes ar spēles laukumu. Spēles laukums ir pārklāts ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) satur tās laimesta grupai atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa.

 

4. Momentloterija sastāv no sērijām ar dažādiem sižetiem. Katrā sērijā – 1 000 000 (viens miljons) biļešu. Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru. Momentloterijas plānotais kopējais biļešu skaits ir 21 000 000 (divdesmit viens miljons) biļešu.

 

5.Vienas biļetes cena  - EUR 0,50 (piecdesmit centu).

 

6. Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 48,20%.

 

6.1. Laimestu fonda (pamatspēles un papildspēles) sadalījums sērijā:

 

 

Laimesti EUR

Skaits, gab.

Summa, EUR

500 (papildspēlei)

24

12 000

7500

2

15 000

100

50

5 000

20

250

5 000

10

1 000

10 000

4

1 000

4 000

2

20 000

40 000

1

50 000

50 000

0,50

200 000

100 000

Kopā:

272 326

241 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Laimestu noteikšanas kārtība:

 

7.1. Spēlētājam jānokasa spēles laukuma pārklājums.

 

7.1.1. iLOTO spēlētājiem ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes spēles laukuma pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāts viss spēles laukums. Kad biļete nokasīta vai atklāts spēles laukums, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.

 

7.2. Momentloterijai ir pamatspēle un papildspēle.

 

7.2.1. Pamatspēle. Biļete ir laimējusi lauciņā norādīto naudas summu, ja spēles lauciņā visi četri attēlotie simboli ir vienādi.

 

7.2.2. Papildspēle – biļešu krāšana. Papildspēles laimesta  izlozē piedalās biļešu komplekti, kas sastāv no desmit nelaimējušām biļetēm ar dažādiem attēliem.

 

7.2.2.1. Tiesības piedalīties un pretendēt uz papildspēles laimestu EUR 500 ir spēlētājiem, kuri būs iesūtījuši dalībai papildspēlē biļešu komplektu, kas sastāv no desmit nelaimējušām biļetēm ar dažādiem attēliem. Laimesta izloze notiek katra kalendārā mēneša otrajā sestdienā. Pēdējā papildspēles izloze notiek 2018. gada 10. martā. Izlozes ieraksts tiek pārraidīts televīzijā, kanālā LTV 1, skaitļu izlozes „Latloto 5 no 35” ietvaros.

 

7.2.2.2. Papildspēles laimesta izloze notiek no papildspēlei pieņemtajiem komplektiem pēc nejaušības principa izlozējot biļešu komplektu, kura īpašnieks laimē EUR  500. Vidēji uz katriem  EUR 20 833 no pārdotajām biļetēm tiek izlozēts viens papildspēles laimests EUR 500.

 

7.2.2.3. Dalībai Papildspēlē tiek pieņemtas biļetes, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās un iLOTO. Katrs papildspēles komplekts piedalās tikai vienā papildspēles izlozē.

 

7.2.2.4. Papildspēles komplekti, kas sastāv no biļetēm, kas iegādātas loteriju tirdzniecības vietās, dalībai papildspēlē tiek pieņemti VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, LV-1050. Kārtējā papildspēles dalībnieka izlozē piedalās papildspēles komplekti, kas saņemti VAS „Latvijas Loto” birojā līdz piektdienas (dienas pirms izlozes vai arī iepriekšējā darba dienā pirms izlozes dienas, ja piektdiena ir valsts noteikta brīvdiena) plkst. 14:00. Uz iesūtītā papildspēles komplekta vienas no biļetēm jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs; uz visām pārējām biļetēm jānorāda vārds, uzvārds. Visi papildspēles komplekti tiek pārbaudīti un uzskaitīti. Papildspēles komplekti ar nepilnīgi vai neskaidri norādītiem spēlētāja datiem var tikt uzskatīti par nederīgiem un papildspēlē nepiedalās.

 

7.2.2.5. iLOTO iegādātās biļetes dalībai papildspēlē var pieteikt līdz piektdienas (dienas pirms izlozes) plkst. 14:00., sadaļā „Reģistrēto kuponu un biļešu arhīvs”. Spēlētāja pieteikto papildspēles komplektu no iLOTO reģistrētajām biļetēm papildspēlei sagatavo un izdrukā VAS „Latvijas Loto” personāls. Spēlētāja veiktās izdrukas papildspēlei netiek pieņemtas.

 

7.2.2.6. Uz pēdējo papildspēles izlozi, kas notiek 2018. gada 10. martā, papildspēles komplekti tiek pieņemti līdz 2018. gada 9. marta plkst. 14:00.

