Bagāts

Kas ir momentloterija Bagāts?

Cik var laimēt, spēlējot Bagāts?

Kā spēlēt Bagāts tirdzniecības vietās?

Kā spēlēt Bagāts internetā?

Kā var piedalīties papildspēlē?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

Pilni Bagāts noteikumi

Bagāts licencenoteikumi IAUI

VAS Latvijas Loto organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)

 

 

Kas ir momentloterija Bagāts?

Momentloterija Bagāts ir Latvijas Loto organizēta valsts mēroga momentloterija. Bagāts ir nokasāma tipa momentloterijas biļete, kuras cena ir 5 € un lielākais laimests 150 000 €! Momentloterijas Bagāts katrā sērijā ir viens miljons biļetes.

 

Cik var laimēt, spēlējot Bagāts?

 • Laimesti (vienā sērijā):

Laimests, EUR

 

Skaits

150 000

150 000

3

450 000

3 000

3 000

60

180 000

1 000

1 000 (Ekstra)

90

90 000

1 000

1 000

75

75 000

500

500 (Ekstra)

90

45 000

500

500

90

45 000

100

Seši laimesti biļetē (EUR 50 + EUR 20 + EUR 10 + EUR 10 + EUR 5 + EUR 5)

300

30 000

100

100 (Ekstra)

300

30 000

100

100

300

30 000

50

Pieci laimesti biļetē (EUR 20 + EUR 10 + EUR 10 + EUR 5 + EUR 5)

900

45 000

50

50 (Ekstra)

900

45 000

50

50

900

45 000

20

Trīs laimesti biļetē (EUR 10 + EUR 5 + EUR 5)

6 000

120 000

20

20 (Ekstra)

6 000

120 000

20

20

3 000

60 000

10

10 (Ekstra)

35 100

351 000

10

10

30 000

300 000

5

5 (Ekstra)

93 900

469 500

5

5

93 900

469 500

 

 

 

200 000 (papildspēlei)

Kopā

271 908

3 200 000

 

Kā spēlēt Bagāts tirdzniecības vietās?

 

 • Jums ir iespēja iegādāties momentloterijas Bagātsbiļetes visās momentloterijas tirdzniecības vietās. Biļetē ir piecas spēles – četras Dimantu spēles un Ekstra spēle.  

 

 • Dimantu spēles. Nokasiet laukuma Laimīgie skaitļi pārklājums, lai atklātu Laimīgos skaitļus. Četrās Dimantu spēlēs jānokasa tikai tos skaitļus, kas ir identiski atklātajiem Laimīgajiem skaitļiem. Ja Dimantu spēlēs kādā no rindām visi skaitļi sakrīt ar Laimīgajiem skaitļiem, ir laimēts attiecīgajai rindai pretī norādītais laimests.

 

 • Ekstra spēle. Nokasiet abus Ekstra spēles Ja abos spēles laukumos naudas summas ir vienādas, tad ir laimēta vienā laukumā norādītā naudas summa. Abu laukumu naudas summas nesummējas.

 

 • Biļetes otrā pusē aprakstīti momentloterijas noteikumi.

 

Kā spēlēt Bagāts internetā?

 

