Apstiprināti Izložu un azartspēļu 

uzraudzības inspekcijā 02.06.2022.

noteikumi IAUI

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”
valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo”
papildspēles
“Trīs vēlēšanās ar SuperBingo”
NOTEIKUMI

 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, vienotais reģ. Nr. 40003083998, juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050, izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, organizē valsts mēroga skaitļu izlozes “SuperBingo” papildspēli “Trīs vēlēšanās ar SuperBingo” (turpmāk tekstā – Papildspēle) atbilstoši šiem noteikumiem.

2. Papildspēles norises periods ir no 2022. gada 18. jūnija līdz 2022. gada 29. oktobrim.

3. Papildspēles dalībnieku noteikšanas kārtība. Papildspēlē piedalās visi spēlētāji, kuri iegādājušies kvīti (LOTO tirdzniecības vietās vai internetā www.latloto.lv, iLOTO) dalībai valsts mēroga skaitļu izlozē “SuperBingo” (turpmāk tekstā – “SuperBingo”) ar pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē “Džokers 7” laika periodā no 2022. gada 18. jūnija plkst. 14.00 līdz 2022. gada 22. oktobra plkst. 12.59.59 un piereģistrējuši iegādāto kvīti dalībai Papildspēlē interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto uz kādu no iknedēļas kvīšu numuru izlozēm. Papildspēles ietvaros notiek astoņpadsmit iknedēļas kvīšu numuru izlozes, divas Starpfināla izlozes un viena Fināla izloze. Katrā iknedēļas izlozē tiek izlozētas trīs kvītis no dalībai Papildspēlē piereģistrētajām kvītīm.

       I. Pirmās un otrās izlozētās kvīts īpašnieki katrs laimē EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centu);

       II. Trešās izlozētās kvīts īpašnieki, kuri:

  • izlozēti iknedēļas izlozēs, kas notiek no 2022. gada 25. jūnija līdz 2022. gada 13. augustam - iegūst tiesības piedalīties pirmajā Starpfināla izlozē 2022. gada 20. augustā;
  • izlozēti iknedēļas izlozēs, kas notiek no 2022. gada 20. augusta līdz 2022. gada 8. oktobrim - iegūst tiesības piedalīties otrajā Starpfināla izlozē 2022. gada 15. oktobrī;
  • izlozēti 2022. gada 15. oktobra un 22. oktobra iknedēļas izlozēs - iegūst tiesības piedalīties Fināla izlozē 2022. gada 29. oktobrī.

3.1 Katru kvīti dalībai Papildspēlē var piereģistrēt vienu reizi. Kvīts dalības reģistrācija tiek veikta uz vienu tuvāko Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozi.