 

8. Laimestu izmaksas kārtība:

 

8.1. Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur on-line terminālu. Nolasītā informācija par biļeti no on-line termināla tiek pārraidīta uz VAS „Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas on-line termināls saņem informāciju no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināla ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta pamatojoties uz on-line centrālajā datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

 

8.1.1. Laimestus līdz EUR 100 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

 

8.1.2. Papildspēles laimestu EUR 500 noformē un izmaksā uzreiz VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

8.1.3. Laimestu EUR 7500 noformē VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Biļetei tiek veikta pārbaude on-line terminālā. Laimestu izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda.

 

8.2. iLOTO spēlētājiem naudas laimesti līdz EUR 500 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto konta numuru tuvākajā darba dienā vai uz spēles kontu saskaņā ar VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem), kas publicēti www.latloto.lv. Laimests EUR 7 500 tiek noformēts, spēlētājam personīgi ierodoties VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimests EUR 7 500 tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu 3 darba dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas.

 

8.3. Momentloterijas laimesti ar norādīto Latvijas Lata nominālu tiek izmaksāti euro, latu laimesta summu pārrēķinot uz euro pēc oficiālā maiņas kursa Ls 0,702804 = 1 EUR un noapaļojot pēc noapaļošanas principa.

 

8.4. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā.

 

8.5. Laimestu neizmaksā, ja:

 

8.5.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;

 

8.5.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu). Momentloterijas biļeti jāsargā no mitruma un netīrumiem, to nedrīkst burzīt un locīt vietās, kur izvietoti svītrkodi. Svītrkodu bojājumu (nav nolasāms) gadījumā nevar tikt veikta biļetes pārbaude terminālā un laimesta izmaksa;

 

8.5.3. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

 

8.5.4. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);

 

8.5.5. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

8.6. Ja VAS „Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kas pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS „Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

 

8.7. Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm ar kontroles lauciņu „Nenokasīt” pārbaude pirms laimesta izmaksas tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot tās pārbaudi pēc kontroles burtu un skaitļu kombinācijām, kas norādītas kontroles lauciņā „Nenokasīt” un spēles laukumā. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta, pamatojoties uz attiecīgajam laimesta lielumam atbilstošajiem kontroles burtiem un kontroles skaitļu kombinācijām momentloterijas biļetes kontroles lauciņā “Nenokasīt” un spēles laukumā. Laimesti tiek izmaksāti šajos noteikumos noteiktajos termiņos.

 

8.7.1. Biļetēm ar kontroles lauciņu „Nenokasīt” laimests netiek izmaksāts, ja biļete nav laimējusi, kā arī gadījumos, kad tā iegādāta tirdzniecības vietā un laimesta izmaksai tiek iesniegta:

 

• bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu) -  biļetei ir bojāti spēles simboli biļetes priekšpusē vai ir bojāts (nav iespējams nolasīt) biļetes numurs;

 

• biļete ar jau nokasītu  kontroles lauciņu „Nenokasīt”.

 

8.8. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti momentloterijas laimestu fondā. Laimestu fondā uzkrātā nauda var tikt novirzīta citu izložu un to papildspēļu laimestu izmaksai.

 

8.9. No laimestiem tiek ieturēts nodoklis Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā

 

9. Pretenzijas

 

9.1. Pretenzijas attiecībā uz momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS „Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus) un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums.

 

9.2. Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kurai nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija,  netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu sūdzību, VAS „Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

 

9.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja  pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS „Latvijas Loto” vadība.

 

9.4. Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (ar defektu), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS „Latvijas Loto” tirdzniecības vietās vai VAS „Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.

10. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

10.1. VAS “Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, saistībā ar kuru rašanos nav pierādīta Latvijas Loto vaina.

 

10.2. VAS „Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterija, tai skaitā,

 

 • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
 • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
 • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS „Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietajamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
 • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS „Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

 

10.3. VAS „Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

 

10.4. Izložu organizēšanas procesā VAS “Latvijas Loto” ir atbildīga par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, kas attiecas uz izložu organizētāju, ievērošanu.

 

11. Citi

 

11.1. Momentloterijai var tikt organizētas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti,  atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

11.2. Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

 

11.3. Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot „VAS „Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

 

11.4. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS „Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

 

11.5. Spēlētājs, iesūtot un/vai piesakot papildspēles komplektu dalībai momentloterijas papildspēlē, piekrīt sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas, kas norādīta uz papildspēles komplekta, publiskošanai, ja tiek izlozēts un iegūst laimestu. Informācija par laimesta ieguvējiem tiek ievietota VAS „Latvijas Loto” mājas lapā www.latloto.lv.

 

11.6. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē VAS „Latvijas Loto” momentloterijas „Sprints” noteikumi, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 2015. gada 24. aprīlī.

 

 

 

Grozs

(( item.name ))

Cena: (( item.price ))€ x (( item.count ))

-
+
Kopā: (( sum )) €