 • Izvēlieties momentloteriju Bagāts.
 • Pievienojiet vēlamo biļešu skaitu. Kad esat izvēlējies vēlamo skaitu, atveriet pirkumu grozu spiežot uz pirkumu groza ikonas. Reģistrējieties iLOTO vai piesakieties sistēmā, ja jau esat reģistrēts lietotājs. Lai apmaksātu pirkumu, Jums jāizvēlas apmaksas veids un jānospiež poga “APMAKSĀT”. Pirkumu iespējams apmaksāt ar naudu no spēlētāja iLOTO iekšējā spēles konta (ja iekšējā spēles kontā ir pietiekami daudz līdzekļu pirkuma apmaksai), ar bankas karti vai ar internetbanku. Ja izvēlaties maksāt ar bankas kartes vai internetbankas palīdzību, tad jāaizpilda maksājuma iestādes pieprasītā autorizācija un jāveic maksājums. Ja izvēlaties maksāt ar naudu no sava iLOTO spēles konta, tad groza apmaksa notiek nekavējoties. Naudas līdzekļu ieskaitīšanu spēles kontā iLOTO reģistrēts lietotājs var veikt, izmantojot internetbanku. Iemaksu veikšanai nevar tikt izmantotas maksājuma kartes. Iemaksas un izmaksas no spēles konta var tikt veiktas tikai no bankas konta, kas reģistrēts uz iLOTO reģistrēta lietotāja vārda. Maksimālais naudas līdzekļu apjoms, kas var tikt uzglabāts vienlaicīgi spēles kontā, ir 10 000 €. 
 • Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas, Jūsu izvēlētās biļetes tiks reģistrētas iLOTO sistēmā.
 • Pēc apmaksas veikšanas, dodieties uz Momentloteriju sadaļu vai REĢISTRĒTO KUPONU UN BIĻEŠU ARHĪVU (Mani kuponi), izvēlieties nopirkto momentloterijas biļeti un spēlējiet – ar kursoru virtuāli nokasiet biļeti vai izvēlieties iespēju ”atklāt biļeti uzreiz”.
 • Biļetē ir piecas spēles – četras Dimantu spēles un Ekstra spēle. 
 • Dimantu spēles. Nokasiet laukuma Laimīgie skaitļi pārklājums, lai atklātu Laimīgos skaitļus. Ja Dimantu spēlēs kādā no rindām visi skaitļi sakrīt ar Laimīgajiem skaitļiem, ir laimēts attiecīgajai rindai pretī norādītais laimests.
 • Ekstra spēle. Nokasiet abus Ekstra spēles laukumus. Ja abos spēles laukumos naudas summas ir vienādas, tad ir laimēta vienā laukumā norādītā naudas summa. Abu laukumu naudas summas nesummējas.
 • Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukums, uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (summa). Ja biļete nav laimējusi, tad tiek uzrādīts uzraksts, ka biļete nav laimējusi.

 

Kā var piedalīties papildspēlē?

 

 • Uz papildspēles dalībnieka statusu pretendē spēlētāji, kuri interneta adresē www.latloto.lv/bagats tam paredzētajā vietā piereģistrējuši dalībai papildspēlē tirdzniecības vietā iegādātu nelaimējušu momentloterijas “Bagāts” biļeti, un spēlētāji, kuri iegādājušies momentloterijas “Bagāts” biļeti iLOTO un gadījumā, ja biļete nav laimējusi, pēc biļetes nokasīšanas piereģistrējuši to dalībai papildspēlē.
 • Tirdzniecības vietā iegādātas biļetes reģistrācija dalībai papildspēlē notiek spēlētājam atverot interneta adresi www.latloto.lv/bagats un ievadot sekojošu informāciju tam paredzētajās vietās:
 • nelaimējušās biļetes drošības kodu (drošības kods atrodas momentloterijas pamatspēles laukumā zem nokasāmā slāņa; drošības kods sastāv no desmit cipariem, piemēram, 1236547891);
 • biletes numuru (biļetes numurs sastāv no trīspadsmit cipariem, kas ir atdalīti ar domuzīmi, piemēram, 46000-00000-000);
 • vārdu, uzvārdu;
 • telefona numuru;
 • e-pasta adresi;
 • citu informāciju pēc nepieciešamības.

Ja papildspēle nav spēkā esoša, tad interneta adresē www.latloto.lv/bagats tiek uzrādīta informācija par to, ka papildspēle beigusies.

 

 • Pilni papildspēles noteikumi šeit.

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot tirdzniecības vietā?

 

 • Laimestus līdz EUR 100 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes LOTO terminālī momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz LOTO termināļa izdrukātas izmaksu kvīts.
 • Laimestus EUR 500 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes LOTO terminālī VAS “Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz LOTO termināļa izdrukātas izmaksu kvīts.
 • Laimestus EUR 1 000, EUR 3 000 un EUR 150 000 var pieteikt VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus līdz EUR 3 000 izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu. Laimestus EUR 150 000 izmaksā 30 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.
 • Laimestu EUR 1 000 pēc iespējas var izmaksāt arī nekavējoties skaidrā naudā VAS Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19.