3.2. Papildspēles iknedēļas kvīšu numuru izlozes:

Papildspēles kvīšu numuru izložu datums un laiks

Kvīšu numuru izlozē piedalās kvītis, kas reģistrētas dalībai Papildspēlē

no

līdz

25.06.2022. plkst. 14.00

18.06.2022. plkst. 14.00.00

25.06.2022. plkst. 13.59.59

02.07.2022. plkst. 14.00

25.06.2022. plkst. 14.00.00

02.07.2022. plkst. 13.59.59

09.07.2022. plkst. 14.00

02.07.2022. plkst. 14.00.00

09.07.2022. plkst. 13.59.59

16.07.2022. plkst. 14.00

09.07.2022. plkst. 14.00.00

16.07.2022. plkst. 13.59.59

23.07.2022. plkst. 14.00

16.07.2022. plkst. 14.00.00

23.07.2022. plkst. 13.59.59

30.07.2022. plkst. 14.00

23.07.2022. plkst. 14.00.00

30.07.2022. plkst. 13.59.59

06.08.2022. plkst. 14.00

30.07.2022. plkst. 14.00.00

06.08.2022. plkst. 13.59.59

13.08.2022. plkst. 14.00

06.08.2022. plkst. 14.00.00

13.08.2022. plkst. 13.59.59

20.08.2022. plkst. 14.00

13.08.2022. plkst. 14.00.00

20.08.2022. plkst. 13.59.59

27.08.2022. plkst. 14.00

20.08.2022. plkst. 14.00.00

27.08.2022. plkst. 13.59.59

03.09.2022. plkst. 14.00

27.08.2022. plkst. 14.00.00

03.09.2022. plkst. 13.59.59

10.09.2022. plkst. 14.00

03.09.2022. plkst. 14.00.00

10.09.2022. plkst. 13.59.59

17.09.2022. plkst. 14.00

10.09.2022. plkst. 14.00.00

17.09.2022. plkst. 13.59.59

24.09.2022. plkst. 14.00

17.09.2022. plkst. 14.00.00

24.09.2022. plkst. 13.59.59

01.10.2022. plkst. 14.00

24.09.2022. plkst. 14.00.00

01.10.2022. plkst. 13.59.59

08.10.2022. plkst. 14.00

01.10.2022. plkst. 14.00.00

08.10.2022. plkst. 13.59.59

15.10.2022. plkst. 14.00

08.10.2022. plkst. 14.00.00

15.10.2022. plkst. 13.59.59

22.10.2022. plkst. 14.00

15.10.2022. plkst. 14.00.00

22.10.2022. plkst. 13.59.59

 

3.3.Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus vairākās iknedēļas kvīšu numuru izlozēs, kā arī laimēt vairākus laimestus vienas iknedēļas izlozes ietvaros. Viena persona var piedalīties un laimēt laimestus abās Starpfinālu izlozēs un/vai Fināla izlozē.

4. Starpfinālu izlozes un Fināla izloze

 4.1. Kvīšu numuru izlozes dienā vai tuvākajā darba dienā pēc kārtējās kvīšu numuru izlozes VAS “Latvijas Loto” pārstāvis sazinās ar trešās izlozētās kvīts īpašnieku pa norādīto telefona numuru vai, ja nav iespējams sazināties pa telefonu, tad nosūta elektroniskā pasta vēstuli uz norādīto e-pasta adresi. VAS “Latvijas Loto” pārstāvis informē izlozētā kvīts numura īpašnieku par attiecīgi Starpfināla vai Fināla izlozes norisi, kā arī par laimestu izspēles noteikumiem. Ja VAS “Latvijas Loto” nav iespējas sazināties ar izlozētā kvīts numura īpašnieku (piemēram, spēlētājs, reģistrējot kvīti Papildspēlē, norādījis neprecīzu telefona numuru un e-pasta adresi), tad izlozētā kvīts numura īpašniekam ir jāpiesakās dalībai papildspēles attiecīgi Starpfināla vai Fināla izlozē VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30.

4.2. Viena persona dalībai vienā Starpfināla izlozē vai Fināla izlozē var piedalīties tikai kā viens no astoņiem attiecīgā Starpfināla vai Fināla dalībniekiem. Ja dalībai vienā Starpfināla izlozē vai Fināla izlozē viena persona (vienai personai piederošas kvītis) tiek izlozēta vairāk kā vienu reizi, šī persona var iespēju piedalīties attiecīgajā Starpfināla izlozē vai Fināla izlozē nodot citai personai tikai ar notariālu pilnvaru. Šajā gadījumā par attiecīgās izlozes dalībnieku (ar tiesībām laimēt un saņemt laimestu) kļūst persona, kurai nodotas tiesības būt par attiecīgās izlozes dalībnieku un kura reģistrējusies šai izlozei, saskaņā ar šiem noteikumiem. Notariālā pilnvara ir jāiesniedz VAS “Latvijas Loto” Rīgā, Meistaru ielā 19, līdz dienas pirms attiecīgās Starpfināla vai Fināla izlozes plkst. 17.00. Ja viena spēlētāja divas vai vairākas kvītis izlozētas dalībai vienā izlozē un minētais spēlētājs līdz attiecīgajai izlozei neiesniedz notariāli apstiprinātu pilnvaru par dalības tiesību nodošanu citai personai, tad šis spēlētājs šajā Starpfināla vai Fināla izlozē var aizņemt tikai vienu finālista vietu (secīgi to finālista vietu, kurā tika izlozēta šī spēlētāja pirmā kvīts) šajā izlozē.

4.3. Pirmā Starpfināla izloze notiek 2022. gada 20. augustā plkst. 12.00 un otrā Starpfināla izloze notiek 2022. gada 15. oktobrī plkst. 12.00, savukārt Fināla izloze notiek 2022. gada 29. oktobrī plkst. 12.00. Starpfinālu izlozēs un Fināla izlozē dalībnieki piedalās attālināti.

4.4. Katrā Starpfināla izlozē piedalās astoņi iepriekš uz šo laimestu izlozi izlozēto kvīšu īpašnieki. Katram dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kā dalībnieks ieguva tiesības piedalīties attiecīgajā Starpfināla izlozē. Piemēram, 25. jūnija izlozē izlozētajam pirmās Starpfināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “1”, savukārt 2. jūlija izlozē izlozētajam pirmās Starpfināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs “2” utt.

4.4.1.Katrā Starpfināla izlozē tiek izmantoti:

  • pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti astoņi dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 8;
  • otrais izlozes trauks, kurā ievietoti astoņi laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti Starpfināla izlozes laimesti.

 4.4.1.1. Katras Starpfināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

1.

Automašīna Audi Q3 1,5TFSI Benzīna dzinējs 150 ZS(110 kw) 7-pakāpju S tronic

 EUR 46 016,50 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 19 326,25; kopējā laimesta vērtība EUR 65 342,75

2.

Tiesības piedalīties Fināla izlozē

3.

Tiesības piedalīties Fināla izlozē

4.

Tiesības piedalīties Fināla izlozē

5.

EUR 2000

6.

EUR 2000

7.

EUR 2000

8.

EUR 2000

 

4.5. Fināla izlozē piedalās astoņi dalībnieki:

  • 3 dalībnieki, kuri pirmajā Starpfināla izlozē ieguvuši tiesības piedalīties Fināla izlozē;
  • 3 dalībnieki, kuri otrajā Starpfināla izlozē ieguvuši tiesības piedalīties Fināla izlozē;
  • 2 dalībnieki, kuru kvīšu numuri izlozēti kā trešie izlozētie kvīšu numuri 2022. gada 15. oktobra un 22. oktobra kvīšu numuru izlozēs.

Katram Fināla izlozes dalībniekam tiek piešķirts kārtas numurs, saskaņā ar to, kādā secībā dalībnieks ieguva tiesības piedalīties Fināla izlozē. Piemēram, pirmā Starpfināla izlozes dalībniekam, kurš šajā Starpfināla izlozē pirmais laimē tiesības piedalīties Fināla izlozē, tiek piešķirts Fināla izlozes dalībnieka kārtas numurs “1”.

4.5.1. Fināla izlozē tiek izmantoti:

  • pirmais izlozes trauks, kurā ievietoti astoņi dalībnieku lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti dalībnieku numuri no 1 līdz 8;
  • otrais izlozes trauks, kurā ievietoti astoņi laimestu lauciņi, kuros aizklātā veidā ir norādīti Fināla izlozes laimesti.

4.5.1.1. Fināla izlozes laimesti (aizklātajos laimestu lauciņos norādītie laimesti):

1.

Automašīna Audi Q5 SB ADV #LE 2,0TFSI ST Q 204H EUR 65 888,00 vērtībā ar papildus naudas laimestu EUR 28 254,03; kopējā laimesta vērtība EUR 94 142,03

2.

EUR 3000

3.

EUR 3000

4.