Uzmanību! Laimesti no EUR 2 000 tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts tirdzniecības vietā, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu. 

 

Laimestu neizmaksā, ja:

 • laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;
 • laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);
 • laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;
 • centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);
 • centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

Kur varu saņemt laimestu, ja esmu laimējis, spēlējot internetā?

 

 • Laimesti līdz EUR 1 000 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru pēc laimesta laimēšanas brīža tuvākajā darba dienā vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.
 • Laimesti EUR 3 000 tiek pārskaitīti trīs darba dienu laikā uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas no spēlētāja.
 • Laimests EUR 150 000 jāpiesaka VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus EUR  150 000  izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu un uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

Uzmanību! Laimesti no EUR 2 000  tiek izmaksāti pēc tam, kad laimētājs aizpildījis klienta izpētes anketu un atbildējis uz klienta izpētei nepieciešamiem jautājumiem (atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumam). Ja laimests laimēts tirdzniecības vietā, tad laimētājs aizpilda klienta izpētes anketu klātienē, noformējot laimestu. 

 

 

Bagats

 

 


 

Apstiprināti Izložu un azartspēļu

uzraudzības inspekcijā 24.07.2019.

 

VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga 

momentloterijas “Bagāts”  

noteikumi

 

1. Momentloterija “Bagāts” ir valsts mēroga izloze (turpmāk tekstā – momentloterija), kuru organizē valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”, reģ. Nr. 40003083998. juridiskā adrese: Meistaru iela 19, Rīga; izziņu tālrunis 67227728, e-pasta adrese: info@latloto.lv, mājaslapa www.latloto.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas “Azartspēļu un izložu likumu” un šiem noteikumiem. Momentloterija tiek izplatīta visā Latvijas Republikas teritorijā, kā pārdošanas kanālus izmantojot:

 

1.1. momentloterijas tirdzniecības vietas

 

un/vai

 

1.2. momentloterijas tirdzniecību (dalību izlozē) internetā – latloto.lv, VAS “Latvijas Loto” InternetLoto sistēmā (turpmāk tekstā – iLOTO). Iegādāties momentloteriju iLOTO un piedalīties momentloterijā var tikai reģistrētas personas (iLOTO Lietotāji), kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Reģistrācija iLOTO un momentloterijas biļešu iegāde (pirkuma apmaksa) notiek saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”, kas tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv. Pēc momentloterijas biļetes pirkuma apmaksas spēlētājs savā iLOTO Lietotāja profilā, izvēloties nopirkto momentloterijas biļeti, var piedalīties momentloterijā saskaņā ar šiem noteikumiem.

 

2. Momentloterija tiek organizēta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteiktajā laika periodā, saskaņā ar licenci.

 

3. Momentloterijas biļetes tiek izgatavotas pēc valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” apstiprinātiem paraugiem. Tās ir nokasāmā tipa biļetes ar spēles laukumiem. Spēles laukumi ir pārklāti ar speciālu aizsargslāņa klājumu. Katra biļete satur tās laimesta grupai (tai skaitā biļetes, kurās nav laimesta) atbilstošu kontroles ciparu kombināciju (drošības kodu), kas norāda uz laimesta esamību un tā apmēru vai laimesta neesamību attiecīgajā biļetē. Drošības kods atrodas zem nokasāmā aizsargslāņa.

 

4. Katra biļete ir numurēta ar unikālu biļetes numuru.

 

5. Momentloterijas izlozes biļešu skaits vienā sērijā ir 1 000 000 (viens miljons) biļešu. Momentloterijas plānotais kopējais izlozes biļešu skaits ir 10 000 000 (desmit miljoni) biļešu.