EUR 3000

5.

EUR 3000

6.

EUR 3000

7.

EUR 3000

8.

EUR 3000

 

4.6. Katrā Starpfināla izlozē un Fināla izlozē spēles vadītājs pēc nejaušības principa katram attiecīgi Starpfināla vai Fināla izlozes dalībniekam izlozē vienu laimestu. Izloze notiek sekojoši – spēles vadītājs no pirmā trauka izlozē vienu aizklātu dalībnieka lauciņu un no otrā trauka izlozē vienu aizklātu laimesta lauciņu; attiecīgais izlozes dalībnieks, kura dalībnieka numurs norādīts izlozētajā dalībnieka lauciņā, laimē laimestu, kas attiecīgi norādīts izlozētajā laimesta lauciņā. Spēles vadītājs turpina veikt izlozi, kamēr no pirmā un otrā izložu traukiem izlozēti visi aizklātie lauciņi. Ja Starpfināla vai Fināla izlozes laikā izveidojas situācija, ka otrajā izlozes traukā atlikušie laimestu lauciņi visi ir lauciņi ar vienādas vērtības naudas laimestiem, tad spēles vadītājs var pārtraukt izlozi un attiecīgā izloze tiek noslēgta.

4.7. Dalībniekam, kurš laimēs laimestu “automašīna”, spēles vadītājs zvanīs un informēs par laimestu izlozes norises laikā jebkurā brīdī no plkst. 12.00 līdz 14.00. Pirmās Starpfināla izlozes dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2022. gada 20. augustā, jebkurā brīdī no plkst. 12.00 līdz 14.00 un otrās Starpfināla izlozes dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2022. gada 15. oktobrī, jebkurā brīdī no plkst. 12.00 līdz 14.00, savukārt Fināla izlozes dalībniekiem ir jābūt sasniedzamiem pa tālruni izlozes norises dienā, 2022. gada 29. oktobrī, jebkurā brīdī no plkst. 12.00 līdz 14.00, par ko dalībnieki tiek atsevišķi informēti pirms izlozes. Ja izlozes norises laikā dalībnieku, kurš laimējis laimestu “automašīna”, nav iespējams sazvanīt (tiek veikti vismaz trīs mēģinājumi sazvanīt laimētāju ar vismaz vienas minūtes intervālu starp zvaniem), tad laimētājs par laimestu tiek informēts pēc izlozes.

4.8. Pirmās Starpfināla izlozes dalībniekiem (izlozēto kvīšu īpašniekiem) telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība pirmajā Starpfināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2022. gada augusta plkst. 17.00. Savukārt otrās Starpfināla izlozes dalībniekiem telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība otrajā Starpfināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2022. gada 14. oktobra plkst. 17.00. Fināla izlozes dalībniekiem telefonsarunas veidā vai e-pastā jāapstiprina sava dalība Fināla izlozē ne vēlāk kā līdz 2022. gada 28. oktobra plkst. 17.00. Ja dalībai attiecīgajā izlozē izlozētais spēlētājs telefoniski vai e-pastā nav apstiprinājis savu dalību izlozē atbilstoši augstāk norādītajam laikam, tad spēlētājs zaudē tiesības piedalīties izlozē un pretendēt uz attiecīgās izlozes laimestiem.

4.8.1. Ja kāds no izlozētajiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību attiecīgajā Starpfināla vai Fināla izlozē līdz punktā 4.8. norādītajam laikam un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties izlozē, tad no attiecīgās Starpfināla vai Fināla izlozes izspēles pirmā trauka tiek izņemti dalībnieku lauciņi ar attiecīgo dalībnieku numuriem un no otrā trauka tiek izņemts attiecīgs skaits laimestu lauciņu, sākot ar mazākās vērtības laimestiem (Starpfināla izlozēs vispirms naudas laimesti EUR 2000 un pēc tam laimesti “Tiesības piedalīties Fināla izlozē”).

4.8.2. Ja neviens no astoņiem dalībniekiem neapstiprina savu dalību attiecīgajā Starpfināla vai Fināla izlozē līdz punktā 4.8. norādītajam laikam un līdz ar to zaudē tiesības piedalīties Fināla izlozē, Fināla izloze nenotiek un laimesti netiek izlozēti.

4.9. Pēc katras Starpfināla izlozes un pēc Fināla izlozes noslēguma attiecīgās izlozes komisijas pārstāvis pa telefonu informē katru šīs izlozes laimētāju par laimēto laimestu un informē par laimesta noformēšanas iespējām. 

5. Kvīšu reģistrācijas kārtība dalībai Papildspēlē

5.1. Tirdzniecības vietās iegādātas “SuperBingo” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē pēc kvīts iegādes (reģistrācijas LOTO terminālī) sākot no katras nākamās stundas piektās minūtes. Piemēram, ja kvīts iegādāta plkst. 13.00, to var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05; savukārt, ja kvīts iegādāta plkst. 13.59, to arī var piereģistrēt sākot no plkst. 14.05. Tirdzniecības vietā iegādātas “SuperBingo” kvīts reģistrācija dalībai Papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/superbingoauto un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:

A. Kvīts numura pirmos 20 ciparus (nav jāievada kvīts numura pēdējie 6 cipari). (Piemēram, 01 09999 11999999 00009.)

B. Kupona numuru (papildspēļu “Džokers” un “Džokers 7” numurs; numurs tiek norādīts uz katras kvīts neatkarīgi no tā, vai kvīts piedalās papildspēlēs “Džokers” un/vai “Džokers 7”). Kupona numurs sastāv no septiņiem cipariem, piemēram, 0123456

C. vārdu, uzvārdu;

D. telefona numuru;

E. e-pasta adresi;

F. citu informāciju pēc nepieciešamības.

5.2. iLOTO iegādātas “SuperBingo” kvītis ir iespējams reģistrēt dalībai Papildspēlē uzreiz pēc kvīts iegādes (no brīža, kad Lietotāja profila sadaļā “Mani kuponi” attiecīgajai kvītij ir piešķirts statuss “Likme pieņemta”). Spēlētājs var piereģistrēt kvīti dalībai Papildspēlē iLOTO savā profilā sadaļā “Mani kuponi” vai interneta adresē www.latloto.lv/superbingoauto.

5.3 Dalībai Papildspēlē piereģistrētā kvīts piedalīsies vienā tuvākajā Papildspēles izlozē no kvīts piereģistrēšanas brīža.

5.4. Katru kvīti var reģistrēt dalībai Papildspēlē tikai vienu reizi.

6. Izlozētās kvīts numurs un spēlētāja (kvīts pieteicēja) vārds un uzvārds, kā arī laimests tiek publiskots mājaslapā www.latloto.lv un attiecīgi svētdienās (nākamajā dienā pēc katras izlozes), “SuperBingo” TV izlozes pārraides laikā, kanālā TV3, kā arī var tikt publiskots VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās. Abas Starpfinālu izlozes un Fināla izloze (tai skaitā telefonsarunas ar izložu dalībniekiem Starpfinālu un Fināla izložu laikā) tiek publiskotas “SuperBingo” TV izložu pārraižu laikā, kanālā TV3, un mājaslapā www.latloto.lv; pirmā Starpfināla izloze tiek publiskota 2022. gada 21. augustā, otrā Starpfināla izloze tiek publiskota 2022. gada 16. oktobrī, bet Fināla izloze tiek publiskota 2022. gada 30. oktobrī. Starpfinālu un Fināla izlozes var tikt publiskotas arī VAS “Latvijas Loto” sociālo tīklu lapās.

7Laimestu noformēšanas un izmaksāšanas kārtība

7.1. Laimesti tiek izmaksāti no skaitļu izlozes “SuperBingo” laimestu fonda. Papildspēles maksimālais iespējamais laimestu fonds – EUR 279 827,53 (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro, 53 centi).