 

6. Vienas biļetes cena ir EUR 5,00 (pieci euro).

 

7. Momentloterijas katras sērijas laimestu fonds ir 64,00%.

 

7.1. Laimestu fonda sadalījums katrā sērijā:

 

Laimests, EUR

 

Skaits

150 000

150 000

3

450 000

3 000

3 000

60

180 000

1 000

1 000 (Ekstra)

90

90 000

1 000

1 000

75

75 000

500

500 (Ekstra)

90

45 000

500

500

90

45 000

100

Seši laimesti biļetē (EUR 50 + EUR 20 + EUR 10 + EUR 10 + EUR 5 + EUR 5)

300

30 000

100

100 (Ekstra)

300

30 000

100

100

300

30 000

50

Pieci laimesti biļetē (EUR 20 + EUR 10 + EUR 10 + EUR 5 + EUR 5)

900

45 000

50

50 (Ekstra)

900

45 000

50

50

900

45 000

20

Trīs laimesti biļetē (EUR 10 + EUR 5 + EUR 5)

6 000

120 000

20

20 (Ekstra)

6 000

120 000

20

20

3 000

60 000

10

10 (Ekstra)

35 100

351 000

10

10

30 000

300 000

5

5 (Ekstra)

93 900

469 500

5

5

93 900

469 500

 

 

 

200 000 (papildspēlei)

Kopā

271 908

3 200 000

 

8. Laimestu noteikšanas kārtība:

 

8.1. Momentloterija sastāv no pamatspēles un papildspēles.

 

8.1.1. Pamatspēle. Pamatspēlē ir piecas spēles – četras Dimantu spēles un viena Ekstra spēle.

 

8.1.1.1. Dimantu spēles. Spēlētājam jānokasa laukuma Laimīgie skaitļi pārklājums, lai atklātu Laimīgos skaitļus. Četrās Dimantu spēlēs spēlētājam jānokasa tikai tos skaitļus, kas ir identiski atklātajiem Laimīgajiem skaitļiem. Ja Dimantu spēlēs kādā no rindām visi skaitļi sakrīt ar Laimīgajiem skaitļiem, ir laimēts attiecīgajai rindai pretī norādītais laimests. Dimantu spēlēs ir iespējami vairāki laimesti, atbilstoši punkta 7.1. tabulā norādītajam.

 

8.1.1.2. Ekstra spēle. Spēlētājam jānokasa abi Ekstra spēles Ja abos spēles laukumos naudas summas ir vienādas, tad ir laimēta vienā laukumā norādītā naudas summa. Abu laukumu naudas summas nesummējas. Ekstra spēlē iespējamie laimesti ir norādīti punkta 7.1. tabulā ar atzīmi Ekstra.

8.1.2. Papildspēle. Momentloterijai tiek organizēta papildspēle, kuras noteikumi tiek atsevišķi apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā. Papildspēles laimestu fonds vienā sērijā ir EUR 200 000, atbilstoši punkta 7.1. tabulai.

 

8.2. iLOTO spēlētājiem ar kursoru virtuāli jānokasa momentloterijas biļetes spēles laukumu pārklājums vai jāizvēlas iespēju atklāt biļeti uzreiz. Izvēloties iespēju atklāt biļeti uzreiz, tiek atklāti visi spēles laukumi. Kad biļete nokasīta vai atklāti spēles laukumi, spēlētājam uzreiz tiek uzrādīta informācija, vai biļete ir laimējusi vai nē. Laimesta gadījumā tiek uzrādīts laimests (tā summa). Ja biļete nav laimējusi, tiek uzrādīts, ka biļete nav laimējusi.

 

9. Laimestu izmaksas kārtība:

 

9.1. Tirdzniecības vietās iegādātām biļetēm laimesta izmaksa tiek veikta, saņemot no laimētāja laimējušo biļeti un veicot uz tās norādītā drošības koda un biļetes numura pārbaudi caur on-line terminālu. Nolasītā informācija par biļeti no on-line termināla tiek pārraidīta uz VAS “Latvijas Loto” centrālo on-line datu apstrādes sistēmu. Pēc pārbaudes veikšanas on-line termināls saņem informāciju no centrālās on-line datu apstrādes sistēmas par biļetes statusu (laimējusi (laimesta summa)/nelaimējusi) un tā tiek atspoguļota uz termināla ekrāna. Laimesta noformēšana un izmaksa tiek veikta tikai pamatojoties uz on-line centrālās datu apstrādes sistēmā veiktās biļetes pārbaudes rezultātā apstiprinātu laimestu.

 

9.1.1. Laimestus līdz EUR 100 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā momentloterijas tirdzniecības vietās, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.1.2. Laimestus EUR 500 izmaksā uzreiz pēc biļetes pārbaudes on-line terminālā VAS “Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19, iesniedzot laimējušo biļeti. Saņemot laimestu, spēlētājs par tā saņemšanu parakstās uz on-line termināla izdrukātas izmaksu kvīts.

9.1.3. Laimestus sākot no EUR 1000 var pieteikt VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30, iesniedzot laimējušo biļeti un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestus EUR 1000 un EUR 3 000 izmaksā 3 darba dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu. Laimestu EUR 1000 pēc iespējas var izmaksāt arī nekavējoties skaidrā naudā VAS “Latvijas Loto” veikalā, Rīgā, Meistaru ielā 19. Laimestus EUR 150 000 izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

 

9.2. iLOTO spēlētājiem laimesti līdz EUR 1 000 pēc spēlētāja izvēles tiek pārskaitīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru tuvākajā darba dienā vai uzreiz uz spēles kontu, saskaņā ar “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumiem internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumiem)”.

 

9.3. LOTO laimesti EUR 3000 tiek pārskatīti uz spēlētāja iLOTO Lietotāja profilā norādīto bankas konta numuru trīs darba dienu laikā pēc laimesta noformēšanas. Laimesta noformēšana tiek veikta pēc nepieciešamās informācijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saņemšanas no spēlētāja. Laimesta noformēšanai nepieciešamie jautājumi tiek nosūtīti uz spēlētāja iLOTO sistēmā reģistrēto e-pasta adresi pēc laimesta laimēšanas.

 

9.4. iLOTO laimesti EUR 150 000 tiek noformēti, spēlētājam personīgi ierodoties VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laimestu EUR 150 000 izmaksā 30 dienu laikā no laimesta pieteikšanas brīža ar pārskaitījumu uz laimētāja laimesta pieteikumā norādītu uz laimētāja vārda reģistrētu bankas kontu.

 

9.5. Laimestu izmaksa notiek visā momentloterijas licences darbības laikā.

 

9.6. Laimestu neizmaksā, ja:

9.6.1. laimesta izmaksai tiek iesniegta nelaimējusi biļete;

9.6.2. laimesta izmaksai tiek iesniegta bojāta biļete un nav iespējams noteikt tās īstumu (autentiskumu);

9.6.3. laimests, saskaņā ar iesniegto biļeti,  jau ir izmaksāts, par ko ir atzīme centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā;

9.6.4. centrālā on-line datu apstrādes sistēma nesatur informāciju par attiecīgo biļeti (biļete nav reģistrēta sistēmā);

9.6.5. centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā reģistrētie dati par biļeti atšķiras no datiem, kas norādīti uz biļetes.

 

9.7. Ja VAS “Latvijas Loto” tiek iesniegta biļete, kura pretendē uz laimesta saņemšanu, bet par kuru on-line centrālajā sistēmā nav datu vai šīs iesniegtās biļetes dati neatbilst tās reģistrācijas datiem centrālajā on-line datu apstrādes sistēmā, VAS “Latvijas Loto” reģistrē biļetes neatbilstības un uzsāk procesu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, radušos neatbilstību noskaidrošanai, neveicot nekavējošu laimesta izmaksu.

 

9.8. Nepieteiktie laimesti tiek uzkrāti momentloterijas laimestu fondā. Laimestu fondā uzkrātā nauda var tikt novirzīta citu izložu un to papildspēļu laimestu izmaksai.

 

9.9. No laimestiem var tikt ieturēti nodokļi, ja to tieši paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

 

10. Pretenzijas

 

10.1. Pretenzijas par momentloteriju var tikt iesniegtas rakstiskā veidā VAS “Latvijas Loto” birojā, Rīgā, Meistaru ielā 19, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.30 vai nosūtot tās pa pastu uz VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19. Lai pieteiktu pretenziju, spēlētājs iesniedz momentloterijas biļetes oriģinālu, par kuru ir pretenzija (izņemot iLOTO spēlētājus), un iesniegumu, kurā ir norādīts pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un pretenzijas pamatojums.