7.2 Iknedēļas izložu, Starpfināla izložu un Fināla izlozes naudas laimestu noformēšana un izmaksāšana:

7.2.1. Ja izlozēta tirdzniecības vietā iegādāta kvīts, tad laimests jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo kvīti (kvīts, uz kuras norādīts izlozētais kvīts numurs) un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimests EUR 500 pēc spēlētāja izvēles var tikt izmaksāts uzreiz skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz laimētāja vārda atvērtu bankas kontu nākamajā darba dienā. Laimesti EUR 2000 un EUR 3000 tiek izmaksāti ar pārskaitījumu uz izlozes dalībnieka vārda atvērtu bankas kontu trīs darba dienu laikā.

7.2.2. Ja izlozēta iLOTO iegādāta kvīts, tad laimests tiek izmaksāts automātiski uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādītu bankas kontu un laimests atsevišķi nav jāpiesaka. Laimesti EUR 500 tiek izmaksāti nākamajā darba dienā pēc izlozes. Laimesti EUR 2000 un EUR 3000 tiek izmaksāti trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja.

7.3. Starpfināla izložu un Fināla izlozes laimesti “automašīna” jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.30. Ja laimesta “automašīna” īpašnieks piedalījās Papildspēlē ar tirdzniecības vietā iegādātu kvīti, tad laimētājam jāiesniedz šī izlozētā kvīts. Laimests “automašīna” tiek izsniegts 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža. No laimesta “automašīna” pirms laimesta izmaksas tiek ieturēts nodoklis normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.4. Naudas laimestus noteiktā apmērā un laika periodā iespējams pieteikt arī attālināti, iepriekš sazinoties ar VAS “Latvijas Loto” pa tālruni 67227681 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Laimesta pieteikšanas attālināti kārtība pieejama www.latloto.lv, sadaļas “Par loterijām” apakšsadaļā “Laimestu pieteikšana attālināti”; interneta adrese: https://www.latloto.lv/lv/page/laimestu-pieteiksana-attalinati.

8. Pretenzijas par Papildspēli tiek pieņemtas rakstiskā veidā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izlozes VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, biroja darba laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30. Lai pieteiktu pretenziju, tās iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja telefoniski vai rakstiski. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas.

9Citi noteikumi

9.1. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāju personas datus dalībnieku/spēlētāju identificēšanas un noteikšanas, laimestu noformēšanas, izmaksāšanas vajadzībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības vai attiecīgi citu Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvu aktu un/vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.

9.2. Piedaloties Papildspēlē tās dalībnieks apliecina, ka piekrīt:

9.2.1. šiem noteikumiem un izlozes norises procedūrai;

9.2.2. savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto”, lai noteiktu un identificētu izlozes dalībnieku un noformētu laimestu;

9.2.3. sava vārda, uzvārda, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas un telefonsarunas ar spēlētāju izlozes norises laikā publiskošanai, izlozēšanas un/vai laimesta iegūšanas gadījumā.

9.3. Katrā Papildspēles kvīšu numuru izlozē piedalās ar VAS “Latvijas Loto” rīkojumu apstiprināta kārtējās skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes pirms un pēc izlozes datu apstrādes komisija. Starpfināla izlozēs piedalās un aizpilda Starpfināla izložu aktus attiecīgi 2022. gada 20. augusta un 2022. gada 15. oktobra skaitļu izlozes “SuperBingo” izložu darba komisijas. Fināla izlozē piedalās un aizpilda Fināla izlozes aktus 2022. gada 29. oktobra skaitļu izlozes “SuperBingo” izlozes darba komisija.

9.4. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Корзина

(( item.name ))
Цена: (( item.price ))€
Общая сумма: (( sum )) €
Ваша корзина пока пуста...