 

10.2. Anonīmas pretenzijas vai pretenzijas, kam nav pievienots biļetes oriģināls, par kuru ir pretenzija, netiek izskatītas. Ja pēc pretenzijas satura nav saprotams pretenzijas pamatojums vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepilnīga, lai izskatītu pretenziju, “Latvijas Loto” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretenzijas iesniedzēja.

 

10.3. Pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Ja pretenzijas izskatīšanai tiek pieprasīta papildus informācija, tad pretenzijas izskatīšanas rezultātus iesniedzējam paziņo 30 dienu laikā no pēdējās papildu informācijas iesniegšanas dienas. Slēdzienu par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem pieņem VAS “Latvijas Loto” vadība.

 

10.4. Ja tirdzniecības vietā tiek iegādāta bojāta biļete (prece ar defektu vai ražošanas brāķis), atbilstoši Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasībām, to var apmainīt pret šīs momentloterijas citu biļeti VAS “Latvijas Loto” specializētajās tirdzniecības vietās vai VAS “Latvijas Loto”, Rīgā, Meistaru ielā 19.

 

11. Momentloterijas organizētāja atbildības nosacījumi

 

11.1. VAS “Latvijas Loto” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem un/vai kaitējumiem, kas radušies vai var rasties spēlētājam viņa paša vai trešo personu vainas dēļ saistībā ar dalību momentloterija, tai skaitā:

 • par iztērētajiem naudas līdzekļiem, apmaksājot dalību momentloterijā;
 • par neiegūtajiem ienākumiem (laimestiem), kad spēlētājs piedalījies momentloterijā un nav ieguvis laimestu;
 • par spēlētāja izmantotās programmatūras, kas tiek lietota, lai piedalītos momentloterijā iLOTO, savietojamību vai nesavietojamību ar VAS “Latvijas Loto” iLOTO sistēmas darbības nodrošināšanai izmantoto programmatūru, ja programmatūru nesavietajamības rezultātā jebkādā veidā tiek ierobežota spēlētāja piedalīšanās momentloterijā;
 • vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kuru rezultātā spēlētājam tiek nodarīti zaudējumi, bet kuri nav atkarīgi no VAS “Latvijas Loto”, tai skaitā, ir saistīti ar bankas (-u) un/vai interneta operatora (-u) darbību/bezdarbību, kas ir radījusi aizkavēšanos momentloterijas iegādē vai dalībai momentloterijā, vai darījusi to neiespējamu, vai citām kļūdām.

 

11.2. VAS “Latvijas Loto” neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus izraisījuši kari, streiki, blokādes, dabas stihijas, kibernoziegumi u.c., kuru rezultātā spēlētāja dalība momentloterijā ir neiespējama vai var tikt ierobežota.

 

11.3. Izložu organizēšanas procesā VAS “Latvijas Loto” ir atbildīga par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasību, kas attiecas uz izložu organizētāju, ievērošanu.

 

12. Citi

 

12.1. Momentloterijai var tikt organizētas papildspēles, kuru noteikumi, ja to paredz spēkā esošie normatīvie akti, atsevišķi tiek apstiprināti Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

 

12.2. Spēlētājam ir pienākums ievērot momentloterijas noteikumus. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt šiem noteikumiem.

 

12.3. Ja spēlētājs piedalās momentloterijā, izmantojot iLOTO, spēlētāja pienākums ir ievērot “VAS “Latvijas Loto” organizēto valsts mēroga izložu pārdošanas noteikumus internetā (iLOTO sistēmas lietošanas noteikumus)”, kas apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā un publicēti www.latloto.lv.

 

12.4. Piedaloties momentloterijā, spēlētājs piekrīt savu personas datu nodošanai un apstrādei VAS “Latvijas Loto” iekšējās datu apstrādes sistēmās tādā apjomā, kas nepieciešama spēlētāja identificēšanai, laimesta noformēšanai un izmaksai. VAS “Latvijas Loto” apstrādā spēlētāja personas datus, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

12.5. Šie noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

Grozs

(( item.name ))
Cena: (( item.price ))€
Kopā: (( sum )) €
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